Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Plug-in hybrid- och bränslecellsbilar

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-19        #482

Jag tror starkt på att vi kommer att få se mycket av "plug in hybrids" och "plug-in fuelcells" i framtiden, i takt med att batterierna blir bättre och bränslet blir dyrare. Principen är att man kombinerar körning på batteri laddade via elnätet med en annan energikälla ombord. Ta t.ex. en plug-in el/etanol hybrid. Om man inte har mer än några mil till jobbet kan man oftast köra bilen som en ren elbil, laddad med el från vatten- och kärnkraft via uttaget hemma (och kanske på jobbet). Vid längre resor fungerar bilen som en el/etanol-hybrid med den låga bränsleförbrukning som hybriddrift ger. Etanol (E85) ger i sig endast ett litet tillskott av koldioxid till atmosfären. All teknik och bränslen för detta finns redan, det handlar bara om att sätta ihop allt i ett fordon. Här är ett exempel på en "plug-in fuelcell" som testas i en London-taxi.

http://www.greencarcongress.com/2005/05/zestful_prototy.htmlBJöRN BRYNGE 2005-05-23        #507
Men varifrån ska vi få elen? Redan idag har vi problem att ersätta kol-, olje och kärnkraft med rena energikällor. Hur ska det då bli om vi skapar ett ännu högre elbehov genom att föra över transportsektorn till elektricitet? Och nej, kärnkraft är inte rent. Möjligen skapas inget koldioxidtillskott, men något mycket farligare än avfallet från kärnkraftverk har i alla fall jag svårt att föreställa mig. Och det kommer fortfarande vara farligt långt efter det att vår kultur har gått under.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-24        #508
Ett svar på elfrågan kan vara att bilar kan laddas på nätterna, då förbrukningen i övrigt är låg. Det bör inte vara svårt att lösa antingen tekniskt eller prissättningsmässigt. Ett annat argument är att en del har räknat på att det är bättre totalt sett att använda förnybara bränslen till uppvärmning. Om man då gör det i kraftvärmeverk så kan även el produceras. Om man använder bränslet direkt i bilen så måste man dels bearbeta bränslet så att det kan användas i fordonet, och dels så går värmeutvecklingen förlorad. Verkningsgraden på en förbränningsmotor är ju inte särskilt bra. Kärnkraft är en fråga som många har olika uppfattning om. Själv föredrar jag kärnkraft framför växthuseffekt, men allra helst ser jag såklart att vi slipper åtminstone dagens kärnkraftteknik. Så här ser min mycket förenklade, önskade energipolitik ut, i prioriteringsordning: 1. Fossila bränslen bör fasas ut så snabbt som möjligt med lagkrav och ökad skatt (undantag om man lyckas skilja av koldioxiden och lagra i berggrunden på ett bra sätt) 2. Satsa på energibesparande åtgärder (forskning, information, bidrag) 3. Satsa på förnybara bränslen (forskning, information, sänkt skatt, bidrag) 4. Satsa på kärnkraft (forskning, lägre skatt än fossilbränslen, högre skatt än förnybara bränslen)

BJöRN BRYNGE 2005-05-24        #510
Om vi går med på att kärnkraft är ren, även om vi troligtvis har ett avfallsproblem oavsett om vi använder dagens eller morgondagens teknik, så torde problemet i stort sett vara löst eftersom det ger oss i stort sett obegränsad tillgång på el. Sen kan de som vill köra elbilar och de som hellre vill köra på etanol kan göra det. Om vi ser elektricitet som grundformen av energi och batterier, etanol och annat i första hand som bärmedium för denna energi så behöver vi liksom inte välja väg.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-24        #512
Vad menar du med att etanol är bärmedium för elektricitet?

BJöRN BRYNGE 2005-05-24        #515
Du kan antingen elda trä i ett kraftvärmeverk och få värme och el, eller tillföra el och cellulosa (eller andra sockerarter) till en process och få värme och etanol. I det ena fallet är el bärare för energi från träråvaran och i det andra fallet är etanol bärare för energi från el och odlad råvara.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-25        #518
OK, du tänker så. Jag tror inte att man ser det så, att den energi som går åt för att framställa etanol lagras i etanolen. Det ses nog mer som en processförlust. Med vätgas är det däremot så att energin som används för framställning lagras i vätgasen. Råvaran står nog dessutom för majoriteten av energinnehållet om man ändå tänker sig att den förbrukade energin för tillverkning av etanol lagras i etanolen.

BJöRN BRYNGE 2005-05-25        #519
Mitt resonemang grundar sig på att kärnkraft kan anses vara en ren och (i princip) outtömlig energikälla. Något som jag personligen inte håller med om, men du tycks ha en betydligt mer positiv inställning till kärnkraft än undertecknad. Rent tekniskt är jag medveten om att det inte är korrekt, men det spelar egentligen ingen roll för diskussionen så länge vi betraktar kärnkraftsel som en säker och ren energikälla. När du talar om förluster så vet jag inte riktigt vad du menar. I stort sett all överskottsenergi från etanoltillverkningen är värme. Denna värme kan utnyttja i precis lika hög grad som den från kraftvärmeverket.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-25        #520
Menar du att man genom att göra om råvara (sockerrör, spannmål, trä osv) till etanol så får man ut mer energi än man tillför? Ange gärna källa, för det var nytt för mig. Jag behöver ha bättre förklarat hur etanol kan vara en bärare av energi från el. Du håller inte med om att etanol är en energibärare för biomassa och att det krävs energi för att omvandla biomassa till etanol? Länken nedan pekar på en rapport som visar att om man tillför 1 kWh energi i etanolproduktion (från spannmål) så får man ut 2 kWh etanol om man gör det på ett genomtänkt sätt (samtidig produktion av biogas). Om man gör det på ett enklare sätt så får man knappt ut mer energi än man tillför. Är inte det förluster så vet jag inte vad.

http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Eta

BJöRN BRYNGE 2005-05-25        #526
Nu motsäger du dig själv! Först säger du att man inte får ut mer energi än man tillför och sedan skriver du att man genom att tillföra 1kWh energi i etanolproduktion får ut 2kWh etanol. Det är ju dubbelt så mycket energi som man tillfört! Jag håller med om att etanol är energibärare för biomassa och att det går åt el i processen från biomassa till etanol. Det går enligt din egen utsago endast åt hälften så mycket elenergi som man därefter får ut bundet i etanolen. Dessutom får man ut energi bundet i biogas, vilket också är en energibärare för biomassa. Precis som jag skriver är det alltså inte korrekt ur teknisk synvinkel att etanol är energibärare för elenergi. Eftersom det krävs annan energi i processen, till exempel från el, kan man om man lyfter blicken från den faktiska processen se det som att etanolen (eller biogasen) är bärare för all den energi som förbrukas vid tillverkningen av densamma. De energiförluster jag kan förstå finns i de processer vi talar om rör sig uteslutande om värmeförluster. Och värme ser inte jag som en förlust eftersom man enkelt kan utnyttja den för exempelvis uppvärmning av bebyggelse eller andra värmekrävande processer. Menar du förresten att man vid tillverkning av vätgas överför energi i form av el till massa i form av väte? Tillåt mig tvivla.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-25        #528
Biomassa är energirikt. Den energin finns efter omvandling kvar i etanolen. Det är de 2 kWh jag nämner. Rapporten säger att det krävs mycket energi för att omvandla biomassa till etanol. Inte som du säger att man får ut gratisvärme. Om du tycker att jag eller rapporten har fel får du gärna ange en källa som säger något annat. Ett sätt att tillverka vätgas är att spjälka upp vatten till vätgas och syrgas med hjälp av el. Att massa skapas har jag inte sagt. Ursäkta om jag var otydlig.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-25        #530

Jag trodde att jag hade skrivit om SAAB-hybriden här, men det verkar inte så. Så varsågoda: "Saab Automobile utvecklar en elhybridversion av Saab 9-3. En prototyp blir klar i september och ska testas under nästa vinter. Det stigande priset på bränsle och ökande miljökrav gör att Saab ser en marknad för den bränslesnåla bilen. Men projektet är även ett utbildningsprojekt för Saabs ingenjörer. - Kunderna är allt mer intresserade av bilar som drar lite bränsle, säger Tommy Lindholm, projektledare för hybridförsöken på Saab. Som exempel tar han försäljningssuccén av Toyotas hybridbil Prius samt intresset för Honda Insight. Han motiverar även satsningen med stigande oljepriser och ökande beskattning av koldioxid. ... Bilen ska även testas som så kallad plug in-hybrid, vilket innebär att den kan laddas från elnätet och användas som elbil. Det är också möjligt att förbränningsmotorn kommer att drivas med etanolbränslet E85 eller andra miljöanpassade drivmedel. "

http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=40024

BJöRN BRYNGE 2005-05-25        #532
Mycket intressant rapport. Som i princip bekräftar det jag säger. Det stora problemet vid etanolproduktion är energiförlusterna i form av värme. I rapporten går man till och med så långt att man antar att om halmbiprodukten eldas för uppvärmning i etanolproduktionen istället för att rötas till biogas så finns möjlighet att etanol blir lika energieffektivt som biogas. Såvitt jag kan förstå finns då inte med i beräkningarna att spillvärmen från processen kan används som till exempel fjärrvärme och därmed minska förlusterna. Men jag kan ha missat något. Enligt den länkade uppsatsen anges effektiviteten vid elektrolys av väte ur vatten med dagens teknik till ungefär 60-85%. Då tas inte hänsyn till energieffektiviteten vid framställningen av elektriciteten som anges till 30-40%. Sammantaget ger detta en effektivitet för spjälkning av vatten på 18-34%. Dvs 66-82% av energin går förlorad i processen. Det är faktiskt väsentligt sämre än vid produktion av bränsle ur biomassa där man (enligt den rapport du hänvisade till) får ut dubbelt så mycket energi ur processen som man tillför.

http://www.inf.uu.se/documents/Energifysik/projekt05/Par%20Broman.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-26        #533
Man får inte ut dubbelt så mycket energi som man tillför. Energin finns i biomassan innan omvandling till etanol. Ursäkta om jag formulerade mig på ett otydligt sätt. Vatten har inte energi i sig på samma sätt som biomassa. Jag vet inte om dina beräkningar stämmer i övrigt, men min avsikt var inte att hävda att vätgas är ett bättre alternativ än etanol, det var bara för att förklara principen med "energibärare".

BJöRN BRYNGE 2005-05-26        #537
Och jag förklarade också redan i samma inlägg som jag skrev att etanol kunde ses som en energibärare för elekticitet att jag är medveten om att det ur teknisk synvinkel inte är korrekt.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-27        #554

Här har vi en "plug-in" bränslecells-prototyp till: "Most of the time, TH!NK hydrogen operates like a normal electric car. The maintenance-free batteries give the car a 150 km range that easily covers your daily driving needs. Charge the batteries from a plug in the wall while you sleep, and the car will be ready for a new day when you wake up. When you want to drive further and dont have time to wait for the batteries to charge from plug, the TH!NK hydrogen has a hydrogen fuel cell that charges the batteries while you drive. The hydrogen tank doubles the driving range to 300 km and can be refilled in mere minutes."

http://www.think.no/pdf/050525%20ME%20Press%20Release.pdf

BJöRN BRYNGE 2005-05-27        #557
Think... var det inte de som tillverkade elbilar och som GM hade ihop det med? Gick väl inte så bra...

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-09        #597
Nu kan snart även vi i Europa bygga om Toyota Prius till en "plug-in hybrid". Förändringarna som görs är byte till större batteri, styrelektronik som arbetar ihop med den befintliga styrelektroniken och en batteriladdare: "A converted Toyota Prius will be available for demonstrations at the end of July 2005, with a fully commercialized vehicle conversion available in early 2006."

http://www.greencarcongress.com/2005/06/edrive_plugin_p.html

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-04        #669
Plug-in hybrider ingår i USA:s nya energipolitik: "Section 706 of the Energy Bill (Joint Flexible Fuel/Hybrid Vehicle Commercialization) establishes a program to develop and to commercialize either a combination hybrid/flexible fuel vehicle or a plug-in hybrid/flexible fuel vehicle."

http://www.greencarcongress.com/2005/07/plugin_hybrids_.html

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-18        #700
Toyota går nu ut och talar om vad man tycker om allt mixtrande med att göra en plug-in hybrid av deras Prius. Som jag tolkar texten så tycker de att det är kul att entusiaster testar nya grejer för att få ner bränsleförbrukningen, men säger samtidigt att dagens batterier inte duger för att släppa en plug-in hybrid till marknaden. Läs själv på bifogad länk!

http://www.greencarcongress.com/2005/08/toyota_on_plugi.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-23        #766

Austin, en stad i Texas, satsar på plug-in hybrider. Tidigare har man satsat på en Mercedes transportbil som diesel-el plug-in (ursäkta terminologin) som kan gå tre mil på batterierna och en laddningstid på sex timmar. Nu tar man ett steg till och gör en stor kampanj av det hela för att stimulera biltillverkare att börja massproducera plug-in hybrider. Borgmästaren argumenterar att det är för att minska oljeberoendet från utlandet och förbättra luftkvaliteten i städerna (ingen växthuseffekt här inte).

http://www.austinenergy.com/About%20Us/Environmental%20Initiatives/Plug-in%

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-30        #806
USA:s nya energipolitik om plug-in hybrider får snabb effekt. Nu startar fyra företag upp en verksamhet med målet att få fram en bil som kan gå 3-7 mil på bara batteri, och sedan som en elhybridbil: "Four companies have created a new cooperative research and development consortium intended to develop a working prototype of a plug-in hybrid (PHEV) that may achieve 100–200 mpg US with the ability to operate in an all-electric, zero-emission mode for the first 20–50 miles."

http://www.greencarcongress.com/2005/08/advanced_hybrid.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-26        #991

Toyota gör inte bara bilar, de gör hus också, i alla fall i Japan. Nu har man satt upp ett demonstrationshus som bland annat innehåller en laddstation för en plug-in Prius.

http://www.greencarcongress.com/2005/09/toyota_dream_ho.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2005-12-04        #1290
Senator Joe Liberman har kommit på poängen med plug-in hybrider: "Plug-in hybrid vehicles that I’ve talked about would be able to use their batteries exclusively for the first 30 miles of a trip. While Americans drive about 2.2 trillion miles a year, the vast majority of those trips are less than 10 miles. That means a plug-in hybrid would use zero gallons of gasoline—or any other combustible fuel—for the vast majority of car trips that are made."

http://www.greencarcongress.com/2005/12/senator_lieberm.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-07        #1405
Ännu en amerikansk satsning på plugin-hybrider. Denna gång av New Yorks guvernör. Nu är jänkarna på rätt spår! "For the transportation and energy sectors, Pataki said he will propose a series of programs and initiatives, including: Spurring the development of plug-in hybrids that use biofuels in the engine (e.g., flex-fuel plug-ins);"

http://www.greencarcongress.com/2006/01/ny_governor_to_.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-21        #1553
Bush talar sig varm för plug-in hybrider: "Using new lithium ion batteries, engineers will be able to design the next generation of hybrid vehicles, called plug-in hybrids, that can be recharged through a standard electrical outlet. Start picturing what I’m talking about: you’ve got your car, you pull in, you plug it right in the wall. Development will make a big difference in the performance of hybrid cars and trucks. Instead of depending on the gasoline engine to recharge the electric battery, the plug-in hybrids will have fully charged batteries as soon as you get in the automobile. And that means plug-in hybrids will be able to travel much greater distances on electricity alone, thereby saving more gas for our consumers, thereby making us less dependent on oil. The plug-in hybrid, they estimate, can initially go 40 miles on electricity alone. So you’ve got a lot of folks living in cities like Milwaukee, Wisconsin, who generally don’t drive more than 40 miles a day. Therefore, within 40 miles you’ll be on electricity and using no gasoline. Eventually, plug-in hybrids with lithium ion batteries will be able to get 100 miles per gallon. And now all of a sudden you’re beginning to see the effects of this important technology on our national security and on our economic security. Plug-in hybrids are a really important part of the strategy I’ve announced, and we’re going to provide $31 million to speed up research on these advanced technologies—this is a 27% increase over current funding levels. "

http://www.greencarcongress.com/2006/02/president_bush_.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-21        #1557

Ännu en tillverkare som tagit fram en konverteringssats för att göra om Prius till plug-in. Man kan dock inte köra i landsvägsfart på bara batteri. "Hymotion, a Canadian company, introduced plug-in hybrid (PHEV) upgrade kits for the Toyota Prius and the Ford Escape and Mariner Hybrids at the Canadian International AutoShow this week. The Hymotion PHEV kits are based on a supplementary lithium-ion battery system that can be recharged by plugging it into a regular household electrical outlet."

http://www.greencarcongress.com/2006/02/hymotion_unveil.html#more

JAN A JOHANSON 2006-04-05        #1671
Saabs nya bil kan bli en "Plug-In Hybrid" Den konceptbil som Saab presenterade i torsdags BioPower Hybrid (se "Nya modeller" inom Ecoprofile) kan bli möjlig att ladda från elnätet. Det sägs visserligen inget om detta i pressmeddelandet, men på en fråga i radions P1 igår svarade Saabs informationschef att det var "en liten detalj som vi lätt kan ordna". Om det blir en Plug-In beror nog mest på om köparna vill tänka effektivt och tanka el!

http://www.zeenergy.net/plugin

JOHAN ERLANDSSON 2006-04-05        #1672
Välkommen till Ecoprofile Jan! Intressant uttalande av Saabs informationschef. Ja, tekniskt lär det ju inte vara speciellt svårt att ordna, särskilt inte om de har rejäla dimensioner på batteriet från början. Här är länken till vad vi skrivit om Saaben innan:

http://www.ecoprofile.se/1010_335_SAAB-hybrid.htm

JOHAN ERLANDSSON 2010-06-09        #14989
Första inlägget i denna tråd gjordes för fem år sedan, och häromdagen fick jag ett mail med i princip samma information, att bränslecellstaxis testkörs just nu i London... Här är ett urklipp ur Kanehira Maruos nyhetsbrev:

Två år senare, den 7 juni 2010, visade Intelligent Energy (FC system leverantör), Lotus Engineering (integrering och packaging av FC-systemet och eldrivsystemet) och TRW Connekt (säkerhetsanalys, m.m.) upp resultatet av två års arbete - en "Fuel Cell Plug-in Hybrid London Taxi" för "tack and road-testing". (bilen körs nu)

På den bifogade bilen (PDF: FC.taxi) kan man se hur komplicerad denna Londontaxi är packad. H2-tanken (kan lagra 3,7 kg H2 på 35 MPa för 400 km) är placerad, tillsammans, bl.a., med kompressorn till FC, 12 Vs blybatteri, "water heater" i motorrummet fram. Det 30 kW peak FC-systemet verkar, såsom i Honda Clarity, vara placerad i mittkonsolen. Ett 14 kWh litiumpolymerbatterpack är placerats under golvet. En elmotor (100 kW peak, 55 kW continous) och transmissionen driver bilen bak (någon kardanaxel behövs ju inte). En laddare, en motorinverter och en DC/DC-converter är placerade bakom baksäten. H2-påfylling fram och ladduttaget bak. DC/DC-convertern fram behövs troligen för kompressorn. Minst tre st. inverters behövs (för elmotorn, för laddaren och för FC-kompressorn), men deras placeringar, förutom motorinverterns, framgår inte av bilden ovan (bifogad PDF).

Logga in för att svara


Produkter

Cykelleasing (2)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Konferenstjänster (2)
Elcyklar (49)
Cyklar (6)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3323 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik