Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Till fots    Cykel   

De flesta resor är kortare än en mil

ERIK SANDBLOM 2016-02-25        #23941

Sverige är ett avlångt land. Men de flesta resor är korta. Foto Göran Fält

Sverige är ett glesbefolkat land. Men eftersom människor gärna bosätter sig i närheten av andra människor, så är de flesta vardagsresor korta. En rapport från myndigheten Tillväxtanalys visar att ungefär hälften av befolkningen har mindre än fem kilometer till jobb, skola eller butiker. Och eftersom bil är ett vanligt färdmedel, så påverkas även biltrafiken: hälften av bilresorna i Sverige är kortare än fem kilometer.

Det gäller såväl städer som övriga landet. I hela inre Norrland har drygt hälften av arbetstagarna mindre än fyra kilometer till jobbet. I Jokkmokk och Åsele har hälften av befolkningen mindre än en kilometer till busshållplatsen, enligt myndighetens rapport.

Avstånd till skola
Varannan elev bor inom tre kilometer från skolan, och två av tre inom sex kilometer

Mönstret går igen när andra undersöker frågan. Svensk Handel gjorde en undersökning som visade att två av tre kunder reser mindre än fem kilometer för att handla dagligvaror. Myndigheten Trafikanalys rapporterar att varannan elev bor inom tre kilometer från skolan, och två av tre inom sex kilometer. Nationella resvaneundersökningar i Norge och England visar att varannan bilresa är kortare än fem respektive åtta kilometer.

Även mobiltelefoner kan säga något om vardagsresor. En undersökning av 100 000 mobiltelefonanvändare i ett europeiskt land visade att de flesta rörde sig inom tio kilometer.

Av körda kilometer i bil i Sverige sker 57% med ensam förare, enligt nationella resvaneundersökningen 2005/6.

Att cykla fem kilometer tar cirka 20 minuter. Det reser frågan: är Sveriges transportnät ändamålsenligt?

Länkar

Regional tillväxt 2015. Tillväxtanalys

Resor till och från skolan. Trafikverket
Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare än 5 kilometer.

Så reser vi när vi handlar. Svensk Handel (PDF)

De korta cykel­resorna blir allt färre. Trafikanalys

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

How people travel (mode) (NTS03) Table NTS 0308

Mobile phones expose human habits. BBC
"The vast majority of people move around over a very short distance - around five to 10km," explained Professor Albert-Laszlo Barabasi, another member of the team.
ERIK SANDBLOM 2016-03-11        #23949

Denna karta visar hur långt man kommer med olika färdmedel i Stockholm på 30 minuter. Den togs fram inför Stockholms Cykelplan 2006. Vilka färdmedel borde prioriteras?

ERIK SANDBLOM 2016-03-22        #23956

Såhär långt cyklar du på 20 minuter med start på Drottningtorget i Göteborg.

Du kan göra din egen karta på http://openrouteservice.org/

ERIK SANDBLOM 2016-06-07        #23974

86 procent av befolkningen i Stockholms län har högst tre kilometer till spårtrafik. 

Många fler kan börja cykla till tåget. Dagens Nyheter


ERIK SANDBLOM 2017-01-19        #24050
Miljöministern uppmärksammar att varannan bor inom fem kilometer från jobbet: "Här spelar cyklingen en avgörande roll. Medianavståndet för arbetspendling ligger på 4,3 kilometer i Sverige. Hälften av den sysselsatta befolkningen har alltså ett arbete på bekvämt cykelavstånd. Ändå görs hälften av alla resor under 3 kilometer med personbil. Här finns en enorm utvecklingspotential till att förändra beteenden och minska utsläppen." Karolina Skog: Ökad cykling en strategisk framtidsfråga

ERIK SANDBLOM 2018-05-23        #24256

Här syns en uppdaterad version av kartan som visar varifrån man kan cykla till Stockholms central på 30 minuter.

https://twitter.com/klimatsmarta/status/980777212579282944

ERIK SANDBLOM 2018-12-06        #24303

Varannan i Norrlands inland bor inom tre kilometer från jobbet. De som bor i storstadslänen har längst till jobbet. 
Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Tillväxtanalys

ERIK SANDBLOM 2020-04-03        #24700
Studien genomfördes av Region Stockholms cykelkansli under hösten och vintern 2018/2019 och resvägen för samtliga arbetande stockholmare har analyserats.

ERIK SANDBLOM 2020-04-03        #24701
Varannan vårdanställd i Sverige har högst 30 minuters cykelväg till arbetet (för Stockholm gäller 41%, Göteborg 45%, Malmö 69%).

Min kommentar: En halvtimmes cykling motsvarar ungefär 7-10 kilometer. 
Resultatet skiljer sig från medianavståndet för alla yrkesgrupper. I Sverige bor varannan inom fem kilometer från jobbet, vilket bara tar 20 minuter på cykel. Och en undersökning från Region Stockholm visar att 70% av stockholmarna kan cykla till jobbet på under 30 minuter.
 
Det verkar som att vårdanställda bor betydligt längre bort från jobbet jämfört med övriga, eller så är det någon annan avvikelse med SCB:s undersökning.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2981 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik