Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan    Samhällsplanering   

Pressklipp och forskningsresultat om växthuseffekten

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-09        #178
Det här ämnet tänkte jag skulle ägnas åt pressklipp och forskningsresultat om växthuseffekten. Har du någon bra länk så fyll gärna på! Jag börjar med en länk till en artikel i DN igår om isen som försvinner från Arktis. "Permafrosten smälter, isen försvinner och skogen brer ut sig. Levnadsvillkoren för människor och djur i Arktis förändras drastiskt av växthuseffekten."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=341135&previousRenderType=2JOHAN ERLANDSSON 2004-11-09        #179
Anledningen till DN:s artikel är att Arctic Climate Impact Assessment idag släpper sin stora rapport om klimatförändringarna på Arktis. Även Ulf Molau på Göteborgs Universitet tar upp detta på GP:s debattsida: "Temperaturökningarna har varit drastiska i Arktis under de senaste 30 åren och mer genomgripande än någon annanstans på jorden. Ökningen är - tyvärr - fullständigt överensstämmande med de klimatprognoser som tidigare lagts fram av IPCC. Uppvärmningen under den senaste delen av 1900-talet har varit som allra kraftigast i Alaska och centrala Sibirien, men är klart märkbar även i våra fjäll. Till år 2100 kommer medeltemperaturen i Arktis att öka ytterligare 4-7 grader. Klimatförändringar har aldrig skett med samma hastighet i det förgångna." Och har även med en analys av vad det blir för effekter i den svenska fjällvärlden: "Vi ser just nu en ny-etablering av fjällbjörk inom hela zonen 0-500 m ovanför dagens trädgräns, såväl i de norra som de södra fjälltrakterna. Tillsammans med björken följer andra prominenta skogsarter med i invasionen av fjällheden: blåbär, kruståtel och linnea. Bland fågelarter som just nu expanderar snabbt i höjdled i fjällen är blåhake det bästa exemplet. Resultatet blir uppenbart: en snabb förbuskning av det öppna fjällandskapet i låg- och mellanalpin terräng, med direkta konsekvenser för areella näringar som renskötsel och turism."

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=188116

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-10        #185
Samma dag som arktisrapporten kom, kom också en rapport om effekterna av klimatförändringarna i USA: "Washington, DC — Over the past century, Earth’s average temperature has increased by approximately 1oF. There is now strong evidence that this global warming is largely due to human emissions of greenhouse gases from a growing fossil fuel economy. Unless these emissions are checked, additional warming of 2-10 degrees is projected by the end of the 21st century. There are abundant signs, however, that the warming has already been sufficient to induce significant changes in the ecosystems and wildlife of the United States. A new report by the Pew Center on Global Climate Change, Observed Impacts of Global Climate Change in the U.S., by Camille Parmesan of The University of Texas at Austin and Hector Galbraith of Galbraith Environmental Sciences and the University of Colorado-Boulder, reviews the broad range of ecological changes that have occurred in response to human induced changes in the global and U.S. climate. “U.S. ecosystems and wildlife are already responding to the warming climate,” said Eileen Claussen, President of the Pew Center on Global Climate Change. “And this is only the beginning. With warming for the next century projected to be two to ten times greater than the last, we’re heading toward a fundamental and potentially irreversible disruption of the U.S. landscape and wildlife.”"

http://www.pewclimate.org/press_room/sub_press_room/pressrelease.cfm

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-11        #194

DN kör hårt med klimatartiklar just nu. Idag tar de upp att snötäcket blivit tunnare i Sverige, dock utan att dra slutsatsen att det beror på den förstärkta växthuseffekten. "Meteorologistudenten Mattias Larsson vid Uppsala universitet har jämfört snödagar och snödjup från år 1900 och framåt i sitt examensarbete. Han ser tydligt att vintrarna har blivit snöfattigare sedan 1960 i nästan hela landet. I Götaland har snödagarna minskat med 40 procent, i Svealand med 20 procent. Götaland har haft sju av sina kortaste vintrar efter 1974. Bara norra Norrland har lika mycket snö och lika långa vintrar som förut. Om det beror på växthuseffekten eller regionala variationer är för tidigt att säga. Men förändringen kommer samtidigt som medeltemperaturen på norra halvklotet har ökat av den globala uppvärmningen." DN:s webbfråga lyder dessutom just nu: "Oroar du dig över klimatförändringarna?"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=341929

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-12        #197
Nu börjar de faktiska åtgärderna komma: "Nu ska stadsplanerarna i Göteborg ta klimatförändringarna på större allvar. Göteborgs kommun ska ta reda på vilka områden i staden som är mest utsatta för högre vattenstånd. På både norra och södra älvstranden är det aktuellt med barriärer för att skydda vägar och hus. Också delar av avloppsnätet kan behöva byggas om."

http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=499684

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-20        #217

Här är en mycket beskrivande bild från den senaste rapporten om Arktis (Arctic Climate Impact Assessment ).

JOHAN ERLANDSSON 2004-12-08        #230

Sveriges Radio skriver den 6 december: "Klimatförändringar som orsakas av växthuseffekten är ett av de värsta hoten mot världens korallrev. Det visar en ny rapport som har sammanställts av 240 forskare från 98 länder."

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=516075

JOHAN ERLANDSSON 2004-12-13        #231

Här har vi en kille som blir mer och mer ensam, Robert Collin på Aftonbladet: "Miljöfundamentalisterna är övertygade om att det är bilarnas avgaser som höjer jordens temperatur, att bilismen är orsaken till växthuseffekten. Det är inte jag. Jordens temperatur har alltid varierat. För 10 000 år sedan växte det ekar på Kebnekajse. Och dessförinnan täcktes Sverige av inlandsis. Ekarna är kanske tillbaka på fjället om tusen år, men inte är det bilarnas fel."

http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story/0,2789,572075,00.html

JOHAN ERLANDSSON 2004-12-13        #232
Lars-Erik Liljelind, generaldirektör på Naturvårdsverket, skriver idag i GP om om att vi måste börja lägga upp strategier för hur vi ska bemöta det varmare klimaten, samtidigt som vi inte får ge upp arbetet med att minska utsläppen av klimatgaser: "Man räknar grovt med att klimatzonerna i Skandinavien under 2000-talet kommer att flytta sig norrut med mellan 0.5 och 1 meter per timme, vilket innebär mellan 5 och 9 km per år. ... Även om effekterna av klimatförändringarna på många sätt kommer att slå mycket hårdare, socioekonomiskt och miljömässigt, i utvecklingsländer, ö-nationer och i länder som redan i dag ligger inom varma klimatzoner, så måste även vi börja tänka på hur vi skall möta dessa förändringar av klimatet. En sådan anpassningsstrategi får inte ses som en uppgivenhet av förmågan att kraftfullt begränsa utsläppen. Det rör sig om två parallella åtgärdsstrategier som bägge utgår från samma vetenskapliga grund och som bägge är nödvändiga."

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=192905

JOHAN ERLANDSSON 2005-01-30        #257
Ett innovativt projekt där ett mycket stort antal datorer använts pekar på än mer skrämmande scenarion: "Resultaten visar att jordens medeltemperatur kan öka med mellan 2 och 11 grader om mängden växthusgaser i atmosfären blir dubbelt så hög som före den industriella revolutioner - en nivå som de kan nå redan i mitten av det här seklet om inte utsläppen minskar kraftigt. Tidigare uppskattningar, som bygger på betydligt färre modeller, har gett en temperaturhöjning på mellan 2 och 5 grader. - Vi kan se att även dagens nivåer av växthusgaser kan vara farliga och leda till mycket högre temperaturer på lång sikt, säger David Stainforth."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=371251&previousRenderType=2

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-10        #286
Här är det en forskare som går emot strömmen lite och säger att det mesta av temperaturökningen kan härröra från naturliga variationer (dock inte hela ökningen)? Jag undrar vad IPCC säger om detta? "Naturliga förändringar av klimatet kan vara större än vad man tidigare trott och förklara större delen av de senaste 100 årens globala temperaturstegring. ... Vårt huvudbudskap är ändå att man i mycket högre utsträckning än hittills måste räkna med naturliga variationer i framtidscenarier kring klimatförändringar. Det är viktigt att inte låsa sig vid teorin att enbart människans utsläpp av koldioxid har avgörande betydelse för klimatet, säger Wibjörn Karlén."

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=381392,00.html

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-02-10        #287
Kan vi inte göra som min far brukar säga" det är bäst att förvänta sig det värsta för då kan man bara bli positift överraskad". ;)

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-16        #296
Idag förvarnas det om kraftig kritik mot IPCC:s slutsatser, i Computer Sweden av alla tidningar: "IPCCs berömda klimatprognos liknar en hockeyklubba, men prognosen är felaktig enligt nya teorier som ifrågasätter forskningen kring den globala uppvärmningen. "Den är statistiskt meningslös". ... McKitricks och McIntyres rön publiceras i februari i de vetenskapliga tidskrifterna Energy & Environment samt Geophysical Research Letters. GRL är samma ansedda tidskrift som tidigare pubicerade en av Manns ursprungliga artiklar. En anonym referent säger: – Det är häpnadsväckande resultat. Jag har studerat McIntyres och McKitricks analys, och är övertygad om att den är korrekt. ... Om kritiken mot IPCCs hockeyklubbsprognos rider ut stormen som växthusteorins vänner nu blåser upp till rycks grunden för hela växthusdebatten upp. Politiker, opinionsbildare, miljöorganisationer, alla som pratat vitt och brett om global uppvärmning har åkt på tidernas blåsning." Det var ord och inga visor! Som jag tolkar det så är följden av det som McKitrick och McIntyre har kommit fram till att det kanske inte finns någon växthuseffekt överhuvudtaget? Eller tolkar jag fel? Om jag tolkar rätt så är det rent svindlande, tusentals klimatforskare knutna till IPCC har fel? Nu skulle jag verkligen vilja ha en kommentar från någon som är insatt i ämnet! Det vore ju underbart om det inte finns någon förstärkt växthuseffekt. Har tyvärr ingen länk som fungerar till artikeln i Computer Sweden, den är enbart tillgänglig för prenumeranter.

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-16        #297
Jag fick en länk som är mycket informativ om forskningen kring växthuseffekten, och de som har kommit med kritik mot IPCC. McIntyre och McKitrick tas upp också, och hur de har blivit bemötta. Tydligen är detta inte alls nytt, som man får intryck av i Computer Sweden. Debatten har pågått i åratal, och den är ganska otrevlig. Tydligen står IPCC ändå fast vid att växthuseffekten är verklig och att människan bidrar till den. Min slutsats om allt detta är att vi måste satsa på mer/bättre klimatforskning så att vi får tydligare bevis för om den finns eller inte.

http://stephenschneider.stanford.edu/Climate/Climate_Science/CliSciFrameset

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-17        #298
Här är en text på svenska, i Arbetarbladet, som beskriver konflikten bra: "De flesta av oss har sett den välkända klimatkurvan som visar hur temperaturen plötsligt höjs under 1900-talet och pekar rakt uppåt. Kurvan, döpt till hockeyklubban, har blivit en av vår tids ikoner. Men är den sann? Nej, hävdar flera kritiska forskare. Kritikerna förnekar inte att temperaturerna verkligen höjts kraftigt de senaste decennierna. Men hockeyklubban som modell är ändå falsk, menar de, eftersom den antyder att uppvärmningen under 1900-talet är unik, historiskt sett. Det intryck man får av modellen är att klimatet knappt varierade alls under flera hundra år - skaftet på klubban - varpå temperaturerna plötsligt började skena uppåt - bladet på klubban -när industrialismen tog fart. Sanningen, hävdar kritikerna, är att klimatet alltid varierat kraftigt. Av naturliga orsaker. De senaste decenniernas temperaturhöjning är inget unikum, oavsett om människans utsläpp bidragit till uppvärmningen eller ej. Varför har då hockeyklubban blivit så känd? Svar: det var den klimatmodell som FN:s klimatpanel, IPCC, valde att lyfta fram i sin senaste rapport år 2001. ... - Klimatet har varierat mer än vad den stora allmänheten tror, säger Anders Moberg. - IPCC gjorde ett misstag när man bara redovisade Manns figurer. Jag skulle tro att nästa rapport blir mer nyanserad."

http://www.arbetarbladet.se/feature1.php?id=292451&avdelning_1=0&avdelning_

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-02-17        #300
fast det som vi behöver göra för att minska växthuseffekten är ju samma lösningar som vi behöver ta till för att ersätta oljan när den tar slut. Dvs andra sorts drivmedel, engergisnålare hus etc, så vi kan ju lika väl forsätta kämpa för de här sakerna.

EJ LäNGRE MEDLEM 2005-02-22        #309
Enligt artikel i SVD idag så är debatten om uppvärmningen över, dvs den är säkerställd (i alla fall enligt forskaren som uttalar sig) Publicerat 18 februari 2005 02:37 Sött vatten kan rubba Golfströmmen Världshaven har blivit saltare i söder och sötare i norr. Vi står inför ett skifte i jordens sötvattenbalans och i förlängningen hotar kallare vintrar, bland annat i Sverige. Varningen kommer från havsforskaren Ruth Curry, Woods Hole Oceanographic Institution i USA. - Den hydrologiska motorn som driver vattnet runt jorden är under förändring, säger hon. Den globala uppvärmningen har lett till att isen vid Arktis tunnas ut. Grönland, som i form av is lagrar så mycket vatten att det skulle räcka till att höja havsnivån sju meter jorden runt, har börjat förlora ismassa. Ett gigantiskt överskott av sötvatten byggs upp i norra Atlanten, vilket kan påverka cirkulationen i världshaven. Vid den amerikanska vetenskapsakademins (AAAS) möte i Washington DC presenterar Ruth Curry nya mått på den ändrade saltbalansen i världshaven: Mellan 1965 och 1995 har det blivit ett extra tillskott av sötvatten i Nordatlanten på mer än 20 000 kubikkilometer sötvatten. Om alltför mycket sötvatten från smältande is vid Nordpolen flödar ut i Nordatlanten påverkas Golfströmmen och dess förlängning norrut. Längs Atlantens yta strömmar varmt vatten från söder till norr. På vägen norrut avger vattnet den värme som mildrar vintrarna rejält i bland annat Skandinavien. I Nordatlanten går havsvattnet sedan ner till botten och sugs därefter söder ut längs havsbotten. När sötvatten nu ackumulerats i norr kan det leda till att cirkulationen upphör. Ruth Curry betonar att ingen i dag kan säga att cirkulationen kommer att brytas. Men de förändringar av sötvattenbalansen som redan inträffat ökar sannolikheten för detta. Vid samma seminarium presenterar en forskargrupp från University of California nya resultat som pekar på att den globala uppvärmningen av världshaven främst är ett verk av människan. - Debatten om den globala uppvärmningen är över, säger havsforskare Tim Barnett. Forskarna har använt en kombination av olika datamodeller och miljontals observationer av temperatur och salthalt i världshaven för att studera förändringarna de senaste 40 åren. Överensstämmelserna mellan utfallet i datamodellerna och faktiska mätresultat utesluter alternativa förklaringar till uppvärmningen, anser Tim Barnett.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_9168531.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-02-27        #320
Boktips. Den kurslitterturboekn jag har på "klimat människa samhälle" ger en mycket god bakgrundfakta till klimatförändringaran. Den heter: Klimatförändringar: naturliga och antropogena orsaker. Av Jörgen Bogren; torbjörn gustavsson och Göran Loman.

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-28        #321
Vattenkraft är tydligen ingen höjdare heller ur klimathänseende: "Den vanligtvis i miljösammanhang så omhuldade vattenkraften är en större miljöbov än väntat. Ruttnande växter i kraftverksdammarna avger stora mängder växthusgaser. I tidskriften New Scientist redogörs för hur vattenkraften bidrar till växthuseffekten. Värst är det i länder med varmt klimat. Under nästa diskussionsrunda av den internationella organisationen Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, ska problemet med växthusgaser från dammar tas upp. "

http://nyteknik.se/art/39183

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-02-28        #322
Om vattenkraftens miljö och klimatpåverkan finns det en jättebra bok på engelska om "silence rivers" av Patrik Mc Cully. Om vattenkraft påverkar klimatet beror på om man har rensat bort skogen från dammarna ( som man gör i väst) eller om bara släpper på vattnet och låter träden ruttna...

EJ LäNGRE MEDLEM 2005-02-28        #324
fast om växter ruttnar så är det ju bara samma gaser som tillförs atmosfären som sen försvinner då nya växter växer upp (under förutsättning att nya växter kan växa till sig runt om kraftdammarna pga den högre vattennivån) Lite på samma sätt som om man bränner trä så bildas det koldioxid som sen sugs upp av ett ny planterat träd, dvs ingen netto tillsatts av farliga ämnen. Eller tänker jag fel??

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-01        #326
Skillnaden är väl att det är metan som bildas vi förruttnelsen, vilket är en 20 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid enligt artikeln.

EJ LäNGRE MEDLEM 2005-03-03        #330
Men vadå tillverkar ruttnande saker metan men inget i naturen tar upp det, dvs det släpps ut mer och mer metan men det försvinner inte. Är det inte ett kretslopp allt som bildas av något tas upp av samma något för annars kan ju inte nya växter släppa ifrån sig metan. jag förstår inte.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-03-03        #331
Lite grann från hedliga forskning och framsteg. Metan bildas i där inte syret kan med att bryta ner saker pga av syrebrist ( i tarmarna balnd anant på kor, sumpmarker etc) Jag vet inte vad det är som tar upp metan....

http://www.fof.se/?id=05256a|artikel

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-03        #332
Metan bryts ned naturligt i atmosfären under inverkan av ultraviolett ljus efter ca. 10 år. Detta står att läsa i "Miljöeffekter -Kompendium i miljöskydd, del 4" av Nils Brand och Fredrik Gröndahl, KTH.

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-20        #374

Lite mer bekräftelser: "Temperaturen på jorden kommer att fortsätta att stiga även om människans utsläpp av växthusgaser helt skulle stoppas. Idag publicerar tidskriften Science en rapport som ger stöd åt varningarna om att de mänskliga utsläppen till atmosfären satt igång klimatförändringar som inte kommer att kunna stoppas under de kommande hundra åren."

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&art

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-24        #378
I NyTeknik 2005:10 var fem professorer kritiska till forskningen om växthuseffekten. Nu har två andra professorer svarat på inlägget: "Visst är det mycket vi inte säkert vet om framtidens klimat, men när fem professorer argumenterar för att Kyotoprotokollet är en vetenskaplig skandal frågar man sig om de avsiktligt vilseleder eller är okunniga. Det skriver professorerna Christian Azar och Henning Rodhe. ... De fem medger att det finns en naturlig växthuseffekt (vattenånga, koldioxid) som håller jordytan drygt 30 grader varmare än vad den skulle vara annars. Det råder också enighet om att halterna av koldioxid ökar i atmosfären till följd av mänskliga aktiviteter, främst förbränning av fossila bränslen. Halten av koldioxid är drygt 30 procent högre än vad den var på 1700-talet, vilket innebär att den naturliga växthuseffekten förstärkts. ... Vad har då professorerna att säga om studier av framtidens klimat? Forskare, skriver de, "kan inte säga om det blir varmare eller kallare om 14 dagar men påstår bestämt att det blir 2 eller 4 °C varmare om 100 år". Här blandar de ihop väder och klimat. Vi kan inte säga säkert att det blir varmare i Göteborg än i Madrid om två veckor, men att genomsnittstemperaturen kommer att vara högre i Madrid än i Göteborg under året är naturligtvis mycket sannolikt. Är deras syfte att avsiktligt förvilla? Vad säger då mätdata om jordens klimat? Mätningar visar att jordytans temperatur ökat under de senaste 100 åren med cirka 0,6 °C. Professorerna kommenterar detta med att "så noga kan vi inte läsa av våra termometrar". Påståendet är absurt. En av dem, Wibjörn Karlén, har ju själv varit med om att skriva en artikel i Nature i år (10/2) där en av slutsatserna var att perioden efter 1990 varit varmare än någon annan period under de senaste 2000 åren. Professorerna hänvisar också till Manns "hockeyklubbskurva". Enligt dem skulle den visa "temperaturökningen under 1900- talet" och ligga "till grund för Kyotoprotokollet". Här lyckas de med två fel på två meningar. Kurvan visar temperaturen på norra halvklotet under de senaste 1.000 åren, och den togs fram efter det att Kyotoprotokollet hade förhandlats fram. Vill de avsiktligt vilseleda, eller är de okunniga? "

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-03-25        #380
Nu har jag hittat en liten sak om metan i min bok Klimatförändringar- narturliga och antropogena orsaker. På sidan 98 så står det i en menig att Metan bryts ner till vattenånga. Den boken är mycket intressant för den tar upp kritik och andra terorier på ett bra sätt: tex finns det en terori om att klimatförändriingen kan vara en återhämtning från den lilla istiden på 1300- 1400 talet och att vi är på väg mot ett mer normalt klimat. Den boken rekomenderas varmt

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-04        #390
Nu är koldioxidkoncentrationen i atmosfären 378 ppm: "The atmospheric concentration of the greenhouse gas carbon dioxide has reached a new high, say US researchers. The figures - 378 parts per million (ppm) - were gathered by a Hawaiian lab regarded by experts as one of the most reliable in climate research. "

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4395817.stm

MAGNUS BILLBERGER 2005-04-05        #391
Var ett tag sedan jag var här. Lite kommentarer till ett antal av ovanstående: Om Manns hockeystick och att det skulle varit konstant medeltemperatur under lång tid för att den kring sekelskiftet 1900 började stiga: En nyligen publicerad artikel i (även omnämnd ovan) Nature (vol 433, 10 februari 2005, s. 613-617) ger en mycket mer nyanserad bild och pekar på en signifikant ökning främst de senaste 15-20 åren (håller på att läsa den just nu). Om vattenreservoarernas (kraftverksdammar) metanproduktion så läste jag i höstas en artikel i Climate Change (66, 9-21, 2004) som tar upp ovan angivna problematik. Författarna till denna artikel påpekar att kunskaperna om denna produktion av växthusgaser är långt ifrån fullständig och också att det finns goda möjligheter att anlägga kraftverksdammar där metanproduktionen kraftigt begränsas. Mer om metan: som visserligen är en mer effektiv växthusgas, men samtidigt med egenskapen att den har en kort livslängd i atmosfären jämfört med CO2. Metan kan användas i bränsleceller för direkt produktion av el vilket är intressant. Den som hittar en metod att samla in den metan som produceras i naturen skulle därmed kunna göra sej en ordentlig hacka...

MAGNUS BILLBERGER 2005-04-12        #415
Efter att ha läst igenom ovanstående (Nature, vol 433, 10 februari 2005, s. 613-617) så gjorde vi ett par intressanta reflektioner: I många sammanhand tidigare har en av medförfattarna Wibjörn Karlén varit mycket reserverad mot att det skulle ha skett en generell temperaturökning de senaste hundra åren. I denna artikel konstaterar man att det finns en temperaturökning de senaste 15-20 åren som författarna inte kan förklara med naturliga varitationer. Om man utgår från att temperaturresponsen de senaste 15-20 åren kan tillskrivas ökad CO2-halt väcker det en del intressanta frågor om att vi kan ha underskattat hastigheten med vilken klimatet förändras. Detta ger utrymme att dels spekulera i att vi kan vänta en mycket snabbare temperaturäkning än vad som brukar uppges. Man kan också tänka sej att det kan komma en motsvarande snabb reaktion i motsatt riktning. Intressant var också att spekulera i vad som händer om golfströmmen viker av mer söderut: kallare klimat på norra europas landmassor, tillväxt av glaciärer, lägre absorption av solvärme och så småningom en ny istid?

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-23        #431

Svenska Dagbladet skriver om smältande glaciärer: "Sedan femtio år tillbaka har 87 procent av 244 glaciärer i Antarktis minskat i storlek och i allt snabbare takt under de senaste åren. En viktig orsak är klimatförändringar runt Sydpolen, men det kan inte vara hela förklaringen menar de ansvariga forskarna."

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_9587517.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-04-23        #432
Det mangus tar upp är intressant. Den kursenboken jag har läst tar balnd annat upp ett påstående om att när senaste istiden försvann så steg temperaturen med 7 grader på 50 år....

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-23        #433
Ros-marie, vad menar din kursbok med att ta upp det påståendet, och vad har det för koppling till Magnus inlägg?

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-04-24        #434
Jag menade det att även när det är en narturlig klimatförändring så kan klmatetet /temperaturen svänga mycket fort. Som manugs skriver så har vi kanse underskattat med vilka hastigheter som naturen kan förändra sig.

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-24        #435
Tack för den förklaringen Ros-marie. Jag tror själv att det kan vara så, min uppfattning är att jorden har olika jämviktslägen. Rubbar vi de nuvarande förutsättningarna tillräckligt mycket så går vi över gränsen och hamnar i ett nytt jämviktsläge. En sådan förändring av jämviktsläge borde vara mycket snabb jämfört med "vanliga" förändringar.

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-20        #606
Nya rön om att Golfströmmen kan ge upp: "Växthuseffekten gör att Golfströmmen kan komma att stanna helt om mindre än 200 år. Följden kan bli en mindre istid i Skandinavien. Det visar ny forskning."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=429267&previousRenderType=1

JOHAN ERLANDSSON 2005-07-06        #622
USA erkänner till slut officiellt att människan bidrar till den förstärkta växthuseffekten, men vill inte skriva på Kyoto-protokollet: "- Jag medger att jordens yta har blivit varmare och att en ökning av växthusgaserna, orsakad av människor, bidrar till problemet, sade han under en presskonferens tillsammans med Anders Fogh Rasmussen i Köpenhamn på onsdagen. Han sade också att Kyotoprotokollet inte fungerade för USA och inte för resten av världen heller, eftersom många utvecklingsländer inte är del av avtalet."

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=380&a=223276

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-12        #675
USA markerar att man definitivt inte går med på Kyotoprotokollet genom att vara med och bilda en alternativ klimatallians, utan kvantifierade mål. DN är dock positiva: "Någonting är nytt under solen. Nyheten stavas APPCDD och står för Asia-Pacific partnership för clean development and climate. Genom en välkommen politisk piruett har USA gått från negligering av klimatfrågan till negligering av Kyotoprotokollet. För boende på låglänta paradisöar, klimatkänsliga isbjörnar och eldhärjade sydeuropéer är det förstås en efterlängtad utveckling. En enighet kring problembilden är mycket viktigare än total konsensus kring hur världen bäst tacklar den tilltagande uppvärmningen. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=443637

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-12        #676
Riktigt läskiga rön om en temperaturhöjning som är omöjlig av vända: "Det töar i Sibirien. En enorm myr på mer än en miljon kvadratkilometer håller på att förvandlas från fast frusen mark till ett våtare landskap där marken på djupet är mjukare och lerigare. ... Det här kan drastiskt påverka takten på den globala uppvärmningen. Myrmarken är ett av världens största lager av den aggressiva växthusgasen metan. ... Forskarna kallar det ”en kritisk tröskel”. Uppvärmningen får effekten att mer växthusgas släpps ut. Då höjs temperaturen och får i sin tur ännu mer att tina upp. Plötsligt går allt ganska fort."

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=671622

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-25        #778
Minsta mängden is på Arktis på en miljon år: "Current warming trends in the Arctic will shove the Arctic system into a seasonally ice-free state not seen for more than one million years, according to a new report. "

http://www.greencarcongress.com/2005/08/seasonally_icef.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-30        #807
Det gick inget vidare sist vi hade förhöjda koldioxidnivåer: "Nästan allt liv i haven och en stor del av det på land dog ut för 250 miljoner år sedan. En ny avancerad datamodell tyder på att massdöden vållades av en kraftig temperaturstegring efter en starkt förhöjd koldioxidnivå i atmosfären. Modellen visar att jordtemperaturen kan ha stigit till mellan 10 och 30 grader över dagens medeltemperatur. Koldioxiden i sin tur kom ut i atmosfären tillsammans med svaveldioxid från de väldiga vulkaniska aktiviteter som pågick under 700 000 år."

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_10414420.asp

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-16        #926

Nu kopplas kraftigare orkaner till växthuseffekten. Notera också hur tydligt DN skriver om vad forskarna tror om koldioxidutsläpp och förstärkt växthuseffekt. "Visserligen har det totala antalet orkaner inte ökat. Men orkanerna har ökat i styrka. De allra häftigaste, som klassas i kategorin fyra och fem, har blivit vanligare än ettor, tvåor och treor. Fyror och femmor har nästan fördubblats; de har ökat från 50 per femårsperiod i början av 1970-talet till 90 per femårsperiod den senaste tiden. - Vi kan säga med viss säkerhet att det hör ihop med uppvärmningen. Det kan knappast vara naturliga variationer, säger Judith Curry."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=462700&previousRenderType=6

JONAS INGRE 2005-09-16        #938
Jag har sett på Discovery en ny serie om orkaner som går nu att jordens naturliga orkansäsong började 1995 och kommer pågå till 2035 innan vi går tillbaks till mindre orkaner under 100 år (tror det var 100 år). Den första orkanen i orkansäsongen var Andrew 1996. Som sagt har jag bara sett detta program på Discovery men det skulle va kul att höra om någon annan vet mer.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-09-21        #974
Och hur ska man tolka den här artiklen?

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&art

LUCAS CARLSSON 2005-09-22        #979
Klimatförändringar på mars lär vara något som är mycket svårt att konstatera eftersom vi vet så lite om klimatet på mars. Om Discovery påstår att orkansäsongen skulle vara i 40 år för att sedan avklinga i 100 år kan man undra hur länge man kunnat hålla koll på världens orkaner, jag läste i tidningen science att man övervakat orkaner från rymden sedan 70-talet. Uppgifter från båtar kanske är tillförlitliga sedan 1900-talet, men man kan undra ut de kommit fram till antalet och styrkan på orkanerna längre tillbaka i tiden... I USA hade de många orkaner på 40-talet och få på 70-talet.

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-28        #1008

Isen försvinner snabbt från Nordpolen: "The current rate of shrinkage they calculate at 8% per decade; at this rate there may be no ice at all during the summer of 2060. "

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4290340.stm

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-28        #1164
Vi klarar oss bra i Sverige: "Sverige och norra Europa är växthuseffektens vinnare. För Medelhavet är framtiden desto dystrare. Hetare och torrare väder ger både sämre växtlighet, fler skogsbränder och flest utrotade arter. I Alperna kan 40 procent av skidanläggningarna hamna under snögränsen. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=480166&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-02        #1176

20 grader varmare vid polerna år 2300 om vi bränner alla fossila bränslen: "These are the stunning results of climate and carbon cycle model simulations conducted by scientists at Lawrence Livermore National Laboratory. By using a coupled climate and carbon cycle model to look at global climate and carbon cycle changes, the scientists found that the earth would warm by 8 degrees Celsius (14.5 degrees Fahrenheit) if humans use the entire planet’s available fossil fuels by the year 2300. "

http://www.llnl.gov/PAO/news/news_releases/2005/NR-05-11-01.html

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-16        #1220
Inte 100 % säkert att det är pga den förstärkta växthuseffekten, men jag vet ju vad jag skulle satsa på: "2005 kan bli det varmaste året på jorden sedan statistik börjat föras. Det visar en analys som NOAA, USA:s motsvarighet till SMHI, publicerar i dag. "

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=487845&lid=puff_487752&lpos=r

MAGNUS BILLBERGER 2005-11-21        #1236
IPCC scenarier inkluderar antaganden om bränsletillgångar som man bör granska lite mer noggrannt. Det kan mycket väl vara så att även IPCC mest blygsamma prognos om temperaturökning baseras på en våldsam överskattning av hur mycket fossilt bränsle som kan komma att eldas upp. Ska räkna på detta och återkommer med lite siffror senare.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-11-21        #1237
Mangus. Äntligen! JAg har tagit upp den frågan när man har disuterat Kyotoprotkollet och då får jag bara en tom blick till svar...

MAGNUS BILLBERGER 2005-11-21        #1238
Att jag tog upp detta är inspiration från Uppsala Miljö och Ekonomimässa som jag var på i fredags. Lite siffror då (källa BP): Redovisade existerande reserver (proven reservs) av kol = 909 Gt och av olja = 138 Gt Orkade inte räkna fram motsvarande för tjärsand och naturgas, men det är rimligt att anta att tjärsanden utgör storleksordningen 100 Gt och naturgasen ungefär lika mycket. Om vi antar att vi eldar upp detta och allt hamnar i atmosfären så skulle koncentrationen av CO2 i atmosfären hamna på ca 960 ppm (IPCC:s prognoser för 2100 säger 490-1260 ppm). Nu är det dock viktigt att ta med i beräkningen att en väsentlig andel av "proven reservs" kommer att stanna kvar i marken eftersom det skulle kosta mer energi att utvinna än att låta det ligga kvar. Ser man till fyndigheter av dessa resurser så tvingas man alltid lämna en andel kvar i marken. Naturgasen får man nog upp den mesta, av oljan blir åtminstone 10% kvar, tjärsanden är tveksamt om man ens får upp hälften av och för kolet verkar det ännu sämre - jag har från flera håll läst och hört att vi bara kan utvinna maximalt ett par hundra Gt till. Mängderna som verkar rimligt att vi kommer att utvinna skulle då bli: Olja ca 110 Gt, kol ca 200 Gt, naturgas ca 100 Gt och tjärsand ca 50 Gt = summa: 460 Gt. Denna mängd skulle kunna höja atmosfärens koldioxidhalt till 580 ppm. Nu ska man ta dessa siffror med en stor nypa salt eftersom jag inte har tagit någon som helst hänsyn till alla tänkbara dynamiska effekter. Exempelvis så skulle sannolikt inte allt kolet hamna i atmosfären. Viktigt är dock att notera att det faktiskt finns fundamentala begränsningar för hur mycket kol som överhuvudtaget finns att tillgå. Så scenariet ovan med upp till + 20 grader temperaturökning ter sig för mej ganska meningslöst då det utgår ifrån att allt fossilt kol eldas upp. Jag tror för min del att det är orealistiskt att anta att ens hälften av allt fossilt kol skulle kunna eldas upp.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-11-29        #1268
Lite fylligare artikel än den som var på DN:s hemsida.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_11150403.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-11-30        #1278
Missa inte kulturprogrammet Kobre om kulturen och klimatförändringar. Då för ni även se den mannen som fick mig intresserad av kulturfrågor. Hade inte varit för Stefan Sundström så hade jag nog inte hållt på med miljöfrågor.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=30820&a=495000&lid=puff_470612&lpos=l

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-01        #1281
Strömmarna i Atlanten försvagas: "Strömmar i Atlanten som värmer Nordeuropa verkar ha försvagats med trettio procent sedan femtiotalet. Effekten är både snabbare och kraftigare än vad forskarna hade förväntat sig. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=495926&previousRenderType=6

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-04        #1287
Lite in i timme två så diskuteras de hur man ser på klimatproblemet i USA, Ryssland och Kina. OCh USA verkar vara de som ligger längst fram, sen Kina...

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=438

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-05        #1295
Om tio år är de flesta glaciärer i alperna borta. För Schweiz och Österrike innebär det drastiska förändringar. Och det handlar inte bara om turism, säger Wilfried Haeberli med ton av ironi. Risken för jordskred i alperna ökar, byar måste flyttas, dricksvattnet tar slut samtidigt som floder som Rhone och Rhen inte får något tillflöde på försommaren.

http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=747431

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-06        #1307
Ett bidrag till det känslomässiga uppvaktnadet....

http://www.svd.se/dynamiskt/noje/did_11218927.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-10        #1314
Nytt klimatavtal är klart. Det Bil Clinton sa ( som var en av de som drev på Kyotoavtalet) är intressant. För rent logiskt så kommer det ju biladas flera jobb när man själv ska ta fram etanol, biogas, bygga solcellet och vindkraftverk , isolera hus, mer kollektivtrafik, anolunda trafiksystem etc etc.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=500765&previousRenderType=6

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-01-30        #1446
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=517229&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-31        #1452
Öken i Protugal: "Södra Portugal riskerar att förvandlas till öken när temperaturen stiger, dess kuster riskerar erodera och torkperioder inträffa allt oftare, enligt den mest kompletta portugisiska forskningsrapporten hittills om effekterna av den globala uppvärmningen. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=517543&previousRenderType=1&

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-31        #1455
Blair har greppat: "Global uppvärmning kan ha värre effekter än vad som tidigare befarats, säger nu brittiske premiärministern Tony Blair. Sannolikheten att utvecklingen går att hejda är låg, konstaterar en brittisk studie. - Det är nu uppenbart att utsläppen av växthusgaser, genom industrialiseringen och en ekonomisk tillväxt som sett jordens befolkning sexfaldigas på 200 år, orsakar global uppvärmning i en hastighet som är ohållbar, skrev Blair i förordet till en rapport som släpptes av den brittiska regeringen i måndags. Rapporten, Att undvika farlig klimatförändring, sammanfattar officiellt slutsatserna från en internationell klimatkonferens som hölls i Exeter i februari i fjol."

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=256022

KENNETH PETTERSSON 2006-02-01        #1458
Vetenskapens värld i förra veckan handlade om begreppet Global dimming och dess inverkan på växthuseffekten. Enligt programmet så måste man ta med dess effekter om man ska räkna på växthuseffektens konsekvenser på jordens temperatur. Vad tror herrarna experter om det? På den bifogade länken finns en bra sammanfattning om begreppet för den som missade programmet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-01        #1459
Ja, man blir ju bara mer och mer nedslagen för varje dag. Så icke-koldioxidutsläpp/Global dimming sänker temperaturen, vilket alltså betyder att växthuseffekten är ännu kraftigare än man hittills trott. Kenneth, jag tror inte någon här anser sig vara expert på växthuseffekten, och inte alla är herrar.

KENNETH PETTERSSON 2006-02-01        #1461
Det jag tyckte var mest (ned)slående var det ironiska i att västvärldens utsläpp både minskar och ökar temperaturen på en och samma gång. Det som är lättast att åtgärda (och att få gehör för) - att rena utsläppen så att de blir mindre hälsofarliga framstår nu som rent livsfarligt på längre sikt eftersom det får en dubbel effekt - ökning av koldioxidhalten och en samtidig minskning (proportionellt) av halten skyddande partiklar i atmosfären...

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-01        #1462
Håller med, det gör ju inte arbetet med att minska utsläppen i allmänhet roligare. Renare luft ger mer växthuseffekt, suck... Den enda vettiga slutsatsen måste dock vara att ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen måste intensifieras.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-01        #1463
Men var det inte en artikel för ungerfär 14 dagar sen som sa att om gick åt andra håller dvs satsade på att minska koldioxidutsläppen så fick man automatiskt ren luft?

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-02        #1465
Jo, Ros-marie, det var väl det som var kruxet: Renare luft, minskad skuggning och därmed högre temperatur. Effekterna av åtgärder lär väl ha lite olika tidsskala. Efter minskade koldioxidutsläpp borde minskad skuggning följa nästan omedelbart. Växthuseffekten behöver tiotals eller hundratals år för att ändras. Beroende på vilka åtgärder vi lyckas utveckla för att minska koldioxidhalten och/eller koldioxidutsläppen så kanske vi kan slå två flugor i en smäll: Biologiskt producerade bränslen i stor skala med hög effektivitet i form av genmodifierade biobäddar till havs som tar tillvara 10% av infallande solenergi. En finess att lägga till är att bränslet får mogna under en tid innan det används, låt säga en succesiv uppbyggnad till några tiotals år. Detta biobränsle ska vara i det närmaste rent från andra ämnen än kol, väte och syre. Slutligen avsätts en viss andel för inkapsling i gamla gruvhål. Konsekvensen: fortsatt eldning av sotande bränslen som bibehåller den ökade skuggningen, successiv ackumulering av kol bort från atmosfärens kretslopp och i viss mån bibehållen energiförsörjning. Knappast något scenario som jag önskar mej, men man kan väl få spåna lite fritt ibland också.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-05        #1477
Fast jobbiga med om den här terorin som står i artiklen som jag lägger in nu är att vi inte kan påverka det....

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=518689&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-10        #1503
Det finns mycket kol i jorden, och nu har man kommit fram till att det läcker mycket koldioxid från jorden pga klimatförändringar och landanvändning. 8 % av Storbritanniens koldioxidutsläpp kan komma från jorden. "During the survey period, carbon was lost from soils across England and Wales at a mean rate of 0.6% per year. Extrapolating the results to the entire United Kingdom, this represents an annual carbon loss of about 13 million tonnes which is equivalent to 8% of the annual carbon dioxide emissions of the UK. " Har ingen länk till rapporten tyvärr. Bellamy, P.H. et al. (2005) « Carbon losses from all soils across England and Wales 1978-2003 », Nature, 437, 245-248.

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-10        #1507
Rapporten går nog bara att nå om man har en prenumeration på Nature, jag kan nog plocka fram sammanfattningen senare idag. Det publiceras ständigt den här typen av rapporter där men undersökt någon del av kolets kretslopp. Tar man koldioxidflödet från marken som i fallet ovan så handlar det sannolikt om tidigare skogsmark med högt kolförråd som någon gång tagits i anspråk för jordbruksodling vilket kraftigt minskar kolflödet till marken (förnaproduktion). Resultatet är en nettoförlust av kol från marken eftersom nedbrytningen av organiskt material i marken inte stannar av i motsvarande mån. Detta kan pågå under en mycket lång tid innan det "nya" (jordbrukseko-)systemet kommit i balans med avseende på kolflöden. Motsvarande gäller också om man låter jordbruksmark växa igen. Då kan det under lång tid istället ackumuleras kol. I min mening är det direkt oansvarigt att från sådana här resultat redovisa den typ av extrapolation som gjorts.

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-10        #1508
Det är tur att du finns här Magnus och kan sätta in liknande nyheter i sina sammanhang!

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-10        #1511
En kommentar till Ros-maries senaste inlägg: Visst kan vi påverka. Det kanske kan kännas jobbigt att det tar tid innan det blir resultat, men allt vi väljer att göra kommer att ha konskvenser. Jag är övertygad om att nettotillskottet av kol till atmosfären kommer att gå ner till noll förr eller senare. Om det sedan beror på att vi inte lyckas få tag på mer kol att bränna eller om det sker på eget initiativ är en annan sak. Jag tror dock att ju mer det sker på vårt (människans) eget initiativ desto bättre.

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-10        #1513
Tillbaka till Nature-artikeln. Efter att ha skummat igenom den lite snabbt så verkar resultaten inte avvika från vad jag förväntar mej, motsvarande noteras i artikeln. Resultaten bygger huvudsakligen på en statistisk analys och spekulerar sedan i orsakerna till noterade trender. Allmänt bör man ta denna typ av resultat för vad de är: resultat av en viss undersökning. Det finns en hel del studier som pekar åt andra håll också. Exempelvis anser många att det norra barrskogsbältet ackumulerar kol (Storbrittannien hör hemma i norra barrskogsbältet). Lägger med sammanfattningen: Carbon losses from all soils across England and Wales 1978−2003 Pat H. Bellamy1, Peter J. Loveland1, R. Ian Bradley1, R. Murray Lark2 and Guy J. D. Kirk1 Abstract More than twice as much carbon is held in soils as in vegetation or the atmosphere, and changes in soil carbon content can have a large effect on the global carbon budget. The possibility that climate change is being reinforced by increased carbon dioxide emissions from soils owing to rising temperature is the subject of a continuing debate. But evidence for the suggested feedback mechanism has to date come solely from small-scale laboratory and field experiments and modelling studies. Here we use data from the National Soil Inventory of England and Wales obtained between 1978 and 2003 to show that carbon was lost from soils across England and Wales over the survey period at a mean rate of 0.6% yr-1 (relative to the existing soil carbon content). We find that the relative rate of carbon loss increased with soil carbon content and was more than 2% yr-1 in soils with carbon contents greater than 100 g kg-1. The relationship between rate of carbon loss and carbon content is irrespective of land use, suggesting a link to climate change. Our findings indicate that losses of soil carbon in England and Wales—and by inference in other temperate regions—are likely to have been offsetting absorption of carbon by terrestrial sinks.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-11        #1514
Har du läst artiklen mangus. Det hanndlade om att ett mindra starkt mangetfält kan bidra till växthuseffekten, och vi kan ju inte påverka mangetfäletet....

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-12        #1515
På västnytt i tordags så tog de upp att i Norge och England så har det lagt förslag om indvedella koldioxidkvoter. Dvs jag får x antal ton, Mangus lika mycket etc.....Och sen kan vi köpa och sälja...

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=34002

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-13        #1516
Ros-marie, menar du Nature-artikeln som jag lade ut sammanfattningen från i fredags? Jag läste artikeln och läste om den nyss, men jag hittar inte ett ord om magnetfält. Man noterar en minskning av organiskt kol i marken och resonerar kring orsakerna till detta. De två faktorer man lyfter fram är ändring av markanvändning och klimatförändringar.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-13        #1517
Jag menar den artikeln jag la ut från DN..... Idag lägger jag ut en artikel från vetenksapsradion om att krill äter upp koldioxiden.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&art

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-13        #1518
JAg lägger in Dn artiklen igen...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=518689&previousRenderType=6

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-13        #1519
OK Ros-marie, då blev det lite klarare. Solens och den kosmiska strålningens variation och dess påverkan har varit på tapeten ganska länge som alternativ förklaring till klimatförändringar. En ofta hörd röst i detta sammanhang är Wibjörn Karlén (se t ex länken nedan). Karlén har tidigare uttryckt sej som mycket tveksam till att vi genom förbränning av fossila bränslen skulle ha påverkat klimatet. För något år sedan var han dock med på en artikel där man instämde i att förbränning av fossila bränslen är en bidragande orsak till klimatförändringar. Man ska nog inte ta dessa förklaringar som alternativa utan som kompletterande. Man kanske kan summera det med följande: Det finns ett stort antal kända och okända faktorer som påverkar jordens klimat. En del av dessa kan vi omöjligt påverka, andra kan vi (om vi vill) göra ganska mycket åt. Ser vi till att göra det bästa möjliga på de områdena vi har någon form av makt över så är väl det att föredra? Jämför "ingen hänsyn och i det närmaste garanterad klimatkatastrof" med "maximal hänsyn och viss risk för klimatkatastrof (av anledningar som vi inte anser oss kunna påverka)".

http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/diverse/klimat/orsak.htm

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-13        #1521
fast enligt artiklen så ska IPCC ha med det i sin rapport till nästa sammanställning. JAg håller med dig om att vi måste minska koldioxiden, metanet . Men i ibland känner jag rapporteringarna kring klimatforskningen blir så onyanserad, som att det mer liknar Biblens uppenbareslebok än vetenskap. Därför är det viktigt att ha med naturliga orsaker och osäkheter med i rapporteringen också, för annars känns det som vi är som de gammla religös på medeltiden. olycker som drabbar männskligheten kan ju ha en helt narturlig orsak, för naturen är inte God....tex digerdöden var helt natrurlig lika så tsunamin på annandagen ( fast många miljökompisar till mig ville ha det till att vi thar gjort kärnkraftprovningar och tagit upp olja. ) Tex när jag såg på rapporteringen om Global dimming så kändes det som om England skulle få öken och översvämning samtidigt, vilket jag tror är fysikliskt omöjligt. Räker det inte med att konstatera att x antal miljoner kommer bli bostadlösa kommer att pga ökad vattnivå och att tropiskasjukdomar kommer bli vanligar villket är alvarligt nog. Att börja tala om rengskogar som brinner känns så oseriöst. ( och borde det inte renga mer i det området eftersom det är en större havsyta av vatten som det kan avdunsta utifrån.....) Och om den minskade golfströmen även bidrar till att göra det kallare och kanse även mer snö, hur kommer det påverka klimatförändringarna. Vi vet ju att snö gör att uppvärmingen av jorden minskar...men det kalla vädret kommer göra att vi får sämmre möjligheter att odla i stora delar av Eroupa vilket i sig är bra anledning att stoppa utsläppen. Som den forskarsjäl jag är så kan jag inte låta bli att ifrågasätta vertagna saningar och vad jag själv tycker och tänker.....;) Och du behöver inte ge mig bakgrundfakta för det här ett område jag behärskar ....Fast min ordblindhet kan ibalnd stoppa mig från att visa det.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-13        #1523
Samt som jag skrev tidigar så har vi en stundande oljebrist vilket Stefan Edman, många företagsledare, forskare påpekade på den energissessionen på inovatum i trollhättan som jag var på förra onsdagen och torsadagen. Samt att de tänker på att det ligger i oroliga länder. Så det vi kommer fram till när vi löser klimatfrågan kan även lösa oljebristen för det har mer och mer börjat talas om de här två problemen som ett tvillingproblem...

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-13        #1524
Bakgrundsfakta är Ecoprofiles besökare betjänta av. En av poängerna med diskussionsforumet är att diskussionerna kan läsas av många (i dagsläget har Ecoprofile ca 2 500 besök/månad).

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-13        #1525
Nja jag kanse överregerad för det kändes som jag blev nervärderad när jag fick den bakrgundfaktan, som om den bbara var riktad mot mig...

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-16        #1542
DN har skrivet en lung, infomerande artikel om att isen pågrönland smäler fortare.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=522172&previousRenderType=6

MAGNUS BILLBERGER 2006-02-17        #1543
Den senaste DN-artikeln Ros-Marie hänvisar till publicerades i en mer utförlig verision i dagens pappers-DN. Det finns två saker där som jag tycker är mycket intressanta: 1) Man påpekar faktorer som missats i IPCC:s klimatmodeller så att de underskattar avsmältningen av isar. En annan faktor i IPCC:s modeller som inte tas i denna artikel, men som är värd att ifrågasätta är den potentiella mängden fossilt kol som skulle kunna komma upp i atmosfären. De nu kända kolkällorna ser inte ut att kunna höja mängden atmosfäriskt koll till mer än ca 580 ppm (se mitt inlägg 2005-11-21 12:27 ovan). Lägger man till metanhydraten (http://www.ecoprofile.se/20_218_Metanhydrater_-mojlighet_eller_hot.htm) så blir det mer, men hur mycket? Min slutsats av detta är att även om IPCC säkert gör ett mycket bra och noggrannt arbete med sina klimatmodeller så kommer man även i fortsättningen att hitta brister och behov av justeringar. 100-års-prognosen (en ökning på 1,4-5,8 grader) kan utan vidare komma att justeras med ett antal hela grader upp eller ner liksom storleken på intervallet. 2) I papperverisionen av artikeln (och i Science) redovisas en prognos för hur grönlandsisen helt kommer att smälta bort inom ett intervall av ett till några tusen år. Den här sortens "långtidsprognoser" har jag en hel del erfarenher av. Vi har en motsvarande övning för våra studenter med tre olika modeller som ska parametriseras (trimmas in, anpassas) till kända data för en kortare tidsperiod. Alla tre modeller visar då mycket god överensstämmelse med mätdata för den "kända" perioden. Sedan gör man en "långtidsprognos" på tusentals år, men där skiljer sej resultaten med upp till en faktor 100! Den bästa modellen brukar hamna inom en faktor två från det observerade "rätta" värdet. Överfört på grönlandsisen kan den vid kommande klimatförändringar lika väl gå till 90%, 50%, 10%, 1%, 0,1% eller 0% av nuvarande mängd på de närmaste tusentals åren.

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-02-17        #1544
Nu har de på antartikst nåt botten, i sina borrningar vill säga. Botten av analyserna av borrkärnan kommer senare.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&art

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-20        #1545
Golfströmmen stannar inte av minskad salthalt pga avsmältning från Arktis, säger Anders Stigebrandt: "- Nej. Minskningen av salthalten är så obetydlig, fem hundradels promille, att den inte kan inverka på cirkulationen, säger Anders Stigebrandt. "

http://nyteknik.se/art/44591

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-03-03        #1596
Strängare vintrar med växthuseffekten....

http://www.wwf.se/show.php?id=1024084

JOHAN ERLANDSSON 2006-03-17        #1631
Artutrotning i Europa även vid optimistiska scenarion: "We found that risks of extinction for European plants may be large, even in moderate scenarios of climate change and despite inter-model variability. "

http://www.pnas.org/cgi/content/full/102/23/8245

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-03-31        #1666
Varmare 5 km upp i atmosfären. De tog även upp på vetenskapsnyhterna att det skulle blir mer djur och strörre rengskogar med varmare klimat. Det är fredagens 31 mars nyhter som jag lyssnade på.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&art

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-04-14        #1686
Nya rön om skogen,.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12377115.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-04-16        #1687
Lite till om ni orkar läsa...

http://www.svd.se/dynamiskt/vetenskap/did_12387721.asp

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-04-18        #1688
Idagens Gp Tisdagen 18 april första delen på sidan 22-23 fanns det en rubrik som hetet "hellre värme än en ny istid". Handlade om professor som tycketa att det var bra med växthuseffekten.

JOHAN ERLANDSSON 2006-04-20        #1693
Lite svart humor på bifogad länk.

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/opinions/cartoonsandvideos/toles_main.

JOHAN ERLANDSSON 2006-04-20        #1695

TIME konstaterar att vi har problem.

http://www.time.com/time/covers/0,16641,1101060403,00.html

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-05-07        #1716
Ny forskning om klimatet..

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=415&Artikel=85117

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-01        #1752
Nordpolen kan bli isfri: "De här resultaten visar att om förutsättningarna blir de rätta, till exempel med höga halter av växthusgaser, är ett isfritt Arktis fullt möjligt, säger professor James Zachos."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=549256&previousRenderType=8

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-12        #1776
Glaciärer i Afrika bort om två dedennier: "East African equatorial glaciers are receding rapidly and will disappear within the next two decades according to a group of scientists that recently surveyed ice cover for the first time in a decade. The study suggests that the increased air temperature resulting from global warming is the main driving force. The loss of these glaciers could have serious consequences for local economies and ecosystems." 100:ade inlägget i detta ämne... Inget att fira direkt.

http://ec.europa.eu/environment/integration/newsalert/pdf/25na1.pdf

ROS-MARIE JOHANSSON 2006-11-15        #1916
taar vi för hårt?

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14065478.asp

JOHAN ERLANDSSON 2006-12-31        #2032
Den nya IPCC-rapporten är snart klar (den förra kom 2001), men spanska tidningen El Pais har läckt lite information: -Sannolik temperaturhöjning det närmaste seklet är 2-4,5 grader. -Havsnivån bedöms stiga med mellan 19 och 58 centimeter. -Det är högst osannolikt att den senaste tidens temperaturhöjning beror på naturliga variationer -Ökningen av torka, värmeböljor och stormar den senaste tiden beror på människan

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=600988&previousRenderType=2

MAGNUS BILLBERGER 2007-01-02        #2041
Ser med stor spänning fram emot att läsa rapporten. En sak som jag är särskilt nyfiken på är om IPCC i likhet med "Stern-rapporten" ignorerar frågan om energitillgång (som exempelvis altt som ryms inom peak oil). I IPCC:s förra rapport gjordes inte heller någon fördjupning i detta områder. Dock framgick det ganska tydligt att man saknade (bevisad) täckning i termer av tillgångliga fossila bränlsen för att uppfylla de klimatscenarier som presenterades. När rapportern blir offentlig kommer den att finnas på länken nedan:

http://www.ipcc.ch

ROS-MARIE JOHANSSON 2007-01-07        #2046
värmereckord i New York.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1130139

MAGNUS BILLBERGER 2007-01-08        #2049
I söndagens DN fanns en klimatrelaterad artikel om fisket på Grönland: Dramatiska förändringar för Grönland när isen smälter". Kolla in grafiken under "Isfjorden fylls inte längre på" - titta på hur glaciärens framkant backat sedan 1850 ! Jämför detta med kurvorna i inlägg #217 ovan.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=603064

ROS-MARIE JOHANSSON 2007-01-28        #2095
I dagens GP ( 070128) var det en artikel om att koldioxid inte skulle påverka klimatet på lång sikt utan bara på kort sikt. Men jag hittar ingen länk till det på deras hemsida...Nån som kan hitta den?

JOHAN ERLANDSSON 2007-01-29        #2097
Hittar den inte heller, men såg att det inte var deras egen artikel, utan en TT-nyhet. Jag tyckte att artikeln kändes ganska märklig eftersom den bland annat tog upp gamla ratade godingar som kosmisk strålning som orsak till växthuseffekten.

ROS-MARIE JOHANSSON 2007-01-29        #2100
mmm, samt dålig källförteckning.Skule ha varit intressant att se vilka undersökningaran var.... Skam att GP:s hemsida är så svår att hitta på...Inte första gången...

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-02        #2362
En andra del av IPCC-rapporten släpps tydligen på fredag. Några "highlights": -Fyra femtedelar av Himalayas glaciärer kan vara borta år 2030 -Möjlig katastrofal utveckling för de afrikanska länderna söder om Sahara, Bangladesh och vissa öriken -Möjliga bättre skördar i Skandinavien, Kanada och Ryssland

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=380&a=336849

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-22        #2528
Kjell Aleklett ifrågasätter trovärdigheten i IPCC:s klimatscenarier: "Klimathotet är överdrivet eftersom oljan inte räcker"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=651149

JOHAN ERLANDSSON 2007-07-25        #2765
Nu slås det fast att de förändrade nedebördsmönstrena vi sett de senaste åren beror på växthuseffekten orsakad av människan.

http://www.nyteknik.se/art/51583

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-03        #3073
Nu finns samtliga delar av den senaste IPCC-rapporten "AR4" att ladda hem i sin helhet (följ länken och gå in på "Full report" under respektive område). Ingen kan väl ha undgått att man redan i våras presenterad de så kallade SPM "Summary for policymakers" och att dessa på olika sätt blivit ifrågasatta eftersom man ansågs ha gjort politiska kompromisser i formuleringarna. I sin helhet är handlar det om över 3000 sidor och en total filstorlek på dryga 200 MB.

http://www.ipcc.ch/

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-31        #3429

Diskuterade igår med en kollega kapitel 4 (energy supply) i delen "Mitigation och Climate Change". Han hittar samma allvarliga logiska lucka som exempelvis Kjell Aleklett (och även jag själv) försökt belysa tidigare. I kapitlet redovisas uppskattningar av jordens total oljereserv inklusive det som redan pumpats upp (landar mellan 2000 och 3000 gigafat). I en av de bakomliggande vetenskapliga artiklarna återges också uppskattningar av förväntad maximal kapacitet i oljeproduktion och enligt dessa ligger vi nära max idag. En lång rad återgivna bedömningar placerar peakoil mellan åren 2010 och 2020. Generellt kommer dessa siffror från oljegeologisk expertis. I stark kontrast till detta är siffror från IEA och US EIA som gör högre skattningar av total oljemängd, senare datum för peakoil och betydligt högre maxproduktion. Senare i kapitlet återges utsläppsscenarierna och vad dessa utsläpp ska bestå av. Här anger man avsevärda ökningar av CO2-utsläpp från förbränning av olja. Mer än 50% till 2030 och med en strikt ökande trend. I princip kan man säga att scenarierna har ett visst stöd i oljesiffrorna från IEA och US EIA, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte ens kommenterar det övriga underlaget. Bilden är från IPCC-rapporten. Jag anser att jag ständigt får nya bekräftelser på att IPCC-scenarierna är orealistiska, och särskilt ju längre fram i tiden man prognosticerar.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-18        #3620
IPCC presenterade igår i Valencia en 23 sidor lång syntesrapport för politiker av delrapporterna i 2007 år IPCC-rapport, "AR4". Vi har hört det förut, men tyngden i orden blir ständigt större. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sa att budskapet är enkelt: "Klimathotet är på riktigt och det finns konkreta och ekonomiskt försvarbara sätt att hantera det på" IPCC:s ordförande sa att vi behöver är en ny etik med förändringar i livsstil och beteenden.

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf

ROBERT ENGLISH 2007-11-19        #3626
Oljan är tyvärr inte slut! Brasilien har hittat stora fyndigheter i Tupifältet på 8 miljarder fat olja. Som tur är ligger de på stort djup (5000-7000 m) vilket gör det relativt dyrt att pumpa upp. Jag tror det är kostnaderna som får oss att gå över till mindre miljömässigt dåliga alternativ. Vad var det linje 3 ropade vid kärnkraftsomröstningen 1980: Vad ska väck? Barsebäck! Vad ska in? Sol och vind!

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1709452

MAGNUS BILLBERGER 2007-11-19        #3628
Nej oljan är långt ifrån slut, troligen finns det kvar mer än vad som hittills förbrukats. Probelmet är att den årliga produktionen är dömd minska och det allt snabbare när väl hälften är förbrukad. 8 miljarder fat olja kan låta mycket. I jämförelse med en global årsförbrukning på nästan 30 miljarder fat så är det ett blygsamt tillskott. Den största fyndighet man hittat, Ghawar, uppges från början ha innehållit 170 miljarder fat. En annan intressant jämförelse är att US Geological survey kring år 2000 gjorde prognosen att man årligen fram till år 2030 skulle upptäcka 22 miljarder fat. Sedan dess har man dock bara upptäckt 9 miljarder fat per år. Två gigantiska problem (klimat och energibrist), men med en gemensam lösning.

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-07        #4381
Det kan redan vara kört för Amazonas regnskogar hur vi än bär oss åt, och klimatförändringarna kan komma dramatiskt och stötvis, skriver en internationell forskargrupp.

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/46797/newsDate/6-Feb-200

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-10        #4399
Skördarna av ris, vete och majs kan komma att minska med upp till 30 procent under de närmaste 25 åren på grund av klimatförändringen.

http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1866655

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-11        #4655
Mer forskningsresultat om att flera klimatsystemelement kan förändras för alltid redan under detta århundrade.

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/99na1.pd

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-17        #4716
Glaciärerna smälter allt snabbare.

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=530&Artic

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-20        #5938
Bangladesh förvinner i en allt snabbare takt ned i havet Det bor 150 miljoner människor i Bangladesh. Nästan sjutton gånger mer människor än i Sverige. Stigande havsnivåer, smältande glaciärer i Himalaya och 39 procent fler cykloner gör att landet i en allt snabbare takt eroderas både utifrån och inifrån. Det salta havsvattnet tränger längre och längre in i landmassan för varje år som går vilket leder till brist på dricksvatten och omöjliggör odling av livsmedel. Ofta uttalar sig människor här i Väst om andra länders "brott mot mänskligheten". Men faktum är att det största brottet mot mänskligheten står vi själva för. Det är vi som förstör livsvillkoren på planeten. Och det riktigt otäcka är att det finns människor som tycker att det är bra att befolkningen minskar på jorden. Naturligvis så avser de befolkningen i andra länder än vårt eget. Om man hade varit Gud och skapare så hade man sett till att de som förstör livsvillkoren på jorden hade varit de första som fått lämna den.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bangladesh-is-set-to-disappear

JOHAN ERLANDSSON 2008-06-23        #5964
Det är 350 ppm som gäller för hållbarhet, säger Tällberg forum. Och eftersom vi redan ligger över 350 så gäller bara en sak: Klimatneutral NU! Sälj fossilbilen, passivisolera huset och glöm nötköttet och sånt trams som flygresor med klimatkompensation.

http://www.tallbergfoundation.org/T%C3%84LLBERGINITIATIVES/350/tabid/429/De

ROBERT ENGLISH 2008-06-24        #5968
Det gränsvärde för koldioxid i jordens atmosfär som diskuteras i de pågående klimatförhandlingarna, 450 ppm, är för högt. Det räcker inte för att stoppa höjningen av havsnivå och temperaturer säger Tällberg Foundation och Stockholm Environment Institute i ett upprop tillsammans med 150 av världens främsta klimatforskare, politiker och företagsledare. Budskapet riktar sig till de länder som är delaktiga i de pågående klimatförhandlingarna inför Köpenhamnsfördraget i december 2009. Modern forskning visar att vi redan i dag har en koldioxidhalt på 385 ppm i atmosfären. Koldioxidutsläppen ökar med 3 procent varje år.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=796933

MAGNUS BILLBERGER 2008-06-24        #5972
Mikael, här kommer en otäck länk... Jag gör inget ställningstagande om det är bra eller inte att befolkningen minskar. Den frågan är för mej alldeles för komplex att förstå tillräckligt bra för att jag ska kunna ta ställning. Jag anser att överbefolkning, energiförsörjning och klimatförändringar är vår tids största utmaningar och dessa tre hänger dessutom nära ihop med varandra. Det är kanske lite väl trivialt att säga att en liten befolkning har goda förutsättningar att klara en energiförsörjning som inte inverkar negativt på klimatet. Jordens "carrying capacity" (CC) som bland annat diskuteras i artikeln jag länkar till är en fråga som jag länge funderat kring. Det kan vara ganska intressant att läsa på inom detta område då CC kan ha många intressanta återkopplingar. En sak som oroar mej är att med all information som jag lyckats tillgodogöra mej på detta område så hittar jag ingen annan slutsats än att jordens befolkning idag vida överstiger CC. Det finns visserligen en mängd olika analyser som kommer fram till att vi kan vara si och så många (betydligt fler än 6 miljarder) om vi lever under vissa angivna förutsättningar, men sådana förutsättningar är vi långt ifrån att uppfylla idag. Att Bangladesh "försvinner" förtjänar i det sammanhanget en stor oro. Jordens CC är ju inte homogent fördelad, Bangaldesh är en av de platser med lokalt mycket hög CC och om en sådan plats förstörs lär det också ha stor inverkan på jordens totala CC.

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371

MAGNUS BILLBERGER 2008-06-24        #5973
Johan - för spänningens skull tänkte jag hetsa med lite (kanske välbekanta?) argument: - Vad kan lilla jag uppnå med att göra mej av med bilen? - Går det inte åt fanders vad jag än gör? - Borde man inte i så fall leva som var dag vore den sista? - Borde jag istället satsa på sådana insatser som hjälper mej att klara mej och mina närmaste genom den kommande katastrofen? Men, över till 350 ppm: Detta är ett mycket bra exempel på en argumentation jag försöker föra. Det kan mycket väl vara så att 350 ppm är "den" kritiska gränsen och inte 450 ppm som tidigare sagts. Det finns en mängd bedömningar kring klimatförändringar. En del är relativt säkra andra är mycket osäkra, men när de presenteras och argumenteras för får de ofta likvärdig status. IPCC har gjort ansträngningar för att tydliggöra detta, men haft svårt att nå fram. Problemet som jag ser det är att man får en siffra levererad och sedan börjar vi och våra beslutsfattare arbeta med denna siffra som utgångspunkt. Därmed riskerar en siffra, som när den levererades angavs vara ca 10% säker, cementeras till att bli nästan 100% sann. En följd blir sedan att vi gjort insatser som bara är droppar i havet.

JOHAN ERLANDSSON 2008-06-24        #5974
Magnus, vi kan ta hetsandet i en annan tråd, t.ex. "Grundsyn på hållbarhet" så spar vi denna tråd från en lång off-topic-diskussion (ja, jag vet att mitt inlägg kanske inte var helt on-topic heller...).

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-24        #5978
Magnus, jag är född på tidigt 60-tal så jag har hunnit följa en hel del debatter runt problematiken med jordens överbefolkning. Speciellt när den härjade som värst på 70-talet. Jag har läst om och följt Europas och USA:s kolonialiseringspolitik, protektionistiska jordbrukspolitik, militära politik och om de finansiella styrmedel som man använder mot länder i tredje världen. Övergreppen har i väldigt många fall hånat mänskliga rättigheter på det mest bedrövligt tänkbara sätt. Den kaotiska situationen i tredje världen beror till stor del på ovanstående förda politik. Och målet med den förda politiken har förstås varit att berika Europa och USA till så låg kostnad som möjligt. Rätt eller fel kan man fråga sig? Så länge vi är mer av rovdjur än ett vist mänskligt kollektiv så kan man väl säga att det är rätt i det perspektivet. Det jag hoppas på är väl att vi en dag ska bli mer av ett vist mänskligt kollektiv än de rovdjur vi är idag. För jag är helt övertygad om att ett vist mänskligt kollektiv skulle lösa problematiken med överbefolkning på ett klokt och naturligt sätt. Jag tror att den mentala funktionen för det finns inom oss. Däremot med det rovdjursbetende vi har idag så kommer vi att lösa problematiken genom utrotning direkt eller indirekt. Det känns som att man kan redan nu anar hur det hela kommer att sluta - om inte någon/något ingriper - vilket jag faktiskt är benägen att tro. Man ska inte ta för givet att det mestadels kommer att bli de "bättre" människorna i Europa och USA som överlever kommande vedermöda. Enligt Gamla Testamentet i Bilbeln var människans uppgift att uppfylla jorden. Inte att överbefolka den. I Bibeln står det ochså att de som fördärvar jorden själva kommer att bli fördärvade. Rättså tänkvärt faktiskt.

MAGNUS BILLBERGER 2008-06-24        #5979
Rätt så Johan, jag ska lugna ner mej. Jag borde låtit det framgå tydligare i mina utläggningar ovan att de är reflektioner över en lite djupare innebörd i pressklippen.

ERIK SANDBLOM 2008-08-13        #6799

Arktis kan bli isfri på sommaren om fem år.

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/aug/10/climatechange.arctic

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-25        #6921
Indien, Pakistan, Afganistan och Indonesien ligger särskilt illa till, länder som redan från början inte är de mest stabila.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27788&Cr=climate&Cr1=change

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-31        #6963
Metangas läcker i Sibirien.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&art

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-01        #6977
SVD berättar att Sareks glaciärer är på väg att försvinna. Det är givetvis oroande att läsa om ytterligare ett tecken på stora förändringar. En sak som jag reagerar på och som jag också reagerat på tidigare (se inlägg #2049 ovanför) är att trenden med krympande glaciärer uppe i norr tycks ha hållit på betydligt längre än vad jag skulle förvänta mej om avsmältningen närmast vore relaterad till ökningen av CO2 i atmosfären. Titta på grafiken - Mikkaglaciärens minskning under första hälften av 1900-talet var avsevärd den också.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1641495.svd

FREDRIK BERGMAN 2008-09-08        #7073
En av de saker som det tidigare funnits olika åsikter om ifall det verkligen varit belagt kan nu sägas vara avgjord. Den oxå... Orkanerna har verkligen blivit kraftigare under de senaste decennierna. Helt i enlighet med modellerna...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=823910&rss=2216

FREDRIK BERGMAN 2008-09-08        #7074
...och havsnivån kan förväntas stiga snabbare än IPCC:s senaste rapport enligt ny forskning...

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.177967

ANTON STEEN 2008-09-13        #7142
Magnus, igår var jag på ett seminarium med Will Steffen, en av dem mest prominenta experterna på global change i världen. Jag frågade honom just din fråga angående försvinnande glaciärer även innan mänskliga utsläpp av CO2 kan tänkas ha haft en påverkan. Hans svar var att detta var väl dokumenterat och det har helt naturliga orsaker. Dessa glaciärer finns uteslutande på norra halvklotet och dess tillbakadragande är en effekt av naturlig uppvärmning efter "lilla istiden" då dessa glaciärer naturligt bredde ut sig. Mänskliga utsläpp av CO2 har sedan självklart snabbat på denna utveckling. Vad tror du om den förklaringen?

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-15        #7155
Anton, den förklaring du bidrar med överensstämmer med mina egna spekulationer. Den ger också ett mer konkret underlag till att vara lite ifrågasättande till hur "krympande glaciärer" rapporteras i media. Jag tycker att man generellt förmedlar en bild att antropogent CO2 är skuld till hela den observerade avsmältningen.

FREDRIK BERGMAN 2008-10-24        #7696
Inga direkta nyheter kanske i denna korta refererande artikel från EEA om det framtida europeiska klimatet, men står det i DN så bör det väl uppmärksammas även här.. ;-)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=843953

MAGNUS BILLBERGER 2009-02-02        #9213
Trots ett konstant flöde i media var det ett tag sedan vi hade några nya poster här. Gårdagens artikel i SvD är intressant såtillvida att den belyser lite av den otroliga komplexitet som klimatfrågan omfattas av. Är det klimatförändring trots att medeltemperaturen tycks ha varit stabil de senaste 10 åren? Hur bra känner forskarna egentligen alla klimatpåverkande faktorer? Hur har det varit de senaste 1000 åren?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2405879.svd

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-11        #11120
Det dröjer ett par tusen år innan klimatet blir 3-5 grader varmare vid fortsatta utsläpp av växthusgaser, enligt Erik Kjellström, SMHI.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&art

MAGNUS BILLBERGER 2009-06-28        #11292
Örjan Gustavsson med fler har studerat Asiens bruna moln och deras betydelse för klimatet. I ett pressmeddelande från Stockholms Universitet kan man läsa följande: "En gigantisk smutsbrun smog från olika eldnings- och förbränningsprocesser sveper in Indien och omkringliggande land och havsområden under vinterns torrperiod. Trots att detta sotfyllda bruna moln påverkar södra Asiens klimat lika mycket som koldioxid och orsakar en förtida död för hundratusentals människor årligen så har det varit svårt att bestämma vilka som är de viktigaste utsläppskällorna." Adam Voiland diskuterar samma typ av frågeställning i text man kan hitta på NASA:s hemsida http://www.nasa.gov/topics/earth/features/warming_aerosols.html Dessa studier tyder på att det kan finnas anledning att revidera bedömningen av vilken effekt CO2 har på klimatet. Om bedömningen som vissa gör stämmer att vi redan nu kan se tendenser till kraftiga klimatförändringar så så finns det potential att sätta in åtgärder som snabbt kan ge effekt. Särskilt intressant tycker jag är att vi kommer tillbaka till grundproblemet med ett ohållbart nyttjande av resurser och i detta fall energi. Jag menar alltså att åtgärder riktade mot att minska människans konsumtion av kolbaserad energi borde lyftas ut och ges en särskilt dominerande prioritet.

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/kallornatilllklim

ERIK SANDBLOM 2009-06-28        #11293
Det var en spännande artikel Magnus. Jag citerar lite till:
Dessa upptäckter kan användas som ett underlag för åtgärder att begränsa utsläpp som leder till bildandet av bruna moln. Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet och ledare för studien, säger att det klara budskapet är att åtgärder inte bör begränsas till utsläpp från vägtrafik och kolkraftverk utan pekar mot behovet av fattigdomsbekämpning och spridandet av grön teknologi som är anpassad efter indiska förhållanden för att begränsa utsläppen från småskalig biobränsleeldning. “Fler hushåll i södra Asien behöver ges möjligheten att laga mat och bli uppvärmda utan att behöva använda öppna eldar av ved och kodynga” säger Gustafsson. De positiva effekterna från en minskning av sotutsläppen från biomassaförbränning kan bli stora och komma snabbt. Sotpartiklarna står globalt för närmare hälften av uppvärmingspotentialen från koldioxid.
Egentligen tycker vi ju om biobränsle. Jag tänker på hur vi i Sverige subventionerar inköp av pellets-ugnar som sedan värmer hus med spill från pappersindustrin. Ugnarna är rena men dyra. Kanske behövs några sådana subventioner i Indien? Om de också avskaffar bränslesubventionerna så får de både intäkterna som behövs för finansieringen samtidigt som både koldioxidutsläppen och partikelutsläppen minskar.

MAGNUS BILLBERGER 2009-06-28        #11295
Nja, inför biobränsle så är i alla fall inte jag entydigt positiv. I de fall biobränslet kan anses vara en biprodukt är det ett klokt utnyttjande av en resurs som man ändå redan skördar. Men, om det sker ett uttag enbart för energiförsörjning är risken påtaglig att man går in i ett icke hållbart nyttjande. Borde inte solugnen vara en ypperlig lösning i Indien?

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/design-produktframtagnin

JOHAN ERLANDSSON 2009-09-09        #11983
Mera stöd för att sotpartiklar bidrar kraftigt till klimatpåverkan.

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=596&Artic

JOHAN ERLANDSSON 2010-01-19        #13551
I IPCC-rapporten står att Himalayas glaciärer kan försvinna inom några decennier. Inte byggt på vetenskaplig grund, framkommer nu.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fn-rapport-om-glaciarer-felaktig-1.10297

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-20        #13564
"IPCC har fel" Mumma för alla klimatskeptiker - eller? Jag ser detta som ett bra exempel på hur trassligt och komplicerat det kan bli när man frångår respekten för vetenskapens väsen. Ja, jag hävdar att så har skett när det gäller klimatfrågan. Det finns tyvärr en stor representation av debattörer, tyckare, politiker, forskare mm som gör kardinalmisstaget att utgå ifrån att en viss tes är sann vilken man sedan bekräftar genom att ensidigt framhålla sådana studier och uttalanden som stödjer den aktuella tesen.

THEODOR ADOLFSSON 2010-01-20        #13565
Magnus: Att tyckare, debattörer och politiker körsbärplockar är inte direkt någon nyhet. Har du exempel på när erkända forskare gjort detsamma i klimatfrågan?

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-21        #13568
Theodor: Jag vet inte riktigt vad du menar med "erkända forskare". Men då jag yrkesmässigt har mycket forskarkontakter så stöter jag ofta på exemple av detta slag. Ett konkret exempel var när vi var tillfrågade att lämna synpunkter till den senaste sammanfattande IPCC-rapporten. Vi påtalade den grova diskreptans i AR4 vad gäller utsläppsscenarier och därtill kopplade kolkällor. På sid 267 i mitigation-delen redogör man för begränsningar framtida oljetillgång, men längre fram (t ex sid 290) förväntar man att oljeleveranser kommer att möta en fortsatt växande efterfrågan. Trats tydliga och sakliga referenser fick vi ett svar som hänvisade till enbart sådana referenser som ansåg att oljetillgången inte kommer att vara någon begränsning. Många bra exemepel finns också på bloggar som theclimatescam och uppsalainitiativet. Såväl Stilbs som Häggström har i stridens hetta åberopat material som vid granskning visat sig ha en hel del reservationer. Nu anser jag det fullt naturligt att även forskare ibland tar till överord och åberopar källor som visar sig vara bristfälliga. I klimatdebatten har det dock varit inflation på detta beteende hos debattörerna (alltså inte ment att det är forskarna som är de stor bovarna).

THEODOR ADOLFSSON 2010-01-21        #13570
Magnus: Har du några exempel på när Uppsalainitiativet begår misstag på det sättet?

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-21        #13571
Inte utan att sätta mej och börja lusläsa en massa trådar. Jag minns att jag reagerade några gånger hösten och vintern 2008-2009. Skickar en länk till en nyare tråd där jag drar öronen åt mej när jag läser första stycket.

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/uppsalainitiativet-ater-pa-s

FREDRIK BERGMAN 2010-02-10        #13787
Idag på morgonen var det debatt mellan två olika forskare med olika syn på både IPCC och orsakerna till uppvärmningen i P1 Morgon om de senaste turerna. (en personlig reflektion: Himalaya-missen är direkt dålig. Ska bara inte få inträffa. (Även om det är en glädjande miss! Skönt att avsmältningen går mkt långsammare.) Men är därmed all IPCC:s trovärdighet borta och all annan forskning som stöder slutsatserna i Summary for policymakers därmed per definition inget värd? Måste allt därmed förkastas och göras om? Vet vi något alls? Går all vetenskap att ifrågasätta? Är allt ett gungfly? I media låter det faktiskt så. Blir trött. Måste allt vara svart eller vitt?) http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3431550

FREDRIK BERGMAN 2010-02-10        #13789
"Januari varmast på årtionden Tyckte du det var kallt i januari. Inte då. Faktum är att januari 2010 var rekordvarmt. Det är satellit-data från ett av de viktgaste klimatmätsystemen UAH som visar att januari 2010 var det varmaste januari sedan satellitmätningarna infördes för 32 år sedan." http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.292763/januari-varmast-pa-artionden Detta måste ju vara fejkade data. Om inte så har det enbart "naturliga" förklaringar givetvis.

ZSOFIA GANROT 2010-02-10        #13794
I dagens Klotet (P1, vetenskapsprogram) halva sändningstiden dissekerades krisen inom IPCC efter de senaste tidens "skandaler" (Climategate, Himalaya-missen samt ordförandets arroganta beteende och ifrågasatta opartiskhet (som energirådgivare till en del företag?) ovilja att släppa mätresultat, mm, om jag förtog rätt.
Håller med Fredrik, det är mycket som är svart-vit målat nu kring IPCC.
Repris på dagens Klotet är nog på torsdag kl 19.00 och fredag natt, tror jag, om nu någon vill höra...
Det bloggas mycket just nu på Klotets hemsida.
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3420078#commentContainer

Här finns också alla P1 program det senaste halvåret om "Klimatkritiken i fokus".

Man skall nog ha i tankarna att sensationsjournalistik och dito radio är alltid lockande för åhörare, samtidigt...även IPCCs skandaler skall vädras och helst korrekt utredas och jag hoppas att IPCC är öppen för detta.
För allas bästa.

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-16        #13829
Christian Azar gästbloggar idag på Uppsalainitiativet och presenterar sin "Chalmers Climate Calculator".

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/02/chalmers-climate-calculator-del-i-om.html

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-16        #13830
Birger Schlaug tycker att WWF bör be om ursäkt för att de varit med och spridit de ej kontrollerade glaciärsmältningsuppgifterna.

http://schlaug.blogspot.com/2010/02/varldsnaturfonden-bor-be-om-ursakt.html

FREDRIK BERGMAN 2010-02-19        #13855
Nu kommer allt fler skeptiker fram ur sina garderober och visar sig vara kompetenta klimatexperter och vetenskapare. Och "Förnuftiga".  En av de senaste som visar sig ha fattat att "Klimatpanelen är full av alarmister" och drar upp Himalayafadäsen och antalet existerande isbjörnar som belägg för den slutsatsen, är den ständigt högljutt tyckande f.d. utrikeskorrespondenten, numera AB-kolumnisten Staffan Heimersson. Han passar nu på att "sparka på den som ligger" - verkligen modigt av honom att komma fram nu och visa vad han ju egentligen vetat hela tiden. Opportunt? Vindflöjel? Inte då.

Han jämför IPCC med Vatikanen och Högsta Sovjet och anklagar indirekt de som jobbar för minskade utsläpp för att göra det av egoistiska ekonomiska skäl. Snygg journalistik. Seriöst. Verkligen.

Utifrån vilken vetenskaplig kompetens han kan dra alla dessa slutsatser och göra dessa svepande anklagelser är dock aningen oklart... Annat än att han själv givetvis är en representant för Förnuft och inte låter sig ryckas med av Hysterin.

Det är bara att konstatera att pendeln nu slår tillbaks med full kraft. ALLT som IPCC gjort eller gör från nu är per definition av många opinionsbildande personer värdelöst och ointressant. Det kommer att bli en lång och hård kamp för att få de personerna att inse att glaciärerna fortsatt smälter, att havet fortsatt stiger och att alla de där andra miljö- och resursfrågorna som är så intimt sammankopplade med klimatfrågan (havets pH, regnskog, olja,  vatten, mat, biologisk mångfald) inte på något enda sätt gör det mindre akut än innan "Climate gate" och Himalayamissen att så snabbt som möjligt fortsätta vidta åtgärder för att minska var och ens "fotavtryck".

Blir bara så trött...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article6606289.ab


JOHAN ERLANDSSON 2010-02-25        #13902
Metanhalten i atmosfären ligger nu på 1 790 ppb. 1984 låg den på 1 630 ppb.

http://www.information.dk/225381


MAGNUS BILLBERGER 2010-08-23        #15530
Att meteorologiska modeller har brister är ett favoritargument bland så kallade skeptiker. I senaste numret av Nature presenteras i det avseendet intressanta preliminära resultat från en färsk studie. Genom att flyga en rutt som når såväl mycket hög höjd som så lite som 150 m ö h har man samlat in data som i vissa avseende står i motsats till vad klimatmodellerna förutsäger. En av överraskningarna är att koncentrationen av lustgas konsekvent tycks öka med höjd över havet vilket är tvärt emot vad man hittills trott. En annan observation är att sotpartiklar i atmosfären tvättas ut snabbare än man trott.

MAGNUS BILLBERGER 2010-09-20        #15791
En TT-artikel som kom idag och som bland annat kan läsas på SVT/Vetenskap tar upp en färsk studie som inger ett viss hopp för den som oroar sig för en klimatkatastrof. Studien presenterades nyligen i Science. Särskilt intressant är att man i modelleringen av klimatet inte blint har köpt IPCC-scenarierna utan själv explicit valt vilka koldioxidutsläpp som ska utgöra input till modellen.

MAGNUS BILLBERGER 2010-10-08        #15900
I Ny Teknik skriver Pehr Björnbom och Carl-Gustaf Ribbing en debattartikel som väcker känslor (se kommentarerna).

MAGNUS BILLBERGER 2010-10-14        #15957

Diskussionen i NyTeknik lever vidare. Jag har en massa restid de närmaste dagarna och tänkte passa på att läsa lite mer vad som skrivs.

Vad som särskilt fångade mitt intresse i pappersversionen av NyTeknik var att diskussionen hade ett större konkret inslag än vad jag sett på länge i klimatdebatten. Björnbom och Ribbing lyfter exemplvis konstaterandet att det inte är någon tvekan om att människan påverkar klimatet och de anser att man ska rikta in diskussionen på påverkans storlek. Nu kan jag visserligen känna en tveksamhet mot de slutsatser som författarna till debattartikeln kommer fram till, men det viktiga är att att kunna diskutera frågorna sakligt och nyktert.

Mitt främsta klimatintresse rör dock hur vi med konkreta åtgärder dels ska minska skadlig klimatpåverkan och dels hur vi ska hantera de förväntade klimatförändringarna. I båda dessa fall anser jag att det finns stora risker att vi i missriktad välmening ställer till mer mer skada än nytta. Storskalig biobränsleproduktion, koldioxidavsklijning och generell dimensionering baserad på klimatparametrar som ges avIPCC-scenarie A2 för året 2100 kan vara exempel på detta. Ett av de mer allvarliga misstagen som görs är att lyfta ut och särhantera klimatfrågan ur det samlade sammanhanget. Anledning till att så ändå sker tror jag främst beror på den närmast axiolmatiska inställningen att BNP hela tiden ska öka. Det finns enormt mycket att åstadkomma om man kan släppa taget om tillväxten och börja optimera på energi och resursanvändning.


FREDRIK BERGMAN 2010-11-11        #16170
SVT:s korrespondenterna visade i går kväll ett utmärkt program om hur klimatförändringarna förändrar förutsättningarna att leva (till det sämre) för småbrukare på några redan hårt torkdrabbade platser (Marocko, Kina). Dessutom togs oljeutvinning kontra bevarande av ekosystem/regnskog mot ersättning från rika länder upp (Ecuador).

Jordbruk, ekonomi/tillväxt, påtvingad urbanisering, vattenbrist, internationella överenskommelser och svikna förhoppningar avhandlas.

"Acceptera att det är kört. Gilla läget. Nu är det bara att jobba för en så mjuk kollaps som möjligt."
Det, ungefär, är programmets slutkläm från Dark Mountain Project-mannen som intervjuas.

Ett perfekt program för den som vill bli deppad med andra ord! :-)

(som går att se till den 28/11 på svt play)

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-13        #16196

Eftersom mitt arbete är så starkt klimatrelaterat har jag ett särskilt intresse av att kunna värdera klimatinformation och även kunna relatera till korrekta data. När det gäller det globala kliamtet finns det en mångfald av rapporter som verfierar klimatförändringar. För mitt arbete är det dock mer intressant att få veta vad som händer i Sverige och norden. Har därför nyligen skummat i NORDKLIM:s material och detta har väckt en hel del frågor.

Detta är alltså ett samarbete mellan de nordiska meteorologiska instituten och mätdata torde vara tillförlitliga. Till funderingarna jag har hör dock att den senast daterade rapporten jag hittar är från 2002. Är det någon som känner till om projektet lagts ner? Betydligt mer bryderier följer dock av de klimatdata som återges i följande rapport: http://www.smhi.se/hfa_coord/nordklim/old/report08_2001.pdf

Rapporten redovisar i huvudsak från tidsperioden 1900-1999 och ger ett antal exempel. Tittar man på temperaturdata så redovisas att det för nästan samtliga mätserier finns en ökande trend. Vidare kommenteras att "urban heating"kan antas förstärka trenderna i en del av tidsserierna. Gemensamt är också att det finns en tendens till ökning 1910-1945, att 1946-1975 i många fall har en negativ trend och att samtliga stationer har en ökning för 1975-1999. Min hemstad Falun exemplifierar detta tydligt (se bilden, y-axeln är år 1890, de vertikala streckade linjerna är på 20 års intervall och skalan slutar vid år 2000). Vad som är slående nu är att den globala trenden inte tycks ha någon motsvarighet i de nordiska klimatdata. Man kan inte med bästa vilja hävda att 1900-talets sista tredjedel utmärker sig som extraordinär när det gäller temperaturanomali. För de andra klimatparametrar som redovisas gäller snarlikt att det inte heller finns någon extraordinär avvikelse.


ZSOFIA GANROT 2010-11-14        #16197
NORDKLIMs hemsida verkar vara dåligt uppdaterat....inga datarapporter efter det du uppger här ovan, dvs rapporten från 2001?? Märkligt.
För mer tillförlitlig och ny data kanske SMHI är bättre? Där finns i alla fall data upp till dagens datum (om man så väljer), eller på sökning efter mätstationer i alla fall till 2009 (exempelvis i dina hemtrakter, Borlänge flygplats hittade jag, inte Falun).

För mig är märkligt att NORDKLIM är inte riktigt "upp to date" med rapporter kring mätdata på hemsidan....Även sådana enkla populärvetenskapligt skrivna böcker som "Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning" (det senaste i år inom Formas Fokuserar serien) ger i detta fallet bättre/nyare information. Där visar de diagram som presenterar i alla fall 2009 som senaste årtal för temperatur och nederbörd (förvisso för Sverige som helhet, inte enl. enskilda mätstationer).

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-15        #16200

Zsofia, SMHI och NORDKLIM redovisar i princip samma data. Det som var intressant med NORDKLIM var att det fanns lättillgänliga tidsserier för ett antal lokaler. Har inte hittat motsvarande från SMHI. Här finns en serie sammanställd för ett antal mätstationer. Denna mätserie anser jag dock har samma karaktär som det jag hänvisar till i NORDKLIM-rapporten. Det finns inget av den tydlighet som framgår av exempelvis Phil Jones globaldata.

Jag hade fick för en tid sedan en brodimensioneringsfråga där man från en länsstyrese ville kräva en uppräkning av dimensionerande flöde med en generell klimatfaktor. I aktuellt fall var jag av olika skäl bestämt emot ett sådant förfarande. Viktigast var kanske att flödet var beroende av pumpning och att flödet skulle komma att brädda långt innan man riskerade att spola bort aktuell bro. En ytterligare faktor var dock att förändringar av 100-årsflödet bedömts till -25% till +50% beroende på vilken kombination av modellerna HadAM eller ECHAM med IPCC SRES A2 eller B2.


JOHAN ERLANDSSON 2010-11-25        #16309
Ökad oro för smältande metan i arktiska områden.

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-26        #16320


I veckan hade jag förmånen att få lyssa på och sedan luncha med Sten Bergström, SMHI. Bergström är en av de mer intressanta föreläsare att lyssna till. Det ska väl erkännas att det blir extra intressant att lyssna på någon som snöat in på samma specialområde som man själv, men jag menar att de allra flesta brukar ha stor behållning av att lyssna på Bergström.

Av allmänt intresse av det som nämndes torde vara The State of the Climate 2009 som är en viktig årlig review. Här finns väldigt mycket av senaste nytt. En annan intressant punkt som nämndes var att nya IPCC-scenarier är på väg att tas fram. Ska bli väldigt intressant att se hur de nya scenarierna kommer att hanteras. Jag har fått uppfattningen att ASPO har lyckats förmedla in sina insikter till detta arbet och med tanke på det senaste på Peak Coal så förväntar jag drastiska förändringar av scenariebeskrivningarna. Här vill jag påstå att alla tidigare scenarier måste förkastas för tiden efter ca 2050.


FREDRIK BERGMAN 2011-01-24        #16712
Nya forskningsrön på G om avsmältningstakten av Grönlandsisen.

"– Förra året var rekordvarmt så ur det perspektivet är detta ett väntat resultat. Ett enskilt år betyder ingenting utan det är när frekvensen av sådana här extra år ökar som vi ser en trend mot ökad avsmältning, säger Per Holmlund, glaciärforskare vid Stockholms universitet.

Enligt Holmlund är trenden väldigt tydlig under hela 2000-talet. Som exempel nämner han att hastigheten i avsmältningen från den grönländska Jakobshavnsglaciären fördubblats under 2000-talet.

Glaciär- och klimatforskare arbetar för högtryck på Grönland och deras resultat kommer enligt Per Holmlund att dominera nästa rapport från FN:s klimatpanel IPCC 2013.

I den förra klimatrapporten 2007 räknade IPCC med att smältande glaciärer kan höja havsytan med 60 centimeter inom ett sekel. De senaste forskarrönen pekar mot en höjning med 90–180 centimeter till 2100."

JONAS HANSSON 2011-02-08        #16870
Hur lång tid har vi på oss att minska utsläppen av växthusgaser?

2010 - det varmaste året hittills uppmätt, tillsammans med 2005, uppskattas uttorkade träd i Amazonas ha släppt ut mer koldioxid till atmosfären än Kina. När torkan drabbar skogen i Amazonas, dör träden och kolet som är bundet i dem återförs till atmosfären där de bidrar till ytterligare högre halter av växthusgaser som i sin tur bidrar till ytterligare högre temperaturer i en ond spiral.

Egypten har varit odemokratiskt styrt under flera decennier. Varför sker protester som riskerar att få regimen att falla just nu i januari-februari 2011? Bland några olika bidragande orsaker framstår rekordhöga världsmarknadspriser på livsmedel som den mest oroande. Den ryska spannmålsproduktionen föll efter rekordhöga temperaturer och omfattande skogsbränder sommaren 2010. 

Nasas klimatexpert James Hansen varnar nu för att ca 1° C uppvärmning jämfört med förindustriell tid kan räcka för att påbörja avsmältning av både Grönlands och Antarktis is. Isen kan smälta så snabbt att havsnivån kan stiga upp till 5 meter inom 90 år och dränka flera kuststäder, där en stor del av jordens befolkning idag bor. Hittills har medeltemperaturen stigit med 0,8° C. 

FREDRIK BERGMAN 2011-02-08        #16871
Och i alperna smälter glaciärerna bort i en allt snabbare takt rapporterar Vetenskapsradion i P1.

"Sedan 1850 har Alpernas glaciärer förlorat två tredjedelar av sin totala volym. Avsmältningen sköt fart på 1980-talet och sedan dess har förlusten varit 20--30 procent av sin återstående volym.

Sedan millennieskiftet har minskningen accelererat ytterligare.

Förklaringen är att temperaturen i Alperna har stigit mer än dubbelt mot det globala genomsnittet.

Sedan den industriella revolutionen har jordens snittemperatur stigit med 0,8 grader, över Europas landmassa med 1,2 grader, och i Alperna med hela 2 grader."
 


FREDRIK BERGMAN 2011-02-08        #16872
Varma 2010 sätter även spår i den arktiska isutbredningen nu i vinter rapporterar yr.no - isen är på slankekur

JONAS HANSSON 2011-02-08        #16873
Så, hur snabbt behöver vi minska utsläppen av växthusgaser...?

JONAS HANSSON 2011-02-10        #16888
Rättelse angående 2010 års torka i Amazonas:

Det tar några år för ett dött träd i regnskogen att brytas ned. Preliminär uppskattning visar att om effekten på träden är proportionell mot 2005 års torka kan 2010 års torka i Amazonas ge utsläpp av koldioxid till atmosfären på 8 mrd ton CO2, vilket är mer än Kina, det land som släpper ut mest koldioxid i världen. 8 ton avser både utebliven kolsänka och nedbrytning av träd som dött av torkan, detta inte bara under 2010, utan under ett antal år men som följd av 2010 års torka. Siffran för Kina gäller bara energianvändning.

"They predict that Amazon forests will not absorb their usual 1.5 billion tonnes of CO2 from the atmosphere in both 2010 and 2011, and that a further 5 billion tonnes of CO2 will be released to the atmosphere over the coming years once the trees that are killed by the new drought rot."

http://www.leeds.ac.uk/news/article/36/amazon_carbon_sink_threatened_by_drought 
http://www.leeds.ac.uk/news/article/1466/
http://www.sciencemag.org/content/331/6017/554.abstract
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=regions&syid=2009&eyid=2009&unit=MMTCD

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-01        #17921

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-14        #18106
Kort och koncis sammanfattning om hur forskare förstår växthuseffekten:
http://theconversation.edu.au/the-greenhouse-effect-is-real-heres-why-1515

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-02        #18867
Solfläckar verkar ha liten betydelse för klimatet:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3248769.ece

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-20        #20530
2-gradersmålet utom räckhåll, menar tidigare chefen för FN:s klimatförhandlingar, Yvo de Boer:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=5071363

Kommentar av Jonas Fogelqvist på Effekt:
http://www.effektmagasin.se/missat-tvagradersmal-tvagradersmalet-klimat

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-03        #20570
Temperaturökningen håller tydligen inte jämna steg med den ökande koldioxidhalten:
http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-07        #20628
Chock: 7 av 10 kommunpolitiker är klimatskeptiker enligt undersökning:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommunpolitikerna-tvivlar-pa-klimathotet

Det här ser jag oerhört allvarligt på då jag hittills sett kommunerna som den kanske viktigaste aktören i omställningen.

MAGNUS BILLBERGER 2012-05-07        #20631
Man måste förstås fråga sig hur frågorna har ställts och hur man valt att dra slutsatser, men det presenterade resultatet är fortfarande djupt oroande. Frågan är om detta är en effekt att alla turer det så kallade misslyckandet i Köpenhamn och "climatgate". Eller är det en slags mättnadseffekt? Eller det faktum att kommunpolitiker och kommunchefer som agerar utifrån ett klimathot helt enkelt har sämre möjligheter att nå en topposition? Att agera utifrån ett klimathot innebär nämligen att man använder kommunens pengar till saker som inte genererar någon direkt nytta inom innevarande budgetår. Den som använder dessa pengar till vård, omsorg eller kanske att stimulera det lokala näringlivet blir rimligen mer populär.

Jag vill minnas att oktober 2006 var en vändpunkt när det gäller medias rapportering om klimatförändringar. Fram till dess var media relativt kallsinnig till ett "eventuellt" klimathot. Man har dock sedan länge skrivit i stort sett allt som går att skriva i ämnet och särskilt sedan Köpenhamnsmötet så är det lite av stiltje på klimatrapporteringsfronten.

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-08        #20644
Supermiljöbloggen gör en annan tolkning av enkätsvaren:
http://www.supermiljobloggen.se/2012/05/media-sprider-vinklad-bild-om.html

MAGNUS WESTERSTRAND 2012-05-08        #20650

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-31        #20772
IEA: Vi är på väg mot sex grader med nuvarande utsläppsökningar. Måste vända utvecklingen till 2017 om vi ska ha 50 % chans att klara två grader,

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.450824/iea-varnar-vi-ar-pa-vag-mot-sex-grader

JOHAN ERLANDSSON 2012-06-20        #20881

MAGNUS BILLBERGER 2012-07-30        #21052
Richard A. Muller, professor i fysik vi Berkeley universitet har skivit en artikel i NY Times som han har gett titeln "The Conversion of a Climate-Change Skeptic". Muller beskriver en prydlig vetenskaplig resa genom klimatdebatten där han grupp lämnat tyckande, känslor och politik utanför och där man kommer fram till ett kanske oväntat tydligt resultat enligt följande:
  • Det råder inga tvivel om att vi är i en pågående drastisk klimatförändring
  • Den ökade CO2-halten i atmosfären är betydligt bättre på att förklara klimatförändringarna än någon annan hypotes
  • Slutsatsen om antropogent inducerad klimatförändring är starkare än den som presenterade i IPCC:s AR4 2007.
Forskningen kan man läsa mer om här.

JOHAN ERLANDSSON 2012-11-19        #21477
Självaste Världsbanken, kända för att finansiera fossil energiproduktion, erkänner att det är på väg att gå käpprätt åt helvete:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-temperaturhojning-befaras_7680302.svd

David Jonstads kommentar:
http://effektmagasin.se/det-ar-okej-att-kanna-uppgivenhet-varldsbanken-klimatpanik

JOHAN ERLANDSSON 2014-03-31        #23078
Ny rapport ute från IPCC: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Summary for Policymakers i länken)

Lennart Olsson, professor i geografi och en av medförfattarna, i DN:

"I det första fallet kan konsekvenserna av klimatförändringarna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden. Dessutom talar rapporten om att hundratals miljoner människor vid kustområden kommer att drabbas av översvämningar och stormfloder.


– Det scenariot måste vi till varje pris undvika. Det är hela rapportens huvudbudskap, säger Lennart Olsson.

Han är övertygad om att det rent tekniskt går att begränsa uppvärmningen till två grader.

– Men jag är extremt pessimistisk vad gäller vår politiska förmåga. Som det ser ut nu är vi på väg mot fyra grader, och utsläppen accelererar snarare än planar ut. Och det är väldigt bråttom. Vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen, säger han."

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik