Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Cykelbron i Göteborg: delade meningar om lönsamheten

ERIK SANDBLOM 2008-07-22        #6397

Med nya bron cyklar man mellan Packhuskajen och Lindholmsallén på bara tre minuter.

Miljödomstolen sade nej till en ny låg öppningsbar gång- och cykelbro över Göta älv den 2 juli. Miljödomstolen menar att fördelarna med bron inte överväger kostnaderna samt risken för olyckor med fartyg. Man anser att Trafikkontoret har överskattat antalet cyklister som kan tänkas använda bron.

Trafikkontoret menar att bron blir lönsam om antalet cyklande närmar sig 4000 per dag, och att bron troligen inledningsvis får 4000-5000 cyklister. Men Miljödomstolen säger att det krävs 6000 per dag och att Trafikkontorets antagande är för optimistiskt.

Men frågan är om Trafikkontoret inte är för blygsamma. Trafikkontoret uppger att andelen resor med cykel i dagsläget sjunker från över 20% i centrala Göteborg till endast 8% i relationen över älven, och att det visar att Göta älvbron är en dålig lösning för cyklister. I och med att den nya bron bildar en genväg mellan Lindholmen och innerstan, så bör den kunna öka cykelns konkurrenskraft. Med nya bron blir det blott en kilometer mellan Packhuskajen och Lindholmsallén. Det tar tre minuter med cykel. Så andelen cykelresor över älven bör kunna bli lika hög som i innerstan. Det vill säga, 2,5 gånger högre än idag, motsvarande 20% av resorna över älven.

Göta älvbron passerades 2006 av 3680 cyklister dagligen. Om nya bron blir 2,5 gånger så populär enligt ovan så får vi hela 9200 cykelresor över älven, varav 8280 på nya bron och 990 på den gamla enligt Trafikkontorets modell. Det uppfyller med råge Miljödomstolens önskning om 6000 dagliga cyklister. Även om man bara räknar nyalstrade resor, 5520, så närmar man sig Miljödomstolens önskning.

Man har dessutom räknat med bara 200 cykeldagar om året. Men i själva verket cyklar göteborgarna året om. Även under januari-mars när cyklandet är som lägst så ligger det på 50% av årsgenomsnittet.

Jag vill understryka att nya bron verkligen kortar cyklisternas färdväg, inte bara till Lindholmen och Eriksberg, utan även till områden längre österut som Vågmästareplatsen. Dessutom blir nya bron lägre, så man slipper de långa backarna på Göta älvbron, och de långa tillfartsramperna och tillfartsvägarna på södra sidan bortfaller också. Se flygbilden med nya bron i rött.

Källa Miljödomstolens dom i mål M 661-07 den 2 juli 2008. Finns dessvärre inte på nätet. Samt även Detaljplan för Gång- och cykelbro över Göta älv - Samrådshandling

Peter Lenken skriven i Göteborgs-Posten:

Mellan Göteborg och Vänern ska förutom slussarna nio broar passeras. Fem av dem har lägre seglingsfri höjd än den planerade gång- och cykelbron. Dessutom är tre av dem järnvägsbroar där sjöfarten inte har företräde. Med tanke på att den planerade lågbron och Götaälvbron skulle öppna samtidigt är det svårt att förstå de fruktansvärda svårigheter det skulle innebära för älvsjöfarten. Dessutom är sjötrafiken till och från frihamnen är inte stor i dagsläget. Frågan är om det finns någon alls om några år eftersom politikerna verkar vilja bygga bostäder i frihamnen.  

Svårt att förstå miljödomstolens beslut

Kommunen har överklagat domen.  

Ekot 4 juli: Politisk strid om överklagande av Miljödomstolens bro-nej

Se också tråden  Nya elfärjor föreslås som alternativ till broar i Göteborg
ERIK SANDBLOM 2008-07-22        #6398

Göteborgarna cyklar året om. Även under januari-mars när cyklandet är som lägst så ligger det på 50% av årsgenomsnittet. Källa Cykelåret i Göteborg 2007.

http://www.nyavagvanor.se/files/Cykelaret2007_2.pdf

MARTIN ANDERSSON 2008-07-22        #6400
Blev det inte nej för denna bron pga ävltrafiken dvs last båtar till Vänern?

ERIK SANDBLOM 2008-07-22        #6401
Just det, man är rädd att båtarna ska krocka med bron. Och så tycker man att det är för få cyklister för att motivera det risktagandet.

ERIK SANDBLOM 2008-07-25        #6464
Miljöpartiets Kia Andreasson menar att bron bör byggas eftersom den har folkligt stöd och främjar en hållbar utveckling, i linje med portalparagrafen i miljöbalken. GP 11 juli: Osakligt av miljödomstolen Moderaternas Roland Rydin replikerar: Politisk majoritet kan inte kringgå miljölagstiftningen Jag tror som sagt att miljödomstolen har fel när dom säger att nyttan med bron inte väger upp olägenheterna för sjöfarten. Men, skulle miljödomstolen ha rätt enligt lagens bokstav så undrar jag om inte Kia Andreasson har en poäng. Det är konstigt att den sk miljölagstiftningen kan stoppa en bro som kommer användas av tusentals cyklister varje dag, och som faktiskt inte hindrar sjöfarten.

ERIK SANDBLOM 2008-08-20        #6894
Energimyndigheten vill att vindkraft tas bort ur förordningen om miljöfarlig verksamhet. Den är "ren", och det skulle snabba på byggandet. "Öka antalet vindkraftverk från dagens 800 till 6 000" Är det inte samma sak med gång- och cykelbroar? Dessa borde inte underställas samma tuffa "miljöprövning" som bilvägar och kanske järnvägar, eftersom dom också är rena. Nu har ju t o m sjöfarten av miljöskäl fått företräde framför gång och cykel. Är det verkligen bra för miljön?

ERIK SANDBLOM 2009-09-06        #11945
Ekot: Inte lönt med slussbygge Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, eftersom Vänersjöfarten ändå minskar. Det visar en ny utredning som Sjöfartsverket låtit göra. Således är detta nya fakta för Miljööverdomstolen att ha i beaktning under prövningen av en gång- och cykelbro över Göta älv i mitten av september.

ERIK SANDBLOM 2009-10-06        #12426
Ekot: Vänersjöfarten hotad Godstransporterna på Vänern genom Göta älv har minskat under perioden 1992-2008 från 3,6 till 2,4 miljoner ton. Enligt Bertil Andersson, som representerar redarna i Vänerregionens näringslivsråd, är trafiken på älven i dag både miljövänlig och samhällsekonomisk. – 100 000 lastbilar skulle hamna på 45:an om vi inte hade trafiken på älven.

ERIK SANDBLOM 2009-11-16        #12943

Spiköbron över Göta Älv i Trollhättan.

Ekot: Nytt nej till ny bro över älven Miljööverdomstolen säger nej till en gång- och cykelbro över Göta älv i Göteborg i en dom som meddelades idag.

Enligt Miljööverdomstolen kan en broförbindelse bli möjlig i framtiden, om Frihamnen inte behövs för större fartyg och kommunen kan enas med Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) om en säker bro.

Mina kommentarer: Stena Scanrail lägger inte till i Frihamnen längre, det gör däremot kryssningsfartyg. Enligt uppgift gäller det 13 stycken fartygsbesök i Frihamnen under 2008. Ytterligare sex la till i Skandiahamnen.  De stora kryssningsfartygen börjar nu anlöpa Göteborg

Apropå att "enas med Transportstyrelsen om en säker bro"... låter inte det lite märkligt? Det finns ju flera broar äver älven. Varför anses just denna bro inte vara "säker"?

Under tiden överskrids gränsvärdena för smutsig luft i Göteborg...


http://www.ecoprofile.se/1002_834_Majoritet_for_trangselskatt_i_Goteborg.ht

ERIK SANDBLOM 2009-12-04        #13194
Ekot: Göteborg vänder sig till HD Miljööverdomstolens nej till en gång- och cykelbro över Göta älv i Göteborg överklagas till Högsta Domstolen, HD. Tre partier i majoritet i Göteborg - S, MP och V - säger i ett yrkande inför kommunstyrelsen nästa vecka att det finns sakliga skäl att pröva ärendet i ytterligare en instans.

ERIK SANDBLOM 2010-09-09        #15682

Ekot: Ingen gång- och cykelbro

Högsta domstolen kommer inte att pröva frågan om en gång- och cykelbro över Göta älv. Det innebär att Miljööverdomstolens avgörande står fast. HD skriver kortfattat att man gått igenom materialet och inte kommit fram till något skäl för att meddela prövningstillstånd.


JOHAN ERLANDSSON 2012-03-15        #20198
Idag läser jag i GP att Bo Aronsson, ledare för Centrala Älvstadens visionsgrupp, trycker på hårt för låga broar i Göteborg.

"Visionsgruppen för Centrala Älvstaden med Bo Aronsson i spetsen arbetar för en så låg bro som möjligt och gärna flera broar, med minimalt med bilar.

-Vi måste fråga oss vilken stad vi vill ha. Det gäller att se vart vi behöver gå för att vara starka om 10-15 år och ta det ledarskapet."


Jonas Ransgård (M), reagerar på detta:

"Att föreslå en bilfri Göta älvbro är fullständigt orealistiskt"

Tyvärr finns inte hela artikeln på GP.se.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik