Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Europeiska cyklistförbundet: Sluta med hjälmkampanjer!

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10884

Europeiska cyklistförbundet ECF, en sammanslutning av 56 cyklistorganistationer i 38 länder, har tagit ställning mot hjälmlagar och hjälmkampanjer. ECF menar att cyklister har bättre hälsa och lever längre än andra, och att allvarliga huvudskador är ovanliga. Ökningar i hjälmbärande (t ex i Australien och Nya Zeeland) har inte visat sig öka säkerheten, däremot minskade cyklingen i samband med att hjälmlagar infördes. ECF motsätter sig kampanjer som utmålar cykling för att vara farligare än det är, och som utmålar hjälmar som ett effektivare skydd än de egentligen är. ECF pekar på sambandet mellan ökad cykling och ökad säkerhet för cyklister. Nederländerna och Danmark är världens säkraste cykelländer, trots att bara 0,1% respektive 3% av cyklisterna bär hjälm. I andra ändan av skalan befinner sig USA och England, där 38% respektive 22% av cyklisterna bär hjälm. Ändå är det mellan två och fem gånger farligare att cykla i USA och England jämfört med Nederländerna och Danmark. European Cyclists Federation ECFs hjälmbroschyrERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10885

I länder med mer cykling är det ovanligare med övervikt. Källa ECF.

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10886

Trafiksäkerheten för cyklister ökar ju fler som cyklar. Svenskar är duktigare på hjälmbärande än danskar och holländare, men har ändå sämre trafiksäkerhet. Källa ECF. Jag har tidigare skrivit om detta på Ecoprofile: Nederländerna: Världens säkraste cykelland

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10887

I delstaten Western Australia har ökat hjälmbärande inte påverkat risken för huvudskador. Källa Cyclehelmets.org Cycle helmets – an overview Samma resultat nåddes i Nya Zeeland. Wikipedia: Bicycle helmets in New Zealand

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10888
I delstaten Victoria, i Australien, ledde hjälmlagen till en minskning av antalet skallskador. Källa VTI, Väg- och transportforskningsinstitutets studie Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning


Tillägg 20 april 2010: I samband med hjälmlagen minskade också antalet dödsfall bland fotgängare med en tredjedel. Se artikel Cyklister lever längre, även utan hjälm


ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10889
Cykelhjälmar är ett hett omdiskuterat ämne. Förespråkarna pekar på en lång rad studier som tyder på att cykelhjälmar är mycket effektiva. Dessa studier gjordes på kontrollgrupper, där den ena gruppen cyklister bar hjälm och den andra inte. Grupperna med hjälmar fick i många studier mer än halverad risk för skallskador. Med detta till grund infördes lag på cykelhjälmar i många engelsktalande länder med låg andel cykelresor. De som motsätter sig hälmlagar och hjälmkampanjer pekar på att hjälmlagarna inte fick den förväntade effekten, se figurerna ovan. Att effekten av hjälmlagarna inte stämmer med studierna på kontrollgrupper kan ha flera möjliga förklaringar. En hypotes är att cyklisternas beteende är viktigare än hjälmbärandet; ena kontrollgruppen kanske bestod av folk som cyklade i lugna bostadsområden, medan andra gruppen kanske cyklade mer i trafik och på platser med dålig beläggning. Även andra trafikanters beteende spelar roll för cyklisternas säkerhet.

ROBERT VESTIN 2009-05-28        #10890
Yes, sluta med kampanjer, inför en tvingande lag istället. Att ifrågasätta nyttan med cykelhjälm tycker jag är huvudlöst;)

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/11/28/umeas-cyklister-loper-stor/i

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10891

Stockholm är lite av ett unikum i sammanhanget. Cyklingen har ökat samtidigt som hjälmbärandet också ökat. Men det är fortfarande en låg andel av resorna som sker med cykel (under 10%). Källa Cykelräkningar 2008 Malmö och Linköping är de svenska städer som har störst andel resor med cykel, 30%. De har också en lägre andel cyklister med hjälm, 9% respektive 14%. Källa VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2007

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10892


ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10893
Robert, i den artikel du länkar till säger Ulf Björnstig "Vi vet från studier i andra länder att en lag om hjälmtvång har mycket goda effekter." Vill du förklara Ulf Björnstigs kommentar, mot bakgrund av figurerna ovan angående Nya Zeeland och Australien?

JEPPE D 2009-05-28        #10894
Tycker definitivt att "hjälm-frågan" ska tas upp, danska bloggaren Mikael på http://www.copenhagenize.com och http://www.copenhagencyclechic.com/ skriver ofta om det och det ligger något i vad han säger när han kritiserar alla cykelhjälmkampanjer.

http://www.copenhagenize.com/search/label/%22bike%20helmet%20hysteria%22

ROBERT VESTIN 2009-05-28        #10898
Hejsan Erik! Är du allvarlig eller bara debattlysten? Menar du seriöst att hjälmanvändning inte främjar säkerheten för en cyklist?

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10899
Robert, visst kan det verka självklart att cykelhjälm ger ett bra skydd. Men det borde ge utslag i statistiken eller hur? Men om man tittar på statistiken så får man ingen bekräftelse på det. Visst, antalet skallskador minskade i Victoria. Men det gjorde dom hela tiden, plus att cyklingen minskade när hjälmbärandet ökade, vilket innebär att risken inte minskade även om antalet gjorde det. Det enda som är klart och tydligt belagt är att trafiksäkerheten för cyklister ökar när fler cyklar. Alltså borde detta vara prio ett eller hur?

ELEONORA HORN 2009-05-28        #10901
För min del behöver jag ingen samlad statistik. Det räcker med att ett liv kan sparas eller småskador (hur många hjärnskakningar är upptagna i statistiken?) kan undvikas på ett så enkelt sätt. Det är ju en så löjligt enkel och billig liten grej att införskaffa och använda att det inte ens är något man behöver fundera över om man ska ha eller inte, tycker jag. Den enrgin kan man istället lägga på att förbättra säkerheten på andra sätt. Den som vill driva på utvecklingen kan till exempel kolla in tipset om Critical Mass - evenemanget i kalendern. Critical Mass innebär att cyklister mer eller mindre spontant cyklar genom en stad tillsammans i grupp. Ingen särskild organisation står bakom och alla cyklar enligt trafikreglerna. Effekten uppstår för att det är så många som cyklar samtidigt. Se Wikipedia-beskrivningen på länken.

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass

JEPPE D 2009-05-28        #10902
Självklart ska man ha hjälm om man vill, det som många kritiserar är de kampanjer och t ex lagar i vissa länder som kan få en hel del människor som inte vill ha hjälm av olika anledningar att låta bli att cykla. Det ökar riskerna för alla de som använder hjälm helt enkelt då fler cyklar ökar säkerheten inte fler hjälmar. Bilar håller t ex mindre avstånd och cyklister blir mer riskbenägna med hjälm. Har själv lagt märke till det när det gäller mig själv i Stockholmstrafiken, sen jag börjat använda hjälm (när jag fick barn) och är ute och cyklar själv känner jag mig mycket tryggare med hjälm. Alltså mer riskbenägen och kanske mindre uppmärksam rentav.

ERIK SANDBLOM 2009-05-28        #10903
Eleonora, det är inte så enkelt. Du och jag kanske cyklar trots hjälmkampanjer, men hur ser det ut för flertalet? Många människor lever stillasittande idag och får inte motion på annat sätt, och det i sig är farligt. Åttio procent av befolkningen över 30 år är otillräckligt fysiskt aktiva varav 15-30 procent är helt fysiskt inaktiva. Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en svensk studie. Inte bilen under milen Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer trots att hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten, källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150. Detta tillsammans med ohälsan tycker jag tyder på att något håller tillbaka cyklingen, och skrämselkampanjer som NTF här ovan kan ha med det att göra. Eller se NTF och Vägverket nedan. Vad baserar de sina uttalanden på? Sydöstran: Cyklisterna lever farligt utan hjälm – Man hade kunnat spara mycket pengar och mänskligt lidande om fler använde cykelhjälm, säger Mia Svensson, NTF. Vägverket: "Orsaken till att man kör omkull på cykel kan vara en sten på vägen, en grop i vägbanan eller ett fel på cykeln. Och det kan hända vem som helst, när som helst. Därför ska du aldrig cykla utan hjälm" (min fetstil)

MAGNUS BILLBERGER 2009-05-29        #10904
Erik, du är inne på ett av mina favoritämnen - riskhantering. Det är en spännande och klurig diskussion. Jag tycker absolut att det finns poänger i att krav på hjälmanvändning leder till flera beteendeförändringar än bara hjälmbärandet. Och slutresultatet kan mycket väl bli en försämring för folkhälsan. Detta skulle i princip kunna vara samhällets resonemang i frågan. För den enskilde får riskanalysen en annan karaktär. Utgår man ifrån att man inte ändrar sitt cykelbeteende i övrigt så är hjälmen givetvis en riskreducering. Det kan dock vara intressant att hitta en lite mer kvalitativ bedömning av risken för skallskador vid cykling. Finns det särskilda riskgrupper? Hur ser min personliga risksituation ut? Utgör verkligen cykelhjälmen en väsentlig riskreduceringen för just mej? Jag drar gärna paralleller här till bilismen. En bilköpare samlar gladeligen på en massa riskreducerande finesser på den nya bilen (anti-sladd, krockkuddar, ABS osv) och lyckas därmed reducera sin risk att förolyckas med en faktor 2-4 jämfört med medelbilen. Samma bilist gör dock sedan en rad val i trafiken som ökar risken att förolyckas med en faktor 20-100 (kör för fort, trött, pratar i mobilen osv).

THEODOR ADOLFSSON 2009-05-29        #10905
Hmm, inom vilka fler områden struntar Eleonora och Robert i forskning och går efter egen magkänsla? Om ni påstår att det duger i den här frågan, varför då inte godkänna det även i klimatfrågan? "Det förstår väl varenda människa att jorden är för stor för att vi ska kunna påverka dess klimat, forskning är överflödig och kan ägnas viktigare områden." Eller är vetenskapliga studier något man ska grunda sitt tyckande på endast när det stämmer med vad man själv tycker från början? Att utgå från magkänslan när det gäller cykelhjälmens effekt är knappast mindre intellektuellt ohederligt än att utgå från den i klimatfrågan. Era inlägg är bara trollande som förstör en intressant tråd.

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-29        #10906
Theodor, det här tycker jag var onödigt och försvårar fortsatt diskussion: Era inlägg är bara trollande som förstör en intressant tråd. Ifrågasätt gärna den vetenskapliga grunden för debattörers åsikt. Det sista i ditt inlägg för dock inte debatten framåt.

PETRA DALIN 2009-05-29        #10908
Det är intressant i sig att denna fråga väcker så mycket engagemang. Jag är ledsen om jag sårar någon, men jag trodde (kanske i min enfald) att det fanns många goda argument för att använda hjälm och att inte använda hjälm snarast var en sorts bortträngning av det faktum att alla faktiskt kan bli inblandade i olyckor vid cykling. Jag har själv svårt att förstå (lösa tyckanden? känsloargumant? ja, kanske, men inte enbart skulle jag vilja hävda) att man väljer att inte använda hjälm som cyklist. Ett skäl så gott som något för att använda hjälm, är de signaler man sänder ut till sina barn som numer, just enligt lag, ska använda hjälm. Om jag som förälder avstår, vad säger jag då utan ord? Att det är löjligt med hjälm? Att den förstör min frisyr? Att mina kompisar ska reta mig? Jag var på en föresläsning, det är ett par år sedan nu, som hölls av "hjärnforskaren" Martin Ingvar, som var en varm förespråkare av hjälmanvändande som cyklist. Han direkt uppmanade oss att använda hjälm vid cykling. När det gäller statistik kan mycket sägas. Ex är det intressant att se om utvecklingen av hjälmar går framåt och om nya modeller kan rädda fler liv. När jag försökte köpa min första hjälm i Uppsala för nästan 15 år sedan, fanns "ingen som passade mitt huvud". (Expeditens ord.) Numera är hjälmarna mycket mer flexibla vad gäller att ex inte glida omkring på huvudet. Statistik rymmer ju också en massa påverkansvariabler såsom trafiken i övrigt, antal cykelbanor, lokala faktorer etc.

JOHANNA STåL 2009-05-29        #10909
Jag förstår faktiskt vad Erik menar och håller med honom. Jag är själv en varje-dag-cyklist som INTE använder hjälp. Visst, jag är medveten om att det är säkrare och det kan komma att hända en olycka någon gång framöver. Men generellt sett så är cykling mkt säkrare än bilåkning och vill man få ett helt samhälle att börja cykla så är inte bästa metoden att prata om cykelhjälmar. Det man ska prata om är vikten av frisk luft, motion, ha reparationer av cyklar, pumpstationer, och framförallt bättre cykelvägar. Det är bättre cykelvägar som skapar fler cyklister, inte predikan om hjälmar. För att få människor att ändra et beteende måste man få dem att inse nyttan i det hela, inte krångligheterna (vilket en hjäm kan uppfattas som). Vi lever i ett sådant tyrygghetssamhälle där vi tror att en hjälm kan rädda oss från allt det onda. Det är som att sätta ett plåster på ett sår, det kanske skyddar mot skiten men det gör inte att såret läker bättre. Tacka vet jag min far som cyklar ivägen för bilisterna så de tvingas sakta ner, eller alla de som virar en halsduk runt ansiktet när de hamnar vid bilköer med utsläpp. Själv brukar jag vinka till bilister i bilköer, lite som att: kom med här, det är mycket trevligare. Vi måste våga vara mer radikala än att bara prata om hjälmar om det ska hända något. Hjälmar är en individuell lösning på ett problem som är mycket större.

www.caminomagasin.se/bloggar/johanna-stal

JEPPE D 2009-05-29        #10910
Precis det jag menar Johanna. Även jag saktar ganska ofta ner bilisterna med lådcykeln då den är svårare att köra om... Kort sagt, självklart ska alla ha hjälm som vill men alla påkostade varningskampanjer med hjälm-utdelning och dyra reklamskyltar/filmer borde istället bestå i uppmuntrande cykelutdelning till billister och belysande av alla fördelar med cykling som t ex http://www.cykeleffekten.se/ tar upp.

ERIK SANDBLOM 2009-05-29        #10913
Petra, Ett skäl så gott som något för att använda hjälm, är de signaler man sänder ut till sina barn som numer, just enligt lag, ska använda hjälm. Anledningen till att hjälmlagen bara gäller barn är att barns skallar inte är färdigutvecklade. Det är inte konstigare än att barn inte får dricka alkohol trots att vuxna får det. Att enskilda väljer att bära hjälm är en sak, men att Vägverket och NTF går ut hårt med krav på hjälmlag måste jag ifrågasätta på grund av erfarenheterna från Australien och Nya Zeeland. Även erfarenheten från Danmark och Nederländerna visar att hjälm inte är huvudsaken. Jag utesluter inte att hjälmar kan vara bra för vuxna, men forskningen är än så länge oklar på den punkten och därför bör Vägverket och NTF inte kampanja som dom gör. Jeppe, cykelutdelning till bilister -- fantastisk idé! Trafiksäkerheten ökar ju när fler cyklar. Johanna, Själv brukar jag vinka till bilister i bilköer, lite som att: kom med här, det är mycket trevligare. Jag kan nog lära mig en del av dig! :-)

ERIK SANDBLOM 2009-05-29        #10914
Magnus, just riskhanteringen verkar nästan frånvarande i cykelhjälmsdebatten. Hjälmlagsförespråkaren och kirurgen Ulf Björnstig säger i Studio Ett att många skadade cyklister fick en väska i framhjulet och ramlade. Varför propagerar han då inte för cykelkorg eller cykelväskor, som sitter fast på pakethållaren och som inte fastnar i hjulet? Det är ju bättre att undvika olyckan helt än att ramla med hjälm. Mot slutet av inslaget säger Ulf Björnstig att det är en väldig anhopning skallskador på fredag- och lördagkvällar när folk har varit på krogen! Så han verkar väldigt kunnig men för ändå ett dåligt resonemang: lag på cykelhjälm för samtliga, på grund av att onyktra cyklister skadar sig efter en natt på krogen? Eva-Lind Båth på Cykelfrämjandet säger i inslaget att 40% av olyckorna beror på underlaget (dålig cykelbana alltså), och att de flesta cykelolyckor i Umeå är halkolyckor. 14% av olyckorna beror på att cykeln går sönder. Studio Ett, 5 maj 2008: Cykling, både bra och farligt

JEPPE D 2009-05-29        #10916

Dagens "Critical Mass - cykling i grupp genom staden" i Stockholm såg ut såhär och hade ett 100-tal deltagare:

JEPPE D 2009-05-29        #10917

Critical mass

En till, sen dog tyvärr batteriet,

ERIK SANDBLOM 2009-06-02        #10938
Johanna: generellt sett så är cykling mkt säkrare än bilåkning Räknat per kilometer är det säkrare att åka bil än att cykla. Det vägs delvis upp av att cykelturer ofta är kortare. T ex kanske man handlar 2 km bort med cykel medans en bilist kör 10 km till en köplada. Den stora skillnaden är hälsan. En engelsk studie visar att hälsonyttan överstiger olycksrisken med hästlängder: varje timmes cykling förlänger livet med 20 timmar, även medräknat olycksrisken. Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en svensk studie. Cycling: Towards Health and Safety BMA, Oxford University Press, 1992 Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt Hel trafiksäkerhetsdiskussionen hamnar ofta snett eftersom man glömmer bort att fotgängare och cyklister får motion precis som fotbollspelare med flera. Gör man sig illa på fotbollsplanen är man tuff och cool, gör man det på cykeln är man oansvarig...

ERIK SANDBLOM 2009-06-02        #10939
Bike riding is bliss in Copenhagen Cyclists rule the roads in Copenhagen, but officials steer clear of any talk on safety Andreas Rohl, chef för Köpenhamns cykelinfrastruktur, undviker så långt det går att prata med allmänheten om trafiksäkerhet. Alla projekt de arbetar med har som mål att öka säkerheten, men om man pratar med allmänheten om det så kommer folk tvivla på att cykling är säkert, säger han. Antalet olyckor har minskat år efter år. Fler cyklister på vägarna ökar säkerheten för cyklister.

FREDRIK FALK 2009-06-07        #11029

I propagandan har cykelhjälmen blivit den viktigaste säkerhetsfrågan för cyklister. Det är taktiskt smart. Det är cyklisterna själva som ansvarar för hur säker cykelmiljön är (Cykelhjälm = Säker cykelmiljö. Ingen cykelhjälm = Osäker cykelmiljö). Politiker och trafikplanerare har inget ansvar längre.

Det är märkligt att cykelhjälmsfrågan har blivit så hysteriskt laddad i Sverige. Mina holländska vänner som får ta del av den svenska hjälmdebatten (och hetsjakten på våra stackars cyklister) förstår inte ens vad vi pratar om. Ur deras perspektiv är den svenska debatten obegriplig och absurd. Att ta avstånd från förslaget om en lag om obligatorisk cykelhjälm för alla bemöts ofta med ett lika moraliskt upprört tonläge som om man propagerat för fri narkotika."Omdömeslöst", "ansvarslöst". "Den som inte använder hjälm har inget i huvet som är värt att skydda", låter det om 75 procent av Sveriges vuxna cyklister. Värda att dö, kanske? Ca 35.000 cyklister skadas varje år i Sverige. Av dessa drabbas ca 4 procent av skallskador. Av de ca 20.000 personer som varje år drabbas av skallskador är ca 7 procent (1.500) cyklister. 7 av 100 skallskadade är cyklister. Man undrar ju varför hjälmlobbyns högröstade och aggressiva omtänksamhet inte omfattar övriga 93 procent som drabbas av skallskador? Har dom inget i huvet som är värt att skydda? Läs mer här!

http://www.cyklisten.net/helmet/index.html

FREDRIK FALK 2009-06-07        #11030

Det här är en MYCKET vanlig syn i Holland. Omdömeslöst? Oansvarigt? Inte alls.


http://www.cyklisten.net

ERIK SANDBLOM 2009-06-08        #11034
Fredrik, välkommen till forumet och tack för dina inlägg! Vad har du för källa på det här påståendet? "Ca 35.000 cyklister skadas varje år i Sverige. Av dessa drabbas ca 4 procent av skallskador."

FREDRIK FALK 2009-06-08        #11037
Hej Erik, ska kolla senare. Reser bort och hinner inte nu. Har för mig att det var SIKA. En snabb nätsökning visar att den vanligaste siffran är 30.000 skadade men jag hittade stöd för att 35.000 var rimligare. Många påstår att var tredje(!) av dessa får "allvarliga huvudskador" (alltså 10.000) vilket naturligtvis är alldeles uppåt väggarna (hjälmlagslobbypropaganda) eftersom bara 4.800 läggs in på sjukhus. Men jag har alltså hittat statistik son visar att av dessa 4.800 på sjukhus har 1.400 (4 % av 35000) skallskador av varierande grad vilket låter högst rimligt. Återkommer!

KRISTER ANDERSSON 2009-06-08        #11046
Visst är det bra att framhålla alla fördelar med cykling som t.ex. frisk luft och motion. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan ju förespråka cykelhjälmar också.

THEODOR ADOLFSSON 2009-06-08        #11048
Krister Andersson: Man kan ju det. Men om en sådan förespråkning får negativ effekt på hälsan så är det rätt dumt om man vill förbättra hälsan.

MAGNUS BILLBERGER 2009-06-09        #11100
Theodor: "inom vilka fler områden struntar Eleonora och Robert i forskning och går efter egen magkänsla?" här slår du huvudet på spiken med lite av det jag ville säga. Den enskildes val och beslut i livet och vardagen är till sin natur oftast baserat på mer eller mindre magkänsla. Betydligt mer sällan bygger man sina beslut på någon adekvat vetenskaplig analys. Och jag anser att detta är nödvändigt och inte direkt av ondo heller. När man sedan kommer till mer komplicerade frågeställningar är det givetvis möjligt att "magkänslan" är kraftigt missvisande och om detta leder till att många gör ett väldigt ogynnsamt val är det förstås bra om någon kan bidra med hjälp (samhället, forskarna eller vad det nu kan vara). Detta är för mej en av de mer fundamentala observationerna när det gäller mitt arbete med riskhantering. Titta på hjälmfrågan en gång till: Mitt val att bära hjälm bygger på en kombination av vetenskaplig grund och magkänsla. I den vetenskapliga grunden är vissa delar uppenbara (det är betydligt värre att pricka asfalten utan hjälm än med) medan andra är svåra att bedöma (hur förändrar jag risken att förolyckas med skallskador som följd om jag väljer att bära hjälm?). Magkänslan blir i det fallet att jag nog totalt sett förbättrar min risksituation. Men! Kan det vara så att hjälmen får mej att (medvetet eller omedvetet) ta större risker i trafiken (köra snabbare, annat vägval, större exponering, försämrad sikt osv)? Jag har inte tillräcklig information för att göra den analysen, har du?

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-09        #11101
Jag kör med hjälm, men skulle gärna se att politiker och stadsplanerare också angrep grundproblemet: Den omfattande förekomsten av 1,5-tons fordon i hastigheter som medför ögonblicklig död om en cyklist eller gångtrafikant skulle hamna i vägen. Allvarligt talat, är det humant att ha det på det sättet i miljöer där det vistas människor?

FREDRIK FALK 2009-06-10        #11109

Diagram från SIKA, ca 1.000 skallskadade.

Nu har jag kollat lite mer. Uppgifterna varierar enormt. Vad jag minns läste jag en rad undersökningar och kom fram till att siffrorna 35.000 skadade cyklister per år, 4.800 som får sjukhusvård, samt 1.400 skallskadade (4 procent av 35.000) var en rimlig sammanfattning. NTF uppger ca 30.000 skadade och 5000 som får sjukhusvård. En rapport från VTI (Sixten Nolén) anger 1500 skallskadade. Folksam (2007) uppger 3.500 skallskadade cyklister. Vägverket uppger i skriften "Cykelliv" 1.500 skallskadade och 4.000 som får sjukhusvård. Enligt diagrammet ovan från SIKA framgår det att andelen skallskadade av cyklister som har fått sjukhusvård (ca 5000) har minskat från ca 30 till 20 procent under perioden 98-06. 20 procent av 5.000 är 1.000 skallskadade. Vägverket flippar (som vanligt) ut fullständigt ibland. Enligt den här länken... http://www.vv.se/Trafiken/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Ovrigt/Kan-anpassad-design-locka-cyklister-att-anvanda-hjalm/ ...skallskadas 10.000 (!) cyklister årligen.

http://cyklanu.blogspot.com/2008/05/hjlmlagslobbyn-slr-huvet-i-taket.html

FREDRIK FALK 2009-06-11        #11114

Fem bilder av kriminella handlingar, om hjälmlagslobbyn får som den vill.

En sak till, på tal om magkänsla etc. Självklart ska människor ha cykelhjälm om de känner för det. Jag skulle aldrig någonsin avråda någon från att ha hjälm. Människor ska naturligtvis ha så mycket säkerhetsutrustning de vill. Jag ser t ex att det blir allt vanligare att folk går med varselväst när de ska ner till ICA och handla. Helt OK naturligtvis. Och vill man ha gåhjälm (det finns massor med fotgängare som snubblar, halkar omkull eller blir påkörda och får skallskador) ska man naturligtvis ha det. Om man vill kan komplettera med armbågs- och knäskydd. Om man så känner för att gå omkring med flytväst (tsunamihotet) så är det självfallet OK. Vad jag däremot inte kan acceptera är att en massa människor och gapiga lobbygrupper vill instifta en lag enligt vilken jag begår en kriminell handling när jag utan hjälm rullar ner på grusvägen från stugan till badviken en varm sommarmorgon. Det tycker jag är enfaldigt och omdömeslöst.

http://cyklanu.blogspot.com

ERIK SANDBLOM 2009-06-11        #11116
Sixten Noléns VTI-rapport refereras här: "Ökad hjälmanvändning behövs för alla cyklister i Sverige" 1500 cyklister läggs årligen in på sjukhus för skallskador.

ERIK SANDBLOM 2009-08-01        #11551

Test av cykelhjälm

Varför medför ökat hjälmbärande inte att frekvensen av huvudskador minskar bland cyklister? (se figur ovan) En förklaring kan finnas i Trafikkontoret Göteborgs nya rapport [1] i avsnittet om cykling, sidan 93:
Enligt en analys från Vägverket av trafikskadorna i Västsverige som helhet är skador i ansiktet den vanligaste följden vid singelolyckor och benskador vanligast vid kollisioner med bil.
Det verkar som att cyklister oftare ramlar på ansiktet än på skallen. Det stämmer med data från västra Australien, där ansiktskador var 2-3 gånger vanligare bland cyklister än skallfrakturer under 80-talet när färre än 30% av cyklisterna bar hjälm [2]. Och det har inget med hjälmar att göra, bara 27% av svenska cyklister bär hjälm idag [3]. Cykelhjälmar är konstruerade för att ta en smäll mitt på hjälmen, högst upp. Cykelhjälmarna ger alltså inget bra skydd för den typ av huvudskada som tycks vara vanligast bland cyklister. Cykelhjelm.org: Standarder på cykelhjelme [1] Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020 [2] Cyclehelmets.org: Location of injuries to cyclists samt Cyclist injury data before and after helmet law in Western Australia (se tabell en bit ner) [3] Hälften av cyklisterna i Göteborg bär hjälm, men i riket som helhet är det bara 27% som bär hjälm. Att cyklister undviker "rätt sorts" huvudskador beror alltså inte på att de bär hjälm. Källa VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2007

MAGNUS BILLBERGER 2009-08-01        #11557
Erik, ditt inlägg belyser ytterligare en aspekt hos komplexiteten hos riskanalysen: Vid en olycka, Vilka händelseförlopp är de vanligaste? Vilka händelseförlopp är vi mest oroade för? Och vilka händelseförlopp har vi inflytande på genom de åtgärder vi vidtar (bära hjälm i detta fall). Är dessa desamma? Genom åren har jag hunnit samla på mej åtskilliga exempel på hur valda förebyggande åtgärder har en marginell effekt på en risksituation. Ofta helt enkelt därför att man inte klarat av att genomföra en relevant och fullständig riskanalys (och även åtgärdsanalys). I vissa fall är orsaken till sådan missriktad riskhantering helt enkelt att vi har för lite kunskaper om probelemt. I andra fall har man bortsett från rådande kunskap och gått alltför mycket på känslor.

ERIK SANDBLOM 2009-08-02        #11559

Cyklister utan hjälm hamnar mer sällan i nära-ögat-situationer.

Här kommer en länk som Magnus nog gillar. Norska forskare har frågat cyklister hur ofta de hamnar i nära-ögat-situationer. Det visar sig att cyklister som bär hjälm har en aggressivare körstil. De finns också en koppling mellan särskild cykelutrustning som t ex cykeldator, cykeljacka/varselväst och aggressivare körstil. Samferdsel: Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr: Råest og farligst

MARKUS LAURIN 2009-10-19        #12566
Men Erik, du är egentligen inte emot hjälm, bara emot att man förespråkar hjälm vilket får cyklandet att framstå som farligt, eller hur? Om man nu trots allt trillar så kan ju en hjälm göra en stor skillnad och huvudet är ju den mesta utsatta kroppsdelen med hänseende till effekten av skadorna. Dessutom är det ju omöjligt att se i statistiken vilka som bara hjälm och ändå fick skallskador, eller hur? Hjälmen skyddar huvudet från att gå sönder, men inte hjärnan från att ruskas om, vilket är orsaken till hjärnskakningen. Till sist vill jag också påpeka att en korrekt fastsatt cykelhjälm även skyddar ansiktet, vilket är anledningen till varför den ska sitta långt fram på huvudet.

ERIK SANDBLOM 2009-10-19        #12571
Markus, jag tycker alla ska dra sina egna slutsatser om cykelhjälmar. Jag tycker inte forskningsresultaten är tillräckligt entydiga för att polisen, vägverket och andra myndigheter ska göra hjälmkampanjer. Hjälper en hjälm om man trots allt trillar? Jag tycker som sagt inte att forskningen visar det. Studier på kontrollgrupper visar det i och för sig. Problemet är att ökad hjälmanvändning i så fall borde slå igenom i lägre frekvens av huvudskador. Och det finns ingen statistik på befolkningsnivå som visar det, tvärtom. Statistiken från Nya Zeeland och Västra Australien visar att huvudskadorna inte påverkas av ökat hjälmanvändande. Dessutom: länder med lågt hjälmanvändande har ofta en lägre dödsfrekvens jämfört med länder med högt hjälmanvändande. Jämför t ex Danmark och Nederländerna med USA och England. Hjälper en cykelhjälm mot ansiktskador? Jag är skeptisk. Finns det data på det? Finns det data på befolkningsnivå som visar det? Är ansiktskadorna allvarliga eller räcker det med några timmar på sjukhuset för att bli omplåstrad, ungefär som en idrottskada? Enligt Cyclehelmets.org uppkommer de flesta hjärnskador inte genom en smäll mot skallen, utan genom rotationsskador på hjärnan. Det finns tecken på att cykelhjälmar ökar risken för dessa genom att hjälmen förvandlar en linjär kraft mot skallen till en roterande kraft. Cycle helmets and rotational injuries Sen kan man diskutera vilken typ av skada hjälmen ska skydda mot. I vulgärpropagandan nämns ofta "skallskador", vilket kan betyda allt från bulor och skrapsår till permanent hjärnskada. Varför uppger de antalet skallskador och inte antalet hjärnskador? Kanske för att hjärnskador trots allt är sällsynta bland cyklister. I tråden Cyklister får kortaste vårdtiden räknade jag ut att det går två miljoner kilometer mellan varje hjärnskakning, och fjorton miljoner kilometer mellan varje skallfraktur. Cyklar man en timme om dagen (20 km) så tar det 274 år att komma upp i två miljoner kilometer. Fjorton miljoner kilometer tar 1918 år. Hjärnskakning är något man repar sig från på en dag. Skallfraktur är allvarligare, men det är inte samma sak som hjärnskada, plus att cyklister med skallfraktur kommer ut ur sjukhuset efter i genomsnitt fyra dagar*. Själv tycker jag det är helt orimligt att skydda sig mot hjärnskakning, som är så lindrigt och dessutom inte inträffar mer än vart 274e år. Skrapsår och bulor ska vi inte tala om.

THEODOR ADOLFSSON 2009-10-20        #12574
"Markus, jag tycker alla ska dra sina egna slutsatser om cykelhjälmar." Jag förstår inte varför. Själva problemet är väl att allt för många drar sina egna slutsater ur röven. Om man istället aktade sig för att dra slutsatser förutom när vetenskapen talar sitt tydliga språk så skulle mycket vara löst, tror jag. (Mina eventuella brister i detta avseende är inget som helst argument mot det.)

ROBERT VESTIN 2009-10-20        #12577

Det går ganska snabbt vet jag av erfarenhet

Jag tycker den här är en av ecoprofiles mest bizarra trådar. När cykelentusiaster argumenterar att cykling är så hälsosamt så att det ur ett folkhälsoperspektiv är oklokt att prata om riskerna tycker jag att man förnuftsmässigt har vinglat ner i diket. Skall man inte propagera för reflexväst för fotgängare, de kan ju få för sig att det är farligare att promenera än vad det egentligen är och därför stannar hemma och äter chips? Skall man inte propagera för flytväst för sjöfarare, eller kommer folk då att tro att det är farligare än vad det är att vara ute på sjön, och därför stannar hemma och storkonsumerar ostbågar och starköl? Knäskydd för inlinesåkare? Mycket dumt, de kan ju få för sig att det är farligare att åka inlines än vad det egentligen är, och därför isället ägnar sig åt kedjerökning av john silver utan filter? Ryggskydd för utförsåkare? De kanske tror att utförsåkning är farligare än vad det egentligen är och därför stannar hemma i gillestugan, där hachpipan vandrar mellan de före detta alpinisterna. Ja jag tror att ni som orkat läsa så här långt förstår vart jag vill komma. Jag tycker att grundfrågan är mycket enkel, hjälmen bromsar och fördelar kraften när skallen slår i gatan. Det kan man enkelt testa både i laboratoriemiljö, eller så kan man ju själv dunka huvudet i väggen om man känner sig osäker. Nästa fråga blir då om de krafter som huvudet utsätts för vid en kullkörning ligger inom hjälmens arbetsområde, d.v.s. inte är så stora att hjälmens lindrande verkan blir irrelevant? Det här är också testat och bevisat, både vid kliniska prov och i labb. Sen kan det ju finnas en poäng i att hjälmtvång minskar cyklandet, men det är ju en attitydfråga, inte en naturlag. Min sammanfattning är att man kan propagera för cykelhjälm utan att behöva bli jämställd med en klimatskeptiker. Jag cyklar själv inte en meter utan hjälm.

THEODOR ADOLFSSON 2009-10-20        #12579
Robert Vestin: Frågan är som jag ser det helt enkelt om propagerande för, eller lag om, cykelhjälm gör mer skada än nytta ur hälsosynpunkt. Jag har mycket svårt att se det som ett förnuftsmässigt bottennapp att låta bli att propagera för cykelhjälm om det tydligt skulle visas att det kommer att öka ohälsan. Det är snarare motsatsen som är en förnuftsmässig dikeskörning, alltså att propagera för saker som kommer att öka skadorna. Hjälmens skyddsförmåga i sig är det väl ingen som betvivlar. Att använda den faktan för att göra hjälmen obligatorisk är dock som att förespråka försäljning av rödvin för fem kronor flaskan för att vi fysiologiskt vet att det är nyttigt att dricka rödvin till middagen. Man för helt enkelt bara fram en av de parametrar som bör vara med i en bedömning. Exemplet tycks absurt enbart för att vi känner till de andra parametrarna och vet att de vida överväger hälsomässigt. Det är annars logiskt identiskt med cykelhjälmsexemplet.

ERIK SANDBLOM 2009-10-27        #12649
Robert, "Skall man inte propagera för reflexväst för fotgängare, de kan ju få för sig att det är farligare att promenera än vad det egentligen är och därför stannar hemma och äter chips?" Nej, jag gillar inte reflexväst heller, eftersom man överför ansvaret från bilisten till fotgängaren. Man skuldbelägger offret helt enkelt. Att fotgängare "inte syns" är rent strunt. Människor är inte osynliga! Felet ligger helt och hållet hos bilisten som kör för fort och därför inte hinner uppmärksamma fotgängaren. Sen vet jag att det förekommer propaganda från alla håll och kanter, men det ändrar inte på faktum att människor syns gott och väl. Ser man dem inte i tid så får man sakta ner. Så enkelt är det. Kvinnor ska inte avrådas från att bära kort kjol på grund av risken för våldtäkt, och på samma sätt ska fotgängare inte få rådet att sätta på sig skrikiga reflexkläder.

ROBERT VESTIN 2009-10-27        #12653

Hon står under härgårman skylten...

Är västen för ful och hjälmen för töntig? Är det var det egentligen handlar om? Jag upplever detta med reflexer som mycket enkelt, när man sätter på sig dom syns man. Utan syns man inte. I mörker är människor osynliga. Det här är så självklart att det känns märkligt att vi överhuvudtaget diskuterar det. Bifogad bild på en person är tagen på ca 30 meters håll, förhållandena är goda, ingen nederbörd, inga mötande fordon, ganska bra gatubelysning, hon har ljusa byxor, xenonljus på den bil som lyser upp vägbanan. Med andra förutsättningar än ovan hade man inte kunnat hitta henne på den bild där västen inte är på. Syftet med reflexvästen är att det inte skall bli några offer, så argumentationen om skuldbeläggning synes mig märklig.

ERIK SANDBLOM 2009-10-27        #12654
Robert, det blir lite svårt för mig att argumentera om du blandar in din dotter och din bil i sammanhanget. Det blir väldigt personligt då, vilket kan göra diskussionen tråkig. Men för att svara på din fråga om fula och töntiga kläder, så undrar jag i vilka andra sammanhang du anmärker på människors klädsel. Om en kvinna har på sig en kort kjol, säger du då till henne att hon inte borde klä sig så utmanande, för att du inte vill att hon ska bli våldtagen? Det är ju samma resonemang, att det inte ska bli några offer.

ROBERT VESTIN 2009-10-27        #12655
Ok, jag har bytt ut "min dotter" mot "en person" och "min bil" mot "den bil som lyser upp vägbanan". Nu kan du känna dig fri att fortsätta ditt resonemang om att man syns i mörker utan att riskera att såra någon.

FREDRIK BERGMAN 2009-11-09        #12810
Detta är verkligen, som Robert skrivit tidigare, en ganska bisarr tråd. Hjälm eller inte. Kan det verkligen spela så stor roll för antalet cyklister? Är det inte bara på marginalen i så fall Erik? Är inte hjälmdiskussionen "försumbar" jämfört med hur själva cykelmiljön är och hur högt bensinpris eller månadskort på kollektivtrafiken är?

ERIK SANDBLOM 2009-11-09        #12817Fredrik, det finns undersökningar från Australien som visar att när hjälmlag infördes så minskade cyklingen med 30% på ett år [1]. Sedan har det återhämtat sig, så man kan bråka länge om huruvida hjälmlagen hade en bestående effekt eller ej. Nästan ingen cyklar i Australien, så redan i utgångsläget var det bara de riktigt inbitna som cyklade. Inte som i Köpenhamn eller Amsterdam där alla cyklar.

En undersökning på städerna Göteborg, Malmö och Groningen visar att Göteborg har mest hjälmpropaganda och lägst andel cykling.  Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt

För mig är det självklart att hjälmpropaganda hämmar cyklingen, eftersom det ger folk en extra ursäkt att inte ställa bilen och börja cykla. Som du vet så bor hälften av befolkningen inom fem kilometer från jobbet, men bara var tionde resa sker med cykel. Varför är det så?

I Stockholm kan man låna cyklar. På hemsidan för lånecyklarna står det att man kan få en cykelhjälm hemskickad mot 75kr. Det går ju stick i stäv mot tanken att det ska vara enkelt och smidigt med lånecyklar. Man måste ha med sig hjälmen hela dagen! Det är inte obligatoriskt, men det är ju ändå andemeningen -- cykling är farligt och komplicerat! Tänk vilket kattrakande det blev när Västtrafik bytte biljettsystem. Tänk då om man började diskutera hjälmtvång för alla bussresenärer, då skulle folk bli helgalna.

Pris på bensin och busskort kan spela in, men cykling är i princip gratis. Cykelguiden.nu uppskattar att det kostar 600-800 kronor om året att cykla. [2]

Jag använder ordet hjälmpropaganda, eftersom det trots allt inte är så farligt att cykla. 96% av hjärnskakningarna i Sverige drabbar folk som inte cyklade [3]. Att cyklister trots allt inte får så många hjärnskakningar beror inte på hjälmar. Det var bara 15-20% av cyklisterna som bar hjälm under den undersökta tiden. [4] Titta gärna också på figuren ovan som visar att Danmark och Nederländerna är minst lika cykelsäkra som Sverige, trots att de skippar hjälmen.

Ändå säger Vägverket såhär om cykling: "Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. ... Så kom ihåg hjälmen – för hjärnan kan inte gipsas." [5] Notera att de inte nämner hur många som skadar hjärnan. För det är ju det dom försöker få läsaren att tro -- utan hjälm får du hjärnskada. Men sannolikheten för det är väldigt låg, annars skulle Vägverket uppgett en siffra.

En australisk undersökning visar att Australien skulle spara 380 miljoner dollar om året om bilister hade hjälm [6]. Så varför fokuseras just på cyklister?

[1] Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF)

[2] Cykeln - en grön sparbössa

[3] Årligen drabbas mellan 27 000 och 45 000 svenskar av hjärnskakningar. Men det är bara 1100 cyklister om året som läggs in på sjukhus för hjärnskakning. Fyra av tio som råkat ut för hjärnskakning har symtom efter ett år.

[4] Se Forskning kring hjälmanvändning hos cyklister och Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2007

[5] Cykelhjälm/Vägverket

[6] Australian Helmet Science - For Motorists


FREDRIK BERGMAN 2009-11-09        #12820
Tack för uttömmande svar Erik! (hade iofs inte väntat mig nå´t annat! :-) ) Med mitt påpekande om hur kostnaden för drivmedel eller kollektivtrafik spelar in avsåg jag just att den ekonomiska aspekten borde tala till cyklandets fördel. Tror att den frågan spelar betydligt större roll än eventuella hjälmkampanjer för hur många som väljer att cykla istället för att ta bilen, eller tvärtom. Dock. Oavsett hur många siffror du eller annan anti-hjälm-förespråkare lägger fram så kommer jag att även fortsättningsvis tvinga mina barn att alltid ha hjälm på huvet när de cyklar. (De känner inte till nå´t annat och för dom är det helt naturligt att ha den där plastgrejen på sig.) I inkonsekvensens namn kommer jag dock själv att fortsätta cykla utan. Människan är ett märkligt djur...

ERIK SANDBLOM 2009-11-09        #12826
Fredrik, miljöstyrande avgifter fungerar, där är vi överens. Men bara sålänge det finns smidiga och enkla alternativ. Med tanke på hur dyrt det är med bil i Sverige, 3kr/km enligt konsumentverket, tycker jag personligen att det är lite märkligt hur mycket folk ändå kör. Kanske ett lysande exempel på att klimatkompensering trots allt är ett avlatsbrev? Jämför avgiften för sen dagishämtning, som föräldrarna glatt betalade, och fortsatte hämta sent. Man betalar för sin synd och kör på som vanligt. Självklart bestämmer du själv över dig och dina barns hjälmanvändning. Men jag vill ändå påpeka att den som sväljer Vägverkets propaganda med hull och hår knappast skulle ha din, i mitt tycke, pragmatiska inställning: "Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. ... Så kom ihåg hjälmen – för hjärnan kan inte gipsas."

THEODOR ADOLFSSON 2009-11-10        #12835
Hur hänger det faktum(?) att de flesta cyklister måste gipsa hjärnan när de faller i ensamhet ihop med att det i de säkraste cykelländerna knappt alls används hjälm? Ramlar cyklister i dessa länder betydligt mindre (allvarligt) i sin ensamhet och i så fall varför?

ERIK SANDBLOM 2009-11-10        #12838
Theodor: de som skadar sig minst på cykeln verkar vara de som är mellan 25 och 44 år gamla. Tabell 11 Anta att denna åldersgrupp är mer cykelbenägen i Danmark och Nederländerna än i Sverige. De kan antas vara en kräsen cykelmålgrupp eftersom de kan ha småbarn. Om de cyklar mer, så minskar skadefrekvensen. Bara en hypotes!

MARKUS LAURIN 2009-12-09        #13276
Det här är en intressant tanke: "Tänk vilket kattrakande det blev när Västtrafik bytte biljettsystem. Tänk då om man började diskutera hjälmtvång för alla bussresenärer, då skulle folk bli helgalna." Vi har ju nämligen en lag som påbjuder bälte i buss i hastigheter över 50 km/h, vilket ju är bra, men som de flesta väljer att helt ignorera. De slutar inte åka buss, men de tar heller inte åt sig faran att färdas utan bälte.

ERIK SANDBLOM 2009-12-09        #13277
De kanske inte slutar åka buss, men så har man inte haft skrämselkampanjer à la NTF ovan heller. Inte heller skriver Vägverket läskiga saker om bussåkande, typ såhär: "Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. ... Så kom ihåg hjälmen – för hjärnan kan inte gipsas.". På Vägverkets bussida står det inget läskigt om bälten, bara "Tillsammans kan vi göra kollektivtrafiken mer attraktiv." Kan det vara skrämselkampanjerna och hjälmlagen för barn som bidrar till att folk skjutsar sina barn till skolan i bil? DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan" Polisen råder föräldrar att sluta skjuta barn till skolan i bil. Ecoprofile: Mp: Inför bilfri zon runt alla skolor! Dessutom har folk förmodligen helt fel uppfattning om skillnaden i risk mellan buss och bil. Det är tio gånger säkrare att åka buss än att åka bil. Vem skulle trott det? Det visste inte jag i alla fall.

ERIK SANDBLOM 2009-12-16        #13337

Lite cykelhjälmspropaganda har strukits från Göteborgs årliga cykelrapport. I 2007 års utgåva står det såhär: "Att använda cykelhjälm har stor betydelse för cyklistens säkerhet. Medicinsk forskning visar entydigt att svåra skallskador som uppkommer vid cykelolyckor kan lindras eller helt undvikas om cyklisten använder hjälm och nära hälften av alla omkomna cyklister beräknas ha överlevt om de använt hjälm." Denna text har strukits från 2008 års utgåva! Cykelåret 2007 (pdf-fil 1,71 Mb) Cykelåret 2008 (pdf-fil 6,5 MB)

ERIK SANDBLOM 2009-12-16        #13338

Kremlologen hälsar att 2008 års utgåva har blivit betydligt mindre tvärsäker angående cykelhjälmars effektivitet.

ERIK SANDBLOM 2010-01-24        #13603
Forskning.no: Ikke færre ulykker med hjelm Påbud om bruk av sykkelhjelm minsker ikke antallet ulykker. Derimot kan det føre til at flere lar sykkelen stå. BT.dk: Cykelhjelm giver flere ulykker Nye forskningsresultater fra Norge slår fast, at antallet af cykelulykker ikke falder, når folk kører med cykelhjelm – tværtimod. Og stiller man krav om, at cykelhjelmen SKAL på, lader folk hellere cyklen stå.

ERIK SANDBLOM 2010-04-19        #14499Rapporten Cykelåret 2009 (Göteborg) pratar ännu mindre om hjälmar än Cykelåret 2009. Bilden på en hjälm har tagits bort från inledningen på sidan 2.

Den kan laddas ner här: Siffror och röster om cykling i Göteborg

Tyvärr visar rapporten att cyklingen inte ökat i Göteborg sen 2006.


CHRISTOFFER CARSTENS 2010-04-21        #14518
Igår på Studio Ett i P1: Skåningar utan cykelhjälm. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3639990)

inte ett ljud om huruvida olyckor är mer frekventa i Skåne eller om hjälmar hjälper. Bara den sedvanliga neurologen som själv använder hjälm. Mycket lite om att Malmö och Lund är i särklass bäst på vardagscykling också idag (inte bara historiskt sett). Man tar också upp den falska tryggheten med ordentliga cykelvägar och separering men inte den falska tryggheten i att ha hjälm.

En intressant aspekt som lyfts är den att de flesta olyckor är singelolyckor. Om hjälm skulle vara så effektivt som kampanjerna gör sken av skulle vi alltså se en mycket högra frekvens av skallskador i Malmö/Lund, för att inte tala om Köpenhamn och Amsterdam. Gör vi det? Jag tror inte det men har inte siffrorna så jag vågar inte hävda att så inte är fallet.


Ytterligare ett problem med denna debatt, som inte nog kan understrykas många gånger, är att det som argumenteras emot inte på något sätt är hjälmanvändningen i sig, utan de smutsiga kampanjerna och skrämselpropaganda som bedrivs mot hjälmlösa och i föresats att öka hjälmanvändningen. Även om nyttan med hjälm ifrågasätts borde det vara självklart upp till varje individ om han/hon vill använda hjälm så som det behagar. Upplevd säkerhet och faktisk säkerhet sammanfaller som vi vet ofta inte.

ERIK SANDBLOM 2010-04-21        #14520Christoffer, helt rätt. Problemet är inte hjälmarna utan hjälmlagarna och skrämmande hjälmkampanjer.

Ett annat problem är medias okritiska rapportering. Igår i Studio Ett t ex så berättade de som vanligt om alla hemska skador man kan få. Inte ett knyst om hur vanligt det är att man får såna skador. Inte ett enda ord.

Jag mejlade och klagade till studioett (at) sr.se. Gör gärna det du också!


CHRISTOFFER CARSTENS 2010-04-22        #14528
Det var det första jag gjorde när jag kom hem på kvällen. :)

ERIK SANDBLOM 2010-04-22        #14552
Vårt Göteborg: Dåliga ursäkter efterlyses i årets cykelkampanj

En annan man är orolig för att förstöra sin frisyr. Lösningen är en hjälm med afroperuk, den ger ingen ful hjälmfrisyr eftersom frisyren sitter utanpå.

Min kommentar: Hur ska vi få folk att cykla mer? Skratta åt deras fåfänga? Hmm. Nä, försök en gång till...


ERIK SANDBLOM 2010-06-28        #15074

Foto Mikael Colville-Andersen/Copenhagen Cycle Chic


Irish Times: Cycle chic is wheel thing

Colville-Andersen argues that it is the culture of fear that feeds into the push for helmet use for everyday cycling. “We’ve never been safer yet all of a sudden we need something to fear. The health benefits of cycling are 20 times greater than the risks. People who cycle regularly live longer, they call in sick to work less and because they cycle, there is less pollution in cities.”

A Danish study found that for every kilometre cycled in Copenhagen, the city earned 5.5 kroner (75 cent) because cycling citizens lived seven years longer, they experienced less illness and they spent less on healthcare.

However, Colville-Andersen argues that creating an urban cycling culture is not about promoting the health benefits because everyone knows them already, but about creating a better community to live in.

OLOF BLOMQVIST 2010-08-23        #15529

På min blogg finns lite aktuell statistik då det gäller olycks risk och cykling:

 

http://malmolundcyclechic.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

 

Min slutsats är att cykling är en säker aktivitet med mycket låg olycksrisk. Hurvida man ska använda hjälm eller inte tycker jag ska vara upp till var och en.


JOHAN ERLANDSSON 2011-01-10        #16569
Michael Colville-Andersen pratar om varför vi inte ska förorda cykelhjälm:Tillägg: Erik hade visst redan lagt ut filmen i den här tråden:
http://www.ecoprofile.se/thread-2146-Bilbranschen-pratar-cykelhjalm-men-tiger-om-bilhjalm.html#16578

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik