Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Sverige kan halvera sin energiförbrukning på 20 år

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-14        #7985

I en Swecoutredning beställd av Naturskyddsföreningen framgår det att Sverige utan större problem kan dra ner sin energiförbrukning till hälften genom energisnåla processer i industrin och ett bättre utnyttjande av spillvärme, genom energieffektivare bostäder och bättre isolering av byggnader och genom om att kommunerna bara får köpa in dokumenterat energismarta produkter. På bara 20 år! Voilá! Finns viljan så slipper vi alltså snart importerad kolkraft, slipper bygga ut fler älvar och kan stänga ett gäng kärnkraftsreaktorer. Ja, vi kanske kan stänga ner allihop om vi får lite snurr på vindkraftsutbyggnaden också.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article458803.eceMATTIAS CARLSSON 2008-11-14        #7986
Eller så låter vi kärnkraftsverken stå kvar - eller ersättas av nya rekatorer - och exporterar ett saftigt elöverskott till våra kolberoende grannländer....

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-14        #7987
Bekämpa pest med kolera? Jag skulle hellre se at vi utgår från hur mycket hållbar, ren och riskfri energi vi kan producera och anpassar våra hungriga energimunnar efter det. Men det är klart, europeisk konkurrenskraft och tillväxt måste komma först! Det är ju trots allt viktigare än att slippa klimathot och 100 000 år av extremgiftigt avfall. Säg att Sverige skulle ha en helt hållbar energiförsörjning om 20 år, utan fusk som kärnkraft, kol, olja och gas. Och inte så mycket biobränsleanvändning så att det uppstår andra allvarliga miljöproblem. Jag tror det skulle kunna tjäna som ett mycket inspirerande exempel. Kan Sverige, så kan andra länder. Visst, vi har extra goda förutsättningar med våra älvar, men det finns andra speciella förutsättningar i andra länder som kan utnyttjas. En del länder har bra vågkraftspotential, en del har bättre solförutsättningar.

LARS SCHALE 2008-11-18        #8029
Nytt hus pågång utanför Malmö som skall få överskott på energi. se länken

http://plusenergihus.roxull.se/sw104161.asp

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-19        #8071
Regeringens utredare Tomas Bruce är lite försiktigare och säger 14 % på åtta år.

http://www.regeringen.se/sb/d/11113/a/115822

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-21        #8097
Länsstyrelsen i Dalarna skickade i dagarna ut en tidning inom projektet Energiintelligent Dalarna: Energiprogrammet är ett åtgärdsprogram för att uppnå Dalarnas miljömål för energi och klimatpåverkan samt ett regionalt handlingsprogram i anslutning till Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogrammet. Det händer en del på området för närvarande. Lokaltidningen hade en energismart-kampanj riktad till barn. Det gick ut på att samla enegismarta poäng genom att släcka lampor, stänga av TV:n duscha kortare osv. Hur är detpå andra håll i landet?

http://www.dalarna.se/templates/dalarna/StartPageOther____988.aspx?epslangu

FREDRIK BERGMAN 2009-03-02        #9628
Universitetssjukhuset i Örebro har genom medvetna energisparåtgärder under de senaste åren minskat den årliga energinotan med i storleksordningen 30 miljoner kronor. Dessa pengar kan istället användas till att nyanställa personal... "Kari Åstedt , driftchef på sjukhuset, har svart på vitt. När han och hans manskap började se över energiförbrukningen för sjukhuset för 10 år sedan låg den på 260 kilowattimmar per kvadratmeter. Nu är den nere på 193 kilowattimmar per kvadratmeter. För den som är mer ekonomiskt än tekniskt intresserad är skillnaden 30 miljoner kronor. Så mycket kan Universitetssjukhuset lägga på annat, som till exempel att öka vårdpersonalen. ... Universitetssjukhuset leder energisparligan bland de svenska landstingen. Energisnålaste sjukhuset i Sverige helt enkelt. Och som en jämförelse: Om Örebro förbrukar drygt 200 kilowattimmar per kvadratmeter så ligger de sämsta sjukhusen på över 300 kilowattimmar." Nån mer än jag som blir sugen på att bli närking?

http://www.va.se/nyheter/2009/02/27/energi/

FREDRIK BERGMAN 2009-03-03        #9643
I går om sparpotential på svenska sjukhus. Idag om idrottsanläggningar. Mer goda exempel från mellansverige dock. Västerås denna gång. "Rapporter visar att våra idrottsanläggningar runt om i landet slukar mer energi än nödvändigt. Moderna belysningsteknologi och skräddarsydd ljusstyrning sänker inte bara anläggingarnas energinota, utan ger också bättre belysning. Rocklunda i Västerås är tillsammans med några andra ett undantag, en så kallad BelysningsSmart anläggning."

http://www.recyclingnet.se/iuware.aspx?pageid=4564&ssoid=96997

FREDRIK BERGMAN 2009-03-03        #9644
Här en annan, mer utförlig, artikel på samma tema. Från energimyndigheten. "Det går att med ganska enkla åtgärder spara 25-35 procent av elanvändningen i landets idrottsanläggningar. Det visar en kartläggning som Energimyndigheten gjort. Energiinventeringarna är gjorda i ishallar, badhus, idrottshallar och kombianläggningar (med flera verksamheter). Totalt förbrukar landets ishallar, badhus och idrottshallar omkring 1 TWh energi per år."

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Idrottsanlaggning

FREDRIK BERGMAN 2009-03-03        #9645
IVA talar oxå om sparpotentialen, men tror i bästa fall "bara" på 1/8 minskning av totala svenska energibehovet till år 2020. "Redan till 2020 kan Sverige minska energiförbrukningen med en åttondel av dagens 404 TWh. Det motsvarar tre städer i Stockholms storlek. Men det krävs kraftiga åtgärder och ökad vilja till effektivisering. Störst potential har byggnader. Det visar den nya studien Energieffektivisering - möjligheter och hinder från IVAs projekt Vägval energi. Teoretiskt sett skulle industrin kunna eliminera 13 av totalt 157 TWh, byggnader med 33 av totalt 145 TWh och transporter med 13 av totalt 101 TWh. - Med dagens ambitionsnivå och ekonomiska incitament räknar vi bara med en effektivisering på 2 TWh för industrin, 8 TWh för bebyggelsen och 5 TWh för transporter. Alla sektorer kan alltså effektiviseras väsentligt mer genom nya kraftfulla åtgärder, säger Peter Nygårds, projektets ordförande."

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/vi-kan-spara-energi-motsvarande-tr

MATTIAS CARLSSON 2009-03-03        #9646
Bristande kompetens och personella resurser försvårar effektiviseringsarbetet, enligt Svensk Energi: "Alla pratar energieffektiviseringar – vilka de ekonomiska förutsättningarna är och hur mycket energi som kan sparas på olika åtgärder. Det som glöms bort är dock människan. Det menar Edvard Sandberg på Svensk Energi, branschorganisation för Sveriges elföretag. ”Risken är stor att alla ambitioner stannar vid tomma ord. Sverige vill göra mycket för att spara energi, men människan glöms bort i sammanhanget. Jag är rädd för att kompetensen och de personella resurserna tryter”, säger Edvard Sandberg. ... ”Jag uppskattar att de svenska energibolagen har ungefär 200 personer som är sysselsatta med de här tjänsterna. Men om några år behövs säkert en fördubbling av personalen. Då är frågan: var finns de och hur ska de rekryteras? Redan nu har företagen svårt att få tag på personal.” Det är nödvändigtvis inte civilingenjörer som Edvard Sandberg tänker på, det handlar också om drifttekniker och ingenjörer."

http://www.va.se/nyheter/2009/03/03/kompetensen-tryter-i-energ/

MATTIAS CARLSSON 2009-04-24        #10436
Svante Axelsson applåderar oppositionens utspel om utvidgning av ROT-avdragen till energieffektivisering i flerbostadshus. Men han påpekar samtidigt att vi inte får glömma bort den lätta industrin, här finns det stora möjligheter till effektivare energianvändning som i dagsläget är delvis försummade: "Den lätta industrin har idag ingen energiskatt alls. De bör betala den vanliga energiskatten som hushållen betalar. Den kan med fördel kombineras med en viss skatterabatt om företaget gör en systematiskt energieffektiviseringsplan (resten av energiskatten kan växlas mot sänkt skatt på arbete) . Det behöver inte vara mycket skatterabatt. Erfarenheten visar att företag och hushåll kan ta på sig stora åtganden för att åtnjuta en skatterabatt. Se bara på exemplet från de energiintensiva industrierna där många i praktiken har gjort investeringar i energieffektvisering utifrån principen att de då uppfyller kraven för att slippa betala ett halvt öre per Kwh. Vilket parti blir först med att låta industrin också få betala energiskatt i utbyte mot viss rabatt om de gör ett systematiskt arbete med att nyttja energin effektivare? Prof. Björn Karlsson i Linköping har visat med sina konkreta exempel att det är går att halvera energianvändningen och det är mycket lönsamt. Ibland måste man locka med några frön för att företagen skall hitta gratisluncherna."

http://blogg.naturskyddsforeningen.se/svante/2009/04/24/rotutfyllning-kanns

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-31        #16767
Världen kan minska sin energiförbrukning med 73 %, med befintlig teknik som väggisolering och treglasfönster, enligt en studie publicerad i New Scientist:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.365789/sa-klarar-vi-oss-pa-27-procent-av-energin

MATTIAS CARLSSON 2011-03-24        #17332
Veckans Affärer har undersökt energieffektiviseringsarbetet i Sveriges 500 största företag. Undersökningen kom fram till att:

energieffektivisering är något som framförallt sker i egen regi, utan extern hjälp och att den största svårigheten för att påbörja ett energieffektiviseringsarbete är att beräkna hur mycket det kommer kosta

Logga in för att svara


Produkter

Varmvattensparande produkter (4)
Belysning (1)
Energimätare (3)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)
El (3)
Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik