Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Cyklister övervinner cancer

ERIK SANDBLOM 2008-07-25        #6465
Cykling är inte bara hälsosamt, det är rena elixiret. En halvtimmes cykling eller promenerande ökar chansen att överleva cancer, enligt en studie av svenska män. Motion minskar också risken att drabbas av cancer.

I en annan studie har British Medical Association kommit fram till att varje timme man cyklar förlänger livet med mer än en timme, även om man räknar in olyckorna.

Och i ETC skriver Sjukgymnasternas riksförbund och Gröna Bilister nyligen bl a

"Den som är fysiskt aktiv en halvtimme om dagen mår bättre. Fysiskt aktiva lever i snitt sex till nio år längre än fysiskt inaktiva och har en halverad risk för diabetes, hjärtinfarkt och stroke samt en minskad risk för många former av cancer. Självklart är också andelen överviktiga lägre. Dessutom minskar risken för depression väsentligt och känslan av livskvalitet och välbefinnande ökar."

Är hjälmlag bra för folkhälsan?

Det diskuteras emellanåt att vuxna cyklister enligt lag ska bära cykelhjälm. Resonemanget är att det räddar liv. Haken är att vissa kanske slutar cykla om det blir hjälmtvång, något som kan innebära färre levnadsår totalt sett. Cykling förlänger ju livet.

Hjälmtvångsivrarna kanske missförstår lite av cyklingens natur. Hjälmlag för cykling kan inte jämföras med hjälmlag för mopedister, t ex. Om färre kör moped på grund av hjälmlag så spelar det ingen roll för hälsan. Kanske blir det till och med positivt, eftersom de före detta mopedisterna övergår till att cykla eller gå. Plus att de hälsofarliga utsläppen från mopederna minskar!

När man talar om motion så tänker man ofta att människor ska motionera på fritiden. Det tycker jag är så himla döfött! Visst kan det vara roligt att träna fotboll eller rida häst någon gång i veckan. Men det blir, i bästa fall, just någon gång i veckan. Motion behöver man helst varje dag, och det är få som har disciplinen som krävs för att motionera varje dag. Därför är det så bra att cykla eller gå till jobbet. Det tar sällan längre tid, särskilt om man räknar bort behovet av motion. Ta bilen till motionshallen, tjena.

 Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt

En studie av de tre städerna Göteborg, Malmö och nederländska Groningen tyder på att skrämmande informationskampanjer verkar hämmande på cyklingen.

- Visst är det säkrare att cykla med hjälm, men det är farligare att inte cykla alls om man inte får annan motion istället, påpekar Ian Fiddies som är medförfattare till studien. De positiva hälsovinsterna från regelbunden motion på cykel överstiger långt olycksriskerna.  

Dagens Medicin: Motionerande män övervinner cancer

 NWT: Inte Bilen Under Milen

British Medical Association: Cycling: towards health and safety 1992

Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt
ERIK SANDBLOM 2008-07-28        #6541
Det är inte farligt att cykla På grund av flera års kraftig hjälmpropaganda tror i dag många svenskar att cykling är en farlig aktivitet – detta stämmer inte. Sedan 1960 har mängden trafikdödade cyklister minskat med 80 procent. Med tanke på att användningen av cykelhjälm i dag är 15 procent så har dock hjälmanvändningen uppenbarligen mycket lite med trafiksäkerhet att göra.

ERIK SANDBLOM 2009-03-06        #9691

ERIK SANDBLOM 2009-06-30        #11322
DN: Cyklister kan bli infertila
En ny spansk studie visar att män som cyklar minst 30 mil i veckan kan få så dåliga spermier att de nästan blir infertila. Det som inte nämns i DN är att det beror på att testiklarna inte får ha det svalt och skönt. Även pizzabagare och de som sitter med datorn i knät kan få samma symptom. Samt att det är övergående om man slutar med det som värmer testiklarna. Detta enligt Stefan Arver, chef för Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, i Studio Ett idag.

Studio Ett: Sjukdomar och pandemier, Piratbay och cykling

Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt


Intense cycling training damages sperm

JOHAN ERLANDSSON 2009-07-01        #11343
Det är farligare att inte cykla än att cykla. Kul cykelargument via TreeHugger!

http://www.treehugger.com/files/2009/07/gardening-more-dangerous-than-bikin

ERIK SANDBLOM 2009-10-14        #12527Några uppgifter från Köpenhamn:

Når en person vælger at cykle, får samfundet en nettogevinst på 1,22 kr. per cyklet kilometer. Modsat har samfundet et nettotab på 0,69 kr. per kørt kilometer i bil. Samfundsøkonomisk er sundheds- og levetidsgevinsten ved at cykle syv gange større end ulykkesomkostningerne. Källa Cykelregnskab 2008.

Anlæg af cykelstier langs én kilometer vej med 2.500 cykler og 10.000 biler i døgnet medfører 18-20% flere cyklister på vejen, 9-10% færre biler og 9-10% fl ere ulykker og personskader. Cykelstierne vil således give 170.000 ekstra cyklede kilometer pr. år. Samlet set vil anlæg af cykelstier medføre:

• En besparelse på ca. 246.000 kr. i sundhedsvæsenet pr. år

• En besparelse på ca. 643.000 kr. i produktionstab pr. år

• En forøgelse af ulykkesomkostninger på ca. 256.000 kr. pr. år

Et samlet fald i sundheds-, produktions- og ulykkesomkostninger pr. år på ca. 633.000 kr.

Källa Cykelregnskab 2006.


ERIK SANDBLOM 2009-10-14        #12528

ERIK SANDBLOM 2009-10-28        #12657
Ekot: Motion minskar risken för prostatacancer  
Fysisk aktivitet minskar risken för att insjukna i prostatacancer, både fysisk aktivitet på arbetet och den fysiska aktivitet som vi själva kan påverka som att dagligen gå eller cykla, säger professor Alicja Wolk , som är en av personerna bakom studien vid Karolinska institutet. Ett exempel: män som cyklade eller gick mer än en timme per dag löpte 14 procents lägre risk än de som cyklade eller gick kortare perioder dagligen.

ERIK SANDBLOM 2009-12-01        #13119
Ekot: Träningen gör dig smartare
Tonåringar som konditionstränar blir smartare och får högre resultat på IQ-test. Det visar en studie av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studier av tvillingar visar att 80% av resultaten beror på träning medan 15% har genetiska orsaker.

Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood

Der Standard: Sich bewegen bringt doppelt Segen

Via Cycling is good for you: Cycling makes you more intelligent!

ERIK SANDBLOM 2010-01-13        #13497
TCO-Tidningen: En halv timmes motion om dagen krävs om du har stillasittande jobb Det säger Henrik Beyer, utredare på Folkhälsoinstitutet. – För drygt ett halvt sekel sedan var våra städer mer promenadvänliga. De var kompakta och erbjöd närhet till jobb, skola, affärer och annan service. Dessutom var biltrafiken inte lika utbredd och gatorna var utformade för att passa fotgängare och cyklister. – Att få tillräckligt med fysisk aktivitet under dagens gång var för de allra flesta inget problem. Människor var tillräckligt aktiva i vardagen genom promenader för att uträtta ärenden, genom hushållsarbete samt genom fysiskt krävande arbetsuppgifter på jobbet.

ERIK SANDBLOM 2010-01-18        #13536I tråden Mp: Inför bilfri zon runt alla skolor! finns några studier som visar att barn på landsbygden är tjockare och skjutsas mer i bil än andra barn.

ERIK SANDBLOM 2010-03-08        #14035SVT: Vintern slår hårt mot folkhälsan

Det är viktigare för hälsan att ta cykeln i stället för bilen än att åka skidor eller skridskor på helgen, säger Maria Wikland, folkhälsoforskare på Karolinska institutet i Solna. 


THEODOR ADOLFSSON 2010-03-09        #14040Frågan är om hon själv tar cykeln till jobbet. Solna är en hopplös cykelkommun med sina många stora vägar kors och tvärs. Om det finns cykelbanor så ligger de i regel utmed någon av Sveriges mest trafikerade vägar, hur bra nu det är för hälsan.

Det påminner om situationen i USA, där världens mest framstående samhällsforskare har svaret på hur trevliga samhällen skapas samtidigt som deras egna samhällen avsiktligt utvecklas i motsatt riktning.

Kunskap finns förstås på en mängd områden men politiker och väljare beter sig som oförstående barn som hela tiden ska veta bäst utan att ha annat än ett stort ego fyllt med fördomar som grund.

Men man kan alltid reducera det hela till att handla om individuella val. Oavsett hur samhället ser ut så bör DU cykla till jobbet och inte konsumera för mycket men konsumera mer för tillväxten men inte bil men miljöbil och ekologiskt. Det blir så mycket enklare på det viset. Inga jobbiga strukturer utan bara fräsch, individuell livsstil full med win-win-situationer.

ERIK SANDBLOM 2010-04-01        #14339Vuxna som cyklar till jobbet har 39% lägre dödlighet

Det visar en dansk studie på 30 000 vuxna från 2002.

Dødelighed associeret med fysisk aktivitet i fritiden, på arbejdet, sport og cykling til arbejde Ugeskrift Læger 2002.


ERIK SANDBLOM 2010-04-03        #14352New York Times: Cycling Provides a Break for Some With Parkinson’s

He rode, even making a U-turn, and was in perfect control, all his Parkinson’s symptoms gone. Yet the moment the man got off the bike, his symptoms returned. He froze immediately, unable to take a step.


ERIK SANDBLOM 2010-08-18        #15496Rika stockholmare cyklar mer och har smalare barn

Forskaren Maria Börjesson har visat att cyklister i Stockholm är höginkomsttagare. Nu säger forskare på Karolinska institutet att barn till rika föräldrar i Stockholm är smalare än andra barn.

DN: Barn till rika ofta smalare

Ekot: Mycket att vinna på att gynna cyklister

Värdering av tid och bekvämlighet vid cykling (PDF)


ERIK SANDBLOM 2010-08-20        #15519

En ny studie visar att städer, delstater och länder med hög andel gång och cykling har lägre andel människor med fetma.

Streetsblog: Researchers Confirm Link Between Active Commuting and Better Health

“It could have been that people actually exercise less when they walk or bike to work because they might forsake going to the gym,” Pucher said. "We didn't see that."

Walking and Cycling to Health: A Comparative Analysis of City, State, and International Data

At all 3 geographic levels, we found statistically significant negative relationships between active travel and self-reported obesity. At the state and city levels, we found statistically significant positive relationships between active travel and physical activity and statistically significant negative relationships between active travel and diabetes.


ERIK SANDBLOM 2010-08-20        #15520
Nu kommer en litteraturstudie som också visar att cyklister lever längre. Om en bilist i Nederländerna varje dag byter bilen mot cykling för korta resor så lever man längre. Hälsoeffekterna är mycket större än olycksriskerna eller problem med att andas in avgaser.

Do The Health Benefits Of Cycling Outweigh The Risks?
For the individuals who shift from car to bicycle, we estimated that beneficial effects of increased physical activity are substantially larger (3 – 14 months gained) than the potential mortality effect of increased inhaled air pollution doses (0.8 – 40 days lost) and the increase in traffic accidents (5 – 9 days lost).

Environmental Health Perspectives (EHP) is a monthly journal of peer-reviewed research and news published by the U.S. National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services.

LASSE JOHANSSON 2010-08-21        #15523

Visst övervinner cyklister cancer http://www.barncancerfonden.se/rideofhope på lite olika sätt bara.

ERIK SANDBLOM 2010-08-21        #15524

Att cykla till jobbet minskar antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt fyra gånger mer än det ökar antalet dödsfall på grund av kollisioner på cykel. Det visar en australisk studie. Då jämför man australiska män som inte får motion med australiska män som cyklar till jobbet. Om man jämför med en genomsnittlig australisk man så minskar antalet dödsfall med cirka hälften.

Källa Pedalling Health - Health Benefits Of A Modal Transport Shift (PDF) tabell 2, sidan 60.


ERIK SANDBLOM 2011-03-14        #17253
Umeå universitet: Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt
De som regelbundet åker bil till arbetet löper drygt 70 % högre risk att drabbas jämfört med de som promenerar, cyklar eller tar bussen till arbetet.

Beyond the established risk factors of myocardial infarction: lifestyle factors and novel biomarkers
  A clearly increased risk of myocardial infarction was found for car commuting compared to active commuting (walking, cycling or going by bus). 

Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt

ERIK SANDBLOM 2011-11-08        #19359
Bil- och kollektivtrafikpendlare rapporterar sämre hälsa än de som pendlar med cykel eller till fots

Pendling – dåligt för hälsan? - Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Ny forskning som publiceras i open access-tidskriften BMC Public Health visar att bil- och kollektivtrafikpendlare rapporterar sämre hälsa än de som pendlar med cykel eller till fots.

...

- Generellt sett upplevde bil- och kollektivtrafikpendlare mer stress, sämre sömn och hälsa, och visade fler tecken på utbrändhet, än de som cyklade eller gick till jobbet. Bland de som pendlade med kollektivtrafik ökade andelen som rapporterade dålig hälsa med längre resor till arbetet, men bland de som åkte bil mådde de som pendlade mer än en timme enkel resa bättre än de som pendlade 30-60 minuter enkel resa, säger Erik Hansson, läkarstuderande och en av forskarna bakom studien som genomförts vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och Labmedicin Skåne

- En förklaring till skillnaden mellan bil- och kollektivtrafikpendlare kan vara att långdistanspendling med bil, i alla fall i Skåne, kan erbjuda en viss möjlighet till avkoppling. Men det kan också delvis bero på att den grupp som pendlar långt med bil företrädelsevis är män med hög inkomst, en grupp som generellt sett uppger att de är vid god hälsa, menar Erik Hansson.

ERIK SANDBLOM 2012-06-12        #20842
Cykling kanske minskar risken för ledinflammation

Regular cycling can ward off arthritis and reduce effects, says hospital consultant and orthopaedic surgeon - Road.cc
According to Rob Middleton, consultant and orthopaedic surgeon at the Royal Bournemouth Hospital, cycling on a regular basis can prevent muscle wastage as delaying the onset of arthritis and reducing its effects, reports the Bournemouth Echo. At a lecture at the hospital this week, Mr Middleton outlined the findings of a trial conducted there that saw patients cycle for 30 minutes a day on either a static or a moving bicycle.

ERIK SANDBLOM 2012-06-12        #20843
Motion förbättrar inlärningen
 Flera studier visar att fler gympatimmar förbättrar inlärningen. Detta även om det innebär färre lektioner till annat. Se även ovan, träning gör dig smartare!

Improved learning through physical activity. Department of Sport and Recreation Western Australia (PDF)

ERIK SANDBLOM 2013-05-07        #22369
Cykling tycks mildra effekterna av Parkinsons. Se även ovan, om patienten som inte kan gå men som kan cykla.

Study: Biking Restores Brain Connectivity in Parkinson's. The Atlantic
Forced-rate bicycle exercise appears to be an effective therapy for Parkinson's disease.

ERIK SANDBLOM 2013-08-15        #22632
Motion övertrumfar trafikolyckor, enligt The Lancet
Ökad gång och cykling räddar liv genom bättre hälsa, rapporterar tidskriften The Lancet. Den förbättrade hälsan är cirka 10 gånger så betydelsefull som risken att skadas eller dö i en trafikolycka.

Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. The Lancet 2009
For the increased active travel and sustainable transport scenarios, substantial reductions were noted in premature deaths and DALYs as a result of increased physical activity and reductions in the rates of mortality caused by air pollution. These gains more than compensated for the increase in the burden from road traffic injuries.

Se särskilt tabell 8, direktlänk.

ERIK SANDBLOM 2013-12-29        #22935
Fysisk aktivitet i ung ålder motverkar epilepsi. Ekot
– Om du tränar Sudoku så blir du väldigt bra på Sudoku. Eller om du tränar hjärnan med hjärnträningsappar så blir du väldigt bra på de här apparna. Fysisk aktivitet har istället en positiv effekt på många olika hjärnfunktioner, säger Jenny Nyberg.

Det är första gången som forskare kunnat slå fast sambandet mellan fysisk kondition tidigt i livet, och epileptiska anfall. 1,1 miljoner svenska mäns mönstringsresultat till värnplikten har samkörts med sjukvårdsregister. Bland de som redan som unga visade dåliga resultat på konditionstestet utvecklade 79 procent fler epilepsi. En sjukdom som ger krampanfall, när elektriska urladdningar plötsligt uppstår i hjärnan. Orsaken till sjukdomen kan bland annat vara en hjärnskada eller extrem trötthet.

ERIK SANDBLOM 2013-12-29        #22936
Läkemedel och motion skyddar hjärnan vid depression
Sedan en tid vet forskarna att antidepressiva läkemedel gör att det bildas fler nya hjärnceller i ett område som kan bli mindre hos deprimerade. Motion har en liknande effekt utan negativa biverkningar. Problemet är bara att få deprimerade att träna.

...

Enligt WHO är depression den fjärde största allvarliga sjukdomen i världen, ansvarig för en stor del av världens årliga 850 000 självmord. År 2020 kommer depression, enligt WHO, att ligga på andra plats på listan över de allvarligaste sjukdomarna i världen.

ERIK SANDBLOM 2014-09-17        #23418
18 000 pendlare i studie. De som rör på sig mår bättre psykiskt.

Walking or cycling to work means less stress and more productivity, study finds. Road.cc
Our study shows that the longer people spend commuting in cars, the worse their psychological wellbeing. And correspondingly, people feel better when they have a longer walk to work.

ERIK SANDBLOM 2017-03-06        #24070

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3360 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik