Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Flyg   

Nu får flyget börja betala för sin klimatpåverkan!

MATTIAS CARLSSON 2008-06-30        #6077
Snart blir flygsektorn införlivad i EUs utsläppsrättshandel. Nu har representanter från Europaparlamentet och det slovenska ordförandeskapet, som lett Europarådets arbete det senaste halvåret, enats om en del viktiga detaljer för införliva flygsektorn i EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS). Några av huvudpunkterna är:

- Alla flygningar till/från/inom EU inkluderas i ETS senast 2012
- Mängden utsläppsrätter baseras på ett genomsnitt av utsläppen från sektorn 2004-2006 (drygt 200 miljoner ton CO2). Antalet utsläppsrätter 2012 blir 3% lägre än utsläppen 2004-2006, från 2013 blir de 5% lägre
- 85% av rätterna ska delas ut gratis till flygbolagen, medan 15% auktioneras ut
- EU ska sträva efter att införa liknande krav på flygsektorn globalt, bl.a. genom de bilsterala flygavtal EU har med andra länder

Parlamentet behandlar förslaget i plenum den 9 juli. Överenskommelsen ska också formellt klubbas i Rådet.

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-32956-175-06-2MATTIAS CARLSSON 2008-06-30        #6078
Med lite distans till inlägget ovan, har jag några kritiska funderingar.

För det första så dröjer det till 2012 innan flyget får börja betala för sig. Det innebär att får göra gratis vad de flesta andra sektorer fått betala för i flera år under ytterliggare några år till.

För det andra används 2004-2006 som basår, vilket innebär att mängden utsläppsrätter blir ungefär dubbelt så stora som utsläppen 1990.

För det tredje, att 85% av rätterna skall delas ut gratis. I vilket fall så kommer kostnaden för utsläppsrätter räknas in i marginalkostnaderna när man beslutar om investeringar och gynnar därför investeringar som minska utsläppen. Men att ge bort utsläppsrätterna frångår ändå principen om att förorenaren ska betala.

Att ge bort rätter är möjligtvis försvarbart bär det gäller inteniv industri som är hårt konkurrensutsatt på en global marknad (ex. stål), men inte till flygsektorn där alla bolag som flyger till/från/inom EU berörs.

Dessutom är jag osäker på om flygets utsläpp av NOx och påverkan på molnbildning tagits i beaktande i det här förslaget. Det nämns inte någonstans. Jag forskar vidare i saken.

ERIK SANDBLOM 2008-06-30        #6079
Jag är precis lika kluven som du Mattias. Det viktiga är att strukturen är på plats. Sen är det bara att dra åt skruvarna allteftersom. Öka andelen köpta utsläppsrätter t ex. Som du säger i tråden om flygets framtid så är många av flygningarna korta och där finns alltså möjlighet att med höga avgifter föra över mycket av trafiken till snabbtåg, nattåg, färja, fjärrbuss mm. En tredjedel av flygbränslet används för resor upp till 1500km. Kommuner och regeringar borde kanske satsa mer på terminaler. Bygg spår till färjeterminalerna. Gör det möjligt att köra ett anslutande snabbtåg direkt till färjeterminalen inför nattens överfart, eller kör ombord nattågsvagnarna på färjan.

MATTIAS CARLSSON 2008-06-30        #6082

Jag mailade Kristdemokraternas EU-parlamentariker Anders Wijkman (som i helgen fick partiet att göra en kovändning i klimatfrågan!!) och frågade om det här förslaget tar hänsyn till andra utsläpp än CO2. Han svarade föredömligt kvickt, knappt en timme senare:

"Vad gäller flyget och ETS hade vi från parlamentet föreslagit en sk multiplier, dvs att CO2-utsläppen skull multipliceras med en faktor 2 för att hyggligt täcka in även utsläpp av Nox och vattnånga. Efter mycken debatt har vi strukit detta med argumentet att en multiplikator är svår att utforma. Att jämföra CO2 och NOX är som att jämföra äpplen och päron - olika uppehållstid i atmosfären inte minst. EU-kommissionen har nu lovat att åter komma med en särskild förordning som skall reglera annan växthusgaspåverkan från flyget. Detta förslag är utlovat senast 2010. Det blir viktigt att bevaka!"

Vi får alltså vänta ett par år på besked i frågan, men den är i varje fall uppe till behandling.

JOHAN ERLANDSSON 2008-07-03        #6134
Det är synd att det dröjer så länge innan handeln träder ikraft, samt att flygbränsle verkar bli fortsatt skattebefriat. Eftersom viljan är minimal att frivilligt minska flygandet (se länk) är väl högre biljettpris det enda sättet att stävja vansinnesflygandet. Heder till Wijkman ändå såklart, han gör vad han mäktar med.

http://www.newsdesk.se/pressroom/coop/pressrelease/view/viktigt-att-goera-n

MATTIAS CARLSSON 2008-07-03        #6144
Som jag skrivit tidigare (se länk) så kommer inte koldioxidkostnaderna ha så stor effekt på flygets bränslekostnader, i jämförelse me den uppgång i bränslepriser som skett de senaste åren.

En kort sammanfattning av uträkningen i länken: CO2-utsläppen från ett fat flygbränsle är 389 kg. I förslaget som beskrivs ovan så kommer man inte använda någon uppräkningsfaktor för andra klimatpåverkande utsläpp. Effekterna av ett pris på CO2-utsläpp blir då att varje US$/ton ökar bränslekostnaderna med 0,389 US$/fat. Om priset på utsläppsrätter är 50 US$/ton (~30 €/ton), så motsvarar de extra kostnaderna för utsläppsrätter en uppgång i bränslepriset med 0,389*50 = 19 US$/fat. I jämförelse med den senaste tidens uppgång i bränslepriset - upp 120 US$/fat på 4-5 år, varav 80 US$/fat det senaste året - så är det ingen dramatisk ökning.

Så kravet på flygsektorn att börja betala för sina utsläpp kommer nog inte att påverka flygsektorns expansion i någon större utsträckning, i alla fall inte inledningsvis. De utredningar som gjorts av bl.a. EU-kommissionen pekar på att flygsektorn kommer att bli nettoköpare av utsläppsrätter. Utsläppen kommer alltså inte minska nämnvärt i flygsektorn - eller rättare sagt, expansionen kommer inte begränsas i någon större utsträckning - men flygbolagen tvingas köpa utsläppsrätter för sina utsläpp och betalar därmed för utsläppsminskningar i de andra sektorer som är anslutna till utsläppshandeln, dvs den tunga industrin och energisektorn.

http://www.ecoprofile.se/posts.asp?forum_id=&topic_id=94#5988

JOHAN ERLANDSSON 2008-07-03        #6147
Jodå, jag såg den utmärkta uträkningen om att det högre oljepriset har större effekt än den kommande utsläppsrättshandeln. Och det är ju en väldigt tur att oljan tar slut. Det jag är rädd för är att Coal-to-liquidstekniken får ett snart genombrott och att antalet utsläppsrätter inte minskar tillräckligt snabbt för att politikerna inte vågar gå tillräckligt hårt fram. De inledande nivåerna är ju som du säger inte särskilt hårda.

MATTIAS CARLSSON 2008-07-03        #6149
Ja, precis. Miljönyttan av ett handelssystem beror i slutändan helt och hållet på hur många utläppsrätter som finns tilgängliga. Just därför är det oerhört viktigt att politikerna inte viker sig för trycket från de lobbyister som vill minska kraven på näringslivet att minska sina utsläpp. Här har vi som "vanliga medborgare" enväldigt viktig roll att fylla, genom att ge stöd åt de politiker som jobbar för att mängden utsläppsrätter ständigt ska minska. Att flygsektorn nu införlivas i EU ETS är i alla fall positivt. Istället för att utsläppen från sektorn växer med 2-3% per år så ska de nu stävjas, och flygbolagen tvingas köpa utsläppsrätter från andra sektorer för att kunna fortsätta öka sina egna utsläpp.

MATTIAS CARLSSON 2008-07-09        #6217
Nu har EU-parlamentet godkänt förslaget (se första inlägget).

"MEPs voted 640 to 30, with 30 abstentions, to endorse a heavily watered down version of proposals first launched by the European commission and due to be rubber-stamped by ministers within the next few weeks."

Nu ska det bli intressant att se hur det tas emot ute i världen:

"Their vote could trigger an escalation of a dispute with the US which could seek legal action over the inclusion of non-European airlines within the ETS. MEPs hope a new president in the White House will be more amenable to a global deal on the issue."

Friends of the Earth representerar nog ganska väl miljörörelsen syn pa förslaget:

"Friends of the Earth Europe aviation campaigner Richard Dyer said the deal was "so weak it will have little impact on the rocketing growth in CO2 pollution from flying" and the EU should press for international aviation and shipping to be included in the next (post-2012) phase of the UN climate change treaty. He said airlines should bid for all their pollution permits."

http://www.guardian.co.uk/business/2008/jul/08/europe.airlines.emissions

MATTIAS CARLSSON 2008-07-09        #6221
Som väntat kommer pessimistiska kommentarer fran flygbranschens företrädare efter dagens omröstning i EU-parlamentet. Till exempel från AEA (Association of European Airlines):

"According to the legislative package, an initial 15% of permits will have to be bought at auction, a figure seemingly picked from the air in a haggling process between the Parliament, the Commission and the Council that ended in a compromise thrashed out at the end of July. AEA estimates that the potential cost to the European industry would average out to an annual € 5.3 billion over the initial phase of the scheme. “That includes a very nice windfall for the taxman”, said Mr Schulte-Strathaus, “but it’s a figure that the European airlines, collectively, have not even approached in terms of profit”. European airlines are already facing a bleak outlook as the economy flounders, disposable income is squeezed by inflation and the credit crunch, and fuel prices are set to remain sky-high. “Adding many billions to the industry’s cost base at a single stroke will not – as the legislators believe – cause the sector to contract in an orderly fashion”, said Mr Schulte-Strathaus. “It will lead to bankruptcies and liquidations, communities will lose air service and regional economies will be devastated as tens of thousands of jobs are put at risk”.
...
“This legislative package destroys the industry’s ability to invest, gives no incentive to Europe’s governments to commit to airspace modernization and invites conflict rather than collaboration with international partners. We looked for European leadership and what we have got is political opportunism, which is hardly the template for a global approach to the challenge”.

http://www.aea.be/press/releases/index.html

ERIK SANDBLOM 2008-07-09        #6223
“It will lead to bankruptcies and liquidations, communities will lose air service and regional economies will be devastated as tens of thousands of jobs are put at risk”. Jaha men det är väl bra att man börjar ställa om till en hållbar ekonomi. Flyget är faktiskt inte den enda transportformen i Europa. Det är bra att pengarna nu flödar ut från gårdagens branscher till morgondagens. Jag hörde på radion att Starbucks har större börsvärde än General Motors. Och för tio år sen var den kille som talade strängt om för mig att vi inte bara kan sitta och mejla till varandra. Men se det kunde vi. De 500 största it-bolagen omsatte 636 902 mkr 2007 och nyanställde 22 202 personer, vilket är en ökning på nästan 11 procent. Totalt är det 228 097 personer anställda i Sverige bland de 500 största bolagen. Rekordår för IT-branschen Så sörj inte gårdagens branscher!

MATTIAS CARLSSON 2009-07-09        #11419
Per Kågesson har författat en rapport till OECD om globala utsläppshandelssystem för flyget och sjöfarten. Från dagens DN debatt:

"Medan industriländerna och de för flyget och sjöfarten ansvariga FN-organen (ICAO och IMO) menar att samma regler av konkurrensskäl måste gälla alla fartyg och flygplan, hävdar utvecklingsländerna att Kyotoprotokollets princip om ”common but differentiated responsibilities” ska tillämpas. Den senare principen tolkas av bland annat Kina, Indien och Saudiarabien som att inga bindande krav får införas på trafik som avser deras länder eller farkoster som bär deras flagg. IMO menar att detta omöjliggör varje meningsfull insats eftersom tre fjärdedelar av det internationella tonnaget är registrerade i utvecklingsländer, trots att flertalet fartyg ägs av företag i industriländerna. Jag föreslår i rapporten att man ska söka lösa problemet genom att ställa samma krav på alla fartyg och flygplan, oavsett flagg, som används i trafik mellan industriländer eller som trafikerar en rutt som förbinder en hamn eller en flygplats i ett utvecklingsland med ett i-land. Därigenom skulle likabehandling av alla fartyg och flygplan garanteras samtidigt som mer än 75 procent av de internationella transporternas utsläpp av koldioxid skulle hamna under taket för de två utsläppshandelssystemen, Maritime Emissions trading scheme (METS) och Civil aviation emissions trading scheme (CAETS). De rika ländernas inrikestrafik med flyg och fartyg skulle frivilligt kunna ingå i samma system, vilket i så fall innebär att ländernas regeringar inte längre behöver ta ansvar för deras utsläpp.
...
I nästa steg måste även trafik mellan olika utvecklingsländer inkluderas eftersom man på sikt annars riskerar att rederier och flygbolag söker undvika ansvar genom att lasta om gods och passagerare i utvecklingsländer som ligger nära ett industriland.
...
Därför bör flertalet utvecklingsländer omfattas fullt ut inom 10–15 år efter det att systemets första fas etablerats."


Utsläppen begränsas till exempelvis 2005 års nivå, för att därefter trappas ned, och rätterna att släppa ut auktioneras ut av IMO och ICAO (FN-organen för internationell sjö- respektive flygfart). Inkomsterna från auktionen kan exempelvis användas till att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till klimatförändringarna.

http://www.dn.se/opinion/debatt/sa-har-kan-sverige-visa-ledarskap-i-klimatf

MICHAEL MINTER 2010-02-03        #13702
Sydsvenskan skrivar i dagens tidning att Malmö Stad tänker stödja Köpenhamns flygplats Kastrup med 2,4 miljoner kroner. Inte klokt!

MATTIAS CARLSSON 2010-12-04        #16387
Miljöminister Carlgren skriver på DN debatt om Sveriges ambitioner i de pågående klimatförhandlingarna i Cancun. En av huvudfrågorna som man vill driva är att beskatta koldioxidutsläppen från internationell flyg- och sjötrafik och med skatteintäkterna finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer.

Miljöministern har fått mycket kritik från miljörörelsen för sitt arbete de senaste åren, men det här förslaget bör applåderas. Det är definitivt ett steg i rätt riktning.

MATTIAS CARLSSON 2011-06-30        #18258
Amerikanska flygbolag driver frågan om huruvida de ska omfattas av EUs utsläppshandelssystem, när flyget inkluderas nästa år, till domstol.

De hävdar att det bryter mot internationell lag att även utomeuropeiska flygbolag ska omfattas av systemet när de flyger till och/eller från flygplatser inom EU. Förmodligen är det Chicagokonventionen och dess efterföljare, som reglerar internationell civil flygtrafik, som åberopas.

Min (och EUs) åsikt är att alla flygbolag ska omfattas av systemet för de flygningar som görs till och/eller från en flygplats inom EU. Om något flygbolag undantas på grund av sin hemvist så kan alla flygbolag flytta ut ur EU och den vägen flyga fritt utan krav på att inneha utsläppsrätter. Risken finns att hela processen med att inkludera flygsektorn i utsläppshandelssystemet fallerar om de amerikanska flygbolagen får sin vilja igenom.

MATTIAS CARLSSON 2011-07-06        #18344
Den 6 okotber ska den Europeiska unionens domstol (European Court of Justice) ge sitt utslag i frågan (se föregående inlägg)

CONNY AXELSSON 2011-07-10        #18382
Utsläppsrätter är väl onödigt tjafsigt !

Lägg samma skattesats på flygbränsle som på landfordon, så är problemet löst över natten !
Strandade resenärer får välja mellan att emigrera eller ta sig hem via yttransport.

Gick det att befolka andra kontinenter långt innan vi hade motorer tillräckligt lätta för att orka driva järncondorer, går det även i framtiden att klara alla typer av transporter över jorden utan dessa miljövidriga farkoster.

Den som nödvändigtvis behöver semestra i Thailand, får ta tjänstledigt.  
 

MATTIAS CARLSSON 2011-07-10        #18385
Ja, visst skulle man kunna ha en skatt på flygbränsle istället för handel med utsläppsrätter. Anledning till att man valt utsläppsrätter är dels att man redan har ett sådant system för vissa sektorer inom EU och att det därmed är ganska lätt att bara lägga flygsektorn till detta system. En annan anledning är att internationella konventioner (se ovan) förhindrar beskattning av flygbränsle för internationella resor. Den pågående rättstvisten handlar om ifall även utsläppsrättssystem är förbjudet enligt dessa konventioner.

Det finns ett par svagheter i det direktiv som EU antagit (se diksussionen i början av tråden). Dessa svagheter kan ses som effekter av "lyckad" lobbying från flygbolagen. Påverkan från denna lobbying är på många sätt olycklig, men den hade förmodligen inte mindre problemtisk om det hade varit en bränsleskatt det rört sig om istället.

MATTIAS CARLSSON 2011-09-28        #19134
Ytterliggare ett steg har tagits mot att inkludera flygsektorn i EU ETS. Kommissionen har tagit fram riktlinjer för den fria tilldelning av utsläppsrätter som flygoblagen får:

Offentliggörandet av riktvärdena gör det möjligt för flygbolagen att beräkna sin gratistilldelning av utsläppsrätter fram till 2020. Ett riktvärde har beräknats för handelsperioden 2012 och ett annat för den handelsperiod som inleds i januari 2013. Mellan 2013 och 2020 kommer ett flygbolag att få 0.6422 utsläppsrätter per 1 000 tonkilometer, medan det under 2012 kommer att få 0.6797 utsläppsrätter.

För handelsperioden 1 januari 201231 december 2012 kommer 85 % av flygbolagens utsläppsrätter att delas ut gratis. För perioden 1 januari 2013–31 december 2020 kommer motsvarande siffra vara 82 %. 15 % av de återstående utsläppsrätterna för varje period kommer att auktioneras ut och perioden 20132020 kommer 3 % att läggas undan i en särskild reserv för nya aktörer och snabbväxande flygbolag.

Riktvärdet för varje period har beräknats genom att man delar det totala årliga antalet gratis utsläppsrätter som gäller för handelsperioderna 2012 och 20132020 med summan av tonkilometer enligt de ansökningar som flygbolagen har lämnat in till kommissionen. Flygbolagens ansökningar grundar sig på verksamhetsuppgifter uttryckta i tonkilometer för hela kalenderåret 2010 som genomgått oberoende granskning.


MATTIAS CARLSSON 2011-10-03        #19163
26 länder, däribland Indien, Kina och USA, kommer under det kommande ICAO (FNs organ för internationell flygtrafik) mötet lämna in en formell protest mot EUs planer på att inkludera flygsektorn i utsläppshandelssystemet (EU ETS). Enligt de protesterande länderna så strider planerna mot de gällande konventionerna kring beskattning av flygtrafik.

From January 2012, airlines flying into or out of EU airports will have to surrender permits to cover all the CO2 they emit during the entire flight. They join some 11,000 factories and power plants already in the $100 billion market.

ICAO said the issue of aviation in the EU ETS is on the agenda for the 190-nation body's next meeting in November, where the group of 26 countries said they will submit a working paper along with their joint declaration in opposition of the scheme.

Critics including the 26 opposing governments have called the "unilateral" scheme illegal, saying it violates the Chicago Convention on international aviation as well as some provisions under the World Trade Organisation (WTO).

Three US airlines are currently challenging the EU plans in Europe's highest court, which is due to give its first opinion on the case on Oct 6.


De protesterande länderna kan mycket väl, rent juridiskt, ha rätt. Förhoppningsvis kan det här leda till att ICAO snabbar på sitt arbete med att införa ett liknande system på global nivå. Det vore på många sätt bättre än ett enskilt europeiskt system. Men vill det sig illa så får vi varken eller, och vi kommer då att ha en flygsektor som slipper betala för sina utsläpp under överskådlig framtid.

ÅKE ETSMAR 2011-10-06        #19196
Bra bränslebesparing kan bli ännu bättre
Utvecklingen av nya flygplan imponerar. Kolfiber gör planen lättare och därmed bränslesnålare. Den senaste maskinen, Boeing 787 Dreamliner, beräknas spara 20% bränsle jämfört med flygplanstyper av samma storlek. Förutom kompositmaterialen och formgivning bidrar nya motorer från General Electric och Rolls Royce  till den lägre bränsleförbrukningen. 787-9 har plats för 250–290 passagerare och max. startvikt är 250 ton.
 
Nuvarande regler för införsel taxfreevaror ger möjlighet att flyga stora mängder alkoholhaltiga drycker. Hur långt transporteras flaskorna som står på sätet vid utresan och hemresa? Med 250 passagerare tur och retur kan vikten på beställda varor till utresan/hemresan uppgå till ca 1 ton. Tyvärr drar extra last mer flygbränsle vilket motverkar flygbolagens ambitioner att minska miljöbelastningen. Är det ekonomiskt motiverat att transportera drycker hundratals mil i luften?  Uppenbarligen, annars skulle denna service läggas ner. Frågan är väl snarare hur länge vinsten täcker de ökade bränslekostnader. Konkurrensen mellan flygplatsens försäljning och försäljningen ombord är kanske pressar priserna. Tyvärr innebär det också en negativ miljöpåverkan. Ändra på regelverket. Ta bort försäljningen vid utresa och öppna för taxfreehandel vid hemkomsten. Minskad vikt = lägre bränsleförbrukning   gäller givetvis alla flygplanstyper.
 
Taxfreehanteringen försämrar också flygsäkerheten i flera avseenden. När den ordinarie säkerhetskontrollen, med all respekt, rensat bort vätskor, nagelsaxar och dylika föremål öppnar sig ett paradis för den som vill utnyttja den generösa rabatten i taxfreeshopparna. Handbagagets vikt ökar flerfaldigt.
 
Den sedvanliga tävlingen ”först ut hur planet” tjuvstartar regelmässigt strax innan skylten ”fasten seatbelts” släckts. När hopsamlingen av handbagage och inköpta taxfreevaror påbörjas händer det ofta att tunga saker hamnar i huvudet på passagerare som ej kunnat resa sig i trängseln. Flera allvarliga skador har inträffat p g a hanteringen av allt för tunga föremål i förvaringsfacken. Förvaringsfackens placering ovan huvudet på passagerarna är avsedda för kläder och lättare handbagage och definitivt inte flaskor. Flygbolagen har troligtvis en hög säkerhetsmarginal på viktökningen men bränsleförbrukningen ökar med vikten.
 
Men hur är det med attentatsrisken? Efter säkerhetskontrollen kan men i princip ta med sig vad som helst ombord på planet av det som finns tillgängligt i ”taxfreezonen”.  En flaska sprit med hög alkoholhalt kan med några enkla medel förvandlas till en brandbomb.  Ett första steg för högre säkerhet är att flytta eller komplettera säkerhetskontrollen till respektive gate/utgång till flygplanen. Här skulle flygbolagen själva kunna utföra kontrollen innan ombordstigning samt om så önskas införa förbud mot att ta ombord drycker/vätska mm.
 
För markförsäljningen vid hemkomst torde vinsten bli i stort sett oförändrad om inte bättre. Flygbolagens och resebyråernas intäkter på taxfreeförsäljningen blir sannolikt lägre. Men  flygsäkerheten och minskad miljöbelastning kan däremot bli betydande. Flygbolag som kan erbjuda hög säkerhet och lägre bränsleförbrukning kommer säkert att få en högre beläggning och därmed en bättre ekonomi.
 
 

MATTIAS CARLSSON 2011-10-07        #19199
Åke. Visst finns det en del bränslebesparingar att göra med att ändra rutiner för tax-free varor. Men det är trots allt väldigt marginellt. 787-9 som du exemplifierar med väger drygt 100 ton när den är tom och kring 200 ton när den är fullastad (maxvikt är 250 ton och max vikt vid landning är 190 ton). En viktbesparing på ett ton kan då spara 0,5-1% av vikten och ungefär lika mycket i bränsleåtgången. Det finns förvisso en del andra liknande besparingar att göra, men sammantaget leder det ändå till begränsade bränslebesparingar.

Jag gjorde en litteraturöversikt (främst kapitel 2.4) av möjliga effektiviseringsåtgärder i flygsektorn i en mastersuppsats för ett par år sedan. Den bild som framträder där är att dagens passagerar- och fraktflyg redan är "slimmade" och väldigt effektiva. Det blir svårare och svårare att hitta åtgärder för att minska bränsleförbrukningen per passagerar- eller tonkilometer. De studier jag fann då (se tabell 5 på s.17) uppskattade effektiviseringstakten - mätt i bränsleåtgång per sittplats - under de kommande decennierna till ungefär 1% årligen.

Utöver det kan man göra en del effektiviseringar genom att till exempel bli bättre på att undvika tomma stolar (i dagsläget är i genomsnitt ungefär 25% av stolarna på en flygresa oanvända), optimera underhåll eller införa mellanlandningar på riktigt långa flygningar.

Om flygbolagens mål vore att ha så låg bränsleförbrukning som möjligt per passagerakilometer så skulle de avskaffa första klass och försöka packa in så många stolar som möjligt i flygplanen (en anledning till att lågprisbolagen generellt är effektivare än de konvetionella bolagen). Men nu är det inte deras mål; målet är att profitera så mycket som möjligt och då är affärsresenärer de man tjänar mest på....

ÅKE ETSMAR 2011-10-07        #19200
Alla "mindre" bränslebesparingar kan tillsammans bli 2-3% att jämföra med den 20% bränslebesparing som den nya konstruktionstekniken medfört. Varför slösa bort bränsle på en fullständigt onödig hantering av drycker. Möjligtvis är det bättre förtjänst med taxfreeförsäljningen än att ta in "nyttig last" i form av gods eller passagerare, men då är väl bränslepriset för lågt eller vinsten för stor på taxfreeförsäljningen. Jag är inte nykterist.

Säkerhetsaspekten är kanske ännu viktigare och den har jag redan berört i mitt förra inlägg.  Vore intressant med några kommentarer från Mattias i säkerhetsfrågorna.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-07        #19201
Jag tycker att dina synpunkter är bra. Jag har egentligen inget mer att tillägga. Ville snarare visa på att det bränslemässigt är en ytterst marginell effektivisering att ändra reglerna/rutinera för hanteringen av tax-freevaror. Däremot inte sagt att det är oviktigt.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-17        #19273
En representant för Europadomstolen (European Court of Justice) kom i förra veckan med ett officiellt uttalande som stödjer EUs rätt att inkludera flygsektorn i systemet för handel med utsläpprätter, även för flygbolag som är baserade utanför EU.

In addition, Advocate General Kokott takes the view that the Directive on the inclusion of aviation activities in the EU emissions trading scheme is not contrary to international law. The principles of customary international law and international agreements relied on do not give rise to any legal objections, not even in so far as the EU emissions trading scheme extends to sections of flights that take place outside the air space of Member States of the European Union. The Directive is concerned solely with aircraft arrivals at and departures from airports in the European Union, and it is only with regard to such arrivals and departures that the airlines have to surrender emission allowances in various amounts, depending on the flight, and if they fail to comply there is a threat of penalties, which might extend to an operating ban. Thus the Directive does not contain any extraterritorial provision, nor does it infringe the sovereign rights of third countries. Take-off and landing are essential and particularly characteristic elements of every flight; therefore, as a place of departure or destination, an airport within the territory of the European Union provides an adequate territorial link for the whole of the flight in question to be included in the EU emissions trading scheme.

Om jag förstått rätt så är inte uttalandet bindande för domstolen, däremot så är det ett råd som ges stor vikt vid det kommande beslutet. Enligt Svt så väntas den slutgiltiga domen i början av nästa år

MATTIAS CARLSSON 2011-12-17        #19606
Fokus har en artikel om den storpolitiska dispyt som har uppstått kring EUs integrering av flygsektorn i utsläppshandelssystemet.

Länder utanför (USA, Kina mfl) hävdar att frågan bör hanteras inom FNs flygorgan ICAO (vilket man kommit överens om för 10-15 år sedan). EU hävdar dock att processen i ICAO går alldeles för långsamt och att man därför kan gå fram på egen hand.

Detta vill EU göra genom att lagstifta om att alla flygningar till/från/inom EU ska inkluderas i utsläppshandeln (se inledningen av tråden), oavsett om flygbolagen har sitt säte inom EU eller ej. USA, Kina mfl protesterar mot att deras flygbolag ska behöva betala skatt (eller snarare utsläppsrättsavgifter) i EU. Häri ligger konflikten.

Jag har svårt att förstå det principiella resonemanget från de utomeuropeiska flygbolagen. Om samma princip skulle tillämpas inom andra områden så skulle inte ett utomeruopeiskt industriföretag behöva betala skatt för sina verksamheter inom EU.

Men det kanske är jag som är naiv som tror att det handlar om vem som har de mest förnuftiga argumenten. I realiteten handlar det, enligt Fokus, inte längre om klimatpolitik, nu är det storpolitisk prestige som gäller

Om konflikten kring EU:s flyglag någonsin hade klimatkampen som en komponent så tycks den ha försvunnit, även för EU. Nu handlar det för unionen om att välja: riskera handelskrig med en eller båda av världens två största ekonomier, eller befästa omvärldens bild av EU som en svag politisk aktör.


MATTIAS CARLSSON 2011-12-21        #19655
Europadomstolen har nu gett sitt godkännande till att inkludera flygsektorn i EUs utsläppshandelssystem (Hurra!).

Lösningen är inte optimal. Det hade varit bättre med ett globalt system. Men eftersom arbetet på global nivå går alltför långsamt så är det här en hyfsad lösning under en övergångsperiod. Jag har en liten förhoppning om att det här snabbar på processen med att få ett globalt system med antingen en flygbränsleskatt eller ett utsläppshandelssystem.

I USA förbereds dock lagstiftning som ska göra det olagligt för amerikanska flygbolag att betala för EUs utsläppsrätter.

But the US, where environmental legislation has become a focus of disagreement betweenDemocrats and the Republicans, has reacted angrily.

Proposed legislation in the US Congress, if passed, would make it illegal to comply with the EU law.

In a letter sent to EU officials last week, the US secretary of state, Hillary Clinton, and the US secretary of transportation, Raymond LaHood, urged the EU to reconsider and re-engage with the rest of the world.

Den här dispyten lär fortsätta i några år till

MATTIAS CARLSSON 2012-01-04        #19744
Kinas fyra största flygbolag uppger att de inte kommer att delta i EUs utsläppshandelssystem. Det här bör leda till att de rättstvister som pågått fram till införandet nu vid årsskiftet kommer att fortsätta även framöver.

MATTIAS CARLSSON 2012-02-06        #19941
Kinesiska staten har förbjudit sina inhemska flygbolag att betala för utsläppsrätter i samband med flygningar till/från EU.

Det här problemet är inte isolerat till Kina utan är en del av en konflikt mellan EU och stora delar av övriga världen. Omsorgen om vår gemensamma miljö är inte högsta prioritet. Det värsta scenariot sägs istället vara att flygtrafiken tillfälligt upphör:

Chai Haibo, the deputy secretary of the China Air Transport Association, told Bloomberg: "I believe all sides will negotiate again and find a solution … I can't imagine that the worst case, such as the EU grounding Chinese flights, could happen."

Fortsättning följer...

PER ERIC ROSéN 2012-02-08        #19950
Låter som ett ganska OK "värsta sceniaro".

MATTIAS CARLSSON 2012-02-21        #20027
EUs klimatkomissionär Connie Hedegaard uppmanar USA, Kina och andra kritiker till inkludernadet av flygsektorn i utsläppshandelssystemet (EU ETS) att komma med konstruktiva förslag på hur vi globalt ska hantera flygets klimatpåverkan.

MATTIAS CARLSSON 2012-03-15        #20208
E24.se om konflikten kring flygets introduktion i ETS och risken för ett fullskaligt handelskrig

Pressen på EU-länderna har också ökat efter att flera av de andra länderna hotat med rejäla sanktioner riktade mot de europeiska flygbolagen. Det har till och med talats om begränsningar i deras rätt att flyga över en del länder.

Samtidigt kan man säga att EU genom sitt agerande ökat möjligheterna för att man trots allt ändå ska kunna komma överens inom ICAO. Efter många års resultatlösa diskussioner har EU:s beslut nu skapat ett stort tryck i frågan och ingen part har något intresse av att ett handelskrig drar i gång.

Lyckligtvis finns också lite tid kvar. Även om systemet trädde i kraft den 1 januari så är det först i mars–april 2013 som avräkningen för alla flygningar som gjorts under 2012 ska vara klar. Det är också senast då betalningarna måste göras.


MATTIAS CARLSSON 2012-04-07        #20389
Klimatkommissionär Connie Hedegaard skriver i The Guardian om konflikten kring en internationell klimatpolitik för flygsektorn:

Outside Europe many countries question our law – even though in December last year the European court of justice rejected all complaints. And many who formerly had not contributed much to achieving a global agreement – to put it mildly – have now become warm advocates of such an agreement.

No one is keener than Europe to see an ambitious and internationally coordinated approach on aviation. This is why we are now devoting our energy to forging a global deal to curb air emissions.

But we will only be able to achieve an agreement if some of the countries that have until now resisted it change their position. It is not enough just to say we need an agreement.

If we were to ask people who fly whether the polluter-pays principle should also apply to aviation I believe most of them would be unequivocally in favour.
...
Other European industries are already reducing their emissions. The more sectors avoid contributing, the harder it is for those who do. I think that most aircraft passengers would agree that it is reasonable to ask the aviation sector to contribute too.


MATTIAS CARLSSON 2012-05-15        #20700
Trots att det pågår en internationell (retorisk) konflikt om inkluderandet av flygsektorn i EUs utsläppshandelssystem så har i stort sett alla berörda flygbolag rapporterat in sina utsläppsdata till kontrollmyndigheten:

The inclusion of aviation in the European Union's emissions trading system (ETS) from the start of 2012 caused uproar from airlines in more than 20 countries including the US, China, Russia and Japan, but virtually all submitted the required baseline emissions data for 2011. Only eight Chinese airlines and two Indian ones did not comply by the 31 March deadline.

Connie Hedegaard, the European commissioner for climate action, said: "To put these figures into perspective, these [10] airlines represent less than 3% of total aviation emissions. So the bottom line is more than 1,200 airlines from all other countries but China and India have complied: implementation of the law is there."


MATTIAS CARLSSON 2012-09-23        #21268
Ett lagförslag om att förbjuda amerikanska flygbolag att betala för EUs utsläppsrätter har nu enhälligt antagits av USAs Senat. Ett liknande lagförslag har tidigare antagits av Representantshuset. Svaret från EU-håll är att man är fortsatt öppen för en global lösning genom ICAO.

The Senate bill gives the US transportation secretary authority to stop US airlines from complying with the EU law. But new amendments agreed to during negotiations among lawmakers said the secretary could only do so if the EU trading scheme is amended, an international alternative is agreed to or the United States implements its own program to address aviation emissions.

This increases pressure on the UN International Civil Aviation Organization (ICAO) to devise a global alternative to the EU law.

Connie Hedegaard, the European climate commissioner, said on Saturday that while the bill encourages the United States to work within the UN organization for a global deal on aviation emissions, she is skeptical that Washington will accept such a deal.

"It's not enough to say you want it, you have to work hard to get it done," she said. "That means that the US needs to change its approach in ICAO and show willingness to actually seal a meaningful global deal that will facilitate action.


MATTIAS CARLSSON 2012-11-13        #21451
Allt sedan EUs beslut om att införa flygsektorn i sin inhemska utsläppshandel så har frågan varit omtvistad. EU har hela tiden förespråkat en global lösning för flygsektorn, men frånvaron av framsteg i de förhandlingarna inom ICAO (FNs organ för internationell flygtrafik) gjorde att EU till slut valde en egen lösning. Detta har varit omtvistat och merparten av omvärlden har protesterat mot att interkontinentala flygresor som startar/slutar inom EU ska vara inkluderade. Denna konflikt har följts ganska ingående i den här tråden.

Historien har nu tagit en ny, dramatisk, vändning. EU, med klimatkommissionär Connie Hedegaard i spetsen, skjuter upp inkluderingen ett år i hopp om att en global lösning kan vara på gång inom ICAO.


On Monday, Europe's climate commissioner, Connie Hedegaard, said EU member states had decided to remove international air travel from the EU emissions trading scheme for a year, in order to give ICAO time to decide on how to put an emissions reduction system into operation. Hedegaard said: "The EU has always been very clear: nobody wants an international framework tackling CO2 emissions from aviation more than we do. Our EU legislation is not standing in the way of this. On the contrary, our regulatory scheme was adopted after having waited many years for ICAO to progress. Now it seems that because of some countries' dislike of our scheme many countries are prepared to move in ICAO, and even to move towards a market-based mechanism at a global level. Very good news came from the ICAO council last Friday."
...

Hedegaard pointed in particular to the agreement by ICAO to set up a high-level policy group to consider options for a market-based mechanism, such as carbon trading, to cut emissions. She said: "Finally we have a chance to get an international regulation on emissions from aviation. This is a long sought for opportunity that we must use. This is progress. But actually to get there, a lot of tough negotiations lie ahead of us."

She said the EU would only "stop the clock" on its emissions trading scheme for a year.

Den närmaste framtiden får utvisa om det går att komma fram till en bra lösning inom ICAO. Om så sker, så bör en liknande överenskommelse kunna nås för sjöfartssektorn globalt inom IMO.

Röster från miljörörelsen är försiktigt positiva:

Jason Anderson, head of European climate and energy policy at the environmental campaigning group WWF, said: "The commission's move on aviation in the ETS buys some time for ICAO, who were arguably galvanised into action by the EU in the first place after years of foot-dragging on this issue. Now it's up to other countries who have been opposing action on tackling the climate impacts of aviation, especially the US, to show that they are serious about pushing for a global solution. This is a great chance for ICAO members to show leadership and push for a global agreement on this issue."


MATTIAS CARLSSON 2012-11-28        #21503
Nu har även president Obama undertecknat lagförslaget om att amerikanska flygbolag ska förbjudas att betala för utsläppsrätter inom EU ETS. Den här lagen kan visa sig oväsentlig om man istället hittar en lösning på global nivå inom ICAO vilket förespråkas av EU, och som nu också ges stöd av Obama:


"The Obama administration is firmly committed to reducing harmful carbon pollution from civil aviation both domestically and internationally," a White House statement to reporters said. But "the application of the EU ETS to non-EU air carriers is the wrong way to achieve that objective".

The White House said the Obama administration would work to resolve airline emissions through the International Civil Aviation Organisation.


MATTIAS CARLSSON 2013-05-28        #22422
Tankesmedjan Fores har tagit fram en rapport om effekterna av att flygsektorn (eventuellt) inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter inom EU. Rapporten ser ut att ge en bra och översiktlig bild av effekterna för dem som inte är så insatta sedan tidigare. Sammanfattningsvis kommer Fores fram till att:

Sammanställningen visar att det sannolikt skulle ha en marginell effekt på flygbranschens tillväxt och dess utsläpp och knappast heller påverka marknaden för flygresor. Däremot väntas ett införlivande driva upp priset på utsläppsrätter och därigenom leda till utsläppsminskningar i andra handlande sektorer.

Logga in för att svara


Produkter

Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)
Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Cykelleasing (2)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3075 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik