Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Nederländerna: Världens säkraste cykelland

ERIK SANDBLOM 2009-04-05        #10163

Ju fler som cyklar, desto säkrare blir det. Säkerhet i mängden!


Sverige är ett väldigt säkert land att cykla i. Men det finns ett land som är ännu säkrare, och det är Nederländerna. Paradoxalt nog är inte säkerheten högsta prioritet i Nederländerna. Det skriver det nederländska transportministeriet i broschyren "Cycling in the Netherlands". Istället drar man nytta av sambandet mellan ökad cykling och ökad säkerhet. Ju fler som cyklar, desto lägre blir olycksfrekvensen, det visar erfarenheten från Nederländerna och andra länder.

För det första gör fler cyklister att beteendet ändras hos alla trafikanter, eftersom cyklister dominerar bilden mera och eftersom fler trafikanter har erfarenhet av att cykla. För det andra innebär mer cykling ofta mindre bilism, vilket minskar risken för konflikter med biltrafik. Och sen kommer politiken: mer cykling skapar mer folkligt stöd för cykelåtgärder som exempelvis säkra cykelbanor. (Det får mig att tänka på ett närliggande fenomen: om beslutsfattarna själva cyklar, så blir det färre knäppa lösningar av den typen som förbryllar och retar upp cyklisterna.)

Samtidigt är den holländska filosofin att det inte är cyklister som är farliga. Det är bilar och bilister som är farliga. Därför ska bilister ta ansvaret för att undvika krockar med cyklister. Det innebär att bilister nästan alltid är ansvariga när det sker en kollision med en cykel, och ska anpassa hastigheten när bilar delar vägen med cyklister.

När man bygger cykelinfrastruktur i Nederländerna är det inte bara trafiksäkerhet som är målet. Trafiksäkerheten är bara en av fem aspekter i riktlinjerna. De andra fyra är:  

  • Direkt: korta och snabba vägar till resmålen
  • Komfort: bra beläggning, generöst med utrymme och få hinder från andra trafikanter
  • Attraktivt: en attraktiv och trygg miljö, utan dålig lukt (mopeder) och buller.
  • Sammanhang: logiska och sammanhängande vägar.

Dessa riktlinjer gäller för hela nätet av cykelvägar, men också för cykelbanor längs allmänna "bilvägar" och vid korsningar.

Hjälmar Medan barn enligt lag måste bära cykelhjälm i Sverige, finns inte någon hjälmlag i Nederländerna. Att bära hjälm för vardagliga turer är mycket ovanligt i Nederländerna enligt transportministeriet. Det är bara tävlingscyklister och terrängcyklister som bär hjälm när de utövar sin sport. Några föräldrar ger sina barn hjälm. Vanligtvis läggs hjälmen på hyllan för gott innan barnen fyller tio. Det finns inget stöd för hjälmtvång. Man är orolig att hjälmtvång skulle minska den höga andelen cykelresor -- själva grundbulten för Nederländernas förstaplats i cykelsäkerhet. Fietsberaad: Cycling in the Netherlands
ERIK SANDBLOM 2009-04-05        #10164

Det var bättre förr. Cyklingen föll kraftigt i många städer mellan 1950 och 1970. Särskilt intressant är Hannover i Tyskland, där 60% av resorna skedde med cykel 1948. Hannover var då mer cykelstad än Köpenhamn, där "bara" varannan resa gjordes med cykel. 1975 hade cykelandelen i Hannover sjunkit till 15%, men 1999 var den uppe i 20%. Källa Fietsberaad: Cycling in the Netherlands

ERIK SANDBLOM 2009-04-06        #10174

Holländarna blir glada av cykling.

ERIK SANDBLOM 2009-04-11        #10224Här är en studie på 247 korsningar i Oakland, Kalifornien. Risken för fotgängare minskar med ökande fotgängarflöden, och ökar med ökande fordonsflöden.

The Continuing Debate about Safety in Numbers—Data from Oakland, CA

Streetswiki: Safety in Numbers


ERIK SANDBLOM 2009-05-07        #10602

CTC har en egen figur på "säkerhet i mängden".

Brittiska cykelfrämjandet CTC har gjort en studie som visar att ju fler som cyklar desto säkrare blir det. CTC: Safety in Numbers Och brittiska parlamentariker har besökt Nederländerna och lärt sig att cykling måste framstå som normalt för att det ska slå igenom. The Guardian: More cyclists means fewer accidents, says report

ERIK SANDBLOM 2009-05-11        #10661
Scientific American: Bicycle Safety in Numbers A team of international researchers looked at cities from Australia to Denmark to California, and found that more riders meant fewer run-ins with cars. Whats surprising, the researchers say, is that biker safety doesnt seem to correspond to a citys efforts to cut down on accidents. Run-ins between bikes and cars had little to do with miles of bike lanes or lower speed limits. But if the number of bike riders in a city doubled, the rate of bike-car accidents dropped by a third.

ERIK SANDBLOM 2009-06-05        #11007

Cyklandet har ökat i New York City samtidigt som olyckorna minskat. Streetsblog: Safety in Numbers: It’s Happening in NYC Säkerhet i mängden!

JEPPE D 2009-09-11        #12028

Stockholm i maj Foto: Jeppe Larsen

Artikel i DN om cykling och politik i Stockholm idag;

http://www.dn.se/sthlm/rostfiske-pa-stockholms-cykelbanor-1.950415

JEPPE D 2009-09-12        #12038
Och DN fortsätter med "Olyckorna har inte ökat i takt med antalet cyklister" Dock nämns det ökade hjälm-användandet som en anledning till att olyckorna inte blivit fler.

http://www.dn.se/sthlm/olyckorna-har-inte-okat-i-takt-med-antalet-cyklister

DANIEL PARGMAN 2009-10-16        #12555
USA måste var världens minst säkra cykel-land. Artikeln i sig är upprörande, men en del av kommentarerna är värre: "Cyclists are RECKLESSLY placing THEMSELVES in a dangerous environment. They have no one to blame (government or others) but themselves. After all, we live in a country of free choice!!!" "If you ride a bicycle on San Antonios streets and highways then you are voluntarily putting yourself in mortal danger - as long as you accept this then ride on and quit whining."

http://www.mysanantonio.com/news/local_news/Cyclists_to_air_their_grievance

ERIK SANDBLOM 2009-10-16        #12556

Dansk säkerhetsreklam skuldbelägger offret. Copenhagenize: Sacred Bull in Societys China Shop

Mentaliteten i kommentarerna finns i liknande form även i Sverige. Många tycker t ex att "jag är rädd för att köra på cyklister". Det låter ju omsorgsfullt och snällt, men det bästa sättet att inte köra över cyklister är att sakta ner eller till och med lämna bilen hemma. De flesta har ju möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt, eller till och med planera sina bilresor i syfte att minska antalet körda kilometer. I grund och botten handlar det alltså om att skuldbelägga offret.

ERIK SANDBLOM 2010-04-25        #14580

Källa: Fietsberaad: Three myths about bicycle policies busted


Du har säkert hört att unga människor är de farligaste bilisterna. Men när det gäller cyklister så är det tvärtom. Där är det de över 50 som råkar illa ut mest, medan cyklister i åldern 0-24 år cyklar dubbelt så säkert som de äldre. Allra säkrast cyklar de som är mellan 25 och 49. De cyklar tre gånger säkrare än en genomsnittlig cyklist. Det visar nederländska siffror från Fietsberaad, den statliga nederländska cykelbyrån.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det alltså inte barn och pensionärer som allra helst ska lockas att cykla. Tvärtom finns målgruppen troligen bland folk i karriären, folk med körkort och trafikvana. Folk som vill komma fram snabbt som har samma höga krav på framkomlighet som normalbilisten.ERIK SANDBLOM 2010-06-04        #14946

Volvo Supports Use of Bicycle Helmets in Netherlands

Tänk vad omtänksamma de är på Volvo!


ERIK SANDBLOM 2010-07-20        #15317

Säkerhet i mängden har även påfunnits i Göteborg, där man studerade effekten av upphöjda cykelöverfarter, före och efter.

An expert judgment model applied to estimating the safety effect of a bicycle facility

Automobile speeds were reduced as anticipated. However, it seems as if the positive effect of this was more or less canceled out by increased bicycle speeds. The safety per bicyclist was still improved by approximately 20%. This improvement was primarily caused by an increase in bicycle flow, since the data show that more bicyclists at a given location seem to benefit their safety.


ERIK SANDBLOM 2010-08-01        #15359

The Australian: Two wheels better than four

Local and international research presented at a cycling safety seminar in Sydney in September has revealed that as cycling participation increases, a cyclist is far less likely to have a collision with a motor vehicle or suffer injury or death. The reduction in accidents is not just because there are fewer cars on the road, but also because motorists seem to change their behaviour and drive more safely when they see more cyclists.

...

With so many good reasons to ride to work, why aren't more Australians doing so? One of the authors of the report, Chris Rissel from UNSW, says people are disproportionately concerned about safety. "We should create a cycling friendly environment and accentuate cycling's positives rather than stress negatives with 'safety campaigns' that focus on cyclists without addressing drivers and road conditions. Reminding people of injury rates and risks, to wear helmets and reflective visible clothes has the unintended effect of reinforcing fears which discourages people from cycling."


ERIK SANDBLOM 2010-09-07        #15667The Globe and Mail: Seeking critical mass for safer cycling

It’s a sunny summer morning and the Burrard Street Bridge is buzzing with rush-hour traffic. By day’s end, about 6,000 bicycle trips will have been made over the bridge, an increase of 24 per cent since the separated-bike-lane trial started on July 13, 2009.

Once there is a critical mass of bicycles, drivers become more aware of cyclists as road users and change their driving habits accordingly, explains Prof. Lovegrove.

Although almost 50 per cent of Vancouverites live within five kilometres of their work, only 4 per cent of commuting trips in Vancouver are made by bicycle. Prof. Lovegrove estimates that for critical mass, 25 per cent should be riding their bikes to work.

ERIK SANDBLOM 2010-10-12        #15929

Grist: There’s safety in numbers for cyclists av Elly Blue

More riders, fewer crashes; fewer riders, more crashes. This happened too abruptly, Jacobsen decided, to be caused by slow-moving factors like infrastructure development and cultural change. Bicycling becomes safer when the number of riders increases, he concluded, at least in part because the number of riders increases.

Safety in numbers will prove over time, I suspect, to be the first major theory based on objective data that can break down the double standard we all pedal under. Jacobsen's research calls into question the foundation of a system in which the convenience of driving is exalted above the basic safety and mobility of people walking and bicycling.


ERIK SANDBLOM 2010-10-26        #16053

On Bicyclist Safety - Seattle Transit Blog

For me this brings up two points about bicyclist safety from a public health perspective that almost always get glossed over. First, helmets are a distraction when it comes to the overall safety of bicycling in a city. Helmets are solely about harm reduction. They do not prevent collisions from occurring, they simply reduce the severity of injury caused by blunt force impact to the head. Put another way, even if 100% of cyclist wore helmets it would do nothing to reduce the incidence of crashes.


MARIE LINDSTRöM 2010-10-26        #16057

Cykelbana/bilväg i Amsterdam


Det är så rätt att den kritiska massan är avgörande, tillika bilisters attityd. Om bilisterna accepterar att cyklister är i majoritet och att de potentiellt kan skada en cyklist allvarligt om de inte kör väldigt försiktikt gör det hela skillnaden för trafiksituationen.
Jag har skrivit om att cykla i Amsterdam här: http://themarblefaun.blogspot.com/2010/09/att-cykla-i-amsterdam.html

Om man jämför Göteborg så är infrastrukturen ganska så bra men det stora problemet är att folk i allmänhet inte är medvetna om cykelbanorna, det händer varje gång jag cyklar att folk går mitt i cykelbanan och när man försiktigt plingar så hoppar de till och säger något i stil med "men herregud" eller "va, är det cykelbana här?" dels för att det inte alltid är så självklart markerat eller för att det helt enkelt inte är så mycket cykeltrafik. I Amsterdam ser man inte att folk går i cykelbanor, det vore helt enkelt omöjligt med tanke på den trafik som hela tiden strömmar. Dessutom ser man inga aggresiva cykel-bilmöten och inga tutor.

Som bilden visar ger man dessutom ordentligt med plats åt cyklister. Tänk om man istället för att bygga nya dyra vägar helt enkelt gav en del av bilutrymmet åt cyklister.

ERIK SANDBLOM 2011-01-21        #16677

Säkerhet i mängden i Nederländerna. I och med bilismens intåg minskade cyklingen i Nederländerna dramatiskt och det blev farligare. Det skulle dröja ända till 1990 innan cyklingen åter blev lika säker som den var i urpsrungsläget 1950.

Källa Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany av John Pucher och Ralph Buehler. Studien publicerades i Transport Reviews, en vetenskapligt granskad tidskrift (peer review).

ERIK SANDBLOM 2011-02-07        #16856
Minneapolis Star-Tribune: As bicycle use climbs, rate of crashes with vehicles falls
City data seem to bear out idea that seeing more bikers leads drivers to watch for them.

ERIK SANDBLOM 2011-08-08        #18643
Planetizen: Beyond Safety in Numbers: Why Bike Friendly Cities are Safer
Studies often show that bicyclists find "safety in numbers." Norman Garrick and Wes Marshall explain that the street design strategies that attract bike riders are the same ones that improve road safety for all road users.

ERIK SANDBLOM 2013-10-15        #22853

Precis som i övriga Nordeuropa (se ovan) skedde i Malmö en stor minskning av cyklingen sedan femtiotalet. Källa Olle Evenäs, Malmö stad.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3648 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik