Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Konsumtion och livsstil   

Lycka + Hållbar livsstil = Sant

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-26        #9569

Eva Sanner. Foto: Eva Sanners hemsida

Varför lägger vi ner så mycket tid och energi på att skaffa oss högre och högre materiell välfärd? Är det för att vi har dåliga relationer? Det föreslår relationsexperten Eva Sanner på DN:s nya livsstilssajt.

 "Någon sa till mig att vi i Sverige byter kök vart fjärde år. Om våra relationer fungerade bättre skulle vi sannolikt konsumera mindre, eftersom vi skulle vara lyckliga på ett grundläggande och äkta sätt. Ibland är vi inte medvetna om vad vi saknar och försöker köpa oss lyckliga, vilket leder till överkonsumtion av saker, möbler, kläder, mat osv. Ju bättre sexliv, desto bättre för miljön, skulle man kunna säga!"

 Tipstack till Ann-Christin Gramming

http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/ju-battre-sexliv-desto-battre-for-miljTHEODOR ADOLFSSON 2009-02-26        #9571
Klart vi ska konsumera mindre. Å Evas vägnar uppmanar jag alla att inte köpa hennes böcker, och om ni måste ha dem att istället stjäla dem. På så sätt gör ni både er själva och Eva en tjänst. Var finns det vetenskapliga underlaget för hennes slutsatser? Psykosyntes är inte vetenskap, som många andra av de läror som stammar från Freud och hans efterföljare. Därför tycker jag att den här tråden kan tas bort, alternativt att det förtydligas vad som är trådens syfte om det inte är att ge legitimitet åt en kvacksalvare. Att Sveriges största dagstidning gör det är förstås beklagligt men inte särskilt förvånande. Journalistiken är inte vad den borde vara. Jag hoppas inte att pseudovetenskap och humbug välkomnas här så länge slutsatserna passar vårat syfte.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykosyntes

ERIK SANDBLOM 2009-02-26        #9575
Något vi vet vetenskapligt är att köpkraften har ökat. Lönerna har gått upp samtidigt som priset på tillverkade saker har minskat. Därför måste man ställa sig frågan om människors förmåga att hantera denna ökade köpkraft har ökat i samma grad. Ta mopeder till exempel; vid en viss motorstyrka måste man gå en utbildning för att få korkört för motorcykel, och det beror på att det är mer krävande att hantera ett kraftigare fordon. På samma sätt måste det vara mer krävande att förfoga över en större konsumtionsbudget. För mig är det uppenbart att många människor bär på drömmar de vill förverkliga. När man får möjlighet att göra detta, t ex byta kök eller köpa en större bil, så är det inte konstigt att det kan ta tid och kraft som annars skulle gått till exempelvis personliga relationer. Relationer kräver ju både tid och kraft för att bli bra.

FREDRIK BERGMAN 2009-02-26        #9577
Theodor Jag tycker du blandar ihop sak och person (=avsändare) i detta fall. (Noter också följande, som står överst på denna sajt: "Ecoprofile - Inspiration, Nyheter och Diskussion om miljömässigt HÅLLBARA LIVSSTILAR") I trådens startinlägg av Johan kan väl trenden att byta kök vart fjärde år anses symbolisera vårt allt häftigare konsumerande (som knappast kan anses hållbart i någon aspekt). Å andra sidan kan väl en mer "nöjd" inställning till livet, där människor satsar mer på att vårda relationer till nära och kära via kompisumgänge eller sex med sin partner, anses stå för det motsatta: den livsstil som kostar mkt mindre energi och material. Vad är det för fel på det? Jag fattar inte riktigt vad du far efter? Ämnet passar väl utmärkt på denna tråd? Självaste Chalmersprofessorn John Holmberg hänvisade på Klimatforum i Sthlm i nov (2008) till Layards bok om lycka som tydligt visar att människor (vanligen) värdesätter relationer till nära och socialt umgänge på olika sätt (inkl. sex), betydligt högre än energi- och annan resursintensiv verksamhet, t.ex. konsumtion. Att arbeta mindre => tjäna mindre/stressa mindre => ha mer tid för umgänge (t.ex. sex) + något mindre möjlighet att konsumera prylar/boyta/resor. En högst relevant slutsats för denna sajt, om än inte revolutionerande eller ny för oss ofta "häckar" här. Att budbärarens yrkestitel uppenbarligen är en nagel i ögat på dig kan ju inte i sig hindra att budskapet är tänkvärt eller har med hållbarhet att göra? Obs. Dock kan jag liksom, vad det verkar, även du, ofta irritera mig på att det som man som naturvetare uppfattar som pseudovetenskap sprider sig i samhället. Kreationism/ID, klimatförnekande, slagruteteknik, vattenvirvlande, astrologi, m.m. bör med alla medel bekämpas när dess företrädare använder den typ av argument som dessa rörelser/strömningar står för, men ENDAST när de uttalar sig om sådant som står i motsats till det som den samlade (natur)vetenskapens bästa modell säger. I detta fall kan jag inte se att DN:s nya skribent (och Ecoprofile-medlem?) säger något som överhuvudtaget är något som står i strid med den samlade miljövetenskapen. Tvärtom. Jag kan t.o.m gå så långt att jag skulle välkomma bra och av vetenskapen understödda miljövetenskapliga argument från t.o.m en uttalad kreationist eller platt-jord-företrädare. Så länge det i SAK är korrekt. Alltså. I sakfrågan: Heja Eva Sanner! Mer sex åt folket! (Prolaktin och oxytocin!) (Bifogar annan wikipedia-länk som stöd)

http://en.wikipedia.org/wiki/Prolactin

THEODOR ADOLFSSON 2009-02-26        #9579
Fredrik Bergman: En del av saken i det här fallet står ju redan i citatet. "Om våra relationer fungerade bättre skulle vi sannolikt konsumera mindre, eftersom vi skulle vara lyckliga på ett grundläggande och äkta sätt." Detta är knappast något som stämmer med vetenskapliga resultat vad jag vet. Det skulle kunna göra det, men jag är tveksam till att det handlar om något som hon empiriskt undersökt, hur man nu skulle göra det. Inlägget gör ju en poäng av det sambandet. Om hon inte har någon annan grund än sitt eget tyckande för det så blir det ett rätt meningslöst inlägg, tycker jag. Särskilt med tanke på att vi annars här brukar kräva fakta för påståenden om till exempel växthuseffekten och liknande. Ett motsatt påstående tror jag skulle krävas på källor, och det är det som jag reagerar på. Det finns en fara i att ta till sig påståenden som stöder ens egen tes medan man hela tiden är kritisk mot påståenden som inte gör det, oavsett om de båda är lika trovärdiga. Men annars har du rätt. Jag överreagerade en del. I just de artiklarna så uttalas inte särskilt mycket alls, samtidigt är det svårt att inte bli lite irriterad över en okritisk reklam som detta mer eller mindre blir för hennes kvackande böcker.

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-27        #9582
Det var intressanta kommentarer ska jag säga! Oavsett vilken vikt psykosyntesen har hos de som professionellt ger själslig rådgivning så kan man väl ändå säga att Eva har en del erfarenhet av relationsproblem. Men även jag hade hellre sett att Eva hade haft en mer vedertagen utbildning i ryggen. Vore intressant att se vad andra terapeuter säger om detta! Är man ute efter vetenskapligt stöd för den här tesen så finns det en del i just Layards bok (länk nedan) som Fredrik nämner. Vid en viss välståndsnivå visar det dig att befolkningens absoluta lycka inte längre ökar i takt med ökande inkomster.

http://www.ecoprofile.se/productsandservices_info.asp?product_service_id=46

JONAS KARLSSON 2009-02-27        #9589
Att stjäla är ingen bra lösning. Boken har ju ändå tryckts upp och det är ju tillverkningen av en vara som påverkar miljön, inte själva transaktionen när du betalar. Dessutom leder väl inte boktryckning till någon större miljöpåverkan vad jag vet. Däremot så kan man ju låna böcker på biblioteket i stället för att köpa så behöver man inte trycka upp ett nytt exemplar för alla som vill läsa dem. Många köper nog böcker och läser dem en gång och sedan står dom i en bokhylla och samlar dam. Då kan man ju välja att låna i stället.

THEODOR ADOLFSSON 2009-02-27        #9590
Johan Erlandsson: "Är man ute efter vetenskapligt stöd för den här tesen så finns det en del i just Layards bok (länk nedan) som Fredrik nämner. Vid en viss välståndsnivå visar det dig att befolkningens absoluta lycka inte längre ökar i takt med ökande inkomster." Jo, det är nog den gängse uppfattningen inom lyckoforskningen. Bengt Brülde har relativt nyligen gett ut en bok se länk på svenska om lyckoforskning, se länk, där redogörs för samma slutsats vad jag minns. Men att fler saker inte ger mer lycka är inte samma sak som vad hon påstår: att mer lycka sannolikt skulle leda till mindre konsumtion och därmed färre saker. En fråga som jag har angående detta påstående är vad som skulle krävas rent ekonomiskt för att konsumtionen skulle minska i stort. (Vilket skulle leda till en miljöförbättring, kan vi anta här utan att närmare gå in på om det är sant eller falskt): - Minskas ett samhälles konsumtion genom att några medborgare "sparar pengar" på bank, i fonder och liknande? - Minskas konsumtionen om några helt enkelt slänger sina pengar rent fysiskt? Det slår mig att dessa frågor är ganska centrala för förståelsen för hur vårt samhälle fungerar. Men jag har svårt att tro att jag är ensam om att inte vara särskilt säker på svaren, även om jag har mina aningar.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144001215

THEODOR ADOLFSSON 2009-02-27        #9591

Jonas Karlsson: Nej, det är förstås ingen bra lösning. Vad jag menade var att vi skulle hjälpa Eva att bli kvitt sin överkonsumtion. Jag antog att hon får pengar från bokförsäljningen och inga pengar om böckerna istället stjäls. Men det var förstås inte seriöst menat utan menat mer som en pik mot att hon försöker tjäna pengar på böcker, om hon nu gör det, samtidigt som hon pratar om att vi bör konsumera mindre. Det verkar vara någon form av dubbelmoral, vilket förvisso inte nödvändigtvis betyder att hon har fel i det hon påstår. Det behöver inte vara dubbelmoral heller: hon kanske bara tjänar till nödvändigheter, pratar om en viss sorts konsumtion eller helt enkelt vill överkonsumera trots att hon mår dåligt av det, osv. Jag anar att det är svårt att strikt visa att vissa människor är dubbelmoraliska om de inte explicit uttalat sig om sig själva. Ett exempel är ju Al Gore, som pratar om hur vi bör rädda jorden men själv släpper ut betydligt mer än de allra flesta, och säkert gör det utan att vara dubbelmoralisk. Låt vara att han säkert någon gång sagt något om det hela som inte går ihop, men i sådana fall är nog alla människor dubbelmoraliska i mängder av avseenden.

FREDRIK BERGMAN 2009-09-17        #12145
En person som kanske skulle kunna anses vara själva anti-tesen till en företrädare för "Hållbar livsstil" är den de senaste dagarna märkligt omskrivna Anna Anka - en "Svensk Hollywoodfru" och deltagare i TV3-dokusåpan med samma namn. Hon anser ju sig själv vara lycklig. (se debattartikel på Newsmill) Men fördomsfulla jag antar att hon knappt stava till Hållbar utveckling, än mindre förstå eller inse nyttan av en sådan...? Det sorgliga är dock att den livsstil hon företräder i de flesta medier framställs som eftersträvansvärd. Det liv som hon och Posh och Beckham, m.fl. superrika superkändisar lever presenteras för oss andra, inte minst barn/ungdomar, som om det vore den sortens liv vi alla ska (vilja) ha. Tjänstefolk, enorma hus, massor med bilar, alla tänkbara apparater, pool, resor, privatplan och middag på lyxkrog. Det är både stor underhållning och stor tragik att se de första 15 minuterna av det första avsnittet. Rekommenderas. Känsliga tittare varnas. Wall-E känns verkligen inte långt borta... :-(

http://www.tv3.se/play

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-16        #18153
Mycket inspirerande tankar från Anki Gramming efter hennes cykelresa med kollegor mellan Köpenhamn och Berlin:
http://notbuying.blogspot.com/2011/06/jakten-pa-lyckan.html

Hon har verkligen funderat på vad som gör henne lycklig, och här är listan:

Upplevelser utomhus ofta i kombination med att vara fysiskt aktiv (cyklaåka skidor, åka skridskor, bada i havet)
Det första snöfallet
Sång och musik
Dansa
Yoga
Att vara med vänner & familj
Att resa
Min favoritchoklad


Det som jag tycker är så inspirerande är att det allra mesta på listan är hållbart rakt av. Resandet är i vanlig ordning ett bekymmer i sammanhanget, men det går ju faktiskt att resa hållbart om man vill också, och kan tänka sig att stryka en del destinationer på listan.

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-16        #18154
Det är klart att den här listan gäller välbeställd medelklass i demokratiskt västland. I många andra länder skulle nog listan se rätt annorlunda ut...

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-21        #18199
"Lyckan bor inte i armod - men blott i fattigdom", hävdade någon av antikens filosofer.

Jag håller med dem; har prövat under några årtionden att vara "klädd i pengar", är nu, sedan något årtionde utfattig och lycklig. Orsak? "Tävlingen" är över, tyngande krav bortslängda, tidspress ersatt av rogivande "tidlöshet" som innehåller, som Eva Sanner påpekar, Samvaro med vänner. Vinst är ock tankens befrielse ur
I-världspsykosens fixering vid kravet på vetenskapliga belägg inför snart sagt varje påstående, om än aldrig så banalt. "Ingen sanning råder utom det vetenskapligt belagda." Personlig intelligens, analytisk kapacitet och slutledningsförmåga i aldrig så blott förnuftkrävande fråga gäller icke. Allt, minsta tankebanalitet, skall vara "vetnskapligt,  KÄNSLOLÖST genomlyst, testad i flertal försök, för acceptans. 

VART är vi på väg? 

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-21        #18202
Förlåt, jag glömde den sammanfattande vinsten genom "fattigdom": Livskvalitet = reell, egentlig Välfärd = Välmående.

"Vi måste öka vår ekonomiska tillväxt för ökad Välfärd", predikas. Brant ökande antal psyksjuka individer och antal självmord är resultatet av dessa Predikanters definition av, och i praktik omsatta idé. Verkar denna idé klok, eftersträvansvärd? Verkar det som om applicerandet på verkligheten av denna idé fört oss till Välmående? Eller är det så, att Välmående inte är det eftersträvansvärda?  

Vad anser Du?    


SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-22        #18208

Lär oss de gamle, de antikens djuptänkande något? Finns, i tex Sofokles Antigone, det allt aktuellare dramat om motsättningen/konflikten mellan samvete och samhälle, något för oss penningjägare tänkvärt?

Penningen var nyligen införd i det nu krisande Grekland. Kreon, högst i Thebe, uttrycker i ovannämnda drama sin varning om penningens samhällsomstörtande kraft genom mörkläggning av människors klarsyn:


 

Det värsta påfund som i samhällslivet
på jorden kommit upp är penningen.
Den välter städer kull och jagar folket
från hus och hem. Den undervisar skickligt
i konsten att förvandla hedersmän
till usla verktyg åt det snöda guldet.
Den leder människor på brottets bana
och lär dem skändlighet av alla slag.

 

Hjalmar Gullbergs översättning

(Från Malte Persson, Fokus, vidareförd tänkvärdhet)


ANN-CHRISTIN GRAMMING 2011-06-22        #18214
Jag fastnade för "Tävlingen" är över - jag känner att jag aldrig riktigt deltagit i någon tävling till att börja med. Jag behöver inte bestiga Mounteverest eller ens Kebenekajse, de räcker bra med en promenad upp på utsiktsberget.

Tidspres skan jag dock känna av i det dagliga livet :-)

Angående att det gäller välbeställd medelklass i demokratiskt västland så kan jag bara utgå vad som gör mig lycklig. Jag har visserligen kommit förbi de grundläggande behoven av mat, tak över huvudet etc men mycket av det som finns på min lista behöver man inte vara välbeställd för att njuta av. Det kan ju i princip bli hur dyrt som helst om man med skidåkning avser helikoperåkning i Kanada eller med sång och musik menar besök på the Met i NY...
Men det kan lika vara en skidtur uppe i Skatås om det har kommit tillräckligt med snö och att sjunga med till en låt på radion när man umgås med familjen. Eller varför inte sjunga på ett språk du inte kan tillsammans med 75 entusiastiska kollegor
http://youtu.be/o4co8ubQQyI

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-22        #18215
Grattis, Ann-Christin, du är framme, har hittat Dig själv i sanningen: I det lilla finns det stora, i det enkla skönheten - och meningen med livet: Välmåendet!!

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-06-23        #18228
Visst ja ... så här lyder hela den sentens, som visar vägen till Lycka, Välmående:

 I det lilla finns det stora, i det enkla skönheten -och livets mening är: Allt vad du i kärlek ger, intet mindre eller mer.
 

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik