Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Miljöpartiet vill avskaffa cykelbanetvånget

ERIK SANDBLOM 2011-10-10        #19208

Cykelbana, frihet eller ghetto? I Sverige är det förbjudet att cykla på gatan om det finns cykelbana.

Miljöpartiet i Lund och Malmö vill bygga snabbcykelbanor där man ska kunna hålla minst 25 km/h. Under tiden vill man slopa cykelbanetvånget som gör att man kan få böter om man cyklar på gatan istället för på cykelbanan.

 Cykelbanetvånget är ingen papperstiger. Cyklisten Andreas Grass fick böta 500kr efter att ha blivit påkörd av en bilist. Cyklisten hade inte hållit sig på cykelbanan eftersom han skulle göra en vänstersväng.

Jag tycker cykelbanetvånget är ganska dumt eftersom cyklister inte är någon homogen grupp. En cyklist kan vara allt från en sjuåring på söndagstur till en erfaren lastbilschaufför med bråttom till jobbet. En erfaren cyklist kan själv avgöra hur han eller hon tar sig fram på bästa sätt. Just vänstersväng är ett typexempel på detta. Om man står mitt i vägen och väntar på att svänga vänster så finns man mitt i bilisternas blickfång. Man ser och syns bättre, vilket man inte gör om man korsar ända från högerkanten.

Många cykelbanor är dessutom kombinerade med gångbanor där kan vara fullt med fotgängare, eller snö och is. Då är det både säkrare och mer hänsynsfullt för en erfaren trafikant med körkort att cykla 20-25 km/h bland bilisterna.

Ett annat problem är att cykelbanetvånget signalerar till bilister att de inte måste visa hänsyn till cyklister, eftersom de inte har någon rätt att befinna sig på körbanan. I fallet med Andreas Grass tycks bilisten ha blivit uppretad på just det sättet.

Mp föreslår cykelbana 2.0 - Sydsvenskan
I väntan på att nya snabbcykelbanor byggs, bör gator och vägar öppnas för cyklar som håller högre fart, anser miljöpartisterna. Som det nu är kan en cyklist som väljer att cykla på gatan i stället för på cykelbanan få böter.

Påkörd cyklist dömdes - bilist friad - Sydsvenskan


Dömd cyklist får ny rättegång - Sydsvenskan

Den här artikeln har en flygbild över händelseförloppet.

Ta bort farthindren för cykeltrafiken - Karin Svensson Smith (mp)
I Lund har cyklister i genomsnitt har 10 gånger så många farthinder som bilister.ERIK SANDBLOM 2011-11-09        #19363
Nu vill amerikanska senaten införa cykelbanetvång i USA:

Proposed law would force cyclists off roads on federal land and onto paths
Section § 203 (d) (p. 266), the part dealing with the “Federal lands transportation program”, states:
(d) BICYCLE SAFETY.—The Secretary of the appropriate Federal land management agency shall prohibit the use of bicycles on each federally owned road that has a speed limit of 30 miles per hour or greater and an adjacent paved path for use by bicycles within 100 yards of the road.

For those unfamiliar with this term, it’s a provision that used to be found in a lot of state vehicle codes that says that when a sidepath (bike path, trail) is provided for cyclists, they have to use it and can’t ride on the parallel roadway. Over the past 20 years, the number of states with this law still on their books has dwindled to just a handful. The problem with the provision is that the restriction applies regardless of the quality, safety, and utility of the path provided; it disregards the needs of cyclists to be on the roadway to access shops, services etc.; and ignores our fundamental right to the road.

The law is rooted in a couple of mistaken philosophies. One such idea is that it’s just not safe for cyclists to sharing the road with cars going more than 30 mph and thus, for our own safety, we should have to use a path that is provided. This paternalistic (at best) approach is guilty of not only blaming the victim but simply doesn’t make sense unless every higher-speed roadway has a path alongside it.

The second principle at play is the idea that “we provided this path for you, you’d darned well better use it”. To which our response should be…if the path is any good, you shouldn’t have to force anyone to use it; they will use it voluntarily because it works. Our communities are replete with examples of poorly designed, built and maintained paths that are little more than glorified sidewalks. Many of these are throwbacks to the 1970s and 1980s; we are generally getting better about this. Anyway, cyclists routinely ignore these shoddy paths because they are dangerous, slow, and out of the way – but anyone that rides any amount knows that’s kind of hard to explain succinctly as you respond to the inevitable “get off the road” epithets yelled by passing motorists.

ERIK SANDBLOM 2012-06-11        #20838
De nya cyklisterna - Cykelguiden.nu
Med tanke på hur de flesta cykelbanor och cykelvägar är utformade i Sverige så borde cyklister få välja mellan att köra på cykelbanan eller i körbanan bland bilisterna med undantag för motorvägsleder och motorvägar.

ERIK SANDBLOM 2012-09-17        #21241
Trångt när allt fler vill cykla fort - Sydsvenskan
Ingrid Hallberg berättar om hur hon och andra varit nära att bli påkörda.  
– Man gör kampanjer för att folk ska cykelpendla utan att skapa anpassade gång- och cykelvägar. Folk som kommer på rena tävlingscyklar borde hålla sig på gatan, säger hon.

Den lösningen fungerar dock inte. Enligt lagen måste cyklister hålla sig på cykelbanan om en sådan finns.

ERIK SANDBLOM 2013-03-09        #22071
Cykelbana eller körbana? Cykla.se
Niclas Nilsson på Transportstyrelsen, sakkunnig inom trafiklagstiftning, berättar att man inte får cykla på körbanan även om cykelbanan delas med gångtrafikanter eller är grusig och gropig.

ERIK SANDBLOM 2014-03-04        #23051
Även riksdagsledamoten Linda Arvidsson Wemmert (M) tycker det är orimligt att träningscyklister i 40 km/h ska konkurrera med barnvagnar, hundar och småbarn på cykelbanor.

Motion 2011/12:T308 Träningscyklister

CONNY AXELSSON 2014-04-13        #23106
Landsvägar har det alltid cyklats på. Även när vi hade fri hastighet.
Nu satsas stora pengar på mitträcken och vägrenarna försvinner. 
Hur skall tvåhjulingar få plats där ?
Motorcyklister kör hellre en omväg på flera km. De har i alla fall motorresurser. 
Mopedister och cyklister, klarar inte att kanske fördubbla resvägen för att undvika "staketvägar". Resultatet blir att de istället tar bilen.
Har Transport-verket inte tänkt på detta, i sin 0-versionsiver ?

ERIK SANDBLOM 2014-05-05        #23254
Trafikförordningen 3 kapitlet, sjätte paragrafen:

Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och
2. trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

MAGNUS BILLBERGER 2014-05-06        #23256
Blir intressant att se vad man gör av cykelutredningens förvirrade förslag om att tillåta trehjulingar och cyklar med kärra eller sidvagn att använda körbanan.

PATRIC JOHANSSON 2014-05-10        #23277
Jag har följt denna fråga under flera år nu. Är aktiv cyklist sedan 30 år och har erfarit hur förutsättningarna för seriösa cyklister försämrats trots alla tillkomna cykelbanor.
Under alla år jag tränat cykling så har jag valt att inte använda cykelbanorna, utan istället körbanorna, precis som tävlingscyklister i allmänhet alltid har gjort.
Ty många cykelbanor förtjänar inte att kallas cykelbanor. De är smala och är fulla av sprickor och gropar. Det är gångtrafikanter i klungor som täcker upp hela bredden, det är barnvagnar, hundar och småbarn som precis lärt sig cykla. Och där har Trafikverket ansett att även motions och tävlingscyklister ska passa in!

Givetvis vore det bra om cyklister helt kunde skiljas från motortrafiken. Precis som det vore bra om gångtrafikanter helt kunde skiljas från cyklister. 
Varje gång det talas om att bygga cykelvägar så blir jag orolig. Detta eftersom det ofta har inneburit en inskränkning av cyklisters möjlighet att använda sig av tjänliga vägar. Cyklister är idag lägst rankade bland trafikanter: på körbanorna ska de inte få vara, och på de vägar dit de blir förpassade sker det ofta på gångtrafikanters villkor.
 
E4an där det tidigare fanns två meter breda vägrenar är på många håll ombyggd till motorväg/trafikled med mitträcke och cykelförbud som följd. Och vissa avsnitt är det mitträcke men ändå inte motortrafikled. Har cyklat några gånger på sådana avsnitt, det är inte roligt. Alternativet kan innebära någon mils omväg varav delar består av grusväg. Inte sällan saknas en skyltning av vilken väg man ska ta för att nå målet om man inte vill eller får använda körbanan. 
 
Trafikverket visar en uppenbar brist på verklighetsförankring. Att t.ex. motorväg inte betyder att allt som har motor hör hemma där är uppenbart: men på cykelbana ska alla cyklister hålla sig. Logiken är att likna vid att eftersom en permobil har en motor så hör den hemma på motorvägen. Så resonerar Trafikverket som tur är inte. För lika lite som alla cyklister är en homogen grupp så är alla motorfordon det.
Det är inte svårt att förstå att orsaken till att själva idén med cykelbanor har uppstått är att ge vanligt folk, i huvudsak barn, äldre och familjer en möjlighet att röra sig skyddade från motortrafiken. Det är självfallet bra, men att därmed klumpa ihop alla cyklister, och i många fall dessutom inkludera gångtrafikanter är vansinnigt.
 
Jag blir uppriktigt rädd när jag på nätet läser vilket starkt hat mot cyklister i trafiken som finns utbrett bland bilister. Visst  inser jag att det nog till viss del beror på att alltför många cyklister fullständigt struntar i alla trafikregler och kör mycket vårdslöst, det har jag själv sett. Men det skulle behövas ett större samförstånd i denna fråga. 
 
Bilister ser det som en självklarhet att inte behöva ha cyklister att ta hänsyn till på vägarna. Men de förstår inte att cyklister som rör sig betydligt fortare än joggingfart också vill kunna cykla utan att ständigt bli blockerade av hinder. När jag promenerar på kombinerade gång och cykelvägar brukar jag alltid hålla till sidan så att jag inte ska blockera cyklister. Och självfallet är jag noggrann med att hålla mig borta från cykelbanan i de fall den är avskiljd från gångbanan. Där är gångtrafikanter urusla! När jag påpekat för andra att följa mitt exempel så kan jag få svaret: "jamän de får väl använda ringklockan". 
 
Angående var man får cykla så var jag faktiskt in till polisen för ett antal år sedan och frågade hur de bedömer saken. Den polisman jag talade med sa att de inte såg något problem med att cykla på körbanan när så var befogat. Han tolkade inte påbudet som ett förbud: ett strikt cykelförbud gäller på motorväg, motortrafikled och där skylten cykelförbud är uppsatt. Alltså verkar det uppenbart att polisens allmänna hållning i denna sak är att det finns en nyansskillnad mellan ett påbud och ett förbud. Ja hade det tolkats som ett förbud och polisen hade varit nitisk att upprätthålla den lagen så hade vi knappast haft någon cykelsport kvar alls i Sverige, i alla fall ingen landsvägscykling. Värt att notera i fallet med Andreas Grass är att det ju inte heller var polisen som bötfällde honom utan tingsrätten.
 
Det finns ett häfte som heter "Cykelsmart" utgiven av Svensk cykling. Där ställs bl.a. frågan: "Får man cykla på bilvägen om det finns cykelbana bredvid?". Svaret som ges är: "Finns det en cykelbana ska man normalt använda den, och där cyklar man på höger sida. Finns det något hinder på cykelbanan får du givetvis använda annan väg."
Här ser vi åter ett exempel på att tolkningen av påbudsregeln inte är helt klar. Det bästa vore att påbudet fastställdes som ett erbjudande och anmaning; att cyklister på eget ansvar får röra sig på vanliga körbanor när de anser det vara befogat. 
Förhoppningsvis lyckas den vad jag förstår växande cykellobbyn påverka utvecklingen i rätt riktning.

ERIK SANDBLOM 2015-03-21        #23842
Hurra, Riksdagen har röstat för att avskaffa cykelbanetvånget! Nu hoppas jag att regeländringen genomförs och att trafikförordningen ändras.

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5
Regeringen bör redogöra för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer, och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelväg finns.

ERIK SANDBLOM 2015-03-26        #23844
Som skäl för att avskaffa cykelbanetvånget anför trafikutskottets ordförande att korsningarna inte är säkra:

Den mest gedigna analysen av cykelvägars effekter finns i Trafiksikkerhedshåndboken från Transportøkonomisk Institutt (Oslo 2012, fjärde utgåvan). Analysen grundas på en sammanvägning av 13 empiriska studier från Danmark, Tyskland, Holland, Sverige och Storbritannien. Slutsatsen är att cykelolyckorna förvisso minskar längs sträckorna men ökar i korsningar. Ökningen i korsningar är dubbelt så stor som minskningen på sträckor. Resultatet förklaras på följande sätt:
”Økningen i antall ulykker i kryss forklares med at den fysiske separering av biler og sykler reduserer bilistens og syklistens oppmerksomhet på hverandre. Samtidig overvurderer syklisten sin egen sikkerhet og får en falsk følelse av trygghet. Manglende oppmerksomhet er problematisk i kryss, hvor de ulike trafikantgrupper sammenblandes.”
För att göra cykelbanor tryggare måste korsningar säkras, exempelvis genom att hastigheten hos korsande motortrafik dämpas. Innan detta genomförs kan ett tvång att använda cykelbana inte motiveras av säkerhetsskäl.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3327 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik