Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering   

Hur vill du att staden ska vara?

ERIK SANDBLOM 2008-12-12        #8541

Foto Privat, från GFTs hemsida

Bebyggelsen styr våra liv. Den påverkar hur långt vi har till skola, dagis, mataffären, kollektivtrafik med mera. Och vad är det som styr bebyggelsen? Ibland kan man tro att det är marknaden, men så är det inte riktigt. För att bygga krävs bygglov, vilket man får av kommunen. Kommunerna har planmonopol i Sverige, och det fungerar på liknande sätt i många andra länder.

Så om du ser ett köpcentrum utanför stan och har synpunkter på det, kom då ihåg att just detta bygge har fått bygglov av kommunen. Kommunen har troligen finansierat vatten, avlopp och elledningar, för att inte tala om vägbyggen dit. Det som styr bebyggelsen är alltså i hög grad lokalpolitikerna. De har veto på varenda nybygge!

Det finns alltså möjlighet för befolkningen att agera demokratiskt påverka sin omgivning. Förutom att rösta och påverka politiker så kan man lämna in yttranden i samband med att kommunen gör översiktsplaner och detaljplaner. Titta på din kommuns hemsida, där du kan ladda ner planerna.  

Artikelserie om stadsplanering

Göteborgs Fria Tidning körde en artikelserie om stadsplanering i höstas och alla artiklarna finns på hemsidan. De är alla intressanta och läsvärda för alla som är intresserade av städer och bebyggelse. Den artikel som jag själv tyckte var mest tankeväckande handlar om att staden inte bara skapas av planerare, arkitekter och politiska processer utan även människorna på plats. Artikeln tar upp exemplet Anna som förvandlade en skräpigt buskage utanför sitt fönster på granntomten till en liten trädgård.

Detta var alltså någon annans mark, så förhoppningsvis tog ingen illa upp! Poängen är som jag förstår den att fulländande städer kan inte skapas på ett ritbord utan behöver livs levande människor som gör något av alla små överblivna plättar i stan.Kul eller hur?

Ett aktuellt exempel på stadsplanering är Södra Gårda i Göteborg, ett genuint innerstadsområde där kommunen vill riva ett gäng gamla landshövingehus för att göra plats för parkeringshus. Svenska Mässan ska nämligen expandera, och de gamla landshövingehusen ligger nära motorvägen och uppnår därför inte normer på luftkvalitet och buller. Därför anses renovering inte vara ett alternativ. Du kan se foton på området på Yimby Gbgs hemsida. På Yimby föreslår dom att inte riva husen, utan istället bygga på höjden på Svenska Mässans befintliga hus och på Lisebergs norra parkering.

GFT: Staden är ditt vardagsrum

GFT: Argument -- serie om stadsplanering
ANTON STEEN 2008-12-12        #8555
Verkligen intressanta artiklar!!

MAGNUS BILLBERGER 2008-12-16        #8617
Det kommula planmonopolet - en av tillväxtreligionens riktiga gullungar. Närheten till innevånarna och möjligheten för den enskilde att påverka ser jag som goda sidor, men tyvärr anser jag att kommunerna inte är mogna det ansvar som planmonopolet innebär. Jag skulle gärna se en nationell planövermyndighet som har i uppdrag att kontinuerligt granska kommunernas planarbete. Jag ska passa på att dra ett exempel från verkligheten: I en större mellansvensk kommun byggdes en ny statlig väg. Kommunen ställde långtgående krav på Vägverket att utföra olika former av miljöskydd. Bland annat fanns en skogsdunge som ansågs oerhört viktig att skydda. Vägen hann nätt och jämnt bli klar innan det stod klart att nämda skogdunge skulle huggas ner inom kort. I den kommunala planeringen hade man nämligen kommit på att man borde öppna för expansion av ett stort köpcenter.

ERIK SANDBLOM 2008-12-16        #8618
Just köpcentrum nämns ibland som ett skäl till att det borde finnas en regional myndighet för planeringen. Kommunerna tävlar nämligen om att få köpcentrum vilket innebär att köpcentrumfolket kan spela ut kommunerna mot varandra. Köpcentrum anses dra folk från grannkommunerna. Det kan ligga något i det, samtidigt som kommunerna självklart också kunde konkurrera med gulliga innerstadsgator om dom bara ville. Det drar också folk. Många orter har ju någon gullig gammal gata med gulliga kaféer. Det borde man kunna bygga vidare på. Man kan bygga klassiska hus med lägenheter överst och butikslokaler i gatuplan. Det ger stadskänsla och är ett bra komplement till Gulliga Gatan. Jag tror det blir mer genuint om man verkligen kan handla saker på riktigt, t ex ICA, klädaffär, osv.

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-08        #8784
Nu finns det lite slantar att bygga mer hållbara städer för. Fler och bättre cykelbanor och färre maffiga köpcentrum för bilägare kanske man kan hoppas på? Och varför inte lite bättre förutsättningar för urban odling. Och stöd för att energieffektivisera bostäderna så klart, istället för att bygga nya kraftvärmeverk.

http://www.regeringen.se/sb/d/11219/a/118048

ERIK SANDBLOM 2009-01-08        #8785
Några slantar behövs inte. Det behövs bara att kommunerna inte ger bygglov till bilberoende externa köpcentrum. Då kommer pengarna satsas inne i städerna istället. Det är lite som med cykelbanor. Slutar man bara med att bygga stadsmotorvägar så finns ett överflöd av pengar till cykelbanor och "dyra" cykelbroar.

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-12        #8804
I studio ett ställs fördelarna med förtätning mot fördelarna med grönområden. Fördelarna är kortare transporter och bättre möjlighet till kollektivtrafik, säger Erland Ullstad, ledamot i delegationen för hållbara städer. Grönområden kyler dock av staden vilket kan vara viktigt av folkhälsoskäl. I en stor stad som Stockholm kan temperaturen vara 7-8 graders högre än på landsbygden pga asfalt och byggnader. När det var värmebölja i Europa var det främst folk i städer som dog. I Slottsskogen kan det varma sommar dagar vara 4-5 grader svalare än i övriga staden, och parken kan påverka temperaturen upp till 1000 meter in i stadsbebyggelsen. Grönområden har många andra fördelar säger Henrik Ernstsson. Barn och äldre mår bättre, luftkvaliteten blir bättre, och ekosystemtjänsterna fungerar bättre, t.ex. grundvattennivå och pollinering. Koloniområden spelar stor roll för pollinering. Det behöver finnas ett nätverk av grönområden menar han. När man förtätar för att öka effektiviteten glömmer man bort tjänsterna som grönområdena ger.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&id=1536467

ERIK SANDBLOM 2009-01-13        #8847
Vetenskapare har börjat studera hur staden påverkar människors hjärnor. Att bara vara i stadsmiljö hindrar grundläggande mentala processer, skriver Boston Globe. Trafik och reklam tar upp stor mental kapacitet. Samtidigt är naturmiljöer dokumenterat hälsosamma för konvalecenter. Boston Globe: How the city hurts your brain Jag hade förstås tyckt det var fint om dom konfronterade biltrafiken lite mer direkt. Tar man bort den så blir de flesta städer med en gång mycket trevligare att vara i. Men dom nämner "trafiken" flera gånger och det är väl tillräckligt tydligt egentligen.

ERIK SANDBLOM 2009-01-18        #8930
DN: Ingen plats för stadsbarn i Stockholm Allt fler väljer att bo kvar i Stockholms innerstad sedan de skaffat barn och antalet barn har därför ökat markant de senaste åren. Närheten till det mesta är det som lockar föräldrarna. Samtidigt finns en ny trend i bostadsbyggandet. Det ska byggas tätt och funktionsblandat. Det innebär att ett nytt område ska innehålla både bostäder, arbetsplatser och gott om transportmöjligheter. Hornsbergs strand är ett typexempel på hur Nordvästra Kungsholmen kommer att se ut. Här byggs tätt och högt. Sju våningar blir standard, och gårdarna blir små. En undersökning av barnfamiljer visar att dom vill ha större innergårdar med mer solljus, vilket innebär lägre hus och därmed mer utspridd bebyggelse. "Min erfarenhet är att de föräldrar som väljer att bo kvar i stan är de som har en bra gård. Då kan man lämna barnen på gården och gå in och laga middag och hänga tvätt", säger en förälder. Signaturen Jenny på bloggen Betongelit uttrycker väl mina tankar om detta:
Jag tycker de tänker fel, de som ritar oanvändbara gårdar. Det är en himla skillnad att vistas på sin gård och att vistas i en park, parken är en utflykt, gården är nästan hemma. Det ena ersätter inte det andra. Det handlar också om att många barn idag (enligt forskning från SLU) har svårt att röra sig självständigt i sin närmiljö på grund av hårt trafikerade vägar och klantigt planerade områden. Hur påverkar det ett barn att alltid vara under uppsikt av sina föräldrar?
Kanske måste inte alla hus byggas låga och med stora innergårdar, men vill man verkligen ha en blandstad med alla slags människor, så måste det finnas hus som passar barnfamiljer i alla stadsdelar.

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-04        #9244
I den här nya artikeln i ansedda Lancet så slås det fast att tillgång till grönområden minskar skillnaden i ohälsa mellan fattiga och rika.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61689-X/a

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-11        #9397
Barack Obama vill ha förtätning: The days where we’re just building sprawl forever, those days are over. I think that Republicans, Democrats, everybody recognizes that that’s not a smart way to build communities.

http://www.greencarcongress.com/2009/02/president-obama.html

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-31        #10054
Så här såg det ut i Barcelona innan bilarna helt tagit över. Ganska gôtt va?

THEODOR ADOLFSSON 2009-04-16        #10280
Olle Helblom: "Efter mötet gick diskussionen om förtätning/utbyggnad i Majorna. Argumenten om att fler bostäder behövs i Majorna eftersom det är en så attraktiv stadsdel och så många, framförallt ungdomar, idag står utan bostad, ställdes mot argument om att Majorna i nuvarande skick måste bevaras i största möjliga mån. Många boende i Majorna är oroliga att omfattande nybyggnationer innebär färre allmänna områden och att butiker i området får slå igen till förmån för lägenheter." ------------------------------------------------------------ Att bygga lägenheter istället för butiker låter verkligen korkat. Med ett ökat befolkningsunderlag så ökar butikernas bärkraft och det finns då möjlighet att öka utbudet. Enligt oss i Yimby så ska man bygga blandstad, vilket innebär att bostäder, kontor, butiker och annat blandas i samma hus, kvarter och stadsdel. Butikerna läggs med fördel i bottenplanen så att människor har god tillgång till dem. En ökad blandstadsexploatering för också med sig att man har mer saker på nära håll (affär, arbete och bostäder i samma kvarter) vilket antagligen gör det enklare att klara sig utan bil. Dessutom gör en högre människotäthet det betydligt enklare att driva attraktiv kollektivtrafik, vilket också är viktigt för att få ner bilbehovet. Jag har väldigt svårt att se hur en gles bebyggelse generellt skulle vara mindre bilvänlig än en tät. En tät bebyggelse behöver inte betyda hus på varje plätt utan kan lika gärna innebära att man bygger husen lite högre, och på så sätt snarare får MER parkmark än vid gles bebyggelse. Men här gäller det att vara på sin vakt så att det inte förtätas på fel sätt.

http://gbg.yimby.se

THEODOR ADOLFSSON 2009-05-19        #10759
En Rapport från Naturskyddsföreningen tar upp effekterna av den glesa staden. Det är en ganska gedigen genomgång om historien om stadsutglesning och dess drivkrafter, dess påverkan på miljön och vad som kan ändras för att stoppa den.

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapp

ERIK SANDBLOM 2009-11-07        #12776
Emmali: Miljöpartiet och stadsbyggnadspolitiken I en riksdagsmotion omfamnar miljöpartiet staden som en miljövettig boendeplats: "[e]n stad har många ekologiska fördelar /.../" Motionärerna pekar på att förtätning är en bra metod för att få både stora och lite mindre städer att växa. Förtätningen ska helst ske på parkeringsplatser, nedlagd industrimark och på hustak. Detta för att många städer, framför allt i innerstaden, har en brist på grönområden, vilket är viktigt även för stadsbor att ha tillgång till. Fotnot: Emmali Jansson är ersättare i stadsbyggnadsnämnen i Göteborgs kommun

FREDRIK BERGMAN 2009-12-08        #13250
Göteborgsposten har i flera dagar skrivit om stadsplanering och det (frånvaron av) sådan kan leda till m.a.p. t.ex. ökad biltrafik eftersom nya bostadsområden ofta anläggs i glesbefolkade och för lokaltrafiken svåråtkomliga områden. Därför(?) diskussion med bl.a. stadsplanerare och representant för YIMBY Gbg i Studio Ett idag i P1. Intressant och delvis hoppingivande lyssning. "Förtätning av städerna Allt fler jobb finns i och kring storstäderna. Inflyttningen blir större och då ökar också pendlingen. Stadsplaneringen måste klimatanpassas men hur? Är lösningen en förtätning av storstäderna? I Göteborgsområdet byggdes förra året drygt 4000 nya bostäder. Var tredje så långt från kollektivtrafik att de boende blir beroende av bil. Hur fungerar stadsplaneringen när bilen blir en nödvändighet för att klara vardagen?"

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3291158

THEODOR ADOLFSSON 2009-12-08        #13253
I Stockholm debatteras innerstadens utbyggnad och förtätning för fullt. Härom veckan startades ett osakligt upprop mot två skyskrapor som ska byggas strax norr om den befintliga innerstaden. Uppropet är fullt av extrema formuleringar och osanna påståenden om hur husen kommer att skugga. Jag skriver om det på www.yimby.se och blir intervjuad av TV4-nyheterna Stockholm. http://www.yimby.se/2009/12/skyskrapor-%96-ja-varfor-in_845.html

http://www.yimby.se/2009/12/yimby-i-studio-ett-om-kli_846.html

ERIK SANDBLOM 2009-12-15        #13320
Hyresgästföreningen och Yimby GBG uppmanar till blandstadsbyggande på riktigt i Göteborgs-Posten: GP: Ta chansen och bygg en blandstad Den fruktansvärda bostadsbrist och segregering som lägger en förlamande hand över Göteborgs utveckling kan bekämpas med en mångfald av bostäder för en mångfald av människor. En bostadsenklav mellan ett bilberoende köpcentrum och ett renodlat kontorsområde är inte blandstad. Fortsätter vi bebygga centrala Göteborg på det viset förstör vi den unika tillgång vi har av byggbar kommunal mark.

JOHAN ERLANDSSON 2010-06-28        #15079
Västsvenska handelskammarens Johan Trouvé funderar lite över blandstad:

Inser att stadsutvecklingsfrågorna är oerhört viktiga. Sitter ju själv i ledningsgruppen för projekt Älvstaden, där vi arbetar med en vision. Jag är övertygad om att det behövs en vision för hela Göteborg, för hela Göteborgsregionen eller varför inte för hela Västsverige. Hur många vill vi ska bo i regionen framöver och hur stort är utrymmet för hyres- respektive bostadsrätter. En blandstad är det som eftersträvas! Hm ytterligare en roll för handelskammaren!

ERIK SANDBLOM 2010-07-12        #15248GP: Johannes Åsberg: En blandstad skapar möten

När det talas om stadsplanering så får man nämligen ofta intrycket att det är något ytterst komplicerat, svårbegripligt och oförutsägbart. Till viss del stämmer det. På detaljnivå rör det sig om oerhört komplexa processer. Men på en övergripande nivå är stadsbyggande egentligen väldigt enkelt. Man får det stadsliv man bygger för.

Vill man ha samma typ av stadsliv som i Linnéstaden så måste man bygga samma typ av stadsstrukturer som i Linnéstaden. Lokaler för handel och andra verksamheter i gatuplan. Hög täthet i bebyggelsen så man får ett tillräckligt underlag av boende och besökare.

Sammanhängande stadskvarter som ger gröna bullerfria innergårdar där barnen kan leka tryggt och ett finmaskigt gatunät som silar besökare och genomfartstrafik genom stadsdelen. Planerar man för det så får man det.


ERIK SANDBLOM 2010-07-12        #15249

Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, MP: Städerna måste göras om för att minska bilberoendet

Hur staden ser ut beror inte på slumpen. Medveten planering ligger bakom var det finns vägar, hus eller grönområden. Dagens svenska städer är till stor del uppbyggda kring bilen som norm. Varje parkerad bil tar i anspråk en yta stor nog att rymma minst tio cyklar, eller ett studentrum. Dagligen pågår en kamp om yta i staden. Vi behöver en diskussion om hur denna yta ska fördelas så att alla får plats, och vilka behov staden måste fylla för stadens alla invånare.


EJ LäNGRE MEDLEM 2010-08-23        #15531
Vill tipsa om den smygstartade kampanjen Situation Tjugoelva, en politiskt obunden kampanj vars syfte är att påverka stadsmiljön. Målet är att inom loppet av 2011 se ett mer hållbart Malmö.

Besök www.situation2011.se eller

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001470080354&ref=ts#!/group.php?gid=142351832462284&ref=mf

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4825ERIK SANDBLOM 2010-09-06        #15653Emmali Jansson (MP), ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat till riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige, skriver på Yimby GBG om behovet av en ny stadsplanering.

Krönika: Morgondagens miljonprogram byggs idag - gbg.yimby.se

Ett av problemen med de idag så utsatta miljonprogramsområdena är att de är uppdelade efter funktion. Man bor i ett område, arbetar i ett annat och handlar i ett tredje. Detta ger tråkiga områden och ett onödigt bilberoende med dålig luft och buller som följd. Samma uppdelning görs fortfarande när staden expanderar. Nya områden byggs med enbart bostäder eller enbart handel, vilket ger ett fortsatt bilberoende och framtida händelselösa bostadsområden. För att bryta trenden vill Miljöpartiet de Gröna bygga en roligare stad där bostäder, handel och kontor är blandade. Det ger en levande och intressant stad som främjar möten mellan människor.


Min kommentar: Det är en liten överdrift att säga att de nybyggda områdena är bilberoende. Trots allt brukar det mesta finnas inom 20 minuters cykeltur, men jag håller med om att den funktionsseparerade bebyggelsen är bilcentrerad.


MATTIAS CARLSSON 2011-06-27        #18244
Artikel i NY Times om skillnaden i stadsplanering och i inställningen till biltrafik mellan amerikanska och europeiska storsäder.

While American cities are synchronizing green lights to improve traffic flow and offering apps to help drivers find parking, many European cities are doing the opposite: creating environments openly hostile to cars. The methods vary, but the mission is clear — to make car use expensive and just plain miserable enough to tilt drivers toward more environmentally friendly modes of transportation.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-28        #18253
"Hur vill du att staden skall vara?" Utplånad, är svaret!

En stad kräver 10 ggr sin yta för att överhuvud taget kunna existera. Detta betyder utarmning av landsbygd.

Självhushåll är den enda livsstilen som kan rädda mänskligheten från kollektivt självmord.

Mänsklighetens ENDA väg mot framtid
går nu bakåt
med häst och vagn. 

Andra förslag emanerar ur dagdrömmeri!

Sorry, så är iskalla Fakta!

  

ERIK SANDBLOM 2011-06-28        #18254
Sven-Erik, tror du inte en cykel är resurssnålare än häst och vagn? En bra cykel håller längre än en häst.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-29        #18255
"Storgarv!!!" Joo, för tusan, men av vad skall cykeln, hela cykeln, inklusive nav, ev. växel, kedja, hjul, däck osv. tillverkas? Cykeln håller längre än en häst - men inte Jorden!:-)))

MATTIAS CARLSSON 2011-06-30        #18259
NY Times följer upp artikeln som nämns ovan med åtta korta debattinlägg från olika akademiker och intressegrupper. Intressant läsning. Ett exempel från Alex Marshall:

In center cities, we need to put drivers at their appropriate place in the urban hierarchy – which is quite frankly, at the back of the line. We need to not only change physical boundaries and traffic signals, we need to change legal boundaries to make drivers more liable for the harm they can do with their heavy, steel instruments.
It’s no accident that our sister global cities – London, Singapore, Frankfurt, Zurich, etc – are making these changes. They are finding that a city more oriented around walking, biking and transit is more desirable place to live and work. And that becomes part of a city’s appeal, its competitive edge.


SVEN-ERIK FORSLIN 2011-07-01        #18268
Mattias. Visst vore det ett framsteg om alla städer på jorden skulle införa förbud mot bilåkande inom stadskärnorna, till förmån för cyklar. Likafullt vore det ett feltänk, emanerande ur felaktig UTGÅNGSPUNKT för tanken, en utgångspunkt som med mycket god vilja och slutna ögon kunde anses relevant vid industrialsmens födelse, när jorden var oförgiftad, hennes 3 hav, Hyrosfären (vattnen) Litosfären (Jordytan) och Atmosfären ("Luften") friska , och ekosystemen intakta.

Så är det inte längre. Jorden är allvarligt sjuk. Samtliga hennes 3 hav är förgiftade av bla kemikaliesoppa. Av Jordens alla arter (symbiosen/livsväven) försvinner dagligen många i rask takt. 

Minsta pryl, cykel tex, är ur livsväven slitna bitar, omformade till en för människan bekväm pryl + Pengar!

NY UTGÅNGSPUNKT baserad på FAKTA om Jordens NUVARANDE tillstånd - och människors allt prekärare situation - är helt uppenbart helt nödvändig!

Den människa, politiker eller annan, som predikar att "Tekniska framsteg+Ekonomisk tillväxt är de nödvändiga ingredienserna för att dämpa klimatstörningar och andra hot", har nog inte tänkt efter, eller inte vågat öppna ögonen för faktiska realiteter.

Mänsklighetens ENDA väg mot Framtid
går nu bakåt (om nu inte "bakåt" egentligen är "framåt")
med häst och vagn

Tillverkning av 9 milliarder cyklar vore kanske dödsstöten, droppen ... Hästen mumsar gräs, dricker lite vatten bara...:-) 

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-30        #19899
Är VD:ar de nya stadsplanerarna?

So are we seeing a rise of CEOs doubling as urban planners? Two CEOs investing big money to improve existing downtowns doesn’t exactly qualify as a trend, but it’s a good reminder of the resilience of downtowns. These CEOs don’t just see a struggling downtown. With relatively cheap real estate in two great American cities, they see an opportunity to make a major change that will be mutually beneficial for the company and the city. It’s a culture you just can’t replicate in an office park.

http://www.smartplanet.com/blog/cities/the-rise-of-ceos-as-urban-planners/1751

MATTIAS CARLSSON 2013-06-04        #22442
Boverket har tagit fram en vägledning om samhällsplanering som stimulerar fysisk aktivitet i vardagen - "Planera för rörelse!". Utgångspunkten är att vi behöver utforma den bebyggda miljön så att den främjar folkhälsan. Inget revolutionerande innehåll vad jag kan se, men om den lyckas övertala ytterligare några kommunpolitiker och -planerare om att gång- och cykeltrafik är värt att satsa mer på så har den gjort nytta.

ERIK SANDBLOM 2013-06-11        #22450
Apropå kravaller i betongförorter:

Utsatt förort har rötterna i folkhemmet. Svenska Dagbladet
Gemenskap blev ett avgörande ledord och bland tidens arkitekter fanns en stark tro på att stadsplanering kunde åstadkomma och upprätthålla gemenskap mellan grannar. Men när socialdemokratin metaforiskt talade om en folkhemsgemenskap på ett nationellt plan var arkitekterna inriktade på betydligt mindre gemenskaper. I sociologiska termer skulle primärgruppens gemenskap åstadkommas och samhörigheten ansågs bli bättre om invånarna tillhörde samma kategori, samma yrkestillhörigheter och inkomstnivå. 

I den ljusa och moderna förorten skulle hemmafrun och de familjeförsörjande männen träffa sina grannar. Familjerna skulle umgås och barnen leka. Den lilla bygemenskapen stod som förebild. Förortsborna skulle helt enkelt trivas bättre om grannarna var av samma slag som de själva. Lösningen för primärgruppens gemenskap fanns i en indelning i små och avgränsande enheter. Därför blandades inte olika hustyper huller om buller i en och samma förort. I stället delades också grannskapsenheterna in i mindre delområden: 30–40 radhus i en avgränsad enklav, andra områden med villor, egna gårdar med hyreshus. Landskapsplaneringens inrutande effekter grupperar effektivt dessa enklaver med olika hustyper.

Bakgrunden var ett uttalat önskemål att bygga in social homogenitet. Effekten blev en segregerad struktur.

ERIK SANDBLOM 2014-01-09        #22955
Inga köpcentra runt Landskrona. SVT
Stora köpcentra innebär ofta arbetstillfällen för en kommun. Men det kan också leda till utarming av stadskärnorna. När Landskrona nu väger det ena mot det andra så blir det stadskärnan som vinner. Stan kommer att säga nej till framtida planer på stora butikskomplex.

Centrumexpert varnar för ny handel utan utredning. Nya Lidköpings-Tidningen 
I Kungsbacka tog den externa handeln nästan död på innerstaden. Stadskärnan börjar sakta återhämta sig men Henrik Olsson varnar politikerna i Lidköping för att göra samma misstag.
– Lidköpings centrum är unikt och det måste man bygga vidare på. Det är något som har byggts upp under en väldigt lång tid men som kan raseras väldigt fort om politikerna fattar fel beslut, säger Henrik Olsson.

JOHAN ERLANDSSON 2014-01-09        #22959
Underbart!

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3275 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik