Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft    Energi övrigt    Klimatfrågan   

Så får Danmark ett fossil- och kärnkraftsfritt energisystem till 2050

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-06        #15890

Klimatkommissionens ordförande Katherine Richardsson

I förra veckan släppte den danska klimatkommissionen sin rapport om hur Danmark kan få ett fossilfritt energisystem till 2050. Det danska energisystemet kan år 2050 innehålla 60-80 % vindkraft (mest havsvindkraft), 30 % biomassa och mindre andelar sopförbränning, solfångare, geotermi, värmepumpar och eventuella nya teknologier som utvecklas. Energieffektivisering, smarta nät och förflyttning till el som energibärare är väsentliga komponenter i omställningen. Rapportförfattarna föreslår att marknadskrafterna ska uppmuntras till att ställa om, med införandet av en avgift på fossila bränslen.

Det är viktigt att vara klar över att den här rapporten inte handlar om hur Danmark ska bli miljömässigt hållbart eller ens växthusgasfritt till 2050. Den har inte ett konsumtionsperspektiv och tar därmed inte hänsyn till växthusgasutsläpp från import eller danskarnas konsumtion av t.ex. kött och flygresor. Men ett nationellt energisystem utan fossila bränslen och kärnkraft är inte illa det, det finns mycket att lära för svenska politiker här.

På ett sätt är det nationella perspektivet lite underligt, många talar idag om att vi måste se energisystemet ur ett europeiskt perspektiv. Överföringskapaciteten ökar ständigt och det europeiska energisystemet blir alltmer integrerat. Kanske borde det installeras ännu mer förnybar energi i Danmark för att försörja de delar av Europa som har sämre förutsättningar? Svaret till varför det nationella perspektivet väljs måste vara att det blir mer greppbart. Att dra upp planer för hur det danska energisystemet ska utvecklas de närmaste 40 åren är svårt nog.

Dagen efter att rapporten släpptes berömde danske premiärministern Lars Løkke Rasmussen rapporten och sa att de nu arbetar på en roadmap med konkreta åtgärder för att nå de mål som satts upp i rapporten.

Klimatkommissionens ordförande Kathrine Richardsson motiverar avsaknaden av utsläpp härrörande från import med att kommissionen inte kan föreslå lagändringar som är i strid med handelsavtal och att man måste dra gränsen någonstans i ett sånt här arbete.
MICHAEL SILLéN 2010-10-06        #15891
I en av underlagsrapporterna står det att en stor utbyggnad av den svenska kärnkraften är ett hot mot den framtida danska (eller svenska) utbyggnad av vindkraft.

 "Udbygningen med a-kraft i Sverige vil generelt have en prisdæmpende effekt i elmar-kedet. Det vil umiddelbart forringe indtjeningen for danske vindmøller, hvilket igen vil øge omkostningen ved en dansk vindkraftudbygning. Udbygningen med a-kraft vil dog samtidigt gøre det mindre økonomisk rentabelt at udbygge med andre teknologier i Sverige herunder i vindkraft. Dette kan forbedre rentabiliteten af dansk vindkraftud-bygning."

 Rapportern heter: Udbygning med a-kraft i Sverige – konsekvenser for fremtidsforløbene”, Ea Energianalyse, august 2010.

http://www.klimakommissionen.dk/da-DK/Klimakommissionen_report/Udbygning%20med%20a-kraft%20i%20Sverige%20-%20konsekvenser%20for%20fremtidsforløbene%20aug%202010.pdf

 

 


ERIK SANDBLOM 2010-10-12        #15946
Finns det några delmål närmare i tiden, om 10-20 år? Om slutdatumet ligger 40 år framåt i tiden blir det för lätt att förhala tycker jag.

MATTIAS CARLSSON 2011-11-25        #19462
Branschorganisationen Svensk Vindenergi skriver om att den danska regeringen nu kommit med en rapport som bland annat visar på hur landets kolkraft ska fasas ut. Idag står kolkraften för 40% av elproduktionen i landet. Två tredjedelar av detta ska bort till 2020 och resten till 2030. Ersättningen ska främst komma från vindkraft. Planen är 52% vindkraft 2020 och 75% år 2030.

Jag undrar hur de tänkt sig lösa reglerkraftsproblematiken med så mycket vindkraft. Någon som känner sig väl bevandrad i det danska språket får gärna gräva djupare i rapporten.

Hälften av den fossila energin i el- och värmeproduktionen fasas ut till 2020 och resten till 2035. Planen är att hela energisystemet ska vara fossilfritt till 2050

Våra danska Ecoprofile-syskon kanske kan följa upp sina tidigare inlägg om de här planerna

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-11-25        #19465
Har man sagt att man ska riva de fossila kraftverken? Man behöver ju inte mer reglerkapacitet bara för att man bygger mer vindkraftverk, om den kapacitet man redan har kan användas till reglering. Däremot är behovet av reglering större, dvs storleken och tätheten på svängningarna i momentan fossil produktion. Men för det mesta blåser det i Danmark.

MATTIAS CARLSSON 2011-11-28        #19469
Kami. Bra poäng. Kan det till och med vara så att det inte är något större problem att konvertera en del gamla kraftverk till reservkraftverk som drivs av biobränslen? Handel med utlandet lär också bli en viktig del i reglerkraften.

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
El (3)
Varmvattensparande produkter (4)
Solceller (2)
Belysning (1)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Energimätare (3)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik