Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel    Till fots    Bil   

Mp: Inför bilfri zon runt alla skolor!

ERIK SANDBLOM 2009-08-27        #11818
De senaste åren har polis och skolor avrådit föräldrar från att köra sina barn till skolan i bil. Skolområdena är inte byggda för att så många bilar ska anlända samtidigt på morgonen för att släppa av barn. Kombinationen av många barn och många bilar är dålig för trafiksäkerheten.

Samma problem finns i Danmark där Socialistisk Folkeparti nyligen gick ut med förslaget att införa bilfria zoner 200m runt alla skolor. Nu har Mp hakat på i Sverige. Som en del i en cykelsatsning vill mp att alla skolor ska ha en bilfri zon i anslutning till entrén. Kommunen ska utifrån statliga rekommendationer få möjlighet att anpassa detta till lokala förhållanden. Där det inte fungerar, framför allt i stadsmiljö, ska skolan kunna ansöka om undantag.

Självklart ska det råda undantag för funktionshindrade och nödvändiga transporter till skolan. Alla skolor bör också ha mötesplatser en bit ifrån skolan där föräldrar vid behov kan släppa av barnen om de får skjuts eller blir hämtade, menar Mp. Vidare vill mp att grundskolor också – utan undantag – ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan. Vägverket ges uppdraget att ta fram en plan för detta ska vara uppfyllt senast till 2015. Omkring alla skolor ska lågfartszon gälla, det vill säga max 30 km/h. Vägverket bör få i uppdrag att ta fram riktlinjer och samfinansiera viktiga satsningar i infrastrukturen så att kommunerna kan leva upp till dessa krav, enligt Mp.  

Cykling gör dig rik och vacker

Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Mp ger en mängd anledningar till att satsa på ökad cykling: I Sverige är ca 30 procent av antalet bilresor kortare än 3 km och hälften är kortare än 5 km. Fortfarande lägger vi stora summor pengar på att bygga nya vägar i Sverige medan mindre än en procent av satsningarna går till cykelinvesteringar.

I dag ger varje satsad krona cirka 11 kronor tillbaka i förbättrad hälsa. Varje år kostar fetma och inaktivitet samhället ungefär 20 miljarder kronor. Trots att vi vet detta bygger vi samhällen som skapar stillasittande människor. Barn som inte kan röra sig fritt till skola och aktiviteter utan måste köras av sina föräldrar överallt.

Vandrande skolbussar är ett sätt att få barnen att promenera till och från skolan tillsammans i grupp och med någon av barnens förälder. Alla som vill kan delta men det lättaste är om barnen bor i samma område eller på vägen till skolan, samt att de har samma tider i skolan. Antingen hämtar gruppen upp barnen hemma eller så bestämmer man en fast mötesplats. De skolor som har testat rekommenderar att fem familjer går samman och på så sätt ansvarar för en skoldag var i veckan, tycker Karin Svensson Smith.

SvD: Mp vill ge cyklisterna bättre plats i trafiken

Mp: Klimat och cykling - minskad klimatpåverkan och friskare människor

SF vil bekæmpe bilkørsel ved skoler

Copenhagenize: Car Free Zones Around Schools

DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara

Ekot: Föräldrar äventyrar säkerhet vid skolor

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
ERIK SANDBLOM 2009-08-27        #11819

Grafik: Daily Mail

Barnens rörelsefrihet kringskärs alltmer

En artikel i brittiska Daily Mail visar hur barnens rörelsefrihet begränsats för varje generation. När George var åtta år gammal år 1919 i staden Sheffield hade han tillåtelse att gå nio kilometer själv för att fiska. Men Georges barnbarnsbarn Edward, som är åtta år, får idag inte gå längre än till gatukorsningen hundra meter från huset. Till och med Edwards mamma fick så sent som 1979 själv promenera till skolan, simhallen och parken. Folk hade bara en bil per hushåll då, säger hon, och man gjorde inte så många korta resor med bil i Sheffield.

En studie av Dr. Markella Rutherford vid Wellesley College i USA visar att medan barnen fått alltmer autonomi i hemmet, har utvecklingen gått åt andra hållet utanför hemmet. Barn i USA har färre möjligheter idag än på trettiotalet att reda sig själva på offentliga platser utan vuxnas överinseende. De har mindre rörelsefrihet och är betydligt senare med att få ansvar utanför hemmet. Detta fann Rutherford genom att läsa 300 artiklar med råd till föräldrar i föräldratidningen Parents, daterade mellan 1929 och 2006.  

Daily Mail: How children lost the right to roam in four generations

Science Daily: Children Now Enjoy More Freedom At Home, But Are More Restricted Outside The Home

Göteborgs-Posten 19 oktober 2007: Barns rörelsefrihet byggs bort av Johan Faskunger på Folkhälsoinstitutet.

Det är vi vuxna som gör det svårt för barnen att vara fysiskt aktiva i samhället. Det är inte dataspel som passiviserar utan dåligt underhållna lekplatser, intensivare biltrafik och färre barnvänliga grönområden, skriver en expertgrupp som verkar på Folkhälsoinstitutets uppdrag. Att själv kunna färdas till skolan är ett exempel på en mycket viktig vardaglig fysisk aktivitet för barn. Politiskt uppsatta mål säger att transporten till skolan är viktig för att motverka bristen på motion och att andelen barn som kan ta sig till skolan på egen hand ska öka. Men allt färre går eller cyklar till skolan, från över 90 procent av 7-9 åringarna på 1970-talet till under 80 procent på 1990-talet. När Vägverket undersökte hur många barn upp till 15 år som gick eller cyklade till skolan 2006 var andelen bara 58 procent.


ERIK SANDBLOM 2009-09-05        #11943
En amerikansk studie visar att kvinnor som bor i områden med mycket avgaser föder dummare barn än andra. En annan visar att högre bensinpris minskar fetma bland amerikaner. Science News: Traffic hydrocarbons linked to lower IQs in kids Researcher links gas price, obesity

ERIK SANDBLOM 2009-09-21        #12207
Nya Wermlands Tidningen: Skjutsa inte era barn till skolan Klas Elm på Svensk Cykling: "Dessutom måste barnen själva få erfarenhet av att röra sig i trafiken. Det är bättre att de tillsammans med föräldrar får öva sig i att cykla och gå i trafiken, än att de blir skjutsade fram till tolv års ålder. Många skolor har dessutom cykelförbud eller avråder elever från att cykla upp till årskurs tre, fyra eller ännu högre. Skälet som anges är främst trafiksäkerhet. I Sverige hävdas att barn upp till tolv års ålder inte anses kunna bemästra trafiken på egen hand. Med säkra cykelvägar och bilfria zoner runt skolorna minskar det problemet." Artikeln har även publicerats i Expressen. Min kommentar: varför anses barn vara någon slags utomjordingar? Om barnen inte kan gå till skolan själva så är det inte barnen det är fel på, det är trafiken. Det finns andra än barn som drabbas av storskalig biltrafik, till exempel äldre och alla som tar sig fram utan bil. Storskalig bilism är inge bra helt enkelt...

ERIK SANDBLOM 2009-09-22        #12220
The Times: Cycling plan to blame drivers for all crashes Brittiska transportdepartementet diskuterar cykelåtgärder med Cycling England, departementets organ för cykelfrämjande. Cycle England vill genomföra fyra förändringar: o föraren av det tyngre fordonet får automatiskt skulden    för kollisioner mellan det egna och ett lättare fordon o 30-gräns i alla bostadsområden o cykling på schemat för alla skolbarn o ombesörjande av cykling som villkor för bygglov

ERIK SANDBLOM 2009-10-09        #12459
GP: Trafikkaos vid skolan oroar Föräldrarna på Brattåsskolan kämpar för att få bukt med trafikkaoset på morgnarna. - Trafiksituationen är förfärlig. Bollar åker ut på gatan för jämnan och något barn rusar efter. Min kommentar: Läs det där sista en gång till. Det är alltså de lekande barnen som är farliga och inte bilarna. Det kanske inte är så hon menar, men det är ändå så hon sa...

THEODOR ADOLFSSON 2009-10-09        #12460
Erik Sandblom: Ja, antagligen är det ungefär så hen menar. De som jag stött på som upprör sig över trafiksituationen brukar vara helt oförmögna att se sig själva som en del av problemet. Snarare ses det generellt som en självklarhet att man ska ha bil och åka en bra bit över tillåten hastighetsgräns. Det sista gäller väl dock inte just vid skolor, får man hoppas. Det verkar inte vara ovanligt att folk påstår att man måste skjutsa sina barn för att det är så farligt att cykla, eftersom det är så mycket och snabb trafik. Att man själv kör i 80 på 70-vägar spelar liksom inte in.

ERIK SANDBLOM 2010-01-18        #13537Barn som bor på landet eller i småstäder är tjockare än andra barn

Prevalence and regional differences in overweight in 2001 and trends in BMI distribution in Swedish children from 1987 to 2001.

Mean BMI as well as prevalence of overweight and obesity was higher in subjects from schools in smaller towns or from the countryside. Studie av Ekblom O, Oddsson K, Ekblom B.  

Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället – ett tidspussel med geografiska och könsmässiga variationer Avhandling författad av Karin Tillberg, kulturgeograf vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet

De studerade landsbygdsbarnen visade sig utöva lika många organiserade fritidsaktiviteter inne i staden som stadsbarnen. För föräldrarna på landsbygden betyder det att en ännu större del av fritiden kretsar kring skjuts och hämtning från barnens aktiviteter. För barnen betyder det att de ofta vistas mindre i sin närmiljö och rör sig mindre på egen hand, på cykel eller till fots, än stadsbarnen.

Detta kan synas paradoxalt, eftersom ett vanligt motiv för barnfamiljer som flyttar från staden till landsbygden är att den erbjuder en bättre uppväxtmiljö för barnen. ... Konsekvensen av att barns fritid är alltmer organiserad och bygger på bilskjuts, är dock att barns självständiga rörlighet minskar, liksom deras möjligheter att själva råda över sin tid. En annan följd är att tidspressen för deras föräldrar ökar.

Den här utvecklingen kan också ifrågasättas mot bakgrund av att allt fler barn växer upp med en ensamstående mamma. En betydande del av dessa har ingen bil alls att skjutsa sina barn i.


ERIK SANDBLOM 2010-04-29        #14629SvD 7 mars 2005: Att leka ute har blivit för farligt 
I början av 80-talet var det 94 procent av 7–9-åriga barn som fick gå ensamma till skolan. År 2000 hade siffran sjunkit till 77 procent. ...

I studien om tolvåringar på Kungsholmen i Stockholms innerstad och förorten Bredäng i sydvästra Stockholm visar nya siffror att var femte Kungsholmsbarn inte får åka buss eller tunnelbana själv. Sju av tio får inte vara ute själva när det är mörkt, vilket under vintermånaderna innebär en stor begränsning.

DN: Tonåringarna syns inte i trafiken
Varannan tonåring struntar i reflex, visar en undersökning. Samtidigt är risken att bli påkörd och dödad i trafiken är tre gånger större i mörker än i dagsljus.
- Att ha reflex när man är tonåring upplevs nog tyvärr som lite töntigt, säger man på Trygg-Hansa.

SR: Barnen: Ut och lek! Men var?

Barn leker mer sällan utomhus och barns möjligheter att röra sig fritt på egen hand har minskat drastiskt de senaste 20 åren. Trafiken och föräldrars oro är de viktigaste orsakerna.

Min kommentar: Det bästa är nog att bilisterna saktar ner och ser sig för. Det kanske behövs lite fartgupp också?


ERIK SANDBLOM 2010-05-07        #14734

David Hembrow: Stopping ban by schools

Groningen has recently implemented a stopping ban by many of its primary schools. This is to spread to cover all schools in the city within a two and half years and will be rolled out as the safety of home-school routes is enhanced.

This means it is now illegal to stop with a car adjacent to the schools between 8 am and 4 pm on week days. i.e. No children may be taken to school by car.

Gemeente Groningen: Binnen 2,5 jaar stopverbod bij alle basisscholen

Er komt een stopverbod bij alle basisscholen in Groningen. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur mogen er dan geen auto's stoppen voor de ingang van de school. Het stopverbod is één van de maatregelen die het stadsbestuur neemt om de omgeving van scholen verkeersveiliger te maken.


THEODOR ADOLFSSON 2010-05-10        #14757
"This means it is now illegal to stop with a car adjacent to the schools between 8 am and 4 pm on week days. i.e. No children may be taken to school by car."

Börjar de inte vid åtta? I så fall finns det inget hinder mot att skjutsa sina barn till skolan och att släppa av dem just där.

ERIK SANDBLOM 2010-08-26        #15577
David Hembrow rapporterar att VVN (Nederländska NTF) vill att skolbarn ska cykla mer. Genom erfarenhet lär sig barnen ta sig fram säkert i trafiken, menar VVN.

Dutch children must cycle at an earlier age


ERIK SANDBLOM 2012-06-18        #20873

Culture of Fear Sale! - Copenhagenize

Så länge det inte är födelsedag är det okej att meja ner barnen.

ERIK SANDBLOM 2013-02-07        #21857
Inför bilfria zoner runt alla grundskolor. Svenska Dagbladet

Företrädare för Cykelfrämjandet, Svensk Cykling, Trampkraft, och  Naturskyddsföreningen skriver debattartikel. Bra gjort!

ERIK SANDBLOM 2014-10-25        #23654
Cars banned from near Edinburgh schools in trial. The Scotsman
Roads within 300 metres of schools will be sealed off to traffic for 30 minutes before and after the start and end of the school day under the pioneering plans that have attracted more than a third of Capital primaries.

ERIK SANDBLOM 2017-04-02        #24079
"Den förälder som trots en bilfri zon kring skolan väljer att skjutsa sitt barn får då helt enkelt parkera ett hundratal meter därifrån och promenera sista biten."
 
Det skriver Karin Svensson Smoth (MP) och Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH i en debattartikel.

"Bilfria zoner kring skolor bör vara mer regel än undantag." Helsingborgs dagblad

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik