Affärsnätverk    Organisationer    Medlemmar    Konsult    Om oss Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatskal    Värmesystem & ventilation    Varmvatten   

Så blir Göteborg självförsörjande på energi

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-17        #19271

Landshövdingehus på Fabriksgatan i Göteborg. Foto Jesper Hallén

En förutsättning för att Göteborg skulle kunna klara sig på förnybar energi från omkringliggande region på medellång sikt är att energikonsumtionen minskar kraftigt. Detta var alla överens om på seminariet "Från fossilberoende till självförsörjning" på omställningskonferensen "Ett annat Göteborg är möjligt!" i lördags. Och som tur är finns det goda förutsättningar för energibesparingar!

Passivhusteknik har nu demonstrerats med framgång i Sverige för både nybyggen och renoveringar. I grova slängar är det inte orealistiskt att tänka sig en halvering av värmeförbrukningen bara genom att implementera känd teknik, vilket ökar sannolikheten betydligt att Göteborg skulle kunna klara sig på förnybar energi från regionen.

Det går även att kraftigt påverka energikonsumtionen via beteenden på hushållsnivå. Undersökningar visar på en mycket stor spridning i energikonsumtion mellan olika hushåll.

På seminariet diskuterade en mix av privatpersoner, energiforskare och näringslivsrepresentanter sig fram till följande åtgärdsplan för att få omfattande energibesparingar att bli verklighet:

1. Stat och kommun behöver göra ordentliga riskanalyser i sina energiplaner. Om det gjordes så skulle troligen fokuset på energibesparing öka.

2. Det krävs lagstiftning och regler på både nationell och kommunal nivå för att det ska byggas fastigheter med tillräckligt låg energiförbrukning. Det är för slappt idag.

3. Det behöver tas fram ordentliga incitament för både nybyggen och renoveringar. Dagens ROT-avdrag gynnar köksrenoveringar snarare än energieffektiviseringar.

4. Nya modeller för prissättning av energi, t.ex. att man blir extra belönad om man sparar energi eller ett system där pengar förs över från de som slösar mest till de som sparar mest.

5. Incitament för energibolag att sälja mindre energi. Blir det bra om kommunala energibolag agerar affärsmässigt och strävar efter att sälja så stora mängder energi som möjligt? Bör energibolagen istället belönas när de lyckas minska försäljningen?

6. Sprida kunskap om energibesparing på olika sätt, till exempel genom lokala miljöcoacher, genom att utbilda barnen eller att helt enkelt själv visa civilkurage genom att prata med de man stöter på om energibesparing.

7. Tydliggöra hur stor ens energianvändning är, till exempel genom momentanmätare för hushållsel och indivduell mätning av varmvatten.

8. Tävling mellan fastighetsägare. Varför inte på bästa teve-sändningstid där de som har lyckats bäst får hyllas ordentligt?

Jag bor i en bostadsrättsförening med nio lägenheter, och vi har i flera år diskuterat hur vi kan få ner energiförbrukningen. Vi är kopplade till Göteborg Energis fjärrvärmenät och bidrar därmed med ett ton växthusgaser per boende enbart från det fossilgaseldade Rya Kraftvärmeverk. Och om tio år lär priset på fjärrvärme gå upp kraftigt när Danmark inte längre kan leverera naturgas.

Efter många om och men (konsultkontakter, styrelsediskussioner och stämmobeslut) är vi nu mitt uppe i en renovering av våra fönster som kommer sänka energiläckaget från dem med förhoppningsvis mer än 60 %.

Med denna erfarenhet i ryggen vill jag påstå att samtliga förslag ovan skulle kunna hjälpa vår förening att minska energiförbrukningen.

Men jag skulle vilja lägga till en punkt. Ett problem som vi har identifierat är att energikonsulter inte är intresserade av att jobba med små bostadsrättsföreningar. Det är för lite pengar i det för dem, de vill hellre jobba med riktigt stora företagskunder där de kan tjäna mycket pengar. Det har därför varit svårt att veta vilken investering som är bäst att göra.

I Majorna där jag bor finns många fastigheter som är byggda på liknande sätt, så kallade Landshövdingehus. Ofta trevåningshus med första planet i tegel och de övriga i trä. Oisolerade väggar och vindar är vanligt, samt kopplade tvåglasfönster. Mekanisk frånluftventilation. Om det togs fram en standardplan för de bästa energieffektiviseringsåtgärderna, och att staden genomförde detta som ett program, så tror jag det skulle kunna hjälpa många mindre bostadsrättsföreningar. De skulle till exempel få ett erbjudande om vindsisolering enligt en bestämd metod, med ett förutsägbart och lågt pris. Det blir som att välja om man vill ansluta sig till fjärrvärmen eller ej när det ändå grävs i området. Om stat och kommun kan bidra med medel till detta, och det blir en storskalighet i satsningen, så bör kostnaden och svårigheten för fastighetsägarna kunna sjunka betydligt. Kommunen skulle kunna handla upp t.ex. vindsisolering enligt en standardmetod och därmed få ned priserna. Så här är en nionde punkt:

9. Kommunen tar fram standardiserade energieffektiviseringsprogram för olika fastighetstyper, handlar upp tjänster från byggare och erbjuder fastighetsägarna färdiga paket till förmånliga kostnader. Kombineras lämpligen med  punkt 4. 
EJ LäNGRE MEDLEM 2019-03-13        #24368
Köp högkvalitativt riktigt registrerat körkort, pass, Ielts, ((harveyexpressdocuments@gmail.com)) ((+ 237674400169))

Köp högkvalitativt riktigt registrerat körkort, pass, Ielts, ((harveyexpressdocuments@gmail.com)) ((+ 237674400169))
identitetskort, visum, födelseattest, skolbevis, äktenskapsintyg och många andra handlingar.
WhatsApp .................... ((+237674400169))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
       Ansök riktigt registreringspass, visum, körkort, ID-kort, äktenskapsintyg, examensbevis mm till salu. Pass, medborgarskap, identitetskort, körkort, examensbevis, intyg och examensbevis. Turism och affärsvisum är tillgängliga för invånare i alla 50 stater och alla nationaliteter runt om i världen. Vi är en unik tillverkare av autentiska högkvalitetspass, Real Real Data Base registrerat och icke-pass och andra medborgarskapsdokument. Vi kan garantera dig en ny identitet som börjar med ett rent nytt, originalfödelsecertifikat, ID-kort, körkort, pass, socialförsäkringskort SSN, kreditfiler och kreditkort, skolexamensbevis, skolgrad ger alla ut ett helt nytt namn och registreras i regeringsdatasystemet. Vi använder trovärdiga och förfalskade dokument för att producera verktyg och material av hög kvalitet. Alla hemliga funktioner i äkta pass duplicerade noggrant våra registrerade och oregistrerade dokument. Vi är den unika tillverkaren av kvalitetsfalska och verkliga dokument. Vi erbjuder endast ursprungliga högkvalitativa registrerade och oregistrerade pass, körkortstillstånd, ID, Frimärken, Visa, Skolcertifikat och andra produkter från många länder som: USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland, Frankrike, Tyskland , Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien etc.
 
KONTAKTA OSS SUPPORTERS
 
Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com
 
WhatsApp .................... ((+237674400169))
 
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 
 
Du kan beställa alla UNIVERSAL DOCUMENTS från Need
 
• pass
• ID-kortet
• Social trygghetskort
• körkort
• Kanada-kort
• United States Cards
• studenter passerar
• Internationella kort
• Individuella kort
• Godkännandeintyg
• Dopcertifikat
• födelsebevis
• döda intyg
• Skilsmässa
• äktenskapsintyg
• Anpassade certifikat
• Högskolans diplom
• G.E.D. utbildnings-
• Högskoleexamen
 
• högskoleutbildning
• Högskoleexamen
• Handelsfärdighetscertifieringar
• Validering av SSN-nummer
• Amerikanskt grönt kort
• Falsk USD / Euro
• Spionprodukter
• Röstförändrare
• lyssningsenheter
• Osynlig bläck
• Offentliggörande av DMV-inspelning
• Bakgrundskontroll
• Undersök någon
 
 
KONTAKTA OSS SUPPORTERS
 
Kontakta oss >>>>>>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
Allmänt Support >>>>>>>>>>>>> harveyexpressdocuments@gmail.com
 
WhatsApp .................... ((+237674400169))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com
 
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
 N / B vi gör det här för att hjälpa dem som har brådskande behov av dokument
 
Registrerade och oregistrerade pass i alla länder. Visa för biometriska pass, examen, körkort, ID-kort. Yrkeskvalifikationer M GCSE, nivå A, gymnasiet Diplom-certifikat, GMAT, MCAT och LSAT testcertifikat, nytt födelse, äktenskap, dödscertifikat Extra Nya pass och nya identitetspaket, dubbletter, riktiga diplom / diplom i de flesta högre institutioner runt om i världen värld (det finns över 3000 mallar fil) allt ser 100% identiskt med originalet. Anpassad utskrift (om du inte redan har en mallfil - skriv bara en kopia till oss och vi känner till några ändringar / modifieringar som en vägbeskrivning) .andra, medborgarskap, identitet, identifikation, dokument, diplomatisk, nationalitet, hur, var du ska köpa, köp, bygga ett pass, personligt brittiskt, Honduras, Storbritannien, USA, Kanada oss, Kanadensisk, Utländsk, Visa, Schweizisk, Kort, IDS, Dokument
 
Köp riktiga DOKUMENT
 
Våra bekanta inkluderar ex-privata utredare, konsulat, ledande statliga medarbetare och erfarna erfarna proffs. Vi har solida relationer med högre personligheter över hela världen med realtidsregister över pass och pass i dessa länder som är relaterade till passkontoret i var och en av dessa länder och genom relationen med alla våra kunder kräver ingen medborgarskapsdokument eller pass från något land 100% säkert och garanterat mottagande av mycket god kvalitet riktiga äkta registrerade dokument som inte kan identifieras som falska !! Inte ens en expert enskild tjänsteman eller maskinen kommer någonsin att diktera dokumentet är falskt eftersom originalet inte skiljer sig från den verkliga regeringen utfärdade! Alla sanna reella databaser är registrerade
 
Kontakta Whatsapp ____________ ((((+237674400169))))
Tekniskt stöd .............. ((+ 19379854156))
hemsida ....................... http: //www.harveyexpressdocuments.com

EJ LäNGRE MEDLEM 2019-06-29        #24457
If you are a fan of 5v5 MOBA games, download Mobile Legends Bang Bang for PC! Best Mobile Legends guide, hacks and cheats here. download ml Bang Bang for PC now!

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Varmvattensparande produkter (4)
El (3)
Standby-stoppare (1)
Belysning (1)
Småskalig vindkraft (38)
Solfångarsystem (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (1)
Vindandelar (2)
Energimätare (3)
Solceller (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2860 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik
Bloggportalen