Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.
 

KTH, Miljöstrategisk analys - fms

 

Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms vid Tekniska Högskolan (KTH) är placerat vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö och har nära samarbete med flera andra enheter på KTH. fms målsättning är att bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Gruppens verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling. Med ”strategiskt viktiga miljöproblem” menar vi miljöproblem som allvarliga och kräver långsiktiga lösningar. Traditionellt ligger fms forskning på miljöproblem som är strategiskt viktiga globalt och/eller för Sverige, men det kan också handla om miljöproblem som är strategiskt viktiga för en bransch, ett företag eller en myndighet. Idag verkar fms i huvudsak inom tre områden: Framtidsstudier, Verktyg för miljöbedömning och management samt Förändringsprocesser: Inom området Framtidsstudier använder vi ett systemanalytiskt angreppssätt med olika typer av scenarietekniker såsom ”backcasting” och externa scenarier. Här utgör begreppet Hållbar utveckling en utgångspunkt. I begreppet Hållbar utveckling ingår ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ofta används begreppet Hållbar utveckling operationellt och definieras utifrån ett ekologiskt perspektiv där sedan även sociala och ekonomiska aspekter undersöks i integrerade studier. Inom området miljöbedömning och management används och utvecklas olika typer av miljösystemanalytiska verktyg såsom livscykelanalyser (LCA), strategisk miljöbedömning (SMB) och livscykelkostnadsanalyser (LCC). Vi studerar också hur dessa verktyg kan användas för miljömanagement på olika nivåer. Inom området förändringsprocesser ingår studier om beteenden, livsstilar, styrmedel och åtgärder. För att åstadkomma långsiktiga lösningar krävs ökade kunskaper inom dessa områden. Styrmedel och åtgärder utgör en brygga mellan framtidsstudierna och dagens situation. För att nå hållbara framtider krävs styrmedel vars effekter kan studeras med olika miljösystemanalytiska verktyg. Av vikt är att finna lösningar på kort sikt som även passar i lösningar på lång sikt. Bland tillämpningsområden för forskningen finns transporter, energi, städer, bebyggelse och infrastrukturer, hållbar konsumtion, avfallshantering och försvaret. Hemsida: www.infra.kth.se/fms

 

Administratör

Göran Finnveden
Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik