Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Resor övrigt   

MP vill ha bilar och Svenskt Näringsliv vill ha cyklar

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-24        #9533

Idag är det uppochnervända världen känns det som. MP skriver i en debattartikel i GP om behovet av att ge bidrag till nybilsköpare. Inget som många varit direkt förtjusta i här på Ecoprofile. Svenskt näringsliv skriver om behovet av att tidigarelägga investeringar i cykelbanor. Visserligen i en liten liten passus vid sidan om väginvesteringar, men Birger Schlaug gör en stor sak av att Svenskt Näringsliv "nu tar C-ordet i munnen". Kanske beror det här på att 365 saker tipsar om att man ska stå på huvudet idag?MATTIAS CARLSSON 2009-02-24        #9535

Möjliga extra investeringar 2009-2010, miljoner kronor (*Inklusive projekt som täcks av andra rubriker, ej medräknat i totalsumman)

Rapporten från Svenskt Näringsliv (SN) innehåller en översikt av infrastrukturåtgärder som kan tidigareläggas och genomföras inom de kommande 1-2 åren som en del av ett statligt stimulanspaket. Det är ganska intressant läsning och förvånansvärt miljöinriktat för att komma från SN. 15 olika områden gås igenom, däribland bilvägar, cykelvägar, järnvägar, spårtaxi, elnät, biogas, fjärrvärme och energieffektivisering av bostäder.

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00016/Strategiska_infras

ERIK SANDBLOM 2009-02-24        #9536
Känns onekligen ovant... Jag ser i Mattias tabell att Svenskt Näringsliv vill ha 4450 miljoner till järnväg men bara 3500 miljoner till vägar. Också det lite ovant. Dom går inte på Borgs linje att vi har överinvesterat i järnväg. De flesta av de andra posterna verkar bra också.

MATTIAS CARLSSON 2009-02-25        #9559
Notera att tabellen visar föreslagna extra/tidigarelagda investeringar utöver vad som är beslutat sedan tidigare. I många fall rör det sig här om infrastrukturprojekt som är planerade och som inväntar finansiering för att kunna sättas igång någon gång under den närmaste 5-10-20-årsperioden. SN förespråkar att dessa projekt nu kan tidigareläggas.

ERIK SANDBLOM 2009-02-26        #9578
Och Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (moderat) gillar också cyklar. DN: Bilköerna i Stockholm kartlagda Drygt 160 flaskhalsar i trafiken gör att bilköerna i Stockholm växer. På 38 platser är trängseln så stor att trafikflödet redan kollapsat, visar ny kartläggning. - Vi är väldigt tacksamma för de 100.000 stockholmare som varje dag väljer att cykla i stället för att köra bil, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m). Ulla Hamilton: Cyklister får bättre framkomlighet, säkerhet och komfort under 2009 Under 2009 kommer Trafikkontoret att förbättra framkomligheten, säkerheten och komforten för stockholms cyklister och övriga trafikanter. Det blir bland annat tydligare separering av gående och cyklister samt fler cykelparkeringar. Bra rull i Stockholms stadshus Cykelfrämjandet kunde vid träff i januari med borgarrådet Ulla Hamilton glädjas åt en stor insikt i cyklings betydelse för Stockholm. Ulla Hamilton hade inga svårigheter att haka på Cykelfrämjandets lista och hon kunde peka på ett antal exempel på åtgärder hon tycker bör prövas i det forstsatta arbetet: * Cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator? * Binda ihop Stockholm cykelnät med kranskommunernas? * Hur är det med renhållning på cykelvägar? Ulla Hamilton: Cykelsatsning gör det lättare och tryggare att cykla i staden Trafik- och renhållningsnämnden beslutar vid nästa möte den 10 mars att anlägga cykelfält längs Kungsträdgårdsgatan, Kungsholmsgatan och Kungsgatan samt föreslå kommunfullmäktige att öka nämndens investeringsram med 32 mnkr för en ny cykelbro i anslutning till SL:s nya tvärspårvägsbro över Ulvsundasjön och Johannesfredsvägen. - Längs innerstadsgatorna vill vi knyta ihop cykelstråken och höja trafiksäkerheten, utan att försämra framkomligheten för övrig trafik. På Kungsgatan blir det även fler körfält vid korsningen Kungsgatan-Vasagatan. Det ökar framkomligheten och förbättrar säkerheten i korsningen i östgående riktning, säger Ulla Hamilton. - I samband med att SL bygger en bro över Ulvsundasjön bekostar Stockholms stad en gång- och cykelförbindelse vid sidan av tvärspårvägen. Förbindelsen ger en genare cykelväg till innerstaden för dagens och framtidens boende i Ulvsunda, säger Ulla Hamilton. Min kommentar: hur ska dom få plats med fler körfält utan att smalna av trottoaren? Tar dom bort parkeringar eller?

THEODOR ADOLFSSON 2009-02-26        #9580
Det kan även tilläggas att de planerar för att varje Stockholmarre i snitt ska åka betydligt mer bil om 10 och 20 år än vad de gör idag. En 80-procentig ökning i absoluta tal till 2030. Medan befolkningen bara kommer att öka med 25 %. Detta ska ju uppnås bland annat med ett höjt tvångsbyggande av parkeringar för husbyggare (alla lägenheter måste ha en parkeringsplats, annars får inte huset byggas), byggande av en motorväg för minst 25 miljarder och en hel del andra projekt. Det första infördes redan vid den förra valsegern.

ERIK SANDBLOM 2009-02-27        #9597
Ja, i trafikfrågan har Moderaterna och många andra partier har en lång väg att vandra, så att säga :-) Poängen jag ville understryka är att Birger Schlaug har rätt i att allt fler gillar cyklar, och att det inte bara gäller Svenskt Näringsliv utan även Moderaterna. Det finns många bra att anledningar att tycka om cyklar. Ett exempel bland många är att dom inte kräver mycket skattepengar som t ex motorvägar och kollektivtrafik gör. Kärleken räcker till alla!

THEODOR ADOLFSSON 2009-02-28        #9607
Visst är det så. Cykeln slår så många av dagens flugor i en smäll: Bristen på rörelse, klimathotet och trängseln i våra större städer.

ERIK SANDBLOM 2009-03-31        #10067
Cykelsatsning tar 100 år Hm, Stockholms cykelsatsning verkar vara mycket ord och liten verkstad. Under 2005-2006 klubbade man cykelplaner för 1,4 miljarder kronor, och nu vill Ulla Hamilton satsa 14 mkr för cykelinvesteringar 2009. I den takten tar cykelplanerna 100 år för att bli klara. Stockholm.se: Cykeplaner City: Stockholm satsar på cykling Emilia Hagberg (mp): Cyklister får vänta 100 år på moderat satsning Det verkar vara ett mönster som går igen i de flesta kommuner. TT har tagit del av en kommande rapport som visar hur trafikplaneringen missgynnar cykeltrafiken. Trots att nya cykelbanor ofta bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma, byggs de inte ut som tänkt. - I de flesta kommuner finns cykelvägar planerade men ingen finansiering till dem, säger Pelle Envall, doktor i trafikplanering vid Institute for Transport Studies vid Leeds universitet. DN: Punkterad cykelplanering

Logga in för att svara


Produkter

Cyklar (6)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3024 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik