Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Geotermik   

Geotermisk energi istället för kärnkraft?

ANTON STEEN 2009-02-21        #9502

Efter att ha pratat med Mats Leijon tidigare i veckan på Energy Crossroads i Uppsala har jag inte kunnat släppa tanken på storskalig geotermisk energi för elgenerering. Mats har flera gånger hävdat att geotermisk energi utgör det främsta alternativet av dem förnybara kraftslagen, följt av våg och vindkraft. En närmare titt på geotermisk energi och dess applikation i Sverige ger dock ett nedslående resultat. Energimyndigheten har ingen verksamhet inom området och det är ytterst svårt att hitta information om dess potential i Sverige. Hur kommer det sig att en av Sveriges främsta forskare inom förnyelsebar energi säger att detta är kraftslaget med allra högst potential medan det i praktiken inte finns någon debatt eller aktiv forskning? Har vi ignorerat en sovande jätte eller finns det helt enkelt ingen potential? I nästan samtliga Europeiska undersökningar som kartlägger potentialen för förnyelsebar energi finns geotermisk energi knappt med på kartan. (se bla. den flitigt refererade erene rapporten http://www.boell.de/downloads/ecology/ERENE-engl-i.pdf) Dock har jag hittat en intressant uppsats från Ångströmslaboratoriet i Uppsala som bedömer storskalig geotermisk energi som både ekonomiskt lönsam och tekniskt mogen. Kan detta stämma? Har kärnkraftslobbyn verkligen varit så framgångsrik att man lyckats tränga undan ett fullgott förnyelsebart alternativ. Finns det någon som kan skapa lite klarhet i denna fråga? Jag har också hört av mig till SGU - Sveriges Geologiska Undersökning - och inväntar svar.

http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Johan_Lundin.pdfMATTIAS CARLSSON 2009-02-21        #9503
Anton. Efter vårt korta samtal på konferensen så började även jag leta efter mer information om geotermisk energi i Sverige. Verkar dock inte finnas så värst mycket information tillgängligt i ämnet. På SGUs hemsida finns det en väldigt kortfattad informationstext: "Förutsättningarna i Sverige anses bäst i områden med stora grundvattentillgångar på stora djup (2–3 km), dvs. områden med mäktiga lager sedimentär berggrund eller förkastningszoner som till exempel Vättersänkan. Även områden där meteoriter orsakat uppsprucket urberg på djupet anses intressanta, till exempel Siljansringen, Dellensjöarna och Björkö i Mälaren. Den för närvarande största kommersiella geotermianläggningen finns i Lund, vars fjärrvärmebehov till 30 procent (250 GWh) täcks av 20-gradigt vatten från sedimentära lager på ca 700 meters djup. Värmen i vattnet värmeväxlas till fjärrvärmetemperatur." I övrigt har jag inte funnit så värst mycket via SGU, förutom ett remissvar i samband med kontrollstationen för klimatpolitiken 2008: "Bland åtgärdsmöjligheterna för att minska utsläppen borde även en mer förutsättningslös studie över potentialen för geotermi i Sverige genomföras. Med geotermi avses då utvinning av varmvatten från djupa geologiska lager. Potentialerna för geotermi inom landet är inte tillräckligt utredda och är sannolikt undervärderade." Det låter som en självklar del av det energipolitiska beslutsunderlaget. Men har inte sett något tecken på att en sådan studie genomförts.

http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/energi-klimat/fornybar-energi_info.html

ANTON STEEN 2009-02-22        #9504
Ja, jag såg också dessa korta uttalanden från SGU. Det verkar minst sagt vara ett område med potential. Inväntar med spänning ett mer uttömmande svar från SGU.

DANIEL SKOG 2009-02-25        #9562
Även här i Malmö har det tittats rätt seriöst på möjligheterna för geotermi. E.ON (då Sydkraft) fick stort stöd från den statliga LIP-programmet och gjorde 02-03 borrningar i Norra hamnen i Malmö. E.ON tyckte dock att det var för låga flöden främst i det andra borrhålet och valde att aldrig slutföra projektet utan borrhålen har "konserverats" för eventuellt framtida bruk. Borrhålen i Malmö beräknas enligt E.ON kuna ge 50 GWh årligen. Däremot känner jag inte till några försök till elproduktion med geotermi, hur är dessa anläggningar uppbyggda? E.ON skriver: http://www.eon.se/templates/Eon2PressPage.aspx?id=55137&epslanguage=SV http://www.eon.se/templates/Eon2PressPage.aspx?id=55619&epslanguage=SV Malmö stad skriver: (råkar vara undertecknad som layoutat materialet) http://malmo.se/download/18.3ee521181126c667a2280007965/fb02_geotermi.pdf Förutom ovan nämnda finns på Bo01-området i Västra Hamnen i Malmö ett akvifersystem (djupa borrhål till vattenförande kalkskikt) som används för säsongslagring av värme och kyla vilket är en förutsättning för området förnybara energisystem. EDIT: Författat > Layoutat (Catarina Rolfsdotter-Jansson och ingen annan är författare)

ANTON STEEN 2009-02-27        #9585
Nu har jag fått ett mycket kort svar från SGU, inte så uppmuntrande dock. "Hej Anton Tillgång till sådan geotermisk temperatur som är tillräckligt hög för att skapa elenergi är belägen på väldigt stort djup I Sverige. Försök att borra till stora djup har utförts på vissa platser bl.a Lund men inte varit helt lyckosamma. Med de kunskaper och borrtekniker vi har idag får därför förutsättningarna för geotermisk elenergi ses som mindre gynnsamma i Sverige . Förutsättningar för lägre geotermisk temperatur föreligger dock på flera platser. Bla Lund driver sitt fjärrvärmeverk med sådan energi..." Man kanske får lita på att potentialen är marginell i Sverige. Efter att ha läst på lite om geologi förstår man också att just Skandinavien har en extra tjock berggrund. Potentialen borde rimligtvis vara mycket högre nere i Europa. Kanske något för Vattenfall istället för dyr CCS? Det känns ändå som att tekniken är så enkel och attraktiv. Om det finns potential för storskalig geotermisk elgenerering på flera platser runt om i världen, vilket det onekligen verkar finnas, är det ju helt galet att diskutera kärnkraft i första hand.

MATTIAS CARLSSON 2009-02-27        #9586
En översiktsstudie av de tekniska potentialerna för geotermisk kraftproduktion i Tyskland, gjord på uppdrag av det tyska parlamentet, visar att: "The total technical potential for geothermal electricity generation is around 1,200 exajoules (c. 300,000 TWh), which represents some 600 times German annual electricity demand of c. 2 exajoules. 95% of the potential is from crystalline rocks, 4% from fault zones and around 1% from hot water aquifers. The additional potential from thermal energy (heat in cogeneration operation) is around 1.5 times the potential from electricity generation if no heat pumps are used, and 2.5 times if heat pumps are used. ... If on the other hand we assume use in heat-power cogeneration – which would be desirable in economic and ecological terms – the technical potential demand for electricity is defined by the quantities of heat available for use in the energy system. Making the initial assumption that total low temperature heat demand in Germany could be met from geothermal installations, and on the basis of the demand in the year 2000, the theoretical upper limit for geothermal electricity generation in cogeneration plants is c. 140 TWh/y, or some 25% of gross electricity generation in Germany. To get a more realistic estimate, the share of low temperature heat demand which could be supplied through heating grids was calculated. If this amount of heat was provided solely by geothermal cogeneration plants, this would mean associated geothermal electricity generation of c. 66 TWh/y. This option would require substantial expansion of the heat distribution grid. Such expansion is not very likely, even in the future. As a result, it was assumed in a further stage that "only" the lower temperature heat fed into existing district heating grids would be supplied by geothermal cogeneration plants. This yields associated geothermal electricity cogeneration of c. 10 TWh/y, corresponding to around 2% of German annual gross electricity generation. ... The comparison of electricity generating costs made here shows that geothermal electricity generation based on existing technologies and processes is a comparatively expensive option. Its electricity generating costs are more or less significantly greater than those of other regenerative options (wind, hydropower and biomass) and much higher than the electricity generation costs of the fossil options considered (hard coal, natural gas). Only electricity from photovoltaic generation is (much) more expensive. However, in evaluating these results it must be borne in mind that the cost estimates presented for geothermal electricity generation are heavily dependent on the assumptions adopted. "More favourable" assumptions, e.g. for thermal fluid temperature and thermal water pumping volumes, would lead to considerably lower cost estimates. Another point to be considered in particular is that the technology for geothermal electricity generation is still in an early stage of development and use and still has great development potential which gives grounds for expecting further cost savings."

http://www.tab.fzk.de/en/projekt/zusammenfassung/ab84.htm

ANTON STEEN 2009-03-02        #9637
Mycket intressant! Det mesta man kommer över om geotermisk energi verkar betona att det finns en mycket stor potential om det bara läggs lite mer resurser på att testa och utveckla nya tekniker. Den teknik som verkar vara mest intressant, som också hänvisas till i uppsatsen från Ångströms ovan, är "hot dry rock technology" där man är relativt oberoende av berggrundens sammansättning och djupet verkar vara det viktiga istället. Man använder sig av värmeväxlare för att, via det varma vattnet, förånga en arbetsvätska som har lägre kokpunkt än vatten och som i sin tur driver turbinerna. Jag har fortfarande en känsla av att detta är ett outforskat område. Nästan så att jag skall skriva till Mats Leijon och fråga vad han vet som vi vanliga dödliga inte vet...

MATTIAS CARLSSON 2009-03-11        #9799
Amerikanskt forskningsprogram om framtida möljigheter med geotermisk energi. "An 18-member assessment panel was assembled in September 2005 to evaluate the technical and economic feasibility of EGS becoming a major supplier of primary energy for U.S. base-load generation capacity by 2050. This report documents the work of the panel at three separate levels of detail." Kan nog ge en väldigt bra översikt över förutsättningar för storskalig utbyggnad av geotermisk energianvändning i USA för den som har möjlighet att spendera ett par timmar på att läsa igenom.

http://www1.eere.energy.gov/geothermal/future_geothermal.html

ANTON STEEN 2009-03-16        #9859
Det var ingen dålig rapport du fått tag på Mattias! Mycket imponerande. Jag sitter med ett stort leende och läser många av slutsatserna från rapporten som verkligen är omfattande. Här kommer några höjdpunkter: "Geothermal energy from EGS represents a large, indigenous resource that can provide baseload electric power and heat at a level that can have a major impact on the United States, while incurring minimal environmental impacts. With a reasonable investment in R&D, EGS could provide 100 GWe or more of costcompetitive generating capacity in the next 50 years" "In spite of its enormous potential, the geothermal option for the United States has been largely ignored. In the short term, R&D funding levels and government policies and incentives have not favored growth of U.S. geothermal capacity from conventional, highgrade hydrothermal resources." "EGS is one of the few renewable energy resources that can provide continuous baseload power with minimal visual and other environmental impacts. Geothermal systems have a small footprint and virtually no emissions, including carbon dioxide. Geothermal energy has significant baseload potential, requires no storage, and, thus, it complements other renewables – solar (CSP and PV), wind, hydropower – in a lowercarbon energy future." Det är inget snack om att geotermisk energi har en väldigt stor potential. I grund och botten verkar det vara en politisk fråga. Det måste till kontinuerligt stöd för forskning och utveckling. Det verkar onekligen vara så att diverse särintressen har avstyrt satsningar under en mycket lång tid. Det är verkligen dags för politiken att agera i framtida generationers bästa och lägga särintressena åt sidan.

MATTIAS CARLSSON 2009-03-16        #9860
Anton. Hur stora bedöms behoven av utvecklingsstöd till geotermisk kraft vara enligt den amerikanska rapporten? Det skulle vara intressant att jämföra de forsknings- och utvecklingsresurser som lagts på kärnkraft genom åren - och de som väntas behövas i framtiden - med det stöd som behövs för att introducera geotermisk kraft i stor skala.

ANTON STEEN 2009-03-17        #9882
Jag hittade lite olika formuleringar om investeringsbehov. "Based on the economic analysis we conducted as part of our study, a $300 million to $400 million investment over 15 years will be needed to make earlygeneration EGS power plant installations competitive in evolving U.S. electricity supply markets." "Based on growing markets in the United States for clean, baseload capacity, the panel thinks that with a combined public/private investment of about $800 million to $1 billion over a 15year period, EGS technology could be deployed commercially on a timescale that would produce more than 100,000 MWe or 100 GWe of new capacity by 2050. This amount is approximately equivalent to the total R&D investment made in the past 30 years to EGS internationally, which is still less than the cost of a single, newgeneration, cleancoal power plant."

MATTIAS CARLSSON 2009-03-17        #9883
Det är intressant att jämföra de satsningar som behövs för att introducera geotermisk kraft i stor skala med de offentligt finansierade satsningar som görs på kärnenergi. Inom EUs sjunde ramprogram för kärnenergiforskning - EURATOM - investeras exempelvis drygt 2 miljarder Euro under perioden 2007-2011; alltså mer än fem gånger mer än vad som bedöms behövas för att få igång geotermisk kraftproduktion i stor skala i USA. "De viktigaste syftena med detta särskilda program för forskning och utbildning på kärnenergiområdet är att nå fram till ett hållbart utnyttjande av fusionsenergin och att tillgodose de behov i fråga om säkerhet, avfallshantering, effektivitet och konkurrenskraft som finns på kärnklyvningsområdet. I detta dokument redogörs det för de problem som kärnenergin i EU står inför i dag, men även för programmets struktur och allmänna mål. Vart och ett av de tre stora tematiska områdena i programmet, dvs. fusionsenergi, kärnklyvning och strålskydd, har särskilda mål som medför en rad olika verksamheter som ska genomföras under de kommande fyra åren. ... Det beräknas att den budget som kommer att behövas för genomförandet av programmet kommer att uppgå till 2 234 miljoner euro för perioden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2011. Denna budget fördelas mellan verksamhetsområdena på följande sätt: 1 947 miljoner euro för fusionsforskning. 287 miljoner euro för kärnkraft (fission) och strålskydd."

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/i23032.htm

ANTON STEEN 2009-03-17        #9885
Detta är ju helt galet! Från och med nu skall jag se det som mitt kall att lobba för geotermisk energi. Jag var i Köpenhamn förra veckan på en stor klimatkonferens och där pratas det friskt om CCS vs. Kärnkraft som storskalig baskraft. Dessa alternativ är, om prognoserna för geotermisk elgenerering är någorlunda riktiga, både felaktiga och fruktansvärt dyra. Inte ens miljörörelsens intresseorganisationer verkar lobba för detta alternativ utan har istället omhuldat sol och vind som sitt alternativ. Inte konstigt att politikerna inte fattar bättre beslut. Jag blir så trött..

MATTIAS CARLSSON 2009-03-17        #9888
Anton. Håller med om att det hela verkar rätt så bisarrt. Att pumpa in 2 miljarder Euro i fusionskraft som ligger minst 30 år från implementering medan geotermi i stort sett är helt försummat känns som en grov felprioritering av forskningsresurser. Söker efter europeiska rapporter. Hittade en kortfattad broschyr från European Renewable Energy Council. Visar bl.a. en karta över var det finns geotermiska resurser i Europa.

http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/EGEC_brochur

MATTIAS CARLSSON 2009-03-17        #9889
Mer info kan säkert fås från European Geothermal Energy Council.

http://www.egec.org/index.html

MATTIAS CARLSSON 2009-03-23        #9949
Richard Heinberg, författare till bl.a. Powerdown, analyserar olika energitekniker på Post Carbon Institutes hemsida. Om geotermi skriver han (scrolla ner drygt halvvägs): "Currently, the only places being exploited for geothermal electrical power are where hydrothermal resources exist in the form of hot water or steam reservoirs. In these locations, hot groundwater is pumped to the surface from 2-3 km deep wells and used to drive turbines. Power can also be generated from hot dry rocks by pumping turbine fluid into them through 3 to 10 km deep bore holes. This method, called Enhanced Geothermal System (EGS) generation, is the subject of a great deal of research, but no power has been generated commercially using EGS. In 2006, world geothermal power capacity was about 10 GW. [44] There is no consensus on potential resource base estimates for power generation. Hydrothermal areas that have both heat and water are rare, so the utility of most geothermal resources depends on whether EGS and other developing technologies will prove to be commercially viable. For example, a 2006 MIT report estimated U.S. hydrothermal resources at 2400 to 9600 EJ, while dry heat geothermal resources were estimated to be as much as 13 million EJ. [45] Annual growth of geothermal power capacity worldwide has slowed from 9 percent in 1997 to 2.5 percent in 2004. However the use of direct heat using heat pumps or piped hot water has been growing 30 to 40 percent annually, particularly in Europe, Asia and Canada. [46] Plus: Geothermal power plants produce much lower emissions and use less land area compared to fossil fuel plants. They run constantly, unlike other renewable sources such as wind and solar. Geothermal direct heat is available everywhere, although it becomes less cost-effective in temperate climates. Countries rich in geothermal resources will become less dependent on foreign energy. Minus: In addition to geography and technology, high capital cost and low fossil fuel costs are major limiting factors for geothermal development. Technological improvements are necessary for the geothermal industry to continue to grow. Water can also be a limiting factor, since both hydrothermal and dry rock systems consume water. The sustainability of geothermal power generating systems is a cause of concern. Geothermal resources are only renewable if heat removal is balanced by natural replenishment of the heat source. Some geothermal plants have seen declines in temperature, most probably because the plant was oversized for the local heat source. There is likely to be some air, water, thermal and noise pollution from the building and operation of a geothermal plant, as well as solid waste buildup and the possibility of induced seismic activity nearby it. EROEI: The net energy for electricity generation from hydrothermal resources has ranged, depending on the researcher, from 2:1 to 13:1. This discrepancy represents both the lack of a unified methodology for EROEI analysis and disagreements about system boundaries, quality-correction, and future expectation. [47] There are no calculations of EROEI values for geothermal direct use, though for various reasons it is assumed that they are higher than those of hydrothermal resources. As a starting point, it has been calculated that heat pumps move 3 to 5 times the energy in heat that they consume in electricity. Prospects: The limited hydrothermal resources are unlikely to become a silver bullet solution to meet increasing global energy needs, but could continue to be important regionally. If non-hydrothermal resources were to become economically feasible, much larger, less-depletable geothermal resources would be opened up worldwide, potentially increasing EROEI, geographic relevance, long-term sustainability and production of geothermal power. Geothermal heat pumps already seem to be generating net thermal energy on small scales and are nearly limitless geographically. They are most useful in regions with cold winters and hot summers since they provide both heating and cooling."

http://postcarbon.org/museletter_202

ANTON STEEN 2009-03-24        #9979
En lite mer nykter analys än den från MIT kanske. Dock verkade ju analysen från MIT vara fruktansvärt genomarbetad. Heinberg nämner bara som hastigast rapporten från MIT och konstaterar endast att den bekräftar en enorm potential. Jag hade gärna sett en lite mer ingående analys eller mer detaljerad kritik. Han verkar onekligen vara mer kritisk än vad MIT rapporten ger uttryck för. Det är dock ingen tvekan om att den rapporten är den mest seriösa och mest trovärdiga jag har sett inom området hittills.

MATTIAS CARLSSON 2009-03-24        #9983
Fyra EU-projekt om geotermisk energi

http://ec.europa.eu/energy/renewables/geothermal_energy/projects_en.htm

MATTIAS CARLSSON 2009-03-24        #9984
Det EU-finansierade LOW-BIN projektet syftar till att utveckla kraftproduktionsteknik från geotermiska källor med låg temperatur. Som en del av projektet har två demonstrationsanläggningar byggts i Österrike och Rumänien. "The LOW-BIN project aims at improving cost-effectiveness, competitiveness and market penetration of geothermal electricity generation schemes, targeting both hydrothermal resources for immediate market penetration and future enhanced geothermal systems, by: - Widening market perspectives of geothermal Rankine Cycle power generation by developing a unit that can generate electricity from low temperature geothermal resources, with temperature threshold for profitable operation down to 65 °C, compared with 90-100 °C of existing units. - Developing a Rankine Cycle machine for cogeneration of heat and power by heat recovery from the cooling water circuit. This will lead to cogeneration of heat and power from Rankine Cycle units in present and future geothermal district heating schemes with overall energy efficiency of 98-99%, compared with 7-15% for existing units producing only electricity and for 35-60% of existing geothermal cogeneration schemes." Enligt projekthemsidan så öppnar den här tekniken upp för exploatering av stora mängder av geotermiska energireserver: "The LOW-BIN project will result in increasing effectively the use of geothermal energy, a renewable energy form, by the addition of more than 10.000 MWe to low temperature geothermal electricity resource base, and by dramatic cost reductions to geothermal cogeneration (short term) and hot dry rock (long term) exploitation schemes. These cost reductions will result in accelerating the utilization of over 20.000 MWth European geothermal resource base of 120-150ºC, for cogeneration of heat and power. Moreover, the low temperature LOW-BIN machine will find new applications in solar thermal electricity conversion, where hot water of temperature 80-90ºC is delivered by standard solar water heaters, which will further increase the share of renewable energy in the European energy market."

http://www.lowbin.eu/project.php

ANTON STEEN 2009-03-25        #10000
Slutdatum för projektet verkar vara den 1 mars 2009 så det kanske kommer lite slutsatser snart!

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-26        #10010
Grattis Anton till Ecoprofile-inlägg nr. TIOTUSEN! Hoppas du gör det hundratusende också! Kanske handlar det om att geotermisk energi då står för 90 % av energiförsörjningen?

ERIK PIHL 2009-03-26        #10014
Det finns vissa antydningar i inlägg ovan som låter mest som om det finns konspirationer mot geotermisk kraft. Visst finns det som alltid intressen som motarbetar, men varför denna energikälla inte slagit igenom borde gå att förstå genom att enkelt jämföra med de konventionella alternativen. Större delen av 1900-talet har oljan dominerat som energikälla och miljöaspekter har först de allra senaste åren beaktats på allvar (?) Om vi jämför olja och geotermi, som båda bygger på att borra djupa hål, så ser vi att den som borrar efter olja får upp något med betydligt högre energitäthet än hetvatten. Dessutom kan olja (eller naturgas) eldas vid högre temperaturer, och ger därför högre effektivitet i en kraftcykel. Oljan går dessutom att transportera mycket enkelt och billigt. Geotermiska projekt får därmed i de allra flesta fall (Island undantag) betydligt högre investeringskostnader per effekt, även inräknat investeringskostnader för oljeborrning, och kan inte konkurrera med billig olja. Först i en tid med fossilbränslebrist eller höga CO2-pris kan geotermi ha en chans att konkurrera. Så det blir intressant att se utvecklingen. Personligen tror jag mer på solkraftverk med värmelager om något skall stå för 90% av energiförsörjning, men geotermins stabila produktion ger den en stor fördel framför intermittens kraft som vindsnurror och solceller. Lite termodynamiska betraktningar: Maximal teoretisk verkningsgrad vid 20 grC omgivningstemperatur: Geotermi, 200 grC : 38% Solkraftverk, olja/kol, 500 grC (ångcykel): 62% Kombicykelkraftverk, naturgas, 1200 grC: 80%

ANTON STEEN 2009-03-30        #10046
Johan. Härligt!! Utgår det inget pris :) Häromveckan vann jag tex en handdriven mobiltelefonladdare av Naturskyddsföreningen under en frågesport :) Erik. Nej, jag tror inte att det är en konspiration mot geotermisk kraft. Snarare en konspiration för konventionella fossila energislag vilket självklar under många år har trängt undan forskning och investeringar i förnyelsebar energi. Tror du på solkraftverk med värmelager även här uppe i norden?

ELEONORA HORN 2009-05-19        #10755
På Sydsvenskan.se kan man läsa att kommunen i Kristianstad vill stoppa Akademiska hus borrningar för bergvärme med motiveringen att bergvärmen "kräver kolbaserad el och ökar utsläppen av koldioxid" enligt chefsjuristen Charlotta Mjellander. Kommunen har vänt sig till Miljööverdomstolen för att stoppa Akademiska hus planer. Akademiska hus svarar å sin sida att de "inte kan veta varifrån elen kommer. – Men det kan lika gärna komma från vind eller vatten". I samma artikel berättar Göran Risberg på SGU (Sveriges geologiska undersökningar) om en explosion de senaste åren när det gäller intresset för nya stora anläggningar. Göran Risberg säger också att "– Det finns fullt tillräckligt med energi för att värma upp och kyla ner hela Sverige".

http://sydsvenskan.se/sverige/article431508/Kristianstad-vill-stoppa-bergva

MATTIAS CARLSSON 2009-05-19        #10762
Intressant diskussion i Kristianstad. Kommunens argument är att det är bättre att anläggningar som redan är anslutna eller som lätt kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet bör använda fjärrvärmen. Värmeverket eldas med biobränslen och om det är ett kraftvärmeverk så producerar det grön el som förmodligen konkurrerar ut kolbaserad el. Ju större värmeunderlag kraftvärmeverket har desto mer grön el kan det producera till ett konkurrenskraftigt pris och desto mer kolbaserad el konkurreras ut. Energimyndigheten yttrade sig nyligen i ett liknande rättsfall i Värnamo kommun där en privatperson villa borra efter bergvärme mot kommunens vilja. Energimyndigheten säger att: "fjärrvärme och bergvärme båda kan vara bra uppvärmningsalternativ ur miljöhänseende. De är resurseffektiva och ger ofta upphov till låga utsläpp speciellt om fjärrvärmen produceras med i huvudsak förnybar energi och bergvärmepumpen har en hög värmefaktor (verkningsgrad) samt att elen är förnybart producerad. Att avgöra huruvida fjärrvärme är bättre än bergvärme är svårt därför att det beror av anläggning och vilken energikälla som används. En bergvärmepump som drivs med produktionsspecificerad förnybar elektricitet kan ur miljöhänseende vara bättre än fjärrvärme som till stor del är fossilbaserad. På samma sätt kan fjärrvärme med kontrakterad förnybar värme vara bättre ur miljöhänseende än en bergvärme utan kontrakterad förnybar elektricitet. Sammantaget är därför Energimyndighetens bedömning att det inte entydigt kan sägas att fjärrvärme eller bergvärme kan anses vara bästa miljövänliga teknik med hänsyn till den sammantagna miljöpåverkan." En annan aspekt här är att den lokala fjärrvärmemarknaden är ett lokalt monopol. Fjärrvärmebolaget har väldigt fördelaktig konkurrenssituation och stora kunder - i det här fallet Akademiska hus - kan ofta tjäna på att producera sin värme på egen hand. Om inte annat så kan Akademiska hus använda planerna på att bygga egen bergvärmeanläggning för att förhandla ner sin fjärrvärmetaxa. En liknande situation uppstod i Uppsala för ett antal år sedan. Akademiska hus presenterade planer på ett eget värmeverk efter att Vattenfall höjt fjärrvärmetaxorna kraftigt i samband med att de köpt fjärrvärmebolaget från kommunen. Nu blev det inget nytt värmeverk, men däremot nedsatt fjärrvärmepris för Akademiska hus.

http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20-%20Press/yttrande_varnamoko

MATTIAS CARLSSON 2011-06-16        #18157
OECDs energiorgan IEA har tagit fram en rapport om geotermisk energi. De frågor rapporten undersöker är hur tekniken kan utvecklas, vilka politisk styrinstrument behövs och hur stor potentialen kan är till 2050.

Potentialen bedöms vara:
  • By 2050, geothermal electricity generation could reach 1 400 TWh per year, i.e. around 3.5% of global electricity production, avoiding almost 800 megatonnes (Mt) of CO2 emissions per year.
  • Geothermal heat1 could contribute 5.8 EJ (1 600 TWh thermal energy) annually by 2050, i.e. 3.9% of projected final energy for heat.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-29        #18802
Geotermik är en del i Japans satsning på förnybar energi:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3245766.ece

MATTIAS CARLSSON 2012-05-31        #20775
Stor potential för geotermisk el- och värmeproduktion i Stobritannien

There are promising sites for geothermal power spread throughout the UK, from Cornwall to the Lake District, East Yorkshire, Northern Ireland and Scotland.

Another plus is that geothermal power, while renewable and low-carbon, can provide baseload electricity. That means it can be used to back up intermittent sources of renewable energy such as wind and sun. The study found geothermal could supply 9.5GW of electricity, about 20% of current demand, but also 100GW of heat, which would be enough for the whole of the UK's space heating needs. The government has struggled to encourage the take-up of renewable forms of heat, such as wood-fired boilers and underground heat pumps.

However, geothermal power receives a relatively low level of subsidy - less than that offered to wave and tidal power, and less than that offered in rival countries such as Germany and Switzerland - according to the report, commissioned by the Renewable Energy Association and written by the engineering consultancy Sinclair Knight Merz. The study, published on Wednesday, found that subsidising geothermal technology initially would help to bring down costs rapidly as sites around the UK were developed. It recommended a different system of subsidy, targeting support at the exploration drilling phase.


MATTIAS CARLSSON 2012-08-13        #21107
I delar av Latinamerika står geotermi för en stor del av elproduktionen. Det verkar dessutom finnas goda förutsättningar att utöka den produktionen. I områden med rätt förutsättningar så hamnar produktionskostnaden för geotermisk el på $o,o5/kWh, knappt 35 öre/kWh.

Geothermal presents a major opportunity throughout South America, but exploratory drilling has been limited. According to the ESMAP report, the range of geothermal capacity estimates is quite broad. Though expectations may be uncertain, many regions are hopeful that exploration will reveal something more.

‘Extrapolating from the experience in the US, where there has been a large amount of exploratory drilling, the potential of conventional geothermal resources in Latin America might be as much as 300 TWh per year,’ the report states.

The most viable resources are thought to be located along the Pacific Rim, which ranges from Mexico to Chile. Key spots in the Caribbean islands also carry some potential, according to researchers.
...

‘El Salvador and Costa Rica derive 24% (204 MW) and 12% (163 MW) of their electricity production from geothermal energy respectively. Nicaragua (87 MW) and Guatemala (49.5 MW) also generate a portion of their electricity from geothermal energy,’ said the GEA’s report.

The potential for further development of Central America’s geothermal resources remains significant, and the geothermal potential of the region has been estimated between 3000 MW and 13,000 MW at 50 identified geothermal sites.

The SIEPAC (Sistema de Interconexion Electrica para America Central) transmission interconnection has greatly influenced this region’s geothermal development. In an effort to reduce electricity costs, countries are able to develop their geothermal sources and spread the renewable wealth throughout the region at competitive prices.

Electricity costs have influenced geothermal growth on the Caribbean islands. Compared with current fossil fuel production at $0.24/kWh, geothermal costs $0.05/kWh, according to the World Bank.


MATTIAS CARLSSON 2013-02-13        #21882
I Kenya satsas sen en tid tillbaka stort på geotermisk elproduktion. Den utveklingen fortsätter och accellereras samtidigt som även Etiopien och Rwanda börjar intressera sig för att utvinna el ur jordens värme.  

Logga in för att svara


Produkter

Standby-stoppare (1)
Belysning (1)
Vindandelar (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Varmvattensparande produkter (4)
Småskalig vindkraft (33)
Energimätare (3)
Energikonsulter (2)
El (3)
Solfångarsystem (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3275 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik