Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Resor övrigt    Markbunden kollektivtrafik    Bil   

Bilkörandet minskar, tågresandet ökar

ERIK SANDBLOM 2008-10-30        #7753
DN rapporterade igår att bilismen minskar i Sverige sedan fem månader tillbaka på grund av bistra tider i ekonomin och ökade bensinpriser. Idag rapporteras att tågresandet ökar med tio procent i kvartal tre jämfört med samma period förra året. Jaha, men vad hände med "bistra tider i ekonomin" mellan igår och idag? Hur kommer det sig att "bistra tider i ekonomin" nästan bara tycks gälla branscher med högt oljeberoende och som förolämpar kundernas miljömedvetande?

När Volvo varslade tusentals anställda för några veckor sen hette det att ingen kunde förutse utvecklingen. Ingen kunde tro att kunderna skulle inse det töntiga med stadsjeepar eller att oljepriset skulle stiga. Men det är ju bara total förnekelse, för det har miljörörelsen pratat om i många år. Se bara på Mikael Johanssons tråd om olja och energieffektivisering med 243 inlägg som ett litet, litet exempel. Sällan har det kännts så rätt att påtala VAD VAR DET VI SA.

Nu är det bara fem månaders utveckling med minskat bilande och samtidigt ökat tågresande, så någon kanske tror att det handlar om tillfälligheter. Men samtidigt kan det knappast göras ännu tydligare: bilandet minskar på samma gång som tågresandet ökar. Det ökande tågresandet är dessutom en trend som pågått i flera år och som nu fortsätter, trots bistra tider i ekonomin.

Much ado about inget

Liknande skygglappar som på Volvo har vi sett hos Vägverket i Uppdrag Granskning. I tidningen Miljöaktuellt försvarar Vägverkets direktör Ingemar Skogö nu uttalandet att koldioxidutsläppen inte ökar när man bygger en ny motorväg för 25 miljarder kronor. Han säger att han jämför med situationen som skulle uppstå om inget görs. Men vem har sagt att inget ska göras? Om verkligen ingenting ska göras så borde det inte bli några koldioxidutsläpp alls. "Inget" ju betyder att man exempelvis inte kör bil, för om man kör bil så är det något man gör, och om man gör något så kan man inte samtidigt göra inget. Man ställer sig frågan vad Ingemar Skögö menar med "inget". Ingenting kan man gissa. Ja, jag har inget att tillägga.

Man kunde ju önska att finansminister Anders Borg och andra bilkramare inser att tiden för stora vägutbyggnader är över och att människor nu vill resa med tåg. Tågresenärer måste inte spännas fast med säkerhetsbälten, kan gå på toaletten när som helst utan att stanna fordonet, och har möjlighet att sova och äta. Luftkonditionering och trådlöst internet är i många stycken självklarheter. Tågen kan framföras tre gånger så fort som bilar och med ökad säkerhet. När man kommer fram behöver man inte parkera, utan tåget körs undan helt automatiskt.  

DN 29/10: Bilåkandet minskar i Sverige

De bistra tiderna och höga bensinpriserna syns nu tydligt i trafiken. Sedan maj har bilåkandet i Sverige minskat varje månad jämfört med förra året.

Grafik DN 30/10: Minskad vinst för SJ

Resandet har ökat med 10 procent jämfört med samma period förra året. Omsättningen för det tredje kvartalet steg med drygt 200 miljoner kronor till 2,2 miljarder kronor.  

SJ: VDs presentation av delårsrapporten för Q3 2008 PDF

Miljöaktuellt 23/10: Vägverkets GD ljög rakt in i kameran

Miljöaktuellt 30/10: Vägverkets generaldirektör i kommentar om artikel Foto banverket.
ERIK SANDBLOM 2008-10-30        #7754

Resandet med SJ har ökat trots att utbudet inte har ökat. Man verkar ha rensat för att SJ övertog Norrlandstågen i somras.

http://www.sj.se/content/1/c6/09/09/67/Q3_version081029_final.pdf

ERIK SANDBLOM 2008-10-30        #7755

Det är inte bara resandet hos SJ som har ökat, och det är inget enstaka skutt. Tågresandet är stabilt ökande på järnvägen som helhet. Den här figuren sträcker sig dock bara till andra kvartalet 2008.

http://sika-institute.se/Doclib/2008/Statistik/ss_2008_25.pdf

ERIK SANDBLOM 2008-11-03        #7772
Sika, Statens institut för kommunikationsanalys, gjorde 2002 en prognos på resande och godstransporter som sträcke sig till 2010. Syftet med prognosen var att ge underlag för investeringar i vägar och järnvägar. Tågresandet överstiger prognoserna Banverket publicerade i våras en rapport som visade att Sikas prognos överskattade tillväxten inom vägtrafiken och flygtrafiken, medan man underskattade tillväxten inom järnväg och annan kollektivtrafik. Även trafiken med lastbil öveskattades och godstrafiken med tåg underskattades. Mellan 1997 och 2010 gissade man att tågresandet skulle öka 26%; men redan till år 2007 hade tågresandet ökat med hela 46%. Buss, taxi, spårväg och tunnelbana antogs öka med 8%, men hade redan år 2007 ökat med hela 18%. Medan resandet med bil, MC, och moped antogs öka med 29% till 2010, låg siffran år 2007 ännu på mer blygsamma 17%. Ökat tågresande trots uteblivna järnvägsbyggen Ökningen av tåg- och kollektivresande är än mer anmärkningsvärd när man betraktar att prognosen antog att en hel massa nya järnvägsbyggen skulle vara klara inom prognosperioden. Trots att dessa järnvägsbyggen inte har blivit klara, så ökar tågtrafiken mer än man trodde. Som exempel på utbyggnader som förutsattes kan nämnas Citytunneln i Malmö, Botniabanan med upprustning av Ådalsbanan, komplett dubbelspår Uppsala – Gävle, nästan komplett dubbelspår på Västkustbanan, dubbelspårsetapper Trollhättan – Göteborg, samt kraftig kapacitetsökning genom centrala Stockholm. Inget av ovan nämnda projekt har ännu blivit klara och kommer i verkligheten heller inte att vara klart före 2010. En förklaring till pognosmissen är att man antog att det skulle bli billigare att köra bil, men i verkligheten har det blivit 25% dyrare enligt Banverkets rapport. Man trodde att bilarna skulle bli snålare samtidigt som bensinpriset förblev oförändrat. Så har det inte blivit. Banverket: Rapport: Prognos 2010 och verklig utveckling Så visst verkar det som att det sker en strukturomvandling i resandet just nu, till förmån för tåg och kollektivtrafik.

MATTIAS CARLSSON 2008-11-03        #7773

Om man tittar på den data från Vägverket som DN refererar till den 29/10 så ser man att det är personbilstrafiken som står för minskningen över det senaste året, medan lastbilstrafiken däremot fortsätter att öka.

http://www.vv.se/templates/page3____23649.aspx

ERIK SANDBLOM 2008-11-04        #7780
Tack för kompletteringen Mattias! Ur miljösynpunkt kan personbilstrafiken sägas vara sämre än lastbilstrafiken eftersom lastbilarna är effektivare. Biltur till mataffär miljöbov Att ta bilen till matbutiken frestar hårt på miljön. De transporterna släpper ut mer än alla andra transporter i livsmedelskedjan - sammanlagt. Men lastbilarna utgör en större trafikfara eftersom de är större och tyngre.

ERIK SANDBLOM 2008-11-04        #7781
Ekot: Allt fler reser kollektivt Allt fler reser kollektivt i Sverige, och inte bara i storstäderna. En kartläggning som Sveriges Radio gjort visar att resor med lokaltrafiken stadigt ökar i 18 av 21 län. I till exempel Värmland har resandet med buss mellan Karlstad och Karlskoga ökat med 152 procent på tre år. Hur lågkonjunkturen påverkar resandet är svårt att säga. Människor kan tvingas åka längre för att hitta jobb.

ERIK SANDBLOM 2008-11-10        #7899
Vägtrafiken i Storbritannien minskar Independent: Traffic levels fall for first time in decades: Motor firms head for crash Besides the three-day week in 1973 and two world wars, traffic has steadily increased since the beginning of mass production of the motor car more than a century ago. But the new DfT figures show a 2.2 per cent decrease between July and September this year. This followed a 0.5 per cent decrease between April and June. The decline runs against the official predicted trend of an increase in traffic of 1-2 per cent a year. Britain is in the early stages of a recession, with unemployment rising and industry shrinking, leading to fewer cars and HGVs on the roads. But during the recession of the 1990s, traffic remained static, suggesting there are other reasons for the decline. It would appear thousands of motorists are giving up driving, either because of soaring fuel costs, rising parking and car taxes or because of the environmental cost. Neil Greig, director of policy and research at the Institute of Advanced Motorists, said: "It is too early to say there is a definite long-term trend here, but there is no doubt these are the best figures we have to go on suggesting a decline in traffic."

ERIK SANDBLOM 2008-11-10        #7900

Under tolv månader till oktober 2008 låg bilkörandet i USA på lägsta nivån sedan tolvmånadersperioden till mars 2004.

http://www.fhwa.dot.gov/ohim/tvtw/08octtvt/figure1.cfm

ERIK SANDBLOM 2008-11-10        #7901

Som vanligt tar tåget marknadsandelar av flyget på Stockholm-Göteborg/Malmö.

http://www.sj.se/content/1/c6/09/09/67/Q3_version081029_final.pdf

ERIK SANDBLOM 2008-12-02        #8298

Dagens Industri: Krisen har inte nått hotellbranschen Antalet gästnätter på hotell uppgick under oktober till 2,42 miljoner i Sverige, en ökning med blygsamma 0,4 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt har antalet belagda rum minskat med 2 procent. Det visar färska siffror från Nutek och Statistiska Centralbyrån, SCB. ”Antalet uthyrda bäddar ökar snabbare än antal belagda hotellrum och det beror på att det bor fler i varje hotellrum”, säger Björn Arnek, branschekonom vid SHR. Samtidigt fortsätter bilkörandet att minska.

http://www.vv.se/templates/page3____23650.aspx

ERIK SANDBLOM 2008-12-15        #8600
Wall Street Journal: Americans Continue to Cut Back on Driving “The fact that the trend persists even as gas prices are dropping confirms that America’s travel habits are fundamentally changing,” Transportation Secretary Mary E. Peters said in a statement.

ERIK SANDBLOM 2009-01-28        #9138
Tri-State Transportation Campaign: Gas Prices Fall, But Auto-to-Transit Shift Continues Americans drove almost 13 billion fewer miles in November of 2008 than in November 2007, a decline of 5.3 percent. That is the second biggest drop in driving of any month this year, and it came even as gas prices were falling to the $2 per gallon range. Assuming that trend holds true through the end of the year, it would represent the biggest decline in driving since World War II. Meanwhile, transit systems across the country are reporting record ridership. Nationwide, ridership grew by 5 percent through September of 2008 compared to the same period last year, according to the American Public Transportation Association. APTA doesn’t yet have nationwide data for October and November, but cities as diverse as Albany, Kansas City, Boston, San Francisco, Philadelphia, Dallas and Portland, Oregon all saw continuing ridership gains in November. Within the tri-state region, preliminary numbers from NYC Transit show modest, but continuing November growth on buses and subways.

ERIK SANDBLOM 2009-01-29        #9177
Resandet med SJ AB ökade med 8 % under fjärde kvartalet. För helåret 2008 ökade resandet med 9%. SJ ökar resultatet och förbättrar punktligheten

ERIK SANDBLOM 2009-02-07        #9356
Vårt Göteborg: Bilresorna minskar – fler väljer cykel och kollektivtrafik Under förra året minskade biltrafiken med två procent samtidigt som cyklandet ökade tre procent och kollektivresandet med fem procent.

ERIK SANDBLOM 2009-02-27        #9601
Gas Demand Edges Higher, Lifting Crude Trots att bensinpriset har sjunkit tillbaka ligger bensinkonsumtionen runt två procent under förra årets nivå under januari-februari i USA.

THEODOR ADOLFSSON 2009-03-01        #9617
I senaste Forskning och Framsteg finns en intressant artikel om bilismens historia, delvis i relation till järnvägens. Redan på 20-talet var vägtrafiken ett stort hot mot järnvägen och 1930 fanns 100 000 personbilar, 40 000 lastbilar och 3 000 bussar. Det var lite mer än vad jag skulle ha trott. Bilismen var alltså omfattande redan långt innan 1950-talet. Massbilismen har existerat längre än vad järnvägen existerade innan massbilismens intåg. Det kan vara värt att tänka på när järnvägen ibland framförs som det dominerande transportmedlet förr i tiden, att det egentligen inte var en så lång period. Vi har redan levt med massbilismen längre, visserligen med ett visst avbrott under kriget.

http://fof.se/?id=09256

ERIK SANDBLOM 2009-03-01        #9618
Theodor, befolkningen 1930 var 4,15 miljoner. Om det fanns 100 000 bilar så blir biltätheten 24 personbilar per 1000 invånare. Idag ligger biltätheten på 463 personbilar per 1000 invånare. Sundbybergs och Göteborgs kommuner ligger på en låg nivå, 295 respektive 349 (ner från 357 förra året). För att tala om massbilism måste vi ha en vettig definition på ordet. Jag föreslår att endast kalla det massbilism om det finns minst 100 bilar per 1000 invånare. Jag vet inte när detta tal överskreds, men jämfört med 1930 krävs en fyrdubbling av antalet bilar per capita! FOF-artikeln av Gunnar Falkemark har dock en bra poäng i att bilismen idag är ett moget system med stor systemtröghet. Man kan inte bygga bilfria stadsdelar eller införa trängselskatt utan omfattande kattrakande. Samtidigt har det hänt saker: tågresandet ökade med 72% mellan 1992 och 2007, och lågprisflyget har exploderat. Lokaltrafiken i städer har förbättrats och resandet ökat. Under det närmsta decenniet tror jag många kommer upptäcka att de inte behöver någon bil. På semestern flyger man och till vardags åker man kollektivt, går och cyklar. Gunnar Falkemarks systemtröghet kommer förbytas i Erik Sandbloms ketchupeffekt! Sika: Fordon i län och kommuner 2008 Sika: Bantrafik 2007 Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967

THEODOR ADOLFSSON 2009-03-01        #9619
Erik Sandblom: Det kanske är lite överdrivet att kalla det massbilism. Men med en biltäthet på 24 promille så lär lågt räknat 10 % av befolkningen ha åkt bil regelbundet. Det är ändå en rätt stor del av samhället, även om det är långt ifrån dagens nivåer där det nästan förväntas att alla hushåll ska ha en bil. Hur många cyklar regelbundet i dag? Det kanske kan jämföras med 1930:s bilåkande. Det finns väl en massa cyklar men många av dem används nog inte.

ERIK SANDBLOM 2009-05-03        #10514

Vägtrafiken fortsätter att minska, medan resandet med SJ är oförändrat under perioden januari-mars. Fast volymnedgången inom Green Cargos järnvägsverksamhet var hela 30 procent. SJ effektiviserar för att öka konkurrenskraften Åtgärder för sänkta kostnader i tungt kvartal

http://www.vv.se/Startsida-foretag/vagar/Vagnatet/Trafikfloden-och-medelhas

ERIK SANDBLOM 2009-06-24        #11248

Green Cargo återanställer Green Cargo återanställer sju av de 49 personer som fick gå i Hallsberg. Vägtrafiken är fortfarande på väg ner på årsbasis.

http://www.vv.se/Startsida-foretag/vagar/Vagnatet/Trafikfloden-och-medelhas

ERIK SANDBLOM 2009-06-30        #11312

Tågresandet ökade med 6,4 % under fjärde kvartalet 2008 jämfört med samma period året innan. Under första kvartalet 2009 blev tillväxten 0,0 %. Så vägtrafiken började minska redan andra kvartalet 2008. Tågresandet fortsatte öka under tre kvartal efter att vägtrafiken började minska.

ERIK SANDBLOM 2009-06-30        #11313

Godstransporterna med tåg började minska först under fjärde kvartalet 2008. Källa båda tabellerna: Sika, Person- och godstransporter på järnväg, kvartal 1 2009

ERIK SANDBLOM 2009-08-14        #11696

Vägtrafiken har börjat öka igen och är snart tillbaka på nivån för våren 2008. Figuren sträcker sig fram till juli 2009. Det ser ut att bli allt för denna gång!

http://www.vv.se/Startsida-foretag/vagar/Vagnatet/Trafikfloden-och-medelhas

MATTIAS CARLSSON 2009-09-14        #12069
Biltrafiken ökar med 3% i augusti jämfört med förra året. Vägverkets GD är glad och ser det som ett tecken på att konjunkturen vänder uppåt. Birger Schlaug förfasas över hur svårt det är för många att tänka miljö och ekonomi samtidigt: "Politiska kommentatorer tycks fortfarande mena att miljö är ett särintresse och att ekonomiska teorier är naturlagar."

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&id=1941111

ERIK SANDBLOM 2010-06-15        #15037
Trafikbarometern: Personbilstrafiken har minskat med ca 2% hittills i år

Jag tycker det ser ut som att vintervädret minskade trafiken i vintras, och under våren har trafiken legat på samma nivå som 2009.


ERIK SANDBLOM 2010-09-27        #15827

Ekot. "Inga fler motorvägar i Sverige"

Ett antal mil norrut i Bohuslän planeras ytterligare en sträcka motorväg med start om något år. Men det kan samtidigt vara ett av de sista byggena på länge. Orsaken är att motorväg kostar stora pengar och tar mycket mark. Många vägbyggen i dag handlar istället om så kallade två plus ett-vägar med vajerräcken.


MATTIAS CARLSSON 2011-11-29        #19480

Motoriserat inrikes resande per capita i 8 OECD-länder 1970-2007/08 (Millard-Ball & Schipper 2010)

Inrikes resande mätt i passagerar-kilometer per capita ser ut att ha planat ut de senaste åren i Sverige, enligt en artikel i Transport Reviews. Samma trend syns i andra västeuropeiska länder och Japan. I USA, Kanada och Australien är trenden dock fortfarande stigande.

En trolig anledning till att resandet planar ut är att folk i allmänhet inte vill tillbringa mer än en timme om dagen på resande fot och om inte reshastigheten ökar så ökar inte heller resandet.

Viktigt att notera är dock att utrikes flygresor inte är medräknade.

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19595

Vägtrafiken i England toppade 2007.

I England toppade den motoriserade vägtrafiken 2007. Resandet med personbil har minskat 4,5% sen 2007 och ligger nu på samma nivå som 2001. Men resandet med tåg har ökat 8% sen 2007 och med 33% sen 2001.

Som andel av resandet (personkilometer) toppade personbilen under mitten av nittiotalet på 87%, idag har det minskat till 84%. I stort sett hela tappet har gått till tågresande, som ökade från fem till åtta procent från perioden 1993-96 till 2010.

Transport Statistics Great Britain: 2011

Passenger transport by mode

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19596

Även i Sverige tycks vägtrafiken ha toppat 2007. Sedan 1990 har vägtrafiken ökat med drygt 20%.

Trafikverket. Trafikarbetets förändring

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19597

Tågresandet i Sverige toppade 2009, och under 2010 minskade tågresandet med 1%.

Sedan 1990 har tågresandet ökat med 70%.

Trafikanalys: Bantrafik 2010

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19598

Godstågen i Sverige slog rekord 2010 med 23,5 miljarder tonkilometer.

Sedan 1990 har godstrafiken med tåg ökat med 23%.

MATTIAS CARLSSON 2011-12-16        #19600

Sveriges BNP i fasta priser 1993-2010 (index 2005=100). Källa: SCB (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____219321.aspx)

Tack för datauppdateringen Erik. Att vägtrafiken har planat ut sedan 2007 kan mycket väl bero på den "svaga" ekonomiska utvecklingen. BNP var år 2010 något lägre än 2007.

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19601
Men Mattias, då är vi tillbaka till början av tråden. Att vägtrafiken minskar sägs bero på ekonomin trots att järnvägen samtidigt ökar. Jag sammanställer utvecklingen sedan 2007:

BNP: svagt nedåt
Vägtrafiken, fordonskm: svagt nedåt
Godståg, tkm: +1%
Tågresande, pkm: +9%

Förändringen beror alltså inte bara på sämre ekonomi. Resenärer och godstransportörer tycks inte värdera biltrafik lika högt som förr. Folk tycker det är coolare med tåg. Inte nog med att vägtrafikens marknadsandel sjunker, en utveckling som i England började redan på nittiotalet, nu sjunker vägtrafiken i absoluta tal också.

ERIK SANDBLOM 2011-12-16        #19602

Slår man ut bilresandet per person blir mönstret ännu tydligare. I England nåddes toppen runt millenieskiftet och bilresandet har nu fallit tillbaka till 1990 års nivå.

Has Britain reached “peak car”? New Statesman

MATTIAS CARLSSON 2011-12-16        #19603
Ja det har du rätt i. Tänkte inte på att det var så tråden började...

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-12-16        #19604
Stämmer dåligt i Sverige - bilåkandet har bara ökat sedan 1980 - inga tecken på någon utplaning - ens om man räknar med ökad befolkning.

se tabell 3, http://www.trafikverket.se/PageFiles/25435/nov10/05-2011_PM%20v%C3%A4gtrafikens%20utsl%C3%A4pp%20110330.pdf

MATTIAS CARLSSON 2011-12-17        #19605
Intressant. Vad är det som skiljer dessa Trafikverksdata från de Trafikverksdata som Erik redovisar? Redovisar de olika saker eller är det mätmetoden som skiljer sig åt?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-12-17        #19610
"Eriks" siffror visar endast trafikarbete på statliga vägar, och mätmetoden är möjligen lite svajig för ett enstaka år eftersom man inte mäter alla sträckor och vädret kan skifta en smula mellan åren. De siffrorna jag visar på, utgår istället från hur långt bilarna de facto rullar - oavsett vilken väg de går på - baserat på bilprovningens siffror.

Möjligen speglar skillnaden mellan siffrorna inflyttningen till städerna som skett de senaste 20 åren. Synd bara att man tagit bilvanorna med sig från landsbygden i så fall...ERIK SANDBLOM 2011-12-17        #19611
En annan möjlig förklaring till den svaga minskningen på statliga vägar och ökningen på samtliga vägar kan vara att när det statliga vägnätet byggs ut så ärvs de gamla vägarna av kommunerna. Så det statliga vägnätet är mer eller mindre konstant i längd, trots att vägnätet som helhet byggs ut hela tiden.

NILS OLSSON 2012-08-21        #21131
Bilkörandet i Sverige fortsätter nedåt, men med fler bilar.
http://www.infrastrukturnyheter.se/2012/08/bilk-rningen-forts-tter-att-minska

Jag tittar gärna på Trafikanalys (trafas) siffror.
Enligt trafa ser bilkörandet, med "mätarställningsmetoden", ut så här de senaste åren (antal körda mil):


Och järnvägsåkandet har utvecklats enligt denna tabell, som Erik har visat tidigare:

ERIK SANDBLOM 2013-05-06        #22368
Trafikexperter: Bilåkandet har nått kulmen. Ekot
Bilförsäljningen minskar. Och körsträckorna blir kortare, visar statistik från expertmyndigheten Trafikanalys. Och det är inte bara en effekt av lågkonjunkturen.

ERIK SANDBLOM 2013-05-17        #22389

Bilkörandet per capita minskar enligt Stockholms stads miljöbarometer.

Körsträckor med bil

ERIK SANDBLOM 2015-03-15        #23838
Nu ökar bilkörandet i riket enligt Ekot, men i städerna går det ner.

Trafikforskare Maria Börjesson har undersökt varför bilåkandet under många år verkade plana ut och i vissa områden minska, men det är enbart ett storstadsfenomen.
 
– Den nedåtgående trenden syns bara i storstäderna och det är precis samma sak som vi ser i Storbritannien och London, så det är ett fenomen som vi ser i hela Europa, säger hon.

ERIK SANDBLOM 2015-10-31        #23904

Nu har biltrafiken i USA börjat öka igen, och sätter nytt rekord.


Logga in för att svara


Produkter

Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Elcyklar (49)
Elmopeder (5)
Konverteringskit elcykel (3)
Trikar (16)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik