Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.
 

Skydda Skogen

 

 

- den radikala miljöorganisationen med fokus på skog

Skogen angår oss alla.
Skog täcker mer än hälften av vårt land och är livsmiljö för en stor del arter, utöver människan. Den är en viktig del av vårt natur-och kulturarv.


Men skogens mångfald av växter och djur är hotad. Idag återstår endast några procent av de artrika gamla naturskogar som en gång täckte vårt avlånga land. Idag har nästan allt omvandlats till artfattiga virkesåkrar, trädplantage.

Framtiden är osäker för ca 2000 skogslevande arter. Den pågående utarmningen riskerar att försvaga skogens motståndskraft och de naturliga funktioner vi alla är beroende av där vattenrening, pollinering och klimatreglering är några.

De främsta orsakerna till utarmingen är de rådande skogsbruksmetoderna med kalavverkning och efterföljande hårt skötta produktionsskogar och plantager, bristen på skyddad gammal naturskog samt en svag miljöpolitik och lagar som inte fungerar.

Det svenska skogsbruket som det ser ut idag är ett stort hot mot bekämpandet av klimatförändringar och ligger till grund för miljöförstöring på flera plan, bland annat koldioxidutsläpp, kvicksilverläckage, försurning och övergödning av våra sjöar.

Detta är en pågående utveckling som stadigt blir värre, något skogsindustrin, inklusive statligt ägda Svea skog önskar sopa under mattan.

37% av alla avverkningar i Sverige bryter mot lagen, men som den är utformad idag kan ingen dömas.

Skydda Skogen vill bromsa och vända utvecklingen.


Skydda Skogen arbetar för:

 • att alla gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden får ett långsiktigt skydd. Totalt kräver vi att 20% av den produktiva svenska skogen blir skyddad, det är enligt forskare världen över vad som krävs för att de 2000 rödlistade arter som är beroende av gammal orörd skog ska ha en framtid.
 • ett naturanpassat skogsbruk, en reform som ska innebära stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.
 • att allemansrätten ska förbli oförändrad
 • en ny lag som gör det möjligt att bötfälla bolag och privata ägare vid olaglig och miljöfarlig avverkning.
 • att skogen som livsmiljö för människor bevaras.
 • att skogen som koldioxidsänka och en del av lösningen i bekämpandet av klimatförändringar uppmärksammas.
 • att dagens skogsbruk som en bov i klimatförändringarna uppmärksammas.

Skydda Skogen arbetar genom att:

 • bedriva opinionsbildning riktad till politiker, myndigheter och skogsbrukare
 • skriva nyhetsbrev, debattartiklar och pressmeddelanden.
 • ordna namninsamlingar, evanemang, föreläsningar och en Skogsfestival.
 • inventera skogar, kartlägger avverkningsanmälda gammelskogar och andra skogar med högra naturvärden.
 • granska skogsbolagens miljöhänsyn.
 • arbeta med andra organisationer för att rädda specifika skogar och områden, exempel på detta är Ojnareskogen på Gotland.
 • 2012 avslöjade Skydda Skogen att Ikea hugger urskog i Ryska karelen. Vårt avslöjande togs upp av upprag granskning och blev en världsnyhet.

Läs mer om vår verksamhet på skyddaskogen.se

 

Skydda Skogen på Facebook


Administratör

Frida Granström
Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik