Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Ekonomisk tillväxt

Basinkomst ger både frihet och hållbar konsumtion?

JOHAN ERLANDSSON 2014-07-27

Basinkomst är ett spännande alternativ till dagens alltmer komplexa välfärdslösningar och krystade försök att få alla i heltidsarbete, som skulle kunna ge trygghet och värdighet till de som idag befinner sig i prekära arbetssituationer. Och som skulle komma alla till gagn, även dem som rent ekonomiskt inte behöver pengarna. Kan basinkomst även bidra till hållbar konsumtion?...

Kan vi köra tågen mellan nodstäderna i stället?

DAVID LARSSON 2014-03-14

Ett alternativt regionaltågssystem i Mellansverige, med direktförbindelser mellan alla närliggande nodstäder.
Den regionala utvecklingen byggs upp runt nodstäder som Karlstad, Västerås eller Nyköping och mötesresor mellan regionala nodstäder är viktiga för att bygga ihop regioner till väl fungerande nätverk. Men tågtrafiken går inte alltid smidigt mellan dessa städer, testa till exempel Karlstad-Örebro, Västerås-Uppsala eller Nyköping-Eskilstuna. Vad skulle hända om vi planerade om regionaltågstrafiken en smula?...

Svordomar i tillväxtens tempel

STELLAN TENGROTH 2013-07-19

Boken ”Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet” är en av årets viktigaste böcker där personer med vitt skilda positioner vågar svära i tillväxtens tempel.
 

Bland författarna finns välkända namn som Fredrik Lindström, Stina Oscarson, Anders Wijkman, Pär Holmgren, KG Hammar och Birger Schlaug, men också mindre kända personer vilka alla bidrar till att belysa ämnet från olika vinklar och med skilda tilltal.  

...


Inte tillväxt men inte heller bara bättre teknik!

CHRISTER SANNE 2013-04-11

Alla förstår, mer eller mindre, att utvecklingen driver mot ett ekologiskt stup. Ändå pratar nästan alla politiker om att återuppliva tillväxten. ”Den stora debatten” idag handlar om ökad konsumtion, fler jobb, vård-skola-omsorg, pensioner, investeringar osv. Då tycks man se miljöfrågorna som något marginellt som ska lösas med bättre teknik....

Dagens skola: Ett hot mot demokratisk och hållbar utveckling

JONAS MAGNUSSON 2012-09-27

Ska vi tillåta den svenska skolan att kritisera samhället och förmedla kunskap eller ska den likställas med "vägen mot jobben"?
 

Internationella mätningar från PISA (Programme for international student assessment) har de senaste åren pekat på att svenska ungdomar presterar allt sämre i skolan och därför halkar efter i jämförelser med jämnåriga i andra länder. Den nya svenska skolsatsning, med Jan Björklund vid rodret, har som målsättning att vända denna trend och återigen sätta Sverige på kartan som en kunskapsnation. Men hur ser denna mätbara kunskap ut? Många menar att grundläggande medmänskliga och demokratiska värden får lämna plats åt instrumentell kunskap som reproducerar en högst förenklad världsbild där tillväxt, lönsamhet och konsumtion är lag. 

 ...


Nuvärdesmetoden och kortsiktighet

MATS LINDQVIST 2012-05-15

Denna text skrevs ursprungligen som en kommentar till dokumentären "Lightbulb conspiracy" som sändes i SVT söndagen den 13:e maj 2012. ...

Cykling ger styrka åt lokala ekonomin

ERIK SANDBLOM 2012-04-10

Nordstan har 10% färre p-platser än Frölunda Torg men 60% högre omsättning
Bilkramare framhåller gärna att bilister betalar mycket skatt. Och visst stämmer det, för hälften av bensinpriset består av olika skatter. Så om färre kör bil minskar statens intäkter, fortsätter resonemanget. Men så enkelt är det inte, för om folk kör mindre bil hamnar pengarna förmodligen nån annanstans, som till exempel kvarterskrogen eller frisören. Och att halva bensinpriset består av skatt betyder förstås att andra halvan går till oljeindustrin. Bilister skickar också pengar till biltillverkaren, som ofta finns långt bort.

Att minska bilismen kan därför ses som ett sätt att styra om dessa pengaflöden så att de i större utsträckning hamnar lokalt. Genom sina planmonopol har kommunerna möjlighet att styra pengaflödena. I dagens globaliserade, finanskrisande värld kan det vara värt att titta närmare på....

En urspårad godstrafik

RICKARD WAERN 2012-02-09

2008 passerades en historisk gräns; för första gången i människans historia bodde det fler människor i urban än lantlig miljö. I Sverige har detta förhållande rått ända sedan det tidiga sextiotalet. Ur en hållbarhetssynpunkt leder detta till både möjligheter och problem, inte minst vad gäller logistiklösningar. Fler personer på samma plats innebär att man kan nå många personer inom ett litet område, men också att det totala transportflödet till området blir stort och därmed leder till att föroreningar koncentreras dit samt även framkomlighetsproblem och stress på den lokala infrastrukturen. ...

Ny bok: Omställningens tid

BJöRN FORSBERG 2012-01-12

150 år av ekonomisk tillväxt är över. Världen har slutligen gått in i en ”resursvägg” med brist på energi och annat som driver vår ekonomiska tillväxt. Den nya tiden inleddes år 2008 med utbrottet av finanskrisen som i grunden är en resurskris och ett symptom på att vi nått tillväxtens gränser....

Rapport från Ett annat Göteborg är möjligt! -Göteborgs första omställningskonferens

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16

Naresh Giangrande och Elinor Askmar
Igår genomfördes Göteborgs första omställningskonferens (med tjuvstart redan på fredagen i samband med Kulturnatta). Många människor fick möjlighet att ha seriösa samtal om den alldeles nödvändiga omställningen och jag tror att vi faktiskt kom en liten bit på vägen!...

Omställningskonferens: Ett annat Göteborg är möjligt!

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-12

Det är hög tid att samlas brett för att prata framtidsfrågor. Vi bjuder därför in privatpersoner, föreningar, nätverk, akademi, näringsliv, politiska partier, kommuntjänstemän med flera till Göteborgs första officiella omställningskonferens den 14-15 oktober 2011....

Vad är framtiden värd?

ANN-MARIE SVENSSON 2011-08-05

Att värdera framtida värden med hjälp av räntan kallas för att diskontera och används för att för att jämföra olika investeringsalternativ innan beslut. Det finns dock flera som ifrågasätter om en positiv diskonteringsränta ger en rättvis bild av beslutets konsekvenser för framtiden. Diskontering innebär nämligen att effekter som rör framtida generationer får mindre betydelse än effekter som rör oss som lever idag. Eftersom miljöskador ofta märks på sikt är risken att konsekvenserna av miljöfarliga projekt underskattas.

...


Tillväxt krävs för att vi ska ha välfärd!?

ERIK JOHANSSON 2011-05-23

Ett argument som ofta dykt upp för att vi ska ha tillväxt är att den behövs för att finansiera vår välfärd. Ett motargument är att den effektivisering och outsourcing hos företag, som bidrar till tillväxt, minskar skatteunderlaget. Arbete som tidigare gjorts av människor görs numera av maskiner eller människor i något annat land. Därmed minskar vårt skatteunderlag i form av arbetsgivaravgifter och inkomstskatt, finansieringen av välfärden blir därmed lidande.

Jag hävdar att det är på grund av sättet vi finansierar vår välfärd idag som gör att ökad tillväxt inte bidrar till bättre vård, skola och omsorg.
Det kan kanske vara svårt att ringa in vad välfärd är för något och jag kommer i inlägget fokusera på en del av välfärden: värdet av vår skola och den kunskap vi tillägnar oss. ...


Tillväxtforum med överväldigande program

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-09

På lördag är det dags för Tillväxtforum på Kulturhuset i Stockholm.  Det är nätverket Steg 3 samt ett stort antal medarrangörer som står bakom, och syftet är att få igång ett brett samtal kring den förmodligen största miljöfrågan av alla: riskerna med ett ekonomiskt system som baseras på evig tillväxt....

Vad är nyckeln till att få upp tillväxtfrågan på agendan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-06

Ur mitt perspektiv som intresserad av miljöfrågor har knäckfrågan om den ekonomiska tillväxtens fatala koppling till miljöpåverkan fått ett uppsving det senaste året. Tim Jackson lockade relativt många när han var i Stockholm till exempel, och även Rockström och Wijkman drar en del publik med sitt delvis tillväxtkritiska budskap. Men denna miljövärld där tillväxtfrågan nu diskuteras är ändå väldigt liten i sammanhanget. Där besluten fattas verkar probleminsikten vara i princip obefintlig....

Nicole Foss till Sverige

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-28

I'm tall, blond and covered in bags. Så beskrev Nicole Foss sig själv på telefon innan jag träffade henne på Göteborgs Centralstation. Nicole är på en två månader lång turné i Europa för att förmedla sitt budskap om kommande kredit- och energikris....

Kärnkrafts-antiklimax på Energiutblick

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-17

Allt var upplagt för ett segertåg för kärnkraften i seminariet "Har kärnkraften en framtid?" på Energiutblick, efter de senaste årens kärnkraftsoptimism i Sverige. Så blev det dock inte.
...

Framtidens feminism handlar om välfärd utan tillväxt med fler män hemma

SUSANNA ELFORS 2011-03-10

Männen måste våga ta mer plats i hemmen i ett tillväxtfritt samhälle
I samband med kvinnodagen som inträffade denna vecka kommer här en betraktelse av Tim Jackson och "Välfärd utan tillväxt" ur ett genusperspektiv. Framtidens feminism kommer nog att handla om tillväxt och välfärd. Den kommer att handla om hur viktigt det är att också låta männen få ta plats i hemmet och att det är hög status att umgås med sina barn....

Hans Rosling och Johan Rockström: konstgödsla Afrika

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-17

På Forum för miljöforskning 2011, med tema Maten, lyckades arrangörerna få in Hans Rosling och Johan Rockström i samma programpunkt. Och de levererade ett gemensamt budskap: Afrika behöver konstgödsel....

Vad händer när vi har löst energifrågan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10

Koncentrerande solkraft från Afrika kan utgöra en viktig energikälla för Europa
Jag lämnar dagens akuta omställningsbehov för en stund och spekulerar lite om hur framtidens miljösituation kommer te sig om vi lyckas få fram gott om ren energi....

Fullsatt när Tim Jackson talade tillväxt i Stockholm

THEODOR ADOLFSSON 2011-02-09

Som ett led i att boken Prosperity Without Growth nyligen släppts på svenska (Välfärd utan tillväxt) är författaren Tim Jackson på Sverigebesök. Efter att igår ha dragit fullt hus i Malmö var det ikväll Stockholms tur. Den största salen i ABF-huset var bokad. Brandskyddsföreskrifterna på väggen angav 338 personer som max. Intresset var dock större än så och många fick vända i dörren. Inbjudna talare var även Johan Rockström och Anders Wijkman....

Är en ekonomi utan tillväxt möjlig?

MIKAEL MALMAEUS 2011-02-07

De flesta läsare av denna blogg har troligen en uppfattning om vilken överväldigande utmaning det är och kommer att vara att ställa om samhället i en hållbar riktning. Inom miljörörelsen är man naturligt nog i första hand inriktad på ekologisk hållbarhet, men på senare tid har även sociala och ekonomiska aspekter aktualiserats alltmer. ...

Nicole Foss: Sälj din övervärderade villa eller bostadsrätt

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-01

Nicole Foss är en kanadensisk ekonom m.m. som gör sig ett allt större namn i peak oil- och finanskrissammanhang. En 40 minuter lång monolog på YouTube med henne rekommenderas av många insatta. Orkar du inte lyssna eller har inte tid? Inga problem, jag har gjort det åt dig. Här är en sammanfattning och ett par reflektioner....

Känner moderaterna inte till omfattningen av vår miljöpåverkan?

JOHAN OLSSON 2011-01-26
Under rubriken "Är ekonomisk tillväxt dålig för miljön?" står det på Moderaternas hemsida bland annat följande:

"Man ska ha i åtanke att de länder som har låg ekonomisk tillväxt ofta har sämre miljö än länder med hög ekonomisk tillväxt. I länder med låg ekonomisk tillväxt har man inte råd att ta hand om sin miljö. Att ta hand om sin miljö blir ett lyxproblem när landets befolkning svälter eller när de behöver vård."

...


Hur överlever företagen i ett hållbart samhälle?

JOHAN OLSSON 2011-01-17
Det pratas ofta om att vi i Sverige är på väg mot en ren och grön tjänsteekonomi. Det är en myt. Knappt 15 procent av vår konsumtion består av det som kan betraktas som ickemateriella tjänster med låg miljöpåverkan. Men inte nog med det, andelen tjänstekonsumtion minskar för varje år....

Tillväxtkritiken har nu nått in i Nature

JOHAN ERLANDSSON 2010-12-15

Vi har i dag modernare teknik än detta. Men har utsläppen och resursförbrukningen minskat?
Häromdagen utropades från Miljödepartementet det glada budskapet att Sverige nu minskar växthusgasutsläppen med rekordfart. Med en uppenbar brist på helhetssyn ignoreras både utsläpp härrörande från import och utrikes sjö- och flygfart. Utsläppen sägs till och med vara på rekordlåg nivå överhuvudtaget, men vi får hoppas att det mer är ett uttryck för slarv från pressekreterare Bodén än vad Carlgren verkligen vill säga. Men det allra märkligaste är kanske att lågkonjunkturens betydelse för minskade utsläpp mest nämns i förbifarten. Carlgren och Bodén, här är en liten snabbkurs i tillväxtkritik, skriven av Peter Victor och publicerad i Nature....

Enough is enough -radikala förslag för en jämviktsekonomi

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-17

I juni i år hölls Enough is enough-konferensen i Storbritannien. Det var dock inte den gamla discodängan som avhandlades. 250 ekonomer, forskare, medlemmar från frivilligorganisationer, företagsledare, statsanställda och medborgare arbetade tillsammans fram tio radikala förslag för en övergång från dagens tillväxtekonomi till en jämviktsekonomi. 
...

Rob Dietz: Så ser det goda livet utan tillväxt ut

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-27

Vi har diskuterat tillväxt i många trådar här på Ecoprofile. Fler och fler börjar få upp ögonen för att evig tillväxt kanske inte direkt hjälper till i den gröna omställningen. Tekniska framsteg som i sig leder till minskad miljöpåverkan riskerar att ätas upp av en ständigt växande ekonomi, med en ständigt ökande konsumtion. Frågan är bara vad som är alternativet?...

Lord Anthony Giddens: Fyra fel med grön tillväxt-begreppet

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-07

Lord Anthony Giddens. Foto: Johan Erlandsson
På konferensen World Climate Solutions förra veckan argumenterade ett stort antal talare för det självklara i varför vi behöver ha tillväxt och att den tillväxten ska vara grön. Ted Nordhaus tog i lite extra efter att ha nämnt att det på senare tid börjat pratas om Limits to Growth och Steady State Economy. För mig var det därför något av en befrielse när Lord Anthony Giddens gjorde det mycket tydligt för oss varför vi tänker fel när vi ger oss in och pratar om grön tillväxt....

Steg 3: Nu tar vi tag i tillväxtfrågan!

JOHAN OLSSON 2010-08-18


Snart är det val och debatten är i full gång. Det handlar om skattesatsen ska vara någon procent hit eller dit och vilken taktik som är bäst för att skapa fler jobb. Visst finns det skillnader i de olika lägren, men ibland kan det vara vårt att urskilja vad de egentligen består i. Risken är stor att vi fastnar i plånboks- och vardagsfrågor och att de verkligt stora frågorna inte kommer att tas upp överhuvudtaget. De frågor som akut kräver en lösning. En global lösning....

Den gröna tillväxten är en myt

MARTIN SAAR 2010-04-27

För några dagar sedan kom senaste numret av
Effekt som handlar om tillväxt. Där intervjuas Eva Alfredsson forskare på den statliga myndigheten Tillväxtanalys om sanningen kring den gröna tillväxten. Den är en myt, säger hon!


...

Ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är överordnat hållbar utveckling

LEIF ENGSTRöM 2010-03-22

Motstridiga budskap och/ eller kluven tunga
Att växa upp och fostras in i konsumtionskulturen upplever de flesta av oss som något helt naturligt och självklart. Men är det egentligen så självklart att vi ska eller kan leva som vi gör? Är det egentligen inte någonting annat än i en kort parantes i våra släkters historia. Överkonsumtion som den ser ut idag är inte det normala utan det abnorma trots att vi påverkats att tro motsatsen. Marknaden, men också politiken utsätter oss ständigt för konsumtionens lovsång. Det har tom gått så långt att ledande politiker i samma mening gläds över att hushållen konsumerar alltmer samtidigt som vi uppmanas leva klimatsmart för att nå en hållbar utveckling. Många inser motsägelsen och det moraliska tillkortakommande som de två samtidiga budskapen ger uttryck för....

Avgift på flyg eller på miljöpåverkan?

THEODOR ADOLFSSON 2010-02-19


Moderaternas miljötalesperson, Sofia Arkelsten, skriver idag en debattartikel på Newsmill som argumenterar mot att politiker ska arbeta för minskat flygresande i sig. Även om miljöpartisterna som hon svarar nog egentligen inte hävdar att flyget ska straffas i sig utan snarare är desperata för att flyget till stor del kommer undan skatt så kan det vara värt att lyfta Arkelstens poäng. Miljöavgifter ska finnas till just för att minska miljöpåverkan och inte för att minska särskilda aktiviteter i sig.
...

Sluta shoppa så räddar vi världen - eller?

INGEMAR TIGERBERG 2009-11-27

Foto: Squeaky Marmot (cc)
...

Ett nytt grönt kontrakt: Den ekonomiska utmaningen med ekologikrisen och den ekologiska utmaningen med ekonomikrisen

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-09

...

Peak metal

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-15
...

Ekonomisk tillväxt -problem eller möjlighet?

JOHAN ERLANDSSON 2007-01-15
...

Att förstöra naturen är positivt för BNP

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-30
...

Alla trådar
Senaste inlägg

Tillväxt och BNP

3463 dagar sedan av Lars-Erik Lennartsson

Basinkomst ger både frihet och hållbar konsumtion?

3621 dagar sedan av Johan Erlandsson

Ekonomisk tillväxt -problem eller möjlighet?

3693 dagar sedan av Johan Erlandsson

Kan vi köra tågen mellan nodstäderna i stället?

3773 dagar sedan av David Larsson

Synvända vänder blicken mot en ny horisont

3977 dagar sedan av Annevi Sjöberg

Svordomar i tillväxtens tempel

4011 dagar sedan av Stellan Tengroth

Inte tillväxt men inte heller bara bättre teknik!

4107 dagar sedan av David Larsson

Ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är överordnat hållbar utveckling

4160 dagar sedan av Ove Garpeman

Lågkonjunktur snabbar på omställning till hållbar utveckling

4202 dagar sedan av Mattias Carlsson

Omställningskonferens: Ett annat Göteborg är möjligt!

4316 dagar sedan av Johan Erlandsson

Tillväxt krävs för att vi ska ha välfärd!?

4333 dagar sedan av Magnus Billberger

Steg 3: Nu tar vi tag i tillväxtfrågan!

4379 dagar sedan av Uno Hansson

Nuvärdesmetoden och kortsiktighet

4405 dagar sedan av Johan Erlandsson

Äntligen!

4412 dagar sedan av Fredrik Bergman

Kärnkrafts-antiklimax på Energiutblick

4467 dagar sedan av Johan Erlandsson

Avgift på flyg eller på miljöpåverkan?

4502 dagar sedan av Jonas Karlsson

En urspårad godstrafik

4537 dagar sedan av Rickard Waern

Nicole Foss till Sverige

4552 dagar sedan av Johan Erlandsson

Ny bok: Omställningens tid

4565 dagar sedan av Eleonora Horn

Ett nytt grönt kontrakt för Sverige?

4573 dagar sedan av Mattias Carlsson

Rapport från Ett annat Göteborg är möjligt! -Göteborgs första omställningskonferens

4652 dagar sedan av Erik Sandblom

Nicole Foss: Sälj din övervärderade villa eller bostadsrätt

4672 dagar sedan av Johan Erlandsson

Den gröna tillväxten är en myt

4676 dagar sedan av Karl Hillman

Sluta gå i sömnen, för tusan - Du, Jag, Vi, hela MÄNSKLIGHETEN står vid vägs ände!

4706 dagar sedan av Sven-Erik Forslin

Vid vägs ände: ett svart hål - eller blomstrande framtid?

4712 dagar sedan av Sven-Erik Forslin

Produkter

Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FlerResor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik