Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering

Richard Herrey cyklade Vätternrundan och kandiderar till riksdagen

ERIK SANDBLOM 2017-07-31

Richard Herrey, schlagermusiker, jurist, och fd marknadschef på cykelloppet Vätternrundan, kandiderar nu till riksdagen för moderaterna. Han tycker att moderaterna ska kunna samtala med alla partier i riksdagen.
 
Richard är pratsam på twitter, så här finns möjlighet för alla cykelvänner att förseslå en uppdatering av moderaternas trafikpolitik med en mer central plats för cykeln.
...


KrösaTåget: den småländska tågrevolutionen

ERIK SANDBLOM 2016-11-15

I en ny bok berättas om hur regionaltågen i Jönköping blev en förebild för hela landet
Så sent som på åttiotalet ville Transportrådet lägga ner järnvägar i hela landet, och erbjöd pengar till lokaltrafiken för att få lokalpolitikerna med sig. Men Jönköpings länstrafik tackade nej och visade att pengarna som erbjöds skulle ge bättre trafik om de satsades på tåg istället för buss. Tågförespråkarna vann och deras KrösaTåg fick senare stå som modell för regional tågtrafik i hela Sverige....

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

ERIK SANDBLOM 2016-05-25

Karolina Skog utanför Centralstationen i Malmö
På onsdagen fick Sverige en ny miljöminister: Karolina Skog. Bland hennes meriter märks att hon är medlem här på Ecoprofile.

Som trafikkommunalråd i Malmö 2010-2014 var Karolina bra på cykelfrågor och medverkade till det fina nya cykelgaraget under Malmö Centralstation. Hon har även fått Svensk Cyklings politikerpris. Även om hon inte ska jobba med cykelfrågor i regeringen så är det bra att få in folk som kan cykel på så många ställen som möjligt!
 
Från 2015 och fram till sin utnämning som miljöminister var hon ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Hon har tidigare uttalat sig för friare regler runt parkering, vilket skulle ge fler bostäder och lokaler i centrala, gång- och cykelvänliga lägen.
...


Brommaflyget är en nyckel till dubbelsubventioner

ERIK SANDBLOM 2016-01-04

Buller- och säkerhets-zonen runt Bromma omfattar hela Kungsholmen. Bild: SVT
Stockholms Handelskammare vill ha kvar Bromma flygplats. Ett av motiven är att många av flyglinjerna på Bromma inte bär sig utan kommunala flygsubventioner. De skulle inte överleva en flytt till Arlanda, enligt handelskammaren, eftersom Arlanda prioriterar de lönsammare större planen under rusningstid.
 
Att behålla Bromma är alltså ett sätt att dubbelsubventionera inrikesflyget: först kommer kommunala flygsubventioner, och sedan tillhandahålls en särskild flygplats till de små planen mitt i Stockholm. Buller och säkerhetsrisker med Bromma flygplats stoppar bostadsbyggen i ett stort område som omfattar hela Kungsholmen i centrala Stockholm.
...


Flyga på el – vision eller utopi?

DAVID LARSSON 2014-08-27

Airbus elektriska flygplan premiärvisades nyligen på flygmässan i Farnborough.
Elfordonens intåg har börjat och både elbilar, elcyklar och elmopeder blir allt vanligare. Nu presenterar även flygplanstillverkaren Airbus ett eldrivet flygplan som snart kan börja användas som ett utbildningsplan. Frågan är om det eldrivna flyget är en vettig vision eller bara en utopi? ...

Västsvenska paketet: Mer av allt ingen lösning

ERIK SANDBLOM 2014-07-14

Vill vi verkligen ha mer av allt? Till vänster: Inom vallgraven. Till höger: någonstans i Mölndal
Ja eller nej till Västsvenska paketet är ett konstlad fråga. Det är önsketänkande att trafikfrågan skulle kunna redas upp en gång för alla med ett paket. Det bästa med Västsvenska paketet är inte någon av dess delar utan den diskussion och det intresse för trafikfrågor som paketet har väckt.

Ibland sägs att mer av allt kommer lösa trafikproblemen. Mer troligt är att det ger mer av samma problem som hittills....


Tips på cykelmotioner önskas

MAGNUS WESTERSTRAND 2014-04-24

Det är snart val och jag ser en chans att som partilös påverka opinionen i cykelvänlig riktning men jag skulle behöva hjälp. Att skriva medborgarförslag för att lyfta frågor inför valet kanske kan vara lite sent påtänkt men jag tror det finns möjlighet här ändå om man kontaktar media samtidigt. De flesta lokala medierna har ont om lokalt material som är bra och enkelt att jobba med. Att som neutral komma med färdigskriven text, motioner och tankar tror jag kan få bra genomslag. Därför har jag bestämt mig att skriva några medborgarförslag för bättre cykelmöjligheter i Gävle....

Kan vi köra tågen mellan nodstäderna i stället?

DAVID LARSSON 2014-03-14

Ett alternativt regionaltågssystem i Mellansverige, med direktförbindelser mellan alla närliggande nodstäder.
Den regionala utvecklingen byggs upp runt nodstäder som Karlstad, Västerås eller Nyköping och mötesresor mellan regionala nodstäder är viktiga för att bygga ihop regioner till väl fungerande nätverk. Men tågtrafiken går inte alltid smidigt mellan dessa städer, testa till exempel Karlstad-Örebro, Västerås-Uppsala eller Nyköping-Eskilstuna. Vad skulle hända om vi planerade om regionaltågstrafiken en smula?...

Eldriven pendelbåt i form av energisnål citylogistik-katamaran

JEPPE D 2014-01-07

Elvira med inredning som pendelbåt. Ekman Blomquist Yacht Design/Ekocharter
Om de nya pendelbåtslinjerna som är på gång i Stockholm körs av stora klumpiga fossildrivna fartyg så blir utsläppen per passagerare mycket högre än för buss t ex. Det är just det problemet vi vill lösa med att utveckla eldrivna pendel/charter-båten Elvira. För att få fart på bygget och hitta finansiering gör vi nu en crowdfunding....

Cyclelogistics: 51 % av motoriserade godstransporter i städer kan lika gärna göras med lastcykel

JOHAN ERLANDSSON 2013-10-07

Pling Transport på väg in till innerstaden med fullt släp
Cyclelogistics är ett EU-projekt som går 2011-2014 med syfte att minska energiförbrukningen genom att flytta över godstransport från motoriserade fordon till lastcyklar. En del i arbetet har varit att analysera hur stor potentialen är, hur många av de motoriserade resorna med någon form av godstransport kan flyttas över till lastcykel? ...

Sökes: Nationell tågstrategi

DAVID LARSSON 2013-05-27

Kan vi få till ett robust tågnät mellan landets regionala nodstäder?
(Kartunderlag från Nordregio - www.nordregio.se)
Vart är vi på väg? Det är den återkommande frågan i ”På spåret” och jag ställer samma fråga om transportpolitiken. Som jag ser det saknas det tydliga mål, vilket också gör det svårt att se om vi är på väg åt rätt håll. Frågan hänger tätt ihop med: Vilket samhälle vill vi bygga?...

Cykellogistikens potential har ännu inte nått fram till svenska kommuner

JOHAN ERLANDSSON 2013-04-12

Professor Michael Browne vid lastcyklar och cykelsläp
Som inbjudna representanter för cykelåkeriet MoveByBike hade vi hoppats på att konferensen "Sustainable Urban Transport" (#sut13) skulle lyfta cykellogistikens stora potential att minska energi- och resursförbrukningen, frigöra yta samt ge en säkrare och trivsammare stad med mindre buller. Så långt har dock inte kommunerna kommit, en överväldigande majoritet av lösningarna var baserade på lastbil och bil. En besvikelse för oss. Men det finns ändå hopp för framtiden!...

Är körkort en förutsättning för jobb?

ERIK SANDBLOM 2013-04-08

Inga bilister i Venedig. Det är nog bara lågutbildade kvinnor och arbetslösa ungdomar som bor där. Foto Dr. Ronald Kunze/Wikipedia
Bilismen har nått sin kulmen i städerna, men alla har inte lämnat barrikaderna ännu. Senaste motdraget lanserades av BIL Sweden på Almedalsveckan: "Utan körkort inget jobb". Svenska Dagbladet hakade på och lät Arbetsförmedlingen ta fram statistik som skulle visa att arbetslöshet är vanligare bland körkortlösa ungdomar. Men det stämde inte. 58% av de arbetslösa saknade körkort, jämfört med ungefär 55% bland samtliga ungdomar. Enligt deras egen statistik gör körkort varken till eller från....

Förenklade byggregler, men fortsatt obligatoriska parkeringsplatser

ERIK SANDBLOM 2013-01-22

Även bilar kräver anpassade byggen. Fotot föreställer ett parkeringshus och är taget av CaribDigita/Wikipedia.
Regeringen vill få fart på byggandet genom att förenkla byggreglerna. Boverket ska därför utreda en uppluckring av reglerna för tillgänglighet och rullstolsanpassning. En annan utredare ska se om man kan minska möjligheterna att överklaga. En utredning som kom i december föreslog att kommuner inte ska få ställa särskilda krav på energieffektivitet vid byggande av hus.

Ett märkligt utelämnande i alla utredningar är de kostnadsdrivande krav på bilparkering som de flesta kommuner har. Intrycket är att "bensinrullstolar" är viktigare än vanliga rullstolar. Kan det hänga ihop med att bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo kommer direkt från bilbranschens BIL Sweden?...


Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

MIKAEL LINDELL 2012-12-07

Per Skyllberg och Johanna Edestav inviger Miljöbarometern genom att högtidligt klippa det röda bandet. Foto: Mikael Nasberg, Järfälla kommun
Fredagen den 23:e november publicerades "Miljöläget i Järfälla" som är kommunens miljöbarometer. Här kan invånare, anställda och beslutsfattare följa om kommunens miljömål uppfylls. Lanseringen firades med en vernissage under tisdagen där ungefär hundra kommunanställda samlades i kommunalhuset i Jakobsberg....

När får vi se en seriös satsning på tågsträckan Stockholm-Bryssel?

ANNA RICHERT 2012-05-24

Det går att åka tåg till Bryssel, men för att bli ett reellt alternativ till flyget krävs ökad komfort, snabbare tåg och bättre priser
Ett stort antal människor arbetspendlar från Sverige till Bryssel. Flygresorna ger upphov till utsläpp som påverkar klimatet i negativ riktning. Tågresor är ett mer hållbart alternativ men i dagsläget inte realistiskt för sträckan Sthlm-Bryssel. ...

Tusentals deltagare i Cykeldemonstrationen i Göteborg på 80-talet

KENT ÖSTERBERG 2012-05-10

Cykeldemonstrationen 1979
Cykeldemonstrationer har funnits i Göteborg sedan fyrtio år tillbaka. Tidigt åttiotal var det gigantiska demonstrationer med flera tusen deltagare. Miljörörelsen växer nu igen, när klimatfrågan blir alltmer brännande och med den växer cykeldemonstrationerna. Nu har vi varit igång igen i ett par år. Hela Göteborgs miljörörelse står bakom.
...


Cykling ger styrka åt lokala ekonomin

ERIK SANDBLOM 2012-04-10

Nordstan har 10% färre p-platser än Frölunda Torg men 60% högre omsättning
Bilkramare framhåller gärna att bilister betalar mycket skatt. Och visst stämmer det, för hälften av bensinpriset består av olika skatter. Så om färre kör bil minskar statens intäkter, fortsätter resonemanget. Men så enkelt är det inte, för om folk kör mindre bil hamnar pengarna förmodligen nån annanstans, som till exempel kvarterskrogen eller frisören. Och att halva bensinpriset består av skatt betyder förstås att andra halvan går till oljeindustrin. Bilister skickar också pengar till biltillverkaren, som ofta finns långt bort.

Att minska bilismen kan därför ses som ett sätt att styra om dessa pengaflöden så att de i större utsträckning hamnar lokalt. Genom sina planmonopol har kommunerna möjlighet att styra pengaflödena. I dagens globaliserade, finanskrisande värld kan det vara värt att titta närmare på....

Varför är det värt att skydda knölnaten i stan?

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-29

Knölnate
Många gånger har jag stött på att olika skyddsinsatser av växter och djur i samband med att något ska byggas förlöjligas. Vad ska den där knölnaten eller vattensalamandern vara bra för egentligen, ska den verkligen få påverka den här stora och viktiga investeringen? Idag var jag på naturvårdskonsulten Callunas 20-årsfirande och fick diskutera detta....

Tävla om bästa miljöapp, vinn 30.000 kronor

MIKAEL LINDELL 2012-03-25

Stockholms stad lanserar nu tävlingen Open Stockholm Award och publicerar samtidigt data från Stockholms miljöbarometer som öppen data. Syftet är att tillgängliggöra offentlig data för programvaruutvecklare....

En urspårad godstrafik

RICKARD WAERN 2012-02-09

2008 passerades en historisk gräns; för första gången i människans historia bodde det fler människor i urban än lantlig miljö. I Sverige har detta förhållande rått ända sedan det tidiga sextiotalet. Ur en hållbarhetssynpunkt leder detta till både möjligheter och problem, inte minst vad gäller logistiklösningar. Fler personer på samma plats innebär att man kan nå många personer inom ett litet område, men också att det totala transportflödet till området blir stort och därmed leder till att föroreningar koncentreras dit samt även framkomlighetsproblem och stress på den lokala infrastrukturen. ...

Nytt miljöprogram i Stockholm

MIKAEL LINDELL 2012-02-03

Minskad energiförbrukning, mer cykling och bättre skydd av vatten- och grönområden. Det är några av punkterna i Stockholms stads nya miljöprogram som antogs måndags.

...


Blandstad, medbestämmande, 30 km/h, välisolerade hus, Megaloppis, minikretsloppspark, biodling och grisar -så ser Ekologisk Stadsdel Majorna ut

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25

Projektledare Kim Weinehammar tackar för sig
Igår var det avslutning på det treåriga dialogprojektet "Ekologisk Stadsdel Majorna", där Majborna skulle få säga sitt om hur de ville göra sin stadsdel ekologisk/hållbar. Den externa projektutvärderingen kunde inte med säkerhet säga att målen hade uppnåtts, men det finns väldigt mycket att lära av detta projekt....

Livet vid civilisationens slut

DAVID JONSTAD 2012-01-25

Går det att skriva hoppfullt om civilisationens kollaps? I min nya bok Kollaps – Livet vid civilisationens slut har jag gjort ett försök....

Miljöbarometern visar hur Malmö mår

KAJSA-STINA BENULIC 2012-01-27

Malmös fyra övergripande miljömål.
Nu kan alla malmöbor och andra intresserade följa utvecklingen i arbetet för att nå Malmös miljömål genom att besöka Malmös miljöbarometer på nätet. ...

Ny bok: Omställningens tid

BJöRN FORSBERG 2012-01-12

150 år av ekonomisk tillväxt är över. Världen har slutligen gått in i en ”resursvägg” med brist på energi och annat som driver vår ekonomiska tillväxt. Den nya tiden inleddes år 2008 med utbrottet av finanskrisen som i grunden är en resurskris och ett symptom på att vi nått tillväxtens gränser....

Dags att plocka tillbaka övergångsställena?

DAVID LARSSON 2011-11-22

Var går man?
Antalet fotgängare som dör i trafiken ökar kraftigt. Kan det vara så att de senaste årens nedmontering av övergångsställen bidragit till att minska aktsamheten om de oskyddade trafikanterna?...

Företag och kommuner bjuds in att delta i demonstrationsprojekt kring velomobiler

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-23

Norska företaget Orange profilerar sig med hjälp av velomobil
Cykelfrämjandet söker nu företag som vill vara med i ett demonstrationsprojekt kring velomobiler. Velomobilen har egenskaper som i vissa situationer innebär överlägsna resprestanda, och väcker dessutom stor uppmärksamhet både vid färd och när den är parkerad. Vill ditt företag vara med och synas när "den fjärde fordonskategorin" introduceras i Sverige? ...

Allmänheten är välkommen till Passivhusdagarna 12-13 november 2011

CARLOS ANDERSSON 2011-11-08
Den 12-13 november hålls årets Passivhusdagar, där ett antal passivhus i Sverige håller öppet hus. Ta chansen att uppleva ett passivhus från insidan!...

Vauban, Freiburg -hållbara stadsdelars förebild

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-21

Hållbart stadsdelsbyggande är minst sagt i ropet just nu. En stadsdel nämns oftare än andra: Vauban i Freiburg, Tyskland. Ett unikt medborgardeltagande och nedprioriterad bilism är det som främst kännetecknar stadsdelen....

Hamnstaden i Lidköping satsar på Miljöbyggnad nivå silver

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-20

Jag är uppvuxen i Lidköping, som ligger vid Vänerns södra strand. Vi undrade alltid varför det bästa läget i stan, närmast sjön, var belamrat med tung industri och oljecisterner. Nu verkar det som att det till slut blir en ändring på det, när den nya "Hamnstaden" tar form....

Strategiskt miljöarbete i Lidköping

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-21

Miljöstrateg är en roll som jag sett börja dyka upp runtom i kommunerna. Kanske har den funnits länge, bara utan att jag upptäckt den. Men nu vill jag i alla fall ha reda på vad en kommunal miljöstrateg gör! Jag åkte till Lidköping, staden jag växte upp i, och fick höra hur miljöstrateg Yvonne Träff jobbar. Jag fick dessutom träffa den alldeles nyanställda hållbarhetsstrategen Monika Andersson....

Stadsbyggnadskonferens i Norrköping: S y m C i t y

LARS JOHANSSON 2011-09-19

S y m C i t y är en arena för mötet mellan forskning och praktik. Konferensen inbjuder beslutsfattare, tjänstemän, forskare och andra intressenter till en diskussion om nästa generations stadsbyggnad. Konferensen vill våga nya grepp på frågan om vad en stad är och hur den byggs, exempelvis genom integration av områden som vanligtvis inte hör samman, och belysa och diskutera vilka nya möjligheter och förutsättningar som då öppnar sig.

Rethink the City! är temat för årets konferens.

...


Vad är en hållbar stadsdel?

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-13

Vad är en hållbar stadsdel? Inte helt lätt att definiera, eller hur? Men nu är det på gång att kunna hållbarhetscertifiera stadsdelar. Igår arrangerade Swedish Green Building Council och Mistra Urban Futures ett heldagsseminarium i Göteborg på temat....

Omställningskonferens: Ett annat Göteborg är möjligt!

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-12

Det är hög tid att samlas brett för att prata framtidsfrågor. Vi bjuder därför in privatpersoner, föreningar, nätverk, akademi, näringsliv, politiska partier, kommuntjänstemän med flera till Göteborgs första officiella omställningskonferens den 14-15 oktober 2011....

Perfekt järnväg för 100 kr/mån

DAVID LARSSON 2011-09-08

Skippa pizzan på lördag?

Miljöpartiet gick nyligen ut med att de vill satsa 100 miljarder under 10 år på ett rejält lyft för järnvägen. Det motsvarar cirka 100 kr/mån per invånare.
Någon mer än jag som vill vara med och satsa?

...


Kombo av kriteriesystem ska ge grönt Kvillebäcken

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-23

För det nya området Kvillebäcken i Göteborg så används en kombination av certifieringssystemet Miljöbyggnad och Göteborg stads egna program för miljöanpassat byggande. Det blir en ganska komplett miljöstyrning, men vissa luckor finns trots allt och jag kan tycka att energikriteriet hade kunnat skruvas åt ytterligare....

Vad kommer att utmärka Vänerskärgården med Kinnekulle år 2030?

JOHANNA MACTAGGART 2011-08-22

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kommer att vara internationellt, nationell och lokalt känt och respekterat för sitt vackra landskap, sin mångfald och för människornas insatser och positiva bidrag till en mer hållbar värld. Biosfärområdet framkallar stolthet, trygghet och omsorg för kommande generationer, uppburet av en stark lokalbaserad ekonomi....

Sveriges kommuner miljörankade -så bra är din kommun

MIKAEL LINDELL 2011-08-11

Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lund, tar emot pris för bästa hållbarhetskommun.
Lund är Sveriges miljöbästa kommun, därefter kommer Örebro och Malmö. Detta visar tidningen Miljöaktuellts årliga kommunrankning.
...


BREEAM, LEED och Miljöbyggnad -fastigheternas miljöfrälsare?

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-15

Västra hamnen, Malmö. Foto: Oscar Falck
Fastigheter står för en stor del av vår energiförbrukning och olika former av miljöpåverkan. Tills nu har det inte direkt funnits något standardiserat sätt att miljöbetygsätta en fastighet i Sverige. Men nu ska det bli ändring på det, när de internationella fastighetscertifieringarna BREAAM och LEED gör sitt intåg, parallellt med nygamla certifieringen Miljöbyggnad. Jag presenterar certifieringarna hastigt och analyserar dem ur ett konsumtionsperspektiv....

Nedre Dalälven blir biosfärområde

CRISTINA ERICSON TURSTAM 2011-07-27

Älvlandskapet Nedre Dalälven har av Unesco utnämnts till biosfärområde. Det innebär att området har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Älvlandskapet Nedre Dalälven är ett av fyra områden i Sverige som fått denna utnämning.  ...

Ny studie: bättre cykelparkering i Stockholm skulle ge mer cykeltrafik

PELLE ENVALL 2011-07-19

Varje år stjäls cyklar för 100 mkr i Sverige, bl.a. vid tågstationer. Foto: http://www.flickr.com/photos/mortenjust
I Sverige görs mer än 465 miljoner cykelresor per år, och det finns potential att öka den summan, bland annat genom bättre cykelparkeringar. Det visar en ny studie av svensk och internationell forskning om cykeltrafik. Enligt studien har hög kvalitet på cykelparkering större betydelse än man tidigare trott för att göra cyklister nöjda och nå transportpolitiska och folkhälsopolitiska mål....

Planera för biologisk mångfald och kulturhistoria i biosfärområden

JOHAN ERLANDSSON 2011-07-06

Heidi Paltto, SLU
Idag var det workshopdag på biosfärkonferensen EuroMAB 2011. Jag följde med på en exkursion på Kinnekulle....

Uppladdning inför FN-konferens om biosfärområden i Lundsbrunn

JOHAN ERLANDSSON 2011-07-03

Maria, Johanna och Ove arrangerar konferensen och mässan
Imorgon är det äntligen dags för FN-konferensen EuroMAB 2011 att kicka igång. Under fem dagar kommer deltagare från Nordamerika och Europa att träffas för att förkovra sig i ämnet biosfärområden. På torsdagen arrangeras "BiosFAIR", konferensen öppna dag då alla är välkomna att ta del av utställningar och kortare seminarier....

Biosfärområden -en kraftfull metod för lokal omställning?

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-01

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Den 4-8 juli är det biosfärområdeskonferens i den lilla orten Lundsbrunn i Västergötland, med deltagare från Europa, Ryssland och Nordamerika. Ecoprofile kommer att samarbeta med konferensen genom att berätta om vad biosfärområden är och också rapportera direkt från konferensen. Idag inleder vi med en kort bakgrund till begreppet biosfärområde....

Cykelfestival i Göteborg

OLLE HUGE 2011-06-02

Klockan 11 den 11:e juni är det dags för Göteborgs cykelfestival. Det bjuds på cykling, utställningar, filmer, föreläsningar, tävlingar, debatt, roller racing, uppvisningar, cykelloppis, snack, häng och inte minst fest. Festivalen inleds med en cykelträff på Götaplatsen, sen kommer festivalens nav vara Lagerhuset dit vi tillsammans tar oss på cykel. 


Alla typer av cyklister och cyklar är varmt välkomna! Program och mera läsning på 
http://www.festival.kometbicycles.se/

...

Västgötaklimax när Hamburgs Train of Ideas gästade Göteborg

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-16

Att få fram ström till vagnarna på spår 16 var en omöjlig uppgift för Trafikverket
Hamburg är Europas miljöhuvudstad i år, och passar på att genomföra en i teorin sympatisk Europaturné med tåg. Problemet är bara att det kräver en fungerade tåginfrastruktur, och de trevliga tyskarna hade inte koll på hur situationen är i Sverige... Därför blev det en rejäl flopp när press och kommunfolk ställdes framför ett strömlöst tåg....

Släpp stadsbarnen loss -det är vår!

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-13

Detta inlägg är en del av "Gröna stadens bloggvecka".

Kartan visar brittiska staden Sheffield och hur långt fyra generationers barn tillåtits att ta sig på egen hand. På gammelfarfars tid fanns inte mycket trafik, och det var OK för en åttaåring att gå en mil på egen hand för att fiska. Med tiden har rörelsefriheten minskad, och idag är det lek på gatan som gäller.
...

Därför är Vattenfalls och Volvos klimatprojekt One Tonne Life vilseledande

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-15

Foto: One Tonne Life
Visst vore det fint om det ganska lätt gick att nå ett ton växthusgasutsläpp per person och år? Med lite kreativ bokföring är målet inom räckhåll....

Att behålla och utveckla Majorna som en levande blandstad

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-25

Kafé Zenit i Majorna. Foto: Thomas Höjemo
Igår genomfördes den tredje av sju workshops för att omsätta majornabornas idéer om en ekologiskt stadsdel till konkreta projekt. Denna gång handlade det om att bevara och utveckla Majorna som blandstad. Konkreta handlingsplaner togs fram när kommunala tjänstemän, allmännytta, experter, föreningar och majbor satte sig ned och diskuterade problem och deras lösningar....

Nationella vägsatsningar urholkar lokala samhällen

ERIK SANDBLOM 2011-01-10

Trafikverket vill stoppa stadsutglesningen genom att bygga nya vägar i periferin
Nya kongressen i USA kan komma att skära bort mycket av cykelpengarna för att minska budgetunderskottet och eftersom cykling inte är en federal fråga. Cykelresor är mest lokala och därför är det logiskt att infrastruktur för cykel bekostas lokalt. Men det finns nog ett inbyggt problem här som också finns i Sverige. Det nationella vägnätet bekostas av staten och därför tycker kommuner om att det nationella vägnätet byggs ut. ...

Bygg mer vid järnvägsstationerna!

ERIK SANDBLOM 2011-01-14

Nytt hotell vid Stockholm central, övre hallen. Foto Jan Lindahl
Vid järnvägen i centrala Stockholm har det byggts stiliga nya hus den senaste tiden. Nu vill Malmö göra samma sak. Minst tolv till fjorton våningar. För att det ska gå att bygga tätt läggs grönskan på taken, både för boende och för dagisbarn. I en rapport slår länsstyrelsen slår fast att det går att fördubbla Skånes befolkning om alla kommuner bygger tätt kring sina stationer. Bakom rapporten "Stationsnära läge" ligger även Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket....

Slussen i Stockholm föreslås bli cykelparadis

HENRIK RåDMARK 2011-01-13

Med flera broar, separering av cykel- och gångtrafik och ett nattgarage för cyklar  kan nya Slussen i Stockholm bli stadens bästa område för cyklister. Men innan det kan ske måste det liggande planförslaget antas....

Konkreta lösningar för framtiden i Ekologisk Stadsdel Majorna

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-07

På måndag inleds en workshopserie i dialogprojektet Ekologisk Stadsdel Majorna. Vid sju tillfällen samlas majbor, politiker, tjänstemän, näringsidkare, föreningar och experter för att se till att några av de goda idéer som kommit fram i projektet nu blir verklighet....

Två nya miljöhuvudstäder i Europa, Vitoria-Gasteiz och Nantes

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-22

Glada miner från Vitoria-Gasteiz borgmästare Francisco Javier Lazcoz. Foto: Johan Erlandsson

Idag är sista dagen på den första miljöhuvudstadskonferensen, som Stockholm är värd för. Stockholm vann den allra första utmärkelsen till miljöhuvudstad tillsammans med Hamburg, som är miljöhuvudstad (Green Capital) 2011. Huvudstad ska alltså inte tas boktstavligen här, utan det ska läsas mer som "miljöföredöme". Vilken stad som helst i Europa kan ansöka om titeln miljöhuvudstad. Igår kväll, på en galamiddag i Blå hallen i Stockholms stadshus, utsågs miljöhuvudstäderna för 2012 och 2013.

...


David Owen: Vill du bo hållbart, bo som i New York

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-19

I våras släppte David Owen, journalist på New Yorker, sin bok Green Metropolis. Där argumenterar han för att livsstilen i New York är ett föredöme ur hållbarhetssynpunkt. I New York bor man mindre vilket leder till både mindre energiförbrukning och att man inte har plats för så många saker. Det är få som äger bil i New York, att gå är vanligare.

...

Omställningssteg #4. Hejda befolkningsökningen

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-11

Det h?omst?ningssteget skiljer sig fr?de andra p?v??. Dels s?r det h?inte mitt omr?, jag kan inte s?ycket om befolknings?ng och vill d??xtra g?a ha in synpunkter denna g?! Det ?ocks?tt omr? d?jag tycker att Sverige kan vara en f?ild f?ndra l?er. ...

Mot en hållbar stadsdel på Majornadagen

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-05

Här pressas äpplemust av Majornaäpplen
Jag trodde att det skulle vara helt öde på Majornadagen (arrangerat av Majornas Samverkansförening) när jag såg regnet strila på morgonen förra helgen, men tji fick jag! Massor av hårda majbor trotsade vädret och gav sig iväg till det årliga evenemanget, där många av Majornas föreningar visar upp vad de har. Det var första gången jag var på plats, men det lär inte bli den sista! Många av inslagen handlade om Majorna som en stadsdel på god väg mot hållbarhet....

Alternativ till One Tonne Life: Asfaltblomman och NBC presenterar Det gröna lägenhetslabbet

SUSANNA ELFORS 2010-09-30

Illustration av ny fasad gjord av arkitekten Bernardo Claus i samband med vår förstudie

Volvo, Vattenfall och A-hus har i dagarna lanserat konceptet "One Tonne Life" där man byggt den klimatsmarta villan med tillhörande elbil. Just nu söker de familjer som vill bo där.

Asfaltblomman och konstprojektet
The New Beauty Council (NBC) har under ett halvårs tid arbetat med ett liknande koncept "Det gröna lägenhetslabbet". Men det finns några viktiga skillnader. Nu söker vi medel för att diskutera hållbar utveckling även ur vårt perspektiv.

...

15 lösningar för ett grönare Göteborg

CARLOS ANDERSSON 2010-09-07


Jag heter Carlos Andersson och jag kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg för Centerpartiet. Genom aktivt deltagande och dialog med miljörörelser, miljötidningar och miljöföretag har jag kommit fram till en lista på 15 punkter som jag vill driva i kommunfullmäktige efter valet. Läs mer på www.carlosandersson.se.
...


Mitt i en värld av världens möjligheter

CARL HöJMAN 2010-06-08

Plenisalen vid konferensens invigning, mitt på Leksands hockyrink
Med en glödande energi begav jag mig till den globala konferensen Rework the World i Leksand 2-5 juni.  Ren verklighet, framtid och magi blandades i en kokande kittel av människor från världens alla hörn och bakgrunder för att spika fast morgondagens lösningar på våra globala miljö- och samhällsproblem....

Självförvaltning och gemenskap på bostadsgården

PåL CASTELL 2010-05-26

I en nytryckt doktorsavhandling från Chalmers undersöks vad det kan innebära att hyresgäster själva tar hand om sina bostadsgårdar i svenska hyreshusområden. Handlar det bara om att skapa lite extra blomsterfägring utanför fönstret eller kan det också finnas djupare betydelser som lyfter frågor om hur vi egentligen använder stadens gröna ytor, vilken roll individen har i samhället, eller vad gemenskap och konflikter i bostadsområdet kan ha att göra med visionen om en långsiktigt hållbar utveckling? Detta och annat kommer att diskuteras vid disputationen 9 juni.

...


Förvirrat om kommuners utsläpp

THEODOR ADOLFSSON 2010-03-24

WWF har nyligen släppt en rapport som undersöker hur mycket koldioxid som invånare i olika kategorier av kommuner släpper ut. Kommunindelningen är gjord enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning och inbegriper kommunkategorierna storstäder, förortskommuner, större städer, pendlingskommuner, glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner, övriga kommuner med mer än 25 000 invånare, övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare och övriga kommuner med mindre än 12 500 invånare. Någon förklaring om vad de olika kategorierna innehåller för kommuner ges inte. Kanske antar WWF att vi svenskar har en så stor kunskap om hur kommuner delas in att det inte behövs.

...

Peab lovar cykelstadsdel - bygger bilförort

THEODOR ADOLFSSON 2010-02-17

Peabs reklam för Porslinsfabriken
Peab gör i måndagens Göteborgs-Posten reklam för området Porslinsfabriken. I annonsen ges intrycket av att Peab här har frångått det funktionalistiska idealet som är i princip allenarådande sedan 30-talet och nu återigen har börjat bygga områden där privatbilismen inte är det viktigaste transportmedlet. I annonsen frågar någon sig vad man ska med bilen till i det nya området eftersom det går så lätt att cykla....

Storstäder och klimatförändringar

THEODOR ADOLFSSON 2009-05-23

...

Seminarium: Levande stad att gå och cykla i

SUSANNA ELFORS 2009-05-19

...

Barometer ger stockholmarna miljösvar

MIKAEL LINDELL 2009-04-16

Miljömätningar redovisas inom tolv temaområden.
...

Kungsbrohuset- En av världens mest miljösmarta byggnader!

LINDA ÖWERSTRöM 2009-03-16

...

Montrealmotorväg blir boulevard

ERIK SANDBLOM 2008-11-11...


Mönsterstad sökes!

ERIC JANSSON 2008-10-06

...

Levande gatuplan ger hållbar stad

ERIK SANDBLOM 2008-08-10

...

Göteborg behöver ett bilfritt stråk

ERIK SANDBLOM 2008-08-04

Kämpebron i Göteborg. Foto Harri Blomberg, Wikipedia

...


Bilfri stad, bra eller dåligt?

ERIK SANDBLOM 2008-06-24

...

rätt arbete, rätt ort, rätt resa? Minska pendlingen!

BOSSE EKLUND 2008-06-14
...

Grönast i EU?!

ROBERT ENGLISH 2008-06-12
...

Fler sätt att använda en motorväg

ERIK SANDBLOM 2008-04-25

...

Järnväg föreslås däckas över med park

ERIK SANDBLOM 2008-03-28

...

Ekologisk stadsdel Majorna

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-22

...

Ge oss vackrare platser

ERIK SANDBLOM 2008-03-16

...

Parismotorväg blir sandstrand

ERIK SANDBLOM 2008-03-03...


Ekoby i Kina får 500 000 invånare

ERIK SANDBLOM 2008-02-09

...

Miljöaspekter på samhällsstruktur

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-22
...

Missa inte SWENTEC, Svenska Miljöteknikrådet!

STAFFAN SöLVE 2007-08-10
...

Pressklipp och forskningsresultat om växthuseffekten

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-09
...

Kommunal information

JOHAN ERLANDSSON 2002-03-25
...

Alla trådar
Senaste inlägg

Brommaflyget är en nyckel till dubbelsubventioner

702 dagar sedan av Erik Sandblom

Eldriven pendelbåt i form av energisnål citylogistik-katamaran

1152 dagar sedan av Johan Erlandsson

Richard Herrey cyklade Vätternrundan och kandiderar till riksdagen

2485 dagar sedan av Erik Sandblom

KrösaTåget: den småländska tågrevolutionen

2743 dagar sedan av Erik Sandblom

Karolina Skog (MP) blir miljöminister

2802 dagar sedan av Erik Sandblom

Hållbara bostäder, en utopi?

2818 dagar sedan av michael rudvall

Flyga på el – vision eller utopi?

3235 dagar sedan av Erik Sandblom

Montrealmotorväg blir boulevard

3431 dagar sedan av Erik Sandblom

Tips på cykelmotioner önskas

3449 dagar sedan av Magnus Westerstrand

Pressklipp och forskningsresultat om växthuseffekten

3703 dagar sedan av Johan Erlandsson

Cyclelogistics: 51 % av motoriserade godstransporter i städer kan lika gärna göras med lastcykel

3707 dagar sedan av Magnus Billberger

Kan vi köra tågen mellan nodstäderna i stället?

3720 dagar sedan av David Larsson

Hur vill du att staden ska vara?

3784 dagar sedan av Johan Erlandsson

Miljöaspekter på samhällsstruktur

3862 dagar sedan av Magnus Billberger

Framtidens godstransporter

3891 dagar sedan av Mattias Carlsson

Bilens paradigm - få ett bättre liv på nio månader

3903 dagar sedan av Eva Gustavsson

Sökes: Nationell tågstrategi

4000 dagar sedan av Erik Sandblom

Cykellogistikens potential har ännu inte nått fram till svenska kommuner

4056 dagar sedan av Erik Sandblom

Biosfärområden -en kraftfull metod för lokal omställning?

4093 dagar sedan av Johan Erlandsson

Järfälla kommun firar publiceringen av miljöbarometern

4109 dagar sedan av Johanna Edestav

Vauban, Freiburg -hållbara stadsdelars förebild

4112 dagar sedan av Erik Sandblom

Bygg mer vid järnvägsstationerna!

4192 dagar sedan av Erik Sandblom

Blandstad, medbestämmande, 30 km/h, välisolerade hus, Megaloppis, minikretsloppspark, biodling och grisar -så ser Ekologisk Stadsdel Majorna ut

4257 dagar sedan av Johan Erlandsson

Tusentals deltagare i Cykeldemonstrationen i Göteborg på 80-talet

4258 dagar sedan av Johan Erlandsson

Omställningskonferens: Ett annat Göteborg är möjligt!

4263 dagar sedan av Johan Erlandsson

Produkter

Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)


FlerResor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik