Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

ERIK SANDBLOM 2016-05-25

Karolina Skog utanför Centralstationen i Malmö
På onsdagen fick Sverige en ny miljöminister: Karolina Skog. Bland hennes meriter märks att hon är medlem här på Ecoprofile.

Som trafikkommunalråd i Malmö 2010-2014 var Karolina bra på cykelfrågor och medverkade till det fina nya cykelgaraget under Malmö Centralstation. Hon har även fått Svensk Cyklings politikerpris. Även om hon inte ska jobba med cykelfrågor i regeringen så är det bra att få in folk som kan cykel på så många ställen som möjligt!
 
Från 2015 och fram till sin utnämning som miljöminister var hon ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Hon har tidigare uttalat sig för friare regler runt parkering, vilket skulle ge fler bostäder och lokaler i centrala, gång- och cykelvänliga lägen.
...


Hur kan vi använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?

LINNEA KNUTSSON 2014-10-08

Christina Wikberger
Torsdagen den 9 oktober är det dags för den sista torsdagstalaren på temat "Hållbar stad". Klockan 16:30–17:00 berättar Christina Wikberger från miljöförvaltningen om stadens arbete med grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 
...


Analys av riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

JOHAN ERLANDSSON 2014-09-08

Ecoprofile har bjudit in riksdagspartierna att berätta om deras politik för hållbar konsumtion. Alla utom moderaterna har nu svarat, och analysen av svaren gav till stor del förväntade resultat -men några överraskningar fanns det!

...


Vänsterpartiets politik för hållbar konsumtion

JENS HOLM 2014-09-04

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Jag vet inte hur många miljödebatter jag varit med på där alla – från vänster till höger – varit överens om att vi alla måste ta vårt miljöansvar. Vi ska leva som vi lär, walk the talk och så vidare. Fortsättningen på det brukar handla om att vi ska konsumera hållbart. De som är lite extra radikala kanske till och med vågar säga att vi ska konsumera mindre, inte mer....

Folkpartiets politik för hållbar konsumtion

KARIN KARLSBRO 2014-09-03

Foto: Jenny Öhman

Denna gästartikel är ett svar på en 
förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Marknaden har en enorm makt och är den viktigaste drivkraften för en mer hållbar konsumtion. Men samtidigt som konsumenternas makt är stor är det inte helt enkelt att vara en aktiv och medveten konsument. Ska man handla närodlat eller ekologiskt? Vilka slutsatser ska man dra av innehållsförteckningen på en hudkräm? Många av oss som försöker att handla hållbart har nog upplevt samma frustration. Konsumenternas val är också ett kval....

Centerpartiets politik för hållbar konsumtion

ROGER TIEFENSEE 2014-09-02

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Klimat, förnybar energi och giftfri vardag är de områden som Centerpartiet prioriterar i arbetet för en hållbar konsumtion. Centerpartiets vision är ett klimatneutralt Sverige senast år 2050. Som gröna liberaler är vi övertygade om att hållbar ekonomisk tillväxt går hand i hand med våra ambitiösa miljöambitioner. Det innebär att vi förstår att människ­ors förmåga att transportera varor och sig själva starkt bidrar till samhällets utveckling. Vi behöver transporter i form av klimatsmarta bilar, lastbilar och bussar, men de behöver drivas av förnybar energi med allt mindre klimatpåverkan. Därför vill vi att det alltid ska löna sig att köra och resa miljövänligt....

Kristdemokraternas politik för hållbar konsumtion

IRENE OSKARSSON 2014-08-16

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

För att ett hållbart konsumtionsmönster i den rika delen av världen ska växa fram är det nödvändigt att vi som enskilda konsumenter tar vårt personliga ansvar. Det handlar om hur vi bor, reser, äter och gör andra typer av val i vardagen. Om vi som konsumenter ska kunna göra medvetna val är det viktigt med en tydlig märkning av olika produkter. En klimat- och energimärkning av livsmedel skulle underlätta för konsumenterna att göra medvetna val.
...

Socialdemokraternas politik för hållbar konsumtion

MATILDA ERNKRANS 2014-08-08

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. För att klara det måste den ekonomiska utvecklingen vara ekologiskt hållbar. För också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom....

Miljöpartiets politik för hållbar konsumtion

HELENA LEANDER 2014-05-21

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Idag är de miljösmarta valen ofta både dyrare och krångligare än mer miljöskadliga alternativ. Det borde vara tvärtom. Det är därför vi föreslår höjda miljöskatter, där intäkterna går till att bygga ut alternativen. ...

Sverigedemokraternas politik för hållbar konsumtion

JOSEF FRANSSON 2014-05-12

Denna gästartikel är ett svar på en förfrågan från Ecoprofile inför riksdagsvalet 2014.

Till att börja med måste vi utgå ifrån att Sverige är en liten handelsberoende ekonomi med industriproduktion och transporter som viktiga drivkrafter för den ekonomiska utvecklingen. Sverige har dock ett gott utgångsläge för att utveckla en Sverigedemokratisk miljöstrategi med sunda konsumtionsmönster....

Alla trådar
Senaste inlägg

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

2857 dagar sedan av Erik Sandblom

Hur kan vi använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?

3497 dagar sedan av conny bergkvist

Ingen bryr sig om världens undergång!

3526 dagar sedan av Magnus Billberger

Analys av riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

3597 dagar sedan av Johan Erlandsson

Vänsterpartiets politik för hållbar konsumtion

3597 dagar sedan av Erik Sandblom

Riksdagspartiernas politik för hållbar konsumtion

3601 dagar sedan av Johan Erlandsson

Folkpartiets politik för hållbar konsumtion

3602 dagar sedan av Karin Karlsbro

Centerpartiets politik för hållbar konsumtion

3603 dagar sedan av Roger Tiefensee

Kristdemokraternas politik för hållbar konsumtion

3620 dagar sedan av Irene Oskarsson

Socialdemokraternas politik för hållbar konsumtion

3628 dagar sedan av Matilda Ernkrans

Miljöpartiets politik för hållbar konsumtion

3707 dagar sedan av Helena Leander

Sverigedemokraternas politik för hållbar konsumtion

3716 dagar sedan av Josef Fransson

Klimatriksdag 2014

3730 dagar sedan av Eva Gustavsson

Nu kan invånare och skolor följa miljöutvecklingen i Skaraborgskommuner

3896 dagar sedan av Mikael Lindell

Klimatlöften från 55 länder

3925 dagar sedan av Erik Sandblom

Tre generationer uppmanar: Visa mod och prioritera klimatfrågan nu!

3945 dagar sedan av Sven-Erik Forslin

Åter till kärnkraften

4021 dagar sedan av Mattias Carlsson

Sökes: Nationell tågstrategi

4055 dagar sedan av Erik Sandblom

Alliansens klimat- och energipolitik

4085 dagar sedan av Mattias Carlsson

Obama ny president: Rejäl Change på gång i energi- och klimatfrågan?

4099 dagar sedan av Erik Sandblom

Öppnar en webbsida för socialt entreprenörskap inom vattenhushållning.

4121 dagar sedan av Börje Brandt

Ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion är överordnat hållbar utveckling

4162 dagar sedan av Ove Garpeman

Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

4164 dagar sedan av Johanna Edestav

EU-parlamentets förslag till riktilinjer för utsläppshandeln 2013-2020

4171 dagar sedan av Mattias Carlsson

Klimatforum 2011: Hur ser vägen mot 2050 ut?

4184 dagar sedan av Mattias Carlsson

Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FlerResor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik