Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Färre småbilar räddningen för miljön?

BJöRN BRYNGE 2009-03-12        #9806
Kan den nuvarande strategin med mindre, billigare bilar med lägre bränsleförbrukning och i flera fall gratis parkering i innerstäderna vara ett gigantiskt feltänk som får precis motsatt effekt mot den önskade? Jag har ett par hypoteser (ännu ej bevisade) som skulle kunna styrka detta: 1) Små billiga bilar med låg bränsleförbrukning kan tänkas i större utsträckning ersätta kollektivtrafik, gång och cykel som färdmedel för korta sträckor inom staden - antalet transportkilometrar ökar. 2) Lägre inköpspris och driftskostnader gör att fler har råd att köpa och äga bil - det faktiska antalet bilar ökar. 3) Incitamentet och möjligheterna till samåkning minskar när milkostnaden sjunker och komforten för mer än två personer i bilen är tveksam. Om dessa hypoteser stämmer så borde till exempel följande åtgärder vara mycket mer effektiva än dagens: 1) Inför skatteregler som gör småbilar ofördelaktiga i inköp. Till exempel kan skatten baseras på vikt/karossvolym - stora bilar premieras eftersom en stor karossvolym proportionellt sett innehåller mer luft. 2) Lägg på en omvänd kilometerskatt. Bilar som går korta årliga sträckor beskattas högt och bilar som går långa sträckor beskattas lågt - de som verkligen behöver bil premieras, liksom samåkande och bilpooler, samtidigt som det fördyrar "onödigt" bilägande i storstäderna. Vad tror ni?DANIEL HäGERBY 2009-03-12        #9810
Ett kraftigt problem med din andra åtgärd är ju att personer som väl köpt en bil får mindre incitament att låta den stå när de inte behöver den - de har ju indirekt redan betalt för att köra! Sedan tror jag att det viktigaste inte är att fundera över om vi ska gynna stora eller små bilar utan hur viska missgynna all den typen av ineffektiv transport. Jämför vikten transporterad människa med vikten på fordonet och alla bilar ligger mycket dåligt till i jämförelse med alternativen.

ZSOFIA GANROT 2009-03-12        #9811
Åtgärder riktade bara mot bilismen räcker inte, tyvärr. Vad är alternativen för bil? Jo, i städer kollektivtrafik cykling eller rentav gående -som alla vet. Samtidigt som man minskar lusten för att åka bil (stor som liten, med pengar eller med trängsel i småbilar som "avvänjande faktor"...som förslaget ovan) måste man erbjuda lockande alternativ: billig, snabb och trevlig kollektivtrafik (med trevlig menar jag det minimala: rena vagnar eller bussar, utan nerkletade sits och väggar och smuts överallt...som så ofta är fallet, tyvärr), en kollektivtrafik som kommer i tid! Kollektivtrafik utbyggd att kanske kunna ta folk även till köpcentra längre bort än stadskärnan, då kanske många släpper bilen? Kraftig utbyggda och upprustade cykelbanor! Vissa banor idag är rena katastrofer bara ur trafiksäkerhet. För längre resor självfallet, tåg. Jag är tågpendlare (200 km vägsträcka, 2 ggr i veckan), men det är INTE kul när tågen titt som tätt saknar uppvärmning mitt i vintern eller är ständigt försenad... Åtgärder mot bilismen JA! Fast jag tror att det floppar om samtidigt kraftiga åtgärder FÖR kollektivt åkande/cykling glöms bort...

ERIK SANDBLOM 2009-03-14        #9839
Zsofia, åtgärder mot bilismen tror jag kan vara verksamma om man inte samtidigt premierar den genom att bygga ut vägnätet och tvinga fram nya fler parkeringar. Enligt plan- och bygglagen måste alla kommuner upprätta en parkeringsnorm, det vill säga minimikrav på antal p-platser, som sen utgör minimikrav för alla som vill få bygglov. Det driver upp byggkostnaderna, vilket kompenseras med att bygga på billigare mark längre bort från kollektivtrafik. Det bidrar till att glesa ut staden. Malmö: Parkeringsnorm En av kollektivtrafikens stora fördelar är att man slipper parkeringsbekymmer, men den moroten försvinner när man tvingar byggherrar att konstgödsla med parkering.

BJöRN BRYNGE 2009-03-18        #9893
Daniel, du har naturligtvis rätt. Det är inte trivialt att sätta rätt nivåer för att premiera rätt beteende. Kanske är det inte ens möjligt att styra detta med beskattning? Zsofia, håller fullständigt med dig. Jag skulle personligen mycket väl kunna ta bussen till och från jobbet de flesta dagarna i veckan. Men det är både dyrare och tar väsentligt längre tid än att ta den lilla andrabilen den korta sträckan. Erik, jag tror faktiskt du har fel. För att minimera den körda sträckan är det bättre att ha gott om parkeringar där de behövs än att minska utbudet till en nivå som orsakar trafikinfarkt. Genom att ge sig på parkeringsplatserna angriper man ett symptom och inte grundorsakerna - det finns för många bilar, det är för billigt att använda dem till korta persontransporter och kollektivtrafiken erbjuder inte ett kostnads-, bekvämlighets- och tidsmässigt attraktivt alternativ. För att minska biltrafiken behöver vi färre bilar som går längre sträckor med fler personer och en kollektivtrafik som klarar av att hantera de kortare resorna. Idag går vi istället mot fler bilar (om än mindre) och en kollektivtrafik som byggs för att i huvudsak hantera längre resor.

LARS SCHALE 2009-03-18        #9894
Björn: Gör som jag skrivit om tidigare. Sälj andra bilen så får du råd att jobba mindre och har tid till att åka buss.

ERIK SANDBLOM 2009-03-18        #9896
Björn, behovet av p-platser beror på vad de kostar. Minskar man antalet p-platser så kommer de som blir kvar att bli dyrare. Blir parkeringen dyrare så kommer folk att börja gå, cykla och åka kollektivt mera. Fler bussfiler, cykelbanor och bredare trottoarer gör det mer attraktivt för dessa trafikanter. Summan blir att parkeringspriset inte måste öka så mycket om man gradvis minskar antalet och förbättrar för icke-bilister. Att färre p-platser minskar trafiken på lång sikt (ett år eller två) är vedertaget och finns beskrivet i Bortom Dennispaketet av Jan Owen Jansson. I Köpenhamn minskas parkeringen med 2-3% om året. Jan Owen Jansson delar in parkering i två kategorier: terminalyta och förvaring. Terminalyta är en parkeringsplats som används för att uträtta ett ärende, t ex att handla. Förvaring är ytan som används när man inte använder bilen, t ex hemma i garaget. För samhället kan det vara positivt att det finns terminalyta, eftersom det genererar handel, medan förvaring av agodelar som inte används bör vara en helt privat fråga. Det är ytterligare ett skäl till att parkeringsnormen borde avskaffas.

BJöRN BRYNGE 2009-03-18        #9905
Lars, tro det eller ej - men jag har faktiskt väsentligt roligare på jobbet än på bussen! :-D Erik, låter rimligt. Men resultatet är ju bara att grundkostnaden för bilinnehav höjs, och att det därför blir färre som har råd att ha bil oavsett vilket behov de har av den. Bilen, och de möjligheter den faktiskt ger, blir i än högre utsträckning en klassmarkör. Och jag vet faktiskt inte om det är ett pris jag är beredd att betala. Min modell bygger ju faktiskt på samma grundtes - en bil i rörelse bidrar till samhället och en stillastående bil är bara en belastning.

ERIK SANDBLOM 2009-03-20        #9916
Björn, lyckas man bara öka gång, cykling och kollektivtrafik samtidigt som bilparkeringen minskas, så borde prishöjningen på parkering inte behöva vara långvarig, eftersom folk helt enkelt väljer bort bilism. I staden Assen finns 2300 p-platser för cyklar vid järnvägstationen, och 65 för bilar. Alla platser är gratis! A view from the cycle path: Railway station car and cycle parking

Logga in för att svara


Produkter

Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Elmopeder (5)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik