Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

Vindkraften snabbast växande kraftkällan i EU 2008

MATTIAS CARLSSON 2009-02-04        #9235
Enligt en ny rapport från European Wind Energy Association så var vindkraften den kraftkälla som växte snabbast i EU 2008.

"A total of 19,651 MW of new power capacity was constructed in the EU last year. Out of this, 8,484 MW (43%) was wind power; 6,932 MW (35%) gas; 2,495 MW (13%) oil; 762 (4%) MW coal and 473 (2%) MW hydro power capacity."

Enligt European Photovoltaic Industry Association (EPIA) tillkom även 4,200 MW solelskapacitet.

Notera dock att det är maximal effekt som avses här. Det är rimligt att anta att gaskraftverken är i drift fler timmar per år än vindkraftverken, och att de nya gaskraftverken därmed har högre total årsproduktion än de nya vindkraftverken.

Glädjande också att kraftverk baserade på skitiga fossila bränslen (kol, olja) nu växer relativt långsamt.

http://www.ewea.org/index.php?id=180MATTIAS CARLSSON 2009-02-04        #9236
Även om man ser över perioden 2000-2008 så har nettoökningen i produktionskapacitet i EU varit klart störst för gas och vind.

Nettoökning (MW)

Gaskraft          83 674
Vindkraft        55 271
Solkraft             8 827
Vattenkraft      2 921
Biokraft            1 907
Kärnkraft      - 6 251
Kolkraft       - 11 216
Oljekraft      - 13 021
Övrigt*             1 103

Trenden är alltså att kol- och oljekraftverk stängs igen (eller i viss utsträckning konverterar till biobränslen mm) medan det är gas och vind står för den nya kapaciteten.

*Geotermi, torv, avfall

http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/statistics/2008_wind_map.pdf


http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/statistics/European_

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-19        #9907
Sverige ligger tydligen efter i vindkraftsetableringen jämfört med övriga Europa, men det ska rättas till med förändrade prövningsregler.

http://regeringen.se/sb/d/11721/a/122479

JOHAN ERLANDSSON 2011-07-15        #18412
Vindkraftsmarknaden tredubblas från nu till 2017, förutspår Pike Research:
http://www.goodcleantech.com/2011/07/wind_energy_market_to_triple_b.php

MATTIAS CARLSSON 2011-12-02        #19524
European Wind Energy Association (EWEA) rapporterar att den havsbaserade vindkraften väntas växa snabbt de närmaste åren:

Sammanlagt över 141 gigawatt elektricitet från vindkraftparker till havs har byggts, byggs just nu och kommer att byggas i Europa. Tillräckligt för att försörja 130 miljoner medelstora hushåll inom EU. Detta innebär 35 gånger mer kapacitet än de 4 gigawatt som är byggda idag och skulle utgöra 13,1 procent av Europas totala elektriska produktion.

Supermiljöbloggen kommenterar (och jag har själv lagt in en petig liten kommentar till deras artikel)

MATTIAS CARLSSON 2011-12-02        #19526
Tråden började en rapport om att vindkraften var det elproduktionsslag som växte snabbast i EU (mätt i installerad effekt). Detsamma gällde för 2009. Förra året (Figur 1.2) återtog dock gaskraften (28 GW) förstaplatsen, med solceller (12 GW) som två och vind (9 GW) först på tredje plats. Noterbart är också att den installerade effekten kolkraft växte 2010, medan kärnkraft och oljekraft minskade.

Sett över det senaste decenniet (2000-2010, Figur 2.2) så dominerar gas (118 GW), vind (76 GW) och sol (26 GW) totalt den nyinstallerade kapaciteten i EU. För kärnkraft (-8 GW), kol (-10 GW) och olja (-13 GW) har mer mer kapacitet stängts ned än vad som tillförts, nettoförändringen är alltså negativ

Noterbart är också att vindkraftsutbyggnaden i de nya medlemsländerna börjar ta fart

MATTIAS CARLSSON 2012-01-30        #19902
EWEA rapporterar om utvecklingen för havsbaserad vindkraft:

År 2011 var ett stabilt år för den havsbaserade vindkraften i Europa, med totalt 235 nya vindkraftverk och 866 megawatt (MW) fördelade på nio vindkraftparker som anslöts till elnätet.
...
EWEA:s mål är att den installerade effekten till havs ska tiodubblas till 2020 till 40 000 MW och då stå för cirka 4 procent av EU:s totala elkonsumtion.

MATTIAS CARLSSON 2012-02-07        #19942
EWEA har nu kommit med data över nyinstallerad elproduktionskapacitet i EU27 för 2011*.

Liksom 2010 installerades 9,6 GW vindkraft under året, varav 8% (763 MW) i Sverige. Noterbart är att mindre än en femtedel av vindkraftsinstallationerna sker i de 12 medlemsländer som anslutits till unionen under 2000-talet. Ungefär en tiondel av den nya kapaciteten är havsbaserad vindkraft

Det mest uppseendeväckande i rapporten är att solceller stod för nära hälften, 21 GW, av den nya elproduktionskapaciteten i EU. Bland övriga kraftslag märks en ökning av gasbaserad kraftproduktion på 9,7 GW, medan kärnkraftskapaciteten uner året minskade med 5,9 GW.

Sett över perioden 2000-2011 så domineras den nya kapaciteten av gas- (116 GW), vind- (84 GW), och solkraft (47 GW). Samtidigt har kapaciteten för kol- (-10), olje- (-14), och kärnkraft (-14) minskat. Andelen förnybar elproduktion är nu ungefär 30%, jämfört med ungefär 20% år 2000. 

*Observera att dessa data gäller kapacitet och inte produktion. Generellt gäller att förnybara produktionstekniker inte kan utnyttjas till full kapacitet i samma utsträckning som de "konventionella". Exempelvis så producerar vindkraftverk i genomsnitt ungefär 30% av sin totala effekt, medan kärnkraftverk har ett genomsnitt på 80-90%. Så de kapacitetstal som redovisas ovan ska läsas med viss försiktigthet

MATTIAS CARLSSON 2012-09-21        #21263
Vindkraft står nu för drygt 2% av världens elproduktion


In terms of overall capacity, the 41.7 GW installed last year raises the global total by 21 per cent to 241 GW, which should cover about 2.3 per cent of world electricity demand in 2012. As recently as 2003, total installed wind capacity was just under 40 GW - less than the amount installed last year alone - and provided less than 0.5 per cent of the world's electricity. Within another decade, we should expect to see wind energy covering more than 8 per cent of global electricity, and 10 per cent by the mid-2020s.

Noterbart är att installationerna till havs är relativt få, och dessutom färre under 2011 än under 2010.


MATTIAS CARLSSON 2012-10-01        #21290
Branschorganisationen EWEA rapporterar att milstolpen 100 GW vindkraft nu har passerats inom EU.

100 GW of wind power can produce the same amount of electricity over a year as:

• 62 coal power plants, or
• 39 nuclear power plants, or
• 52 gas power plants.

To produce the same amount of electricity as 100 GW of wind turbines in a year you would have to:

• Mine, transport and burn 72 million tonnes of coal, at a cost of €4,983 million, and emit 219.5 Mt of CO2, or
• Extract, transport and burn 42.4 million cubic meters of gas, at a cost of €7,537 million, and emit 97.8 Mt of CO2.

MATTIAS CARLSSON 2013-02-13        #21880
EWEA har kommit med data för 2012 över ny elproduktionskapacitet i EU. Motsvarande data från tidigare år har beskrivits här, här och här.

Trenden från tidigare år håller i sig. Det är elproduktion baserad på sol, vind och gas som byggs ut medan den baserad på kol, olja och kärnkraft minskar.

Nettot av gas (+5 GW), olja (-3 GW) och kol (-2 GW) är negativt. Den fossila elproduktionskapaciteten i EU är alltså fallande.

Den vindkraftskapacitet som nu finns i EU ska under ett normalår producera 230 TWh el, vilket motsvarar 7% av den totala elanvändningen inom EU.

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Standby-stoppare (1)
Belysning (1)
Solceller (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Solfångarsystem (2)
El (3)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Energikonsulter (2)
Energimätare (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3340 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik