Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Utbildning   

Den stora omskolningen

DANIEL PARGMAN 2009-06-01        #10923

Rob Hopkins från Transition Town-rörelsen har lagt fram idén om Den Stora Omskolningen (The Great Reskilling). Den grundläggande idén är enkel - de dubbla utmaningarna oljetoppen och klimatförändringar kommer att innebära en omställning av samhället som innebär att vi till mans behöver tillägna oss nya kunskaper och färdigheter. Dessa ”nya” färdigheter är ofta gamla färdigheter; kunskaper om hur man gör saker i en värld med drastiskt reducerad tillgång till energi som också har låg påverkan på miljön: ”re-learning the skills that our grandparents took for granted, such as how to use hand tools, how to build our own structures, how to mend and make clothing, how to make our own medicine, how to forage, grow, preserve and store our food.” Till viss del handlar det om att vrida klockan tillbaka. Inte av dogmatiska eller romantiska skäl utan för att den nödvändiga färdriktningen är så uppenbar. I slutänden står man dock där med en lång lista på sådant vi fram tills nu inte har behövt bry oss om och som kan kännas övermäktigt att ta tag i. Men omskolning (reskilling) handlar också om hur man kan gå tillväga för att förvärva sig dessa kunskaper. Hopkins skriver om ”omskolningsevenemang” (”reskilling events”) och positiva effekter av att ordna eller delta i sådana: - De lär människor nya (gamla) färdigheter - De för människor samman och bygger nätverk - De ger kraft och förmedlar en känsla av ”kan själv” (i motsats till maktlöshet) - De skapar länkar mellan generationerna när färdigheter förmedelas Om vi i den ekoby jag numera är delägare i vill lära oss praktiska saker och dessutom har en egen gård, varför då inte genomföra dessa aktiviteter i form av kurser där även andra är välkomna att delta? Sagt och gjort har vi bestämt oss för att genomföra tre kurser i sommar. Mer information om varje kurs finns på nätet (http://ekoenhet.ning.com/events) men här kommer kortfattade sammanfattningar: Lerhusbyggande handlar om att bygga med naturliga och lokalt förekommande material (lera, sand, halm, sågspån, kodynga). Kursen är praktisk och handlar om att få pröva på olika moment och tekniker inom lerbyggande. Målsättningen är att bygga något konkret under de tre dagar som kursen pågår. Permakulturdesign handlar om att skapa/designa ekosystem som är till nytta för oss människor. Med naturliga ekosystem som förebild försöker man ”designa” nya så att de producerar mat och andra nyttigheter som specifikt är till godo för oss människor. Lokalekonomisk återväxt är en mer teoretisk kurs. När vi nu passerar oljeproduktionstoppen är vår tid med billig energi till ända. Mindre energi betyder också minskad produktion och slutet för slentrianmässiga långväga transporter där fler varor och tjänster kommer att produceras lokalt (regionalt, nationellt). Hur skapar vi utifrån detta lokalekonomisk återväxt i en ekonomi bortom tillväxten? Vad ska vi ställa om till, och hur? Vad kan man producera som är lönsamt både idag och under en kommande omställning? Därmed är vi tillbaka i de idéer som ligger bakom Transition Town-rörelsen och den stora omskolningen. Idag går man en sån här kurs för att man är intresserad och för att det är kul, imorgon kan denna typ av praktiska kunskaper vara hårdvaluta. Välkomna! Som vanligt finns en betydligt längre version av denna text att läsa här: http://efteroljan.blogspot.com/2009/05/den-stora-omskolningen.html.

http://ekoenhet.ning.com/eventsJOHAN ERLANDSSON 2009-06-01        #10924
Jag tror det ligger mycket i detta, men ibland tror jag också att det kan motarbeta sitt syfte om man säger att vi ska klara av att göra allting själva. Teknikutvecklingen har gett oss en hel del elände, men det finns trots allt grejer som är bra om vi bara hade använt dem rätt och kunde undvika reboundeffekter. Hur enkelt är det t.ex. för en enskild person att bygga ett hus med så låg energiförbrukning att det blir hållbart (med 9 miljarder på jorden)? Lösningen på landet om man bygger ett eget energisåll brukar vara att elda med biomassa, men jag tror att vi behöver vara mer sparsamma med energi än så. Jag kan inte tänka mig att ett lerhus kan mäta sig med de moderna passivhus, plusenergihus, aktivhus m.m. som finns och är på gång idag. Men rätta mig gärna om jag har fel!

ERIK SANDBLOM 2009-06-01        #10927
Efter oljetoppen kan man tänka sig att produktions- och distributionssytemet kärvar, så det kan bli svårt att få tag i de specialdelar som behövs för att t ex bygga passivhus. Vilka specialdelar kan det röra sig om, folie kanske? Kalla mig naiv, men jag börjar se likheter mellan Y2K-problemet och oljetoppen. Det visade sig att företagen hade koll på sin elektronik och hade gjort de uppdateringar som behövdes för att klara Y2K. På samma sätt tror jag att många företag och regeringar nu faktiskt har oljetoppen på radarn och så smått börjar planera logistiken för att hantera den. Företagsvärlden kan arbeta mycket effektivt, sålänge man erkänner att vissa problem faktiskt finns. Titta bara på hur många bra och dåliga ekomärkningar som kommit sista tiden ;-) I den amerikanska vulgärdebatten talar man om "beroende av utländsk olja" men jag tror de flesta företag är smartare än så. De förstår nog att de kan minska affärsriskerna genom att dra ner på oljekonsumtionen, eller i alla fall ha en beredskapsplan.

DANIEL PARGMAN 2009-06-01        #10932
Erik, du har högre tilltro till företag och politiker än jag har. Som jag ser det kommer Mycket att förändras efter oljetoppen. Så mycket att vi helst inte ens tänker på det idag, än mindre agerar för att "klara" detta. Min grundläggande fråga är denna: Om vi hittills, i en tid av överflöd, har varit så dåliga på att möta riktigt stora utmaningar som väntar oss under detta århundrande, vad är det då som talar för att vi kommer att "smarta till oss" när det kniper och resurserna blir mer knappa? Förutom olja har vi ju också andra kända problem med matproduktionen, vatten, CO2-utsläpp etc. Som jag ser det utgör oljetoppen ett "predikament". Så här har bloggaren Flute skrivit om detta: "Fotnot: Predikament = besvärlig situation. John Michael Greer skiljer mellan problem, som kan lösas, och predikament, som är olösliga, och som man bara måste anpassa sig till. Han påpekar att hittills har industrisamhället förvandlat alla predikament till problem som går att lösa, men att vi nu står inför ett olösligt predikament i form av peak oil och andra ändliga resurser som passerar sin globala produktionstopp." Jag vet inte om företag och regeringar har oljetoppen på radarn. Varför läser man i så fall så lite om det? Om oljetoppen dessutom skulle innebära att vår tid av generell tillväxt på 2-4% per år är över, hur många regeringar, företag (och banker) tror du har planer i bakfickan för hur man ska klara detta? Vad händer med din och min framtida pension i en tid utan tillväxt? Jag tycker att denna text tar upp en del problem på ett bra sätt: http://www.scitizen.com/stories/future-energies/2009/05/Energy--The-Achilles-Heel-of-the-Resource-Pyramid/

http://flutetankar.blogspot.com/2009/05/mexikos-predikament.html

ERIK SANDBLOM 2009-06-01        #10935
Jag tror också att mycket kommer ändras i samband med oljetoppen. Men obamaregeringen har redan börjat agera: offentliga byggnader tilläggsisoleras och de amerikanska bilarna ska bli lika snåla som de europeiska till 2015. Och enligt lagförslaget Waxman-Markey ska oljeraffinaderierna tvingas köpa utsläppsrätter, vilket blir en bensinskatt som smugits in bakvägen. Det är ganska mycket framsteg på bara ett år. Energy Bulletin: Obama tackles the liquid fuels problem Kjell Aleklett har varit i Kina och fick visst gehör för sina synpunkter:
Kinesiska Sinopec, världens tredje största raffinaderiföretag, kallade nyligen till sig Uppsalaprofessorn för ett samtal. - "Om dina beräkningar är rätta så gör vi felinvesteringar för miljarder dollar", sade en av företagets ledare till mig under vårt möte. Nu vill de stötta vår forskning med en egen doktorand här i Uppsala, säger Kjell Aleklett, som egentligen var i Kina för att underteckna ett avtal med China University of Petroleum (Kinas universitet för petroleumstudier) när Sinopec ringde.
Så visst finns oljetoppen på radarn hos regeringarna. Att det inte talas så mycket om den behöver inte vara dåligt; det som krävs är att företagen planerar för hur de ska hantera den. Och det kanske dom inte skickar ut pressmeddelanden om. Det gjorde dom ju inte när de gick igenom datasystemen inför Y2K. Att Mexico och andra länder kan få stora problem kan säkert stämma. (Jag tror det krävs en viss droglegalisering för att stoppa den sydamerikanska knarkmaffian.) Men jag ser ändå inte att en global samhällskollaps är oundviklig, i alla fall inte i Västeuropa. Vi har stabila demokratier och lägre oljeberoende. Frankrike använder hälften så mycket olja per capita som USA.

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=798975,00.html

DANIEL PARGMAN 2009-06-02        #10936
Jag tror att de exempel du hänvisar till (bättre isolering, bränlseekonomi) är bra men otillräckliga. Hela idén med suburbia, enorma avstånd och stort bilberoende i USA är ohållbart och bättre bränsleekonomi är att betraktas som plåster på ett benbrott. Utifrån dagens situation är många amerikanare inte i en position där de har råd att köpa den där bilen med bra bränsleekonomi - bilförsäljningen har halverats i USA de senaste två åren... Bilköp i USA har dessutom byggt på frikostiga krediter och det är svårt att se att det systemet kommer tillbaka. Dessutom går det ju i runda slängar åt lika mycket energi att tillverka den där bilen med bra bränsleekonomi som det totala mängden energi (bränsle) som bilen använder under sin livstid - så jag har svårt hur det någonsin ska bli "hållbart" att byta ut bilparken på mindre än den "naturliga" utbytestiden på 20 år. Därför tycker jag förstås också att skrotningspremier vid köp av ny bil är en dålig idé. Personligen tror jag att oljetoppen (= globala energitoppen) i värsta fall kan betyda vägs ände för 100-200 år av mer eller mindre konstant tillväxt och produktivitetsökningar. Självklart kan vi leva utan tillväxt, men att ställa om kan bli svårt då hela vårt samhällssystem bygger på detta tänk. Utifrån att antalet "failed states" redan idag blir fler och fler (se länk nedan) fruktar jag många utmaningar som blir överväldigande framöver. Just Sverige är dock säkert ett av de bättre ställena att befinna sig på. De stater som ligger sist i "failed states index" har säkert så bra utgångsläge man kan ha just nu och där ligger just de skandinaviska länderna. Mig veterligen finns det ingen plan i Sverige för hur man skulle hantera riktigt höga oljepriser. De som ligger närmast tillhands att ta fram sådana planer är Energimyndigheten och Krisberedskapsmyndigheten och de verkar inte ha några speciella scenarier eller planer gjorda (jag och andra har varit i kontakt med dem för att få läsa alla icke-existerande rapporter och planer). Det ingår inte explicit i deras uppdrag, en kris är t.ex. en plötsligt uppkommen situation och "långsamt" stigande oljepriser passar således inte in i deras uppdrag (regleringsbrev). Alternativet är att de hemlighåller sina planer men jag finner detta av olika skäl mindre sannolikt. Alla satsningar är av godo men på det hela taget gör en doktorand ingen sommar. Inte ens en professor gör någon större skillnad på det stora hela. Det finns väl några tusen i Sverige...

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4350&page=0

DANIEL PARGMAN 2009-06-02        #10937
Johan, (ler-)byggande är inte min grej (ännu) så jag kan inte svara på din fråga. Det Erik nämner är vettigt och personligen fascineras jag av tanken på att lära sig traditionella tekniker och använda material som finns i den omedelbara omgivningen. I just detta fall är svaret dock enklare än så. Den arkitekt vi anlitar för att skissa på våra framtida hus är tillika ordförande i lerbyggarföreningen i Sverige. Varför då inte ta tillfället i akt och ta till sig av hans kunskaper? Ungefär så gick det till - inga dogmatiska ställningstaganden utan bara praktiska överväganden... Arkitekten har många argument för varför lerhus är bra men jag kommer inte ihåg dem.

http://www.naturligt-byggeri.org

ERIK SANDBLOM 2009-06-02        #10944

Daniel, jag håller med dig om att USA inte gör tillräckligt för att minska oljeberoendet. Men jag tycker ändå mycket har gjorts på kort tid sen Obama tillträdde, och det är tydligt för mig att administrationen är medveten om allvaret i oljetoppen. Om de har förmågan att göra vad som behövs kan diskuteras. Man ska inte överskatta suburbiaproblemet. Visserligen är bilberoende förorter inte hållbara även med snålare bilar, men alla bor inte i förorterna. Hälften av USAs befolkning bor inom fem miles (8 km) från sina arbeten, cykelavstånd. Kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel sedan ett par år tillbaka, och resandet är större än på 50 år. Ecoprofile: USA satsar på kollektivtrafik och tåg Wall Street Journal: Americans Continue to Cut Back on Driving “The fact that the trend persists even as gas prices are dropping confirms that America’s travel habits are fundamentally changing,” Transportation Secretary Mary E. Peters said in a statement. Att bilförsäljningen minskar är väldigt bra, det minskar oljekonsumtionen. Att folk minskar sin körsträcka är också bra. Det ger lite mer tid för att komma med fler åtgärder för att minska oljekonsumtionen.

http://www.fhwa.dot.gov/ohim/tvtw/09martvt/figure1.cfm

DANIEL PARGMAN 2009-06-03        #10946
Allt det du skriver ovan är bra, trenderna pekar åt rätt håll men startar från en låg nivå. På bilden ser man att bilåkningen i USA ökat med ca 85% på 23 år! Trendbrottet är tydligt och det är bra, men det är långt kvar ner till 1984 års nivåer... och det är tveksamt om ens de nivåerna är hållbara - USA importerade alldeles för mycket olja redan då. Din siffra att hälften bor nära sina jobb är överraskande* men den gör mig ändå inte helt lugn. Det är den andra hälften som bor i sububia och har 50 km till jobbet som är problematisk. Det rör sig alltså om mer än 100 miljoner amerikaner och cykel och kollektivtrafik är inte ett realistiskt alternativ i glesa och avlägsna förorter. "The suburb has been a costly experiment. Thirty-five percent of the nations wealth has been invested in building a drivable suburban landscape, according to Christopher Leinberger, an urban planning professor at the University of Michigan and visiting fellow at the Brookings Institution." (http://www.fastcompany.com/blog/michael-cannell/cannell/suburbia-rip) Jag tror till skillnad från dig att det inte går att överskatta suburbiaproblemet. Ska göra lite research och återkommer om detta i form av en ny text senare i månaden! * Jag undrar över uppgiften och noterar att det är ett cykelföretag som står bakom hemsidan. Vad betyder det?

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-03        #10948
Daniel, på hemsidan du angav hittar jag detta: Här vid Gerlesborg i norra Bohuslän finns fyra hus byggda i halmbalsteknik och tekniken har en framtid för det finns många fördelar, exempelvis att; materialet är billigt, det finns oftast relativt nära byggplatsen, det är fritt från gifter, det är ett ganska lätt sätt att bygga på, husen får en jämn och hög luftfuktighet vilket är bra för oss och husen är faktiskt mer brandsäkra än konventionella trähus. Tyvärr inget om energiprestanda under drift, som i alla fall jag vill hävda är den viktigaste miljöaspekten med bostäder. Flera konsumtionsstudier pekar på det också. Men kanske är det så att det faktiskt går att bygga halm/ler-hus riktigt energieffektiva? Det vore ju bra om det vore så! Synd att det inte står något om det.

DANIEL PARGMAN 2009-06-03        #10949
Som sagt, jag kan inte svara på dina frågor. Du är välkommen att gå vår kurs och på plats ställa dina frågor till kursledaren, Michael Bergman ;-) "Sedan ett år tillbaka är Michael ordförande i Lerbyggeföreningen i Sverige och dessförinnan har han varit medlem i föreningen i 10 år. Michael har praktisk erfarenhet av ett antal lerbyggen och han behärskar de flesta metoder inom området. Michael är utbildad landskapsarkitekt, har tidigare jobbat som stadsarkitekt i Hedemora i 7 år och är för närvarande natur- och parkchef i Lidingö stad."

http://ekoenhet.ning.com/events/lerbyggekurs-2123-juli

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-03        #10950
Jag vill veta om jag lär mig bygga energieffektivt innan jag går kursen! :-)

ERIK SANDBLOM 2009-06-03        #10957
Daniel, visst är det en uppgift från cykelreklam. Men i Sverige gäller liknande. Regeringen skriver i infrastrukturpropositionen 2008 (sidan 150) att hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Och att hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten. Visst har bilismen vuxit ända fram till nu, men är det ett problem? Som jag förstått så räcker det med att man minskar oljekonsumtionen några procent om året, globalt, framöver. Två procent om året kanske räcker? Om bara samhället bestämmer sig för att göra det så skulle det inte vara så svårt.

DANIEL PARGMAN 2009-06-03        #10960
Två procent låter lite lite. Men problemet är större än så. I decennier har ekonomisk tillväxt och energianvändning hängt ihop. Om vi minskar vår användning av energi är det troligen slutet för tillväxtsamhället. Den mentala omställningen går inte att underskatta. Alla banker skulle vilja ha tillbaka mycket utlånade pengar bums om de inte kan räkna med generell tillväxt i framtiden. Stater med skulder kan inte räkna med att kvitta räntorna mot framtida tillväxt. Och så vidare. Min gissning är att dagens ekonomiska kris är en krusning på ytan jämfört med det tumult det skulle innebära om regeringar, företag och finansmarknader trodde att tillväxten i världen nu är slut och att vi måste dra åt svångremmen (mer och mer för varje år) i framtiden... Nå det var kortversionen. Läs mer här:

http://efteroljan.blogspot.com/2009/04/hur-lange-haller-vart-ekonomiska-sys

JOHAN ERLANDSSON 2009-08-08        #11610
En företagsvinkel på omskolning/omställning: BMW har börjat titta på "new mobility concepts". Jag undrar vad det kan betyda?

http://www.greencarcongress.com/2009/08/megacity-20090804.html

ERIK SANDBLOM 2009-08-25        #11780
Kjell Aleklett: China University of Petroleum på besök i Uppsala Uppsala universitet fördjupar samarbetet med Kina angående forskning på oljetoppen.

Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik