Affärsnätverk    Organisationer    Medlemmar    Konsult    Om oss Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Konsumtion och livsstil   

Avancerad miljöprofil

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-04        #1289
Ecoprofile har ett enkelt miljöprofilsverktyg, där man kan göra en uppskattning av sina personliga koldioxidutsläpp och sitt övriga miljöbeteende. Nu drar en försök med mer avancerad uppföljning igång i Stockholm: "Sedan en vecka tillbaka registrerar Malena Beijer-Mörck och hennes familj varje kvitto, litet som stort. Det kan gälla allt från stora utgifter för till exempel en ny hushållsmaskin till fasta utgifter för boende, resor och telefon till dagliga utgifter för mat, kläder, blöjor och liknande. Men även små utgifter utan kvitto ska noteras. Allt grovsorteras och skickas till Miljöförvaltningen för registrering i en speciell databas som utvecklats av KTH/FOI."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=496430&d=1298MAGNUS BILLBERGER 2005-12-05        #1293
Detta känns nära kopplat till ett av föredragen (Eva Alfredsson från institutet för tillväxtpolitiska studier - www.itps.se) jag hörde på Uppsala Ekonomi och Miljömässa den 18/11. Kopplingen mellan vår konsumtion, vår energianvändning och miljön är klart intressant, men kan också ha en del lite oväntade konsekvenser. Ur miljöperspektiv förlorar lätt ekologiskt producerade produkter sitt mervärde om de måste transporteras en längre sträcka. En annan intressant aspekt från föredraget var konsekvensen att hur riktar sin konsumtion. Ett exempel är att den som satsar på miljövänlig livsmedelskonsumtion gör på det området en miljövinst. Man får dock mer pengar över till annan konsumtion som i sin tur leder till en ökas miljöbelastning från denna konsumtion. I just detta exempel kunde man statiskt visa på att nettoeffekten av mer miljövänlig livsmedelskonsumtion totalt sett ledde till en ökad miljöbelastning.

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-05        #1297
Jag tror mycket på att få en samlad bild, det är lite därför jag har tagit fram miljöprofilen här. Då undviker man en del av de effekter som du nämner. Ett köp av en SUV behöver ju inte vara så farligt om man inte åker så mycket i den. Är det samtidigt en dyr lyx-SUV så undahålls annan konsumtion. Om man betalar med kort idag så lagras det information om vilket typ av produkt eller tjänst man köpt. Jag får automatiskt sammanställningar från min bank om hur jag fördelar mina inköp på olika kategorier av produkter och tjänster. Tänk om den informationsmängden kunde utvidgas och även innehålla miljöinformation? I England har de pratat om att införa koldioxidransonering, med ett system som kopplar koldioxidinformation till varje köp.

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-05        #1299
Det där sista med koldioxidransonering låter faktiskt mycket intressant. Jag skulle dock hellre se energiransonering enligt samma princip.

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-05        #1301

Här är information om vad de snackar om i England: "Domestic Tradable Quotas are in effect personal allowances to pollute. In Europe, about 12,000 big companies and institutions already have such allowances, regulated by the EUs Emissions Trading Scheme (ETS). Pollution has become a commodity with a price determined by the market, which will ensure that emissions are cut in as cost-effective a manner as possible. DTQs would simply extend this concept to the public." Jag antar att du menar att koldioxidransonering för med sig andra problem som t.ex. markanvändning för att tillverka biobränslen? Alla tänkbara miljöproblem borde väl egentligen kunna ransoneras (växthusgaseffekt, markanvändning, försörning, övergödning osv.).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4479226.stm

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-05        #1303
Fast om man tar med för många miljöproblem så kanse man blir handlingsförlamad...

JOHAN ERLANDSSON 2006-12-14        #2008

Nu är "kvittoförsöket" avslutat. För en av familjerna som deltog, familjen Hedén/Zachrisson, var det en överraskning att maten stod för en så stor del av koldioxidutsläppen. Hade det inte varit för en Thailandsresa (som de i efterhand köpt utsläppsrätter för) så hade maten varit den särklass största posten. Viktigt att notera är att familjen inte har någon bil, bor i lägenhet och köper grön el, så de fick förhållandevis låga utsläpp från transporter och boende. Så här såg deras resultat ut (kg koldioxid): Rekreation/kultur: 6 757 Mat: 4 975 Möbler/hushållsartiklar: 968 Bostad: 805 Kläder/skor: 681 Förbrukningsvaror: 358 Hushållstjänster: 88 Transporter: 85 Hälsa/sjukvård: 31 I artikeln i DN fokuseras det något mer på transporterna av maten än på produktionen. Men jag undrar om det inte är produktionen som är värst egentligen? Hade varit bra om även detta framgått av siffrorna.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=597305&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2006-12-31        #2031
Här är ett annat typexempel på ett singelhushålls utsläpp.

http://www.miljo.stockholm.se/ext/klimat/pdf/Konsumera%20smartare/Växthusga

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-08        #12447
Tankesmedjan LGiU i Storbritannien gör lite pilotprojekt om personliga utsläppsrätter.

https://member.lgiu.org.uk/whatwedo/cls/projects/carbontrading/Pages/defaul

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2768 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik
Bloggportalen