Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

ERIK SANDBLOM 2016-05-25

Karolina Skog utanför Centralstationen i Malmö
På onsdagen fick Sverige en ny miljöminister: Karolina Skog. Bland hennes meriter märks att hon är medlem här på Ecoprofile.

Som trafikkommunalråd i Malmö 2010-2014 var Karolina bra på cykelfrågor och medverkade till det fina nya cykelgaraget under Malmö Centralstation. Hon har även fått Svensk Cyklings politikerpris. Även om hon inte ska jobba med cykelfrågor i regeringen så är det bra att få in folk som kan cykel på så många ställen som möjligt!
 
Från 2015 och fram till sin utnämning som miljöminister var hon ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Hon har tidigare uttalat sig för friare regler runt parkering, vilket skulle ge fler bostäder och lokaler i centrala, gång- och cykelvänliga lägen.
...


Hur kan vi använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?

LINNEA KNUTSSON 2014-10-08

Christina Wikberger
Torsdagen den 9 oktober är det dags för den sista torsdagstalaren på temat "Hållbar stad". Klockan 16:30–17:00 berättar Christina Wikberger från miljöförvaltningen om stadens arbete med grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 
...


Analys av riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

JOHAN ERLANDSSON 2014-09-08

Ecoprofile har bjudit in riksdagspartierna att berätta om deras politik för hållbar konsumtion. Alla utom moderaterna har nu svarat, och analysen av svaren gav till stor del förväntade resultat -men några överraskningar fanns det!

...


Vänsterpartiets politik för hållbar konsumtion

JENS HOLM 2014-09-04

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Jag vet inte hur många miljödebatter jag varit med på där alla – från vänster till höger – varit överens om att vi alla måste ta vårt miljöansvar. Vi ska leva som vi lär, walk the talk och så vidare. Fortsättningen på det brukar handla om att vi ska konsumera hållbart. De som är lite extra radikala kanske till och med vågar säga att vi ska konsumera mindre, inte mer....

Folkpartiets politik för hållbar konsumtion

KARIN KARLSBRO 2014-09-03

Foto: Jenny Öhman

Denna gästartikel är ett svar på en 
förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Marknaden har en enorm makt och är den viktigaste drivkraften för en mer hållbar konsumtion. Men samtidigt som konsumenternas makt är stor är det inte helt enkelt att vara en aktiv och medveten konsument. Ska man handla närodlat eller ekologiskt? Vilka slutsatser ska man dra av innehållsförteckningen på en hudkräm? Många av oss som försöker att handla hållbart har nog upplevt samma frustration. Konsumenternas val är också ett kval....

Centerpartiets politik för hållbar konsumtion

ROGER TIEFENSEE 2014-09-02

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Klimat, förnybar energi och giftfri vardag är de områden som Centerpartiet prioriterar i arbetet för en hållbar konsumtion. Centerpartiets vision är ett klimatneutralt Sverige senast år 2050. Som gröna liberaler är vi övertygade om att hållbar ekonomisk tillväxt går hand i hand med våra ambitiösa miljöambitioner. Det innebär att vi förstår att människ­ors förmåga att transportera varor och sig själva starkt bidrar till samhällets utveckling. Vi behöver transporter i form av klimatsmarta bilar, lastbilar och bussar, men de behöver drivas av förnybar energi med allt mindre klimatpåverkan. Därför vill vi att det alltid ska löna sig att köra och resa miljövänligt....

Kristdemokraternas politik för hållbar konsumtion

IRENE OSKARSSON 2014-08-16

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

För att ett hållbart konsumtionsmönster i den rika delen av världen ska växa fram är det nödvändigt att vi som enskilda konsumenter tar vårt personliga ansvar. Det handlar om hur vi bor, reser, äter och gör andra typer av val i vardagen. Om vi som konsumenter ska kunna göra medvetna val är det viktigt med en tydlig märkning av olika produkter. En klimat- och energimärkning av livsmedel skulle underlätta för konsumenterna att göra medvetna val.
...

Socialdemokraternas politik för hållbar konsumtion

MATILDA ERNKRANS 2014-08-08

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. För att klara det måste den ekonomiska utvecklingen vara ekologiskt hållbar. För också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom....

Miljöpartiets politik för hållbar konsumtion

HELENA LEANDER 2014-05-21

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Idag är de miljösmarta valen ofta både dyrare och krångligare än mer miljöskadliga alternativ. Det borde vara tvärtom. Det är därför vi föreslår höjda miljöskatter, där intäkterna går till att bygga ut alternativen. ...

Sverigedemokraternas politik för hållbar konsumtion

JOSEF FRANSSON 2014-05-12

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Till att börja med måste vi utgå ifrån att Sverige är en liten handelsberoende ekonomi med industriproduktion och transporter som viktiga drivkrafter för den ekonomiska utvecklingen. Sverige har dock ett gott utgångsläge för att utveckla en Sverigedemokratisk miljöstrategi med sunda konsumtionsmönster....

Riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

JOHAN ERLANDSSON 2014-05-09

Inför riksdagsvalet 2010 bad vi de sittande riksdagspartierna att berätta om sin politik för grön omställning. I höst är det riksdagsval igen och nu ger vi våra folkvalda chansen att berätta om deras politik för hållbar konsumtion....

Nu kan invånare och skolor följa miljöutvecklingen i Skaraborgskommuner

MIKAEL LINDELL 2013-11-13

Kommunalråden inviger Miljöbarometern genom att symboliskt knyta ett grönt band. Foto: Håkan Bremberg
I fredags samlades kommunalråden från fem Skaraborgskommuner i Gothia Science Park, Skövde, för att inviga sin gemensamma miljöbarometer. En webbportal som gör det möjligt för invånare och anställda att följa miljöutvecklingen i de fem kommunerna....

Tre generationer uppmanar: Visa mod och prioritera klimatfrågan nu!

SUSANNE ÅBERG 2013-09-25

5 av 8 riksdagspartier vill ge klimatfrågan högsta prioritet, enligt en enkät tidigare i år. IPCC-rapporten som snart släpps i Stockholm påminner åter om hur bråttom det är att agera. Nu är det upp till bevis: vi uppmanar riksdagspolitikerna att omgående omsätta sina löften i konkret handling. I nästa års val kommer vi uppmuntra folk att rösta på de partier och kandidater som visat att de tar klimatfrågan på allvar....

Klimatriksdag 2014

EVA GUSTAVSSON 2013-08-13

Det finns sannolikt ett betydligt bredare stöd för en snabb omställning till ett hållbart samhälle bland allmänheten än bland politikerna. Klimatriksdagen kommer att ta fram konkreta förslag på hur omställningen ska gå till så att vi kan sätta press på politikerna i valet 2014.
...


Sökes: Nationell tågstrategi

DAVID LARSSON 2013-05-27

Kan vi få till ett robust tågnät mellan landets regionala nodstäder?
(Kartunderlag från Nordregio - www.nordregio.se)
Vart är vi på väg? Det är den återkommande frågan i ”På spåret” och jag ställer samma fråga om transportpolitiken. Som jag ser det saknas det tydliga mål, vilket också gör det svårt att se om vi är på väg åt rätt håll. Frågan hänger tätt ihop med: Vilket samhälle vill vi bygga?...

Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

MIKAEL LINDELL 2012-12-07

Per Skyllberg och Johanna Edestav inviger Miljöbarometern genom att högtidligt klippa det röda bandet. Foto: Mikael Nasberg, Järfälla kommun
Fredagen den 23:e november publicerades "Miljöläget i Järfälla" som är kommunens miljöbarometer. Här kan invånare, anställda och beslutsfattare följa om kommunens miljömål uppfylls. Lanseringen firades med en vernissage under tisdagen där ungefär hundra kommunanställda samlades i kommunalhuset i Jakobsberg....

Nivå av medvetande - vad ska vi eftersträva?

DANIEL HäGERBY 2012-10-25

Vad är egentligen bäst för planeten och därmed kommande generationer? (om vi inte diskonterar bort dem alltså) Bilden är stulen från Apornas Planet från -68. Har du inte sett den med "medvetna ögon" så de om filmen - det är skrämmande hur bra koll man hade på läget redan då och hur lite som hänt. Kanske finns det en poäng med Dr Zeus sätt att tackla kunskapsspridningen?
Jag läste nyss "Climbing the ladder of awareness" av Paul Chefurka och plötsligt slog det mig - vilken grad av medvetande VILL vi att människor ska ha/få? Är det självklart att ökad medvetenhet innebär minskade utsläpp, sänkt utrotningstakt osv? Jag är inte så säker på det.
...

Twitter -en kraftfull kanal för gröna opinionsbildare!

CARINA SUNDQVIST 2012-04-17

-Jag tar även bilder med mobilen och lägger ut på Twitter för att nå ut med mitt budskap, säger Carina Sundqvist.
 
Tisdagens Studio Ett i P1 (20120410) handlade om Twitter och om den eventuella nyttan med Twitter. Undertecknade (@ibyr, @LMartinOlsson) är relativa nybörjare @Twitter men vi har tagit oss an detta "nya" forum likt upptäckare av Amerika! med passion, engagemang och nyfikenhet....


Tävla om bästa miljöapp, vinn 30.000 kronor

MIKAEL LINDELL 2012-03-25

Stockholms stad lanserar nu tävlingen Open Stockholm Award och publicerar samtidigt data från Stockholms miljöbarometer som öppen data. Syftet är att tillgängliggöra offentlig data för programvaruutvecklare....

En urspårad godstrafik

RICKARD WAERN 2012-02-09

2008 passerades en historisk gräns; för första gången i människans historia bodde det fler människor i urban än lantlig miljö. I Sverige har detta förhållande rått ända sedan det tidiga sextiotalet. Ur en hållbarhetssynpunkt leder detta till både möjligheter och problem, inte minst vad gäller logistiklösningar. Fler personer på samma plats innebär att man kan nå många personer inom ett litet område, men också att det totala transportflödet till området blir stort och därmed leder till att föroreningar koncentreras dit samt även framkomlighetsproblem och stress på den lokala infrastrukturen. ...

Nytt miljöprogram i Stockholm

MIKAEL LINDELL 2012-02-03

Minskad energiförbrukning, mer cykling och bättre skydd av vatten- och grönområden. Det är några av punkterna i Stockholms stads nya miljöprogram som antogs måndags.

...


Upprop för att radikalisera klimatpolitiken

BILLY LARSSON 2011-12-02

Vi som undertecknar detta upprop är oroade av den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker. Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer.

...


Klimatforum 2011: Hur ser vägen mot 2050 ut?

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-30

Då har årets Klimatforum dragit igång. Flera Ecoprofiler är på plats, t.ex. sitter Fredrik Bergman här bredvid mig. Miljöminister Lena Ek är tidigt i programmet och inleder med att ta ett u-landsperspektiv på klimatfrågan....

COP 17 i Durban, Sydafrika

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-25

Jag startar en tråd här om COP 17 som snart börjar, antar att det kan trilla in lite nyheter. Miljödepartementets tjänstemän tvittrar om mötet på @miljodep , och det ska komma information löpande här också: http://www.regeringen.se/miljo...

Nu kan man köpa solel till vägguttaget

DAVID LARSSON 2011-11-14

Är vi inte rätt många som letat länge i djungeln av elavtal för att hitta ett som verkligen bidrar till utbyggnaden av förnybar energi? Nu finns en konkret möjlighet att stimulera utbyggnaden av solceller i Sverige....

Sveriges kommuner miljörankade -så bra är din kommun

MIKAEL LINDELL 2011-08-11

Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lund, tar emot pris för bästa hållbarhetskommun.
Lund är Sveriges miljöbästa kommun, därefter kommer Örebro och Malmö. Detta visar tidningen Miljöaktuellts årliga kommunrankning.
...


Nobelpristagare, experter och toppolitiker möts på symposium

ELEONORA HORN 2011-05-17

Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Thomas Wingstedt. ©RSAS
Just nu pågår ett internationellt tvärvetenskapligt tredagarssymposium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm kring frågan hur våra samhällssystem ska kunna rymmas inom planetens gränser. Nobelpristagare, några av världens främsta klimat- och miljöexperter, toppolitiker och höga beslutsfattare har samlats för att diskutera innovativa vägar framåt för hur vi bäst tar hand om såväl sociala som ekologiska system i framtiden.

Ambitionen är hög. Resultatet från symposiet är tänkt att utmynna i ett antal riktlinjer och rekommendationer riktade till FN:s stora möte om global hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. De kommer att presenteras i ett dokument, Stockholm Memorandum, undertecknas av nobelpristagarna och sedan överlämnas till FN:s högnivåpanel för global utveckling.
...


Vad är nyckeln till att få upp tillväxtfrågan på agendan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-06

Ur mitt perspektiv som intresserad av miljöfrågor har knäckfrågan om den ekonomiska tillväxtens fatala koppling till miljöpåverkan fått ett uppsving det senaste året. Tim Jackson lockade relativt många när han var i Stockholm till exempel, och även Rockström och Wijkman drar en del publik med sitt delvis tillväxtkritiska budskap. Men denna miljövärld där tillväxtfrågan nu diskuteras är ändå väldigt liten i sammanhanget. Där besluten fattas verkar probleminsikten vara i princip obefintlig....

Handlingsplan för giftfri vardag

MADELEINE LIMé 2011-03-21

Det borde vara en självklarhet att barn inte skall få i sig farliga kemikalier via sina leksaker och andra vardagsvaror. Fler och fler företag utlyser att deras varor är giftfria, till exempel leksaker matvaror. Många av oss blir lite ställda och känner att vi bor ju ändå i Sverige, med lagar och förordningar. Är inte alla varor som säljs i handeln giftfria? I den tron levde i alla fall jag tills för några år sedan när jag förstod att läskigt nog så är det inte så.
...


Elever på Spykens gymnasium i Lund utvecklar idéer för ett hållbart Europa

MAJA CRONERT 2011-03-11

Eleverna från Lund som skapar Europas framtid. © IFOK GmbH, 2011. Foto: Maja Cronert

Lund, 8-11 mars 2011. Varifrån ska vi få energi när alla kärnkraftverk stängts ner och det fossila bränslet tagit slut? Vilka krav kommer morgondagens konsumenter ställa? Hur kommer förändringar på energimarknaden att påverka samhället och vice versa?

...


Favorit i repris: Miljöbloggforum 2011 i Uppsala 9/4

ANN-CHRISTIN GRAMMING 2011-01-29

Bild från MBF 2009
Miljöbloggforum 2009 hölls i Stockholm och 2010 var vi i Alingsås. 2011 kommer Miljöbloggforum att gå av stapeln i Uppsala. ...

Känner moderaterna inte till omfattningen av vår miljöpåverkan?

JOHAN OLSSON 2011-01-26
Under rubriken "Är ekonomisk tillväxt dålig för miljön?" står det på Moderaternas hemsida bland annat följande:

"Man ska ha i åtanke att de länder som har låg ekonomisk tillväxt ofta har sämre miljö än länder med hög ekonomisk tillväxt. I länder med låg ekonomisk tillväxt har man inte råd att ta hand om sin miljö. Att ta hand om sin miljö blir ett lyxproblem när landets befolkning svälter eller när de behöver vård."

...


Glödlampsförbudet det bästa som hänt – eller?

DAVID LARSSON 2011-01-18

Är det bra att EU bestämmer hur vi lyser upp våra hem?
För ett par dagar sedan var jag inne i en lampaffär och noterade hur kunderna framför mig hamstrade glödlampor och beklagade sig över att de var på väg att försvinna. Expediten höll med och sa att de köper in så många de kan komma över.

- Och sådana där andra lampor är ju farliga, de innehåller ju kvicksilver! utbrast en av dem....


Konkreta lösningar för framtiden i Ekologisk Stadsdel Majorna

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-07

På måndag inleds en workshopserie i dialogprojektet Ekologisk Stadsdel Majorna. Vid sju tillfällen samlas majbor, politiker, tjänstemän, näringsidkare, föreningar och experter för att se till att några av de goda idéer som kommit fram i projektet nu blir verklighet....

Därför startar vi Supermiljöbloggen

SVEN ELANDER 2010-12-06

Supermiljöbloggen kommer att granska regeringen och skriva om de stora miljöproblemen - varje dag. Målet med sidan är att skapa ett nav i den svenska miljödebatten på nätet....

Smartare miljöskatter ger lägre utsläpp

MATTIAS CARLSSON 2010-12-03

Energi- och koldioxidskattebefriad verksamhet
En grundprincip i miljöekonomisk teori är att vi bör ha ett och samma pris på utsläpp i alla sektorer i ekonomin för att ha en kostnadseffektiv miljöpolitik. Men i realiteten är vissa sektorer gynnade och kommer undan med en lägre skatt än andra sektorer. Inom den svenska energi- och klimatpolitiken så har vi en skattesats för koldioxidutsläpp som gäller för hushåll, service och vägtransporter, medan till exempel tillverkningsindustrin och jordbrukssektorn betalar lägre skatter för sina utsläpp. I dagarna kom en ny studie som hävdar att koldioxidutsläppen skulle minska med 7,5 miljoner ton per år om Sverige införde mer homogena skattesatser mellan olika sektorer....

Miljöekonomin förför

LINA ISACS 2010-11-29

Foto: Fotoakuten
Varför finns egentligen miljöproblem? Vilka drivkrafter gör att vi överutnyttjar ändliga naturresurser och orsakar miljöfarliga utsläpp trots att vi vet att det är dåligt för både oss själva och andra? Det vetenskapliga ämnet miljöekonomi försöker svara på dessa frågor – och på vad man ska göra åt problemen. Med utgångspunkt i en viss syn på hur vi människor fungerar har miljöekonomer en formaliserad verktygslåda för att förklara varför miljöproblem uppstår, hur mycket naturen bör utnyttjas och hur man kan utforma ekonomisk politik som syftar till att ändra olika aktörers beteende så att det optimala nyttjandet – i ekonomiska välfärdstermer – kan nås. ...

Framtidens cykelstäder

JOHAN SCHIFF 2010-11-22

Thornbergs ur, 1925
Andelen som cyklar i Sverige är långt färre än i Danmark eller Holland – och minskande. Det beror inte på kallt klimat eller att vi har ett för stort land. Det beror nästan helt på politiska beslut, framförallt i kommunerna....

Våra klimatmål är högre ställda

ANDERS YGEMAN 2010-09-16


Klimatkrisen har väckt världens insikt om att det krävs gemensamma politiska svar och lösningar. Riskerna och kostnaderna blir mindre om vi gemensamt hejdar klimatkrisen än om vi inte gör det. Våra mål är högt ställda. Betydligt högre än den sittande regeringens....

Centerpartiet – Alliansens gröna röst

MAGNUS ANDERSSON 2010-09-08

För mig och Centerpartiet handlar hållbar utveckling om att klara klimatutmaningen samtidigt som vi har ekonomisk tillväxt och skapar fler jobb. För att klara det krävs det att kloka entreprenörer och forskare ges de bästa förutsättningar att utveckla ny miljöteknik, hitta nya lösningar och använda de redan befintliga....

15 lösningar för ett grönare Göteborg

CARLOS ANDERSSON 2010-09-07


Jag heter Carlos Andersson och jag kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg för Centerpartiet. Genom aktivt deltagande och dialog med miljörörelser, miljötidningar och miljöföretag har jag kommit fram till en lista på 15 punkter som jag vill driva i kommunfullmäktige efter valet. Läs mer på www.carlosandersson.se.
...


Grön politik för grön omställning

HELENA LEANDER 2010-08-25


Den gröna omställningen kan inte överlåtas åt någon annan, någon annan gång, någon annanstans. Den gröna omställningen kräver handling här och nu, där såväl politiker som företag och individer drar sitt strå till stacken. Som politiker kan vi skapa förutsättningar så att det blir både lönsamt och praktiskt möjligt att agera miljövänligt....

Rädda den svartfläckiga Blåvingen och andra utrotningshotade arter

ANITA BRODéN 2010-08-23

Svartfläckig blåvinge
Varje dag försvinner hundratals arter för att aldrig mer återkomma, och varje förlorad art är ett minus i balansräkningen

Det innebär inte att vi ska ha en statisk syn på naturen och ekosystemen. Det finns givetvis en dynamik i ett ekosystem som förändras över tid både på grund av naturliga skeenden och mänsklig påverkan. Parallellt med ett huvudsakligt fokus på att inventera och skydda sällsynta och hotade arter kan det finns ett behov att identifiera och utveckla strategier för att skydda och förvalta s.k. ”bjälklagsarter”, relativt vanliga och utbredda arter vars förekomst och plats i näringskedjan är central för att hålla ett ekosystem i balans.

Folkpartiet tar i sin rapport Naturvård, havsmiljö och biologisk mångfald upp behovet av resursförstärkning för artskyddet, en prislapp på ekosystemtjänster och ett större fokus på miljöersättning inom ett utökat landsbygdsprogram.
...


10 förslag för att klimatlyfta Sverige

JENS HOLM 2010-08-19


Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Vänsterpartiet vill minska utsläppen med 45 % till 2020. För att lyckas med det vill vi sätta igång något vi kallar Klimatlyftet: kraftiga satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning och en avveckling den fossila energiförbrukningen och kärnkraften....

Steg 3: Nu tar vi tag i tillväxtfrågan!

JOHAN OLSSON 2010-08-18


Snart är det val och debatten är i full gång. Det handlar om skattesatsen ska vara någon procent hit eller dit och vilken taktik som är bäst för att skapa fler jobb. Visst finns det skillnader i de olika lägren, men ibland kan det vara vårt att urskilja vad de egentligen består i. Risken är stor att vi fastnar i plånboks- och vardagsfrågor och att de verkligt stora frågorna inte kommer att tas upp överhuvudtaget. De frågor som akut kräver en lösning. En global lösning....

Hur ser partiernas politik för grön omställning ut?

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-30


Valet 2010 närmar sig. Vilken politik för grön omställning kan man vänta sig från respektive parti efter valet? Jag har idag mailat ut till partiernas pressavdelningar och bett dem dela med sig av sin grön omställning-politik här på Ecoprofile. Men jag tänkte vi kunde hjälpas åt här också, och jag föreslår att vi gör det enligt nedanstående form:

Huvudområde: Energi
Parti/block: De rödgröna
Källa: Den rödgröna budgetmotionen
Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder 2011 och 2,5 miljarder 2012.

Lägg gärna upp även upp politik som du tycker motverkar grön omställning. Vill du diskutera någon politisk fråga om grön omställning djupare är det som vanligt fritt fram att starta en separat tråd om det!
...

Reflektioner från Almedalen och Gotland 2010

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-11

Foto: Johan Erlandsson
Nu har jag just satt mig båten och ska ta mig tillbaks till fastlandet efter en både intensiv och mycket avslappnande Gotlandsvecka. Det intensiva utgjordes av några dagars aktivt deltagande i Almedalsveckan, och de avslappnande dagarna var i Eleonoras stuga och dess omgivningar, sex mil söder om Visby....

Folk i Almedalen 2010

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-06

Foto: Johan Erlandsson
Lite vimmelfoto från Almedalen. Här Johan Olsson, Jessica Lestander, Tanja Dyredand och Dan-Patrik Ryman...

Ohly i Almedalen: Klimatsmarta nya lägenheter och fri kollektivtrafik

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-06

Foto: Johan Erlandsson
Jag har nu lyssnat på mitt andra partiledartal, Lars Ohly. Det var något mer av visioner om det goda samhället och miljöfrågan i Ohlys tal. Inte oväntat togs jämlikhetsfrågan upp, för att skapa "världens bästa välfärd utan privata vinster" och får väl betecknas som en vision om det goda samhället....

Miljön valdes bort i Reinfeldts Almedalstal

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-04

Det var svårt att komma nära Reinfeldt, men som tur var fanns han i 2D :-)
Eleonora, Theodor och jag är på plats på Gotland för att bevaka Almedalsveckan och jag har just varit och lyssnat på Fredrik Reinfeldt. Jag letade naturligtvis efter miljöpolitiska inslag, men letade förgäves. I det första partiledartalet i årets Almedalsvecka var miljöfrågan kliniskt bortrensad....

Mitt i en värld av världens möjligheter

CARL HöJMAN 2010-06-08

Plenisalen vid konferensens invigning, mitt på Leksands hockyrink
Med en glödande energi begav jag mig till den globala konferensen Rework the World i Leksand 2-5 juni.  Ren verklighet, framtid och magi blandades i en kokande kittel av människor från världens alla hörn och bakgrunder för att spika fast morgondagens lösningar på våra globala miljö- och samhällsproblem....

Was the World Reworked?

SVEN HEIJBEL 2010-06-07


De senaste fyra dagarna har 1700 samhällsentreprenörer, politiker och investerare samlats i Leksand för jättearrangemanget “Rework the World”. Eventet som organiserades av Tällberg Foundation och YES-nätverket (Youth Entrepreneurship and Sustainability), var det största i sitt slag i Sverige någonsin. Visionen var att skapa miljontals nya hållbara jobb för världens unga. Tillsammans med Oleg Izyumenko och vårt team från Wake Up Call var jag på plats i rollen som samhällsentreprenör....

Ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är överordnat hållbar utveckling

LEIF ENGSTRöM 2010-03-22

Motstridiga budskap och/ eller kluven tunga
Att växa upp och fostras in i konsumtionskulturen upplever de flesta av oss som något helt naturligt och självklart. Men är det egentligen så självklart att vi ska eller kan leva som vi gör? Är det egentligen inte någonting annat än i en kort parantes i våra släkters historia. Överkonsumtion som den ser ut idag är inte det normala utan det abnorma trots att vi påverkats att tro motsatsen. Marknaden, men också politiken utsätter oss ständigt för konsumtionens lovsång. Det har tom gått så långt att ledande politiker i samma mening gläds över att hushållen konsumerar alltmer samtidigt som vi uppmanas leva klimatsmart för att nå en hållbar utveckling. Många inser motsägelsen och det moraliska tillkortakommande som de två samtidiga budskapen ger uttryck för....

Avgift på flyg eller på miljöpåverkan?

THEODOR ADOLFSSON 2010-02-19


Moderaternas miljötalesperson, Sofia Arkelsten, skriver idag en debattartikel på Newsmill som argumenterar mot att politiker ska arbeta för minskat flygresande i sig. Även om miljöpartisterna som hon svarar nog egentligen inte hävdar att flyget ska straffas i sig utan snarare är desperata för att flyget till stor del kommer undan skatt så kan det vara värt att lyfta Arkelstens poäng. Miljöavgifter ska finnas till just för att minska miljöpåverkan och inte för att minska särskilda aktiviteter i sig.
...

Behövs ett nytt parti?

JOHAN OLSSON 2010-02-12


Inga politiker eller andra beslutsfattare verkar våga ta i frågan om de eventuella problemen med ekonomisk tillväxt. Vad krävs för att tystnaden kring detta ämne ska brytas? Har det gått så långt att det behövs ett helt nytt parti?...

Arnold räddar regnskogen?

MATTIAS CARLSSON 2008-11-21
...

Kina storsatsar på energieffektivisering

MATTIAS CARLSSON 2008-11-12
...

Motioner om forskning

ROBERT VESTIN 2008-11-06

...

Obama ny president: Rejäl Change på gång i energi- och klimatfrågan?

FREDRIK BERGMAN 2008-11-05

...

Australisk klimatrapport med svårsmält slutsats

MATTIAS CARLSSON 2008-10-27
...

För hård miljöpolitik

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-02
...

Betala din bil i träd

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-18
...

Sustainable Consumption and Production Action Plan

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-31

...

Amazonas blir betesmark

ELEONORA HORN 2008-05-29

...

Är överklaganden dåliga för miljön?

ERIK SANDBLOM 2008-05-12

...

Ett år i Indien

ANTON STEEN 2008-05-09

...

Miljömålen nås inte

MAGNUS BILLBERGER 2008-03-31
...

Är det rätt att införa koldioxidtullar?

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-29
...

Norge ska bli koldioxidneutralt till 2030

JOHAN ERLANDSSON 2008-01-29

...

Folkpartiet vill bygga 4 nya kärnkraftverk och satsa på elbilar

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-11
...

En ny tidsepok

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-16
...

Klimatmärk individen

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-24
...

Kina inför en ny miljöpolitik

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-17
...

Kina höjer bränslepriserna med 100%

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-23
...

Svenska klimatutredningen

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-03
...

APEC pratar miljöpolitik

ÖRJAN LUNDBERG 2007-08-02
...

Kan regeringars mål vara att öka lyckan hos sina medborgare?

JOHAN ERLANDSSON 2007-05-21
...

Vilken roll kan Miljöpartiet spela nu?

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-19
...

Essä om Klimat och Politik

JöRGEN PETTERSSON 2007-03-18
...

Beskatta orsakskällan

MIKAEL EMDENBORG 2007-03-11
...

Reinfeldt: Sverige har små utsläpp av växthusgaser

JOHAN ERLANDSSON 2006-12-31
...

Aktivt Amerikanskt klimatarbete välkomnat

MARCUS ENGBLAD 2006-12-07
...

Reinfeldt nappar inte på Volvochefens förslag om höjd bensinskatt

JOHAN ERLANDSSON 2006-11-23
...

Alliansens valmanifest

JOHAN ERLANDSSON 2006-08-23
...

C vill ha flygskatt och miljöbilsbidrag

JOHAN ERLANDSSON 2006-08-20
...

Al Gore om klimatproblemen

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-06
...

Dalarnas miljöstrategi

MAGNUS BILLBERGER 2006-03-29
...

Inga anslag till bränslecellsforskning

JOHAN ERLANDSSON 2006-03-08
...

Bush har visioner

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-21
...

Miljö blir valfråga?

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-03
...

Var är satsningarna på miljöteknik?

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-24
...

Statsministerns insikt om PeakOil

MAGNUS BILLBERGER 2006-01-13
...

EU klarar inte Kyoto-åtagandet

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-28
...

IEA vill att biltillverkarna ska betala för bilarnas CO2-utsläpp

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-20
...

Hur miljöinriktade är era lokalpolitiker

MAGNUS BILLBERGER 2005-12-02
...

Klimatmötet i Montreal

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-28
...

Hållbarhetsrådet

MAGNUS BILLBERGER 2005-10-26
...

Sahlin: Oljan ska vara borta från Sverige år 2020

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-03
...

Urvattnad luftvårdsstrategi

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-25
...

Ingen bränsleskatt i Kina

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-20
...

3,6 miljarder i grön skatteväxling under 2006

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-09
...

Mp vill satsa miljard på småföretagande och miljö

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-16
...

Personlig koldioxidbudget

JOHAN ERLANDSSON 2005-07-06
...

Klimatfrågan splittrar G8-länderna

JOHAN ERLANDSSON 2005-07-04
...

Ingen förmånsskatt på kollektivtrafik eller cyklar

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-07
...

Stefan Edmans enmansutredning

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-07
...

Arnold ångar på

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-05
...

MP vill ha skatt på flygbränsle

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-27
...

Nytt råd för hållbar utveckling

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-11
...

210 extramiljoner till hållbar utveckling

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-22
...

Företag kan tvingas redovisa miljöhänsyn

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-17
...

Åter till kärnkraften

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-02
...

Holmen väljer Spanien framför Sverige

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-15
...

Energimärk bilar och hus!

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-01
...

Grön skatteväxling ett hot mot miljön?

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-19
...

Sahlin tror på grönt folkhem

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-10
...

Svensk storsatsning på naturgas

JOHAN ERLANDSSON 2004-10-18
...

Alla trådar
Senaste inlägg

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

2800 dagar sedan av Erik Sandblom

Hur kan vi använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?

3440 dagar sedan av conny bergkvist

Ingen bryr sig om världens undergång!

3469 dagar sedan av Magnus Billberger

Analys av riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

3540 dagar sedan av Johan Erlandsson

Vänsterpartiets politik för hållbar konsumtion

3540 dagar sedan av Erik Sandblom

Riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

3544 dagar sedan av Johan Erlandsson

Folkpartiets politik för hållbar konsumtion

3545 dagar sedan av Karin Karlsbro

Centerpartiets politik för hållbar konsumtion

3546 dagar sedan av Roger Tiefensee

Kristdemokraternas politik för hållbar konsumtion

3563 dagar sedan av Irene Oskarsson

Socialdemokraternas politik för hållbar konsumtion

3571 dagar sedan av Matilda Ernkrans

Miljöpartiets politik för hållbar konsumtion

3650 dagar sedan av Helena Leander

Sverigedemokraternas politik för hållbar konsumtion

3659 dagar sedan av Josef Fransson

Klimatriksdag 2014

3673 dagar sedan av Eva Gustavsson

Nu kan invånare och skolor följa miljöutvecklingen i Skaraborgskommuner

3839 dagar sedan av Mikael Lindell

Klimatlöften från 55 länder

3868 dagar sedan av Erik Sandblom

Tre generationer uppmanar: Visa mod och prioritera klimatfrågan nu!

3888 dagar sedan av Sven-Erik Forslin

Åter till kärnkraften

3964 dagar sedan av Mattias Carlsson

Sökes: Nationell tågstrategi

3998 dagar sedan av Erik Sandblom

Alliansens klimat- och energipolitik

4028 dagar sedan av Mattias Carlsson

Obama ny president: Rejäl Change på gång i energi- och klimatfrågan?

4042 dagar sedan av Erik Sandblom

Öppnar en webbsida för socialt entreprenörskap inom vattenhushållning.

4064 dagar sedan av Börje Brandt

Ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är överordnat hållbar utveckling

4105 dagar sedan av Ove Garpeman

Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

4107 dagar sedan av Johanna Edestav

EU-parlamentets förslag till riktilinjer för utsläppshandeln 2013-2020

4114 dagar sedan av Mattias Carlsson

Klimatforum 2011: Hur ser vägen mot 2050 ut?

4127 dagar sedan av Mattias Carlsson

Produkter

Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FlerResor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik