Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Grundsyn på hållbarhet   

Seminarium med Tällberg Foundation: Can Humanity Stay on the Safe Side of Potentially Catastrophic Tipping Points?

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12530

Grafik: Stockholm Resilience Center

Jag sitter på tåget, på väg till seminarium om Johan Rockströms med fleras artikel ”Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity” som är accepterad i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Society. Denna artikel fick stor uppmärksamhet (rapporterad här av Fredrik Bergman) när en förkortad version publicerades som featureartikel i Nature. Artikeln är inte publicerad i Nature som vetenskaplig artikel, med Natures peer-reviewsystem, som en del kanske uppfattat. Jag har just läst igenom kortversionen som publicerats i Nature. Rockström m.fl. har identifierat nio ”globala processer och potentiella biofysiska tröskelvärden som, om de passeras, kan skapa oåterkalleliga miljöförändringar för mänskligheten”. Tröskelvärdena som tagits fram är i flera fall mycket preliminära (i två fall har inte något försök ens gjorts). För tre av processerna har tröskelvärdena redan överskridits, menar författarna. Jag listar processerna och tröskelvärdena här:

Klimatförändring: CO2-koncentration max 350 ppm (idag 382) samt max 1 watt per kvadratmeter i förändrad ”radiative forcing” (idag 1,5)
Förlust av biologisk mångfald: Max utrotning av 10 arter per miljon arter och år (idag över 100)
Kvävecykeln: Max 35 miljoner ton N2 borttagen från atmosfären varje år för användning av människor (idag 121)
Fosforcykeln: Max 11 miljoner ton fosfor ut i haven varje år
Uttunning av ozonskiktet: Minst 276 dobsonenheter ozonkoncentration
Försurning av haven: Max aragonite-medelmättning (denna var inte lätt att översätta) i ytvatten: 2,75
Global färskvattenanvändning: Max 4 000 kubikkilometer vatten per år
Förändrad landanvändning: Max 15 % av jordytan omgjord till jordbruksland Utsläpp av aerosoler: Inga gränsvärden satta ännu
Kemiska föroreningar: Inga gränsvärden satta ännu

På seminariet kommer forskningen bakom artikeln att presenteras, och dessutom kommer en diskussion att hållas angående vad som måste göras för att vi ska hålla oss inom gränserna. Här kan man på allvar tala om att man sitter och löser världsproblemen! :-) Reinfeldts klimatrådgivare Lars-Erik Liljelund är med i den diskussionen, liksom Wetterstrand, Wijkman och Rockström. Vi får se om de kommer framåt! Jag är på tåget någon timme till om någon har tips på lämplig fråga att ställa.FREDRIK BERGMAN 2009-10-15        #12533
Vore intressant att veta om dagens diskussion kopplas ihop med Stieglitzrapporten, Ostroms pris, Sterns rapport och den (ekonomiskt) konventionella hanteringen av "Krisen". Hur många ekonomer av tyngd är egentligenberedda att ta till sig tankarna om att Ekologin måste styra över Ekonomin - i den meningen att Det mänskliga projektet har ett globalt ekosystem med begränsningar att förhålla sig till för att fungera långsiktigt? Ha det så trevligt!

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12534

Sverker Molander

Jag pratade lite på telefon om artikeln med min tidigare kollega Sverker Molander, biträdande professor på Miljösystemanalys, Chalmers. Hans första reaktion på artikeln var att Rockström m.fl. nu lyfter fram att det finns fler miljöproblem än klimatpåverkan. I stort gillar han ansatsen och tycker att det är mer användbart än t.ex. fotavtrycksbegpreppet. Footprintbegreppet kan vara bra pedagogiskt för att visa att vi lever över våra resurser, men ger inte så mycket råd om var man ska börja angripa problemen. Sen kan naturligtvis själva mätetalen ifrågasättas, men de har också varit tydliga med att säga att detta är ett första försök.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12535
Ja, det känns som den självklara frågan Fredrik. Kanske formulerar jag den så här om jag får chansen och vågar: "Kan vi hålla oss inom de föreslagna gränserna givet ett ekonomiskt system som bygger på evig ekonomisk tillväxt?"

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12536

Marie-Louise Kristola.

På plats. Mycket folk här! Jag har druckit kaffe med Marie-Louise från Klotet. Jag noterar att ett par Effektare är på plats. Lars Bern är här också, så det lär bli lite klimatdebatt vad det lider...

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12537

Bo Ekman dödar vår fråga direkt, "We can grow" med rätt teknik, även om det finns gränser för t.ex. hur mycket haven kan försuras. Teknik ger oss hopp... Han framställer det även som att artikeln är peer-reviewad i Nature, inte konstigt att det råder förvirring där...

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12538

Johan Rockström

Rockström inleder med att säga att vi är på väg in i Antropocenen, från nuvarande Holocen. Alltså att vi nu lämnar de gynsamma förutsättningarna som människan har trivts och utvecklats i, till ett läge där det är människan som är den största påverkande faktorn gällande miljön. Vi kan inte utesluta att vi redan har förändrat klimatet såpass att vi kommer att lämna holocenen. De senaste 10 000 åren har varit mycket stabila och gynnsamma för människan jämfört med hur det sett ut tidigare, och Rockström m.fl. har antagit att detta är det önskvärda läget för människan. Se sida 31 i bifogad pdf (tack Eleonora!).

http://www.stockholmresilience.org/download/18.1fe8f33123572b59ab80005186/V

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12539
Det har redan blivit mycket diskussion säger Johan, bara baserat på valet av vilka processer som tagits med.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12541

Katherine Richardsson, oceanograf, tar över när det gäller detaljerna kring klimatfrågan. Hon gör en liknelse mellan reaktionen som kom när Darwin presenterade sina rön, "Är vi verkligen bara en art bland andra?". Nu är reaktionen "Är vi verkligen så mäktiga att vi kan påverka hur hela jorden fungerar?" Hon tror att det är klimatfrågan som kommer väcka mest uppmärksamhet ett tag till, men sen kommer vattenfrågan att växa sig allt starkare. Ett hinder mot att hantera vattenresurserna är att vi inte vet hur mycket vatten som finns. Hon kommenterar en skeptiker som idag tipsade henne om att det blivit kallare de senaste åren. Hennes svar var att javisst, det är rätt, men temperaturen ligger fortfarande inom de ramars som IPCC förutspådde. Hon säger vidare att lufttemperatur är ganska kass indikator. Havstemperaturen är bättre. Både Johan R och Katherine nämner att om man tar med feedbackeffekter så finns det en reell risk att vi får en rejäl temperaturökning, upp mot sex grader. Med de utsläpp vi redan har gjort. Exakt hur mycket varmare kommer det att bli? Det vet vi inte, modellerna har stora felmarginaler. Det är riskbedömningar vi pratar om. Varför 350 ppm? De baserar det på en studie som visar att vi redan har släppt ut tillräckligt för 2,2 grader, alltså vi har redan gått för långt och t.ex. Grönlandsisen kommer att försvinna vid den temperaturen. Varför både 350 ppm och en gräns för radiative forcing? Jo, för att inte locka till att fortsätta släppa ut aerosoler för att hålla temperaturen nere. Och det finns fler anledningar att hålla nere CO2-nivån: För att inte öka aragonithalten (kalciumkarbonat tror jag) i havet, alltså göra det surare. Haven har tagit upp ca. en tredjedel av våra CO2-utsläpp hittills och pH i haven har sjunkit kraftigt. Och lägre pH är inte bra för de som lever i haven. Förra gången det var lågt pH i haven ledde det till massdöd i haven. Över till artutrotning. Vi är inne på den sjätte stora artutrotningsperioden i jordens historia, den första driven av människan. Sedan människan kom har artutrotningshastigheten ökat 100-1000 ggr.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12542
Innan människan kom var det bara biologin som kunde plocka ut kväve från luften och göra om det till något nyttigt. Nu tar vi ut mer kväve från luften än vad naturen gör själv, därför blir det också en hel del övergödning. Fosforutsläppen bidrar till den farliga försurningen av haven. Grymt bra, och rolig, föreläsning av Katherine! Stora applåder. Anders Wijkman sitter alldelels framför mig, han ska gå på härnäst. Nu kom Maria Wetterstrand också, hon missade tyvärr Katherines föreläsning tror jag.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12543
Johan visar att vi har passerat gränsvärderna för artutrotning, kväve och klimatförändringar. Han säger att dagens mål på 50 % minskning av utsläppen till 2050 är väldigt långt från de mål som sätts i artikeln. Johan avslutar med att säga att detta är ingen färdig sanning utan ett startskott som behöver utvecklas.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12544

Anders Wijkman inleder med att tacka Katherine och säger att han nu har ny förståelse för haven. Limits to Growth från 1972 stämmer fortfarande hyfsat bra. Ecological Footprint fokuserar mest på klimat. Inga höjdarslides han har förberett, Anders... Svartvita med mycket text. Det ekonomiska systemet är inte baserat på naturens gränser, och det saknas också processer på policysidan för många av områdena som tas upp i artikeln. Oj, nu tar Anders upp min favoritmodell I=PAT! De rikaste 7 % på jorden ansvarar för 50 % av utsläppen. De fattigaste 50 % står för 7 % av växthusgasutsläppen. Vi behöver "Rethink conventional growth" säger han, och säger att det är en synd att säga så. Men han säger det ändå. Så som vi är organiserade idag så kör vi planeten i botten. Vi behöver decouple absolut resursanvändning från ekonomisk tillväxt, inte bara relativ decoupling, vilket vi gör nu. Anders föreslår IPCC-liknande processer som svar på artikeln, alltså för alla de områden som tas upp, inte bara för klimat. Millennium Ecosystem Assessment kan tas med som bakgrundsinfo här. Vi kan inte lösa klimatproblemen isolerat, vi måste ta med de andra områdena samtidigt. Vi behöver resurseffektivisera och sluta materialcyklerna. Stiglitzrapporten är en bra början för att utveckla ett alternativ till BNP. Vi måste sätta ett värde på naturen. Vi kan inte sätta ett pris på allt, men vi måste sätta ett värde på naturen. Finanskapital kan inte ersätta naturkapital (skillnaden mellan soft och hard sustainability). Vi behöver sätta mål för resurseffektivisering på 4-5 % årligen. Lägre skatter på arbete, högre på resursanvändning. "Resources are too bloody cheap!" Ta hand om reboundeffekterna. From cradle to cradle. Ta bort miljöskadliga bidrag och subventioner. Anders vill slå ihop fattighets-, klimat och miljöagendorna. Familjeplanering, utbildning och hälsa för kvinnor. Konkret förslag: Global feed-in tariff och ekonomisk ersättning till de som skyddar skogarna. Idag är det för mycket konkurrens mellan länder när man ska komma överens, alla väntar på att någon ska ta första steget. Hur får vi till ett annat system? Det är något Tällberg Foundation tittar på. För in 350 ppm i Köpenhamn. En Marshallplan för att integrera och utveckling och klimatförändring.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12545

Lars-Erik Liljelund kunde inte komma, han har åkt till Washington men har fått en ersättare, Joakim. Första panelfrågan går till Maria Wetterstrand: Måste vi göra stora systemförändringar eller är vi på hyfsat rätt spår? Tyvärr svarade hon inte på frågan. Vi är på hyfsat rätt spår, säger Björn O Olsson. Styrmedel osv. Elinor Weidman(?) från Ericsson (amerikansk) svarar heller inte på frågan tycker jag, utan diskuterar "Vad är värdeskapande?". Senare säger hon att hon håller med om att vi måste tänka om ekonomisk tillväxt. Joakim: Vi gör rätt saker, men inte tillräckligt snabbt. Björn O Olsson säger att teknik hjälper människan. Teknik är en möjlighet. Nämner fusion som en möjlighet för kärnkraft. Se bara på Stockholms vatten, man kan bada i det idag. Men teknik klarar det inte själv. Maria säger att en risk med teknikfokuset är att det får oss att vänta på åtgärder. T.ex. att bygga kolkraftverk för att vi kan få CCS i framtiden. Vi kan inte hålla på så, att ta in framtidens möjliga tekniklösningar i dagens viktiga beslut. Elinor säger att företag kan mappa in sig mot de nio gränserna och fokusera på dem. Anders W: Varför i h-e bränna massa pengar på fusion när vi har lösningen vid hand, solkraft. Anders W till tjejen från Ericsson: Gör tjänster av era produkter. Svar: Jag är inte från SonyEricsson... Maria W: Vi behöver komma in i regeringen för att göra skillnad. Hur kan vi få en politik som utgår från vad naturen klarar av? Joakim: Ja, fast vi har ju en politisk verklighet också... Att höja bensinskatten vet alla politiker att det inte är populärt. Inte i Sverige och verkligen inte i USA. Johan Rockström säger att egentligen är klimatfrågan enkel att lösa jämfört med många andra områden, givet befolkningsökningen och att många går och lägger sig hungriga.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12546
Frågor från publiken: När får vi koldioxidransonering: Maria W: Vi håller på att titta på det. Anders W: Det skulle vara enklare med ett system där man kunde sälja sina andelar. Så fick jag ställa min fråga: Kan vi hålla oss inom gränsvärderna när vi har ett ekonomiskt system som bygger på ständig ekonomisk tillväxt: Joakim: Det här är en ja/nej-fråga: Ja Anders W: Vi behöver nog inte döma ut ekonomisk tillväxt. Vi har inte försökt att verkligen bryta absolut mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning. Det finns många resurssnåla tjänster.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12547
Nu drar Maria W lite idéer, bland annat en jag tänkt på själv om att bygga kontorshotell så att man inte behöver pendla varje dag i veckan.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12548
Fråga från Göran Carstedt: Vad hade hänt om Martin Luther King hade sagt: "I have a nightmare"? Hur får vi till ett mer positivt budskap?

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12549

Anders Wijkman säger att det är bättre att förhandlingarna i Köpenhamn misslyckas helt än att vi får till ett får dåligt avtal, så att vi sitter fast med det i 10 år. Anders: Vi måste börja få klimatdebatten att bli en riskdebatt.

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-15        #12550
Nu gick Maria: "Måste hämta barnen". Johan och Bo ska avsluta nu. Johan: Vi måste utveckla förutsättningarna för de fattigaste 4 miljarderna på jorden. Johan är pessimistisk inför förhandlingarna i Köpenhamn. Johan har förklarat artikeln för sin 11-åriga son, och det är ju egentligen inga konstigheter att det finns gränser. Önskar att vi som är här idag sprider ordet vidare. Bo Ekman: Vi måste öppna våra sinnen för att lösa det här. Rationalitet har tagit oss hit. Vi måste kunna blanda hopp och förtvivlan. Tekniken har tagit oss hit, det är ingen garanti att tekniken kommer vara vår räddningsplanka. Bo pratar lite om klimatskeptisism, säger att oljebolagen pumpar in en miljon dollar om dagen i lobbying.

DANIEL HäGERBY 2009-10-15        #12551
Tack för en spännande rapportering Johan! Jag måste säga att jag blev överaskad av Anders uttalande om tillväxt efter artikeln han skrev i Klimatmagasinet Effekt.

DAVID JONSTAD 2009-10-15        #12552
Daniel: Håller med. Jag överraskas ständigt av hur tongivande personer i klimatdebatten tvingas inta olika positioner beroende på vilket sammanhang de uttalar sig i. Jag skulle säga att Bo Ekman, Anders Wijkman och Johan Rockström (+ många andra) är fullt medvetna om tillväxtens gränser och att det finns väldigt klena belägg för fortsatt expansion av världsekonomin utan att orsaka en ekologisk kollaps. Men eftersom denna slutsats utmanar så mycket av det vi tar förgivet i dag kan man inte säga det var som helst, när som helst. I varje fall inte om man vill behålla sin tongivande position. Måste vara en väldigt svår balansgång och jag avundas dem inte. Johan: Bra rapportering! Min egen rapportering:

http://www.effektmagasin.se/planetens-granser-hockeyklubborna-anfaller

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-16        #12553
Tack Daniel och David! Att direktrapportera kanske inte resulterar i den mest lockande text att plöja sig igenom, men det är rätt bra om man vill gå tillbaks till vad som sades. Även om jag ändå bara fångar en bråkdel av vad som togs upp. Tror alltihop filmades också, det kommer väl upp någonstans vad det lider antar jag. En liten sammanfattning så här dagen efter: Det blev en mycket givande eftermiddag för mig. Rockström var precis så proffsig och tydlig som jag föreställt mig, även om han här blev slagen av Katherine Richardsson. Henne ska du lyssna på om du får möjlighet! Det står helt klart efter seminariet att klimatfrågan bara är en av många riktigt stora miljöutmaningar för mänskligheten. Rockström gick till och med så långt som att säga att klimatfrågan är lätt att lösa jämfört med många andra problem... Vilket ju inte är direkt upplyftande. Kom det då något nytt, konkret, hoppingivande? Ja, det var väl mest Anders Wijkman som stod för sånt. Visst ifrågasättande av nuvarande ekonomiska system, förståelse för I=PAT, nya alternativ till BNP som mått på välfärd, konkreta mål för resurseffektivisering, ja hela listan finns några inlägg upp. De andra var fortfarande ganska inne på de vanliga grejerna som överdriven teknikoptimism och att det räcker med de styrmedel vi har, bara vi når politiska överenskommelser. Maria Wetterstrand är snäppet bättre men levererar inte så radikala förslag som Anders. Vilket säkert till stor del beror på att hon anpassar sitt budskap till vad som är realpolitiskt möjligt. Bo Ekman var kanske lite luddig i sina budskap i mina öron, men jag måste tillstå att det inte är illa att kunna leverera ett sånt här seminarium... Det var trots allt Tällberg Foundation som arrangerade. Lägger till några foton som inte fick plats i själva tråden.

DANIEL PARGMAN 2009-10-16        #12554
Jag tycker att denna direktrapportering är en intresant form. Jag var själv på ett heldagsseminarium i början av veckan, Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC). Det var väl inga direkta överraskningar, men jag märker att jag själv inte kommer ihåg så mycket, det blir mest en röra när jag tänker tillbaka så även för min egen skulle skulle det ha varit bra att rapportera på detta sätt. Rockström, Wijkman och Wetterstrand var där också + andra (företagsledare, professorer och ambassdörer från Kina och Somalia). Slutsatsen från "mitt" seminarium var att "vi" (företag + ny teknik) kan klara av detta men vi står inför stora utmaningar. Seminiariet hette "Näringslivets väg efter Köpenhamn". En av "läxorna" var att företag som är med på tåget måste uttrycka sina intressen och ge stöd för hårdare krav inför Köpenhamn så att politikerna kan ha med sig detta i ryggen. Här är ett pressmedelande från efter seminariet: Stockholm, 2009-10-12 PRESSMEDDELANDE Klimatmöte i Stockholm vill ha starkt klimatavtal i Köpenhamn Under måndagen möts över 100 företrädare för svenskt näringsliv, forskning och politik för att diskutera näringslivets väg efter Köpenhamn. På seminariet, som fokuserar på vilka möjligheter näringslivet har i kampen mot klimathotet, talar bl.a. entreprenören Niklas Zennström, Axfoods miljöchef Åsa Domeij och Coca-Cola Drycker Sveriges VD Göran Holm. Det är företagsnätverket BLICC, den europeiska klimatorganisationen European Climate Foundation och Zennström Philanthropies som bjudit in svenska företagsledare, politiker, forskare och opinionsbildare till ett heldagsseminarium om klimatfrågan på Piperska Muren i Stockholm. - Klimatdebattens tid är förbi. Nu är det handling som gäller. Genom dagens klimatmöte vill vi skicka en signal till Sveriges regering att näringslivet stödjer ett starkt klimatavtal i Köpenhamn, säger Niklas Zennström, entreprenör och grundare av organisationen Zennström Philanthropies. Klimatmötet behandlar klimatfrågan ur ett näringslivsperspektiv och tar upp möjliga framtidsscenarier, nya möjligheter för näringslivet, samt presenterar framtidens gröna företag. Huvudbudskapet är att näringslivet vill ha ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. - Vi vill visa att ett starkt klimatavtal i Köpenhamn inte bara är viktigt för miljön. Det skapar också möjligheter för svenskt näringsliv att ta ledartröjan i den globala strävan att skapa morgondagens klimatsmarta samhälle. Vi på Coca-Cola vill vara med i den utvecklingen. Vi gör det för att det gynnar miljön, för att våra kunder vill det och för att det är lönsamt, säger Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige AB. De teman som avhandlas under klimatmötet är utsläppsminskningar, stöd till utvecklingsländerna och affärsmöjligheter i den nya gröna ekonomin. Bland övriga talare märks bl.a. Kinas ambassadör i Sverige Chen Mingming, Svenskt Näringslivs vice ordförande Håkan Bryngelson, Ola Alterå, statssekreterare på Näringsdepartementet, samt Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. Meteorologen och programledaren Madeleine Westin är moderator under klimatmötet. För ytterligare information, kontakta: Projektledare BLICC, Nina Ekelund, [email protected], 070 221 73 28 Pressansvarig BLICC, Elin Bergman, [email protected], 073 966 23 49 OM BLICC BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change, startades år 2000 och är ett nätverk av företag från olika branscher som arbetar aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan och verkar för ett näringsliv och samhälle utan klimatpåverkan. I BLICC ingår Coca-Cola Drycker Sverige, Fortum, JM, Procter&Gamble, Svenska Statoil, Stena Metall, Vasakronan samt SMHI (kunskapspartner). BLICC koordineras av Respect. www.blicc.se

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-16        #12557
Marie-Louise från Klotet var som sagt på plats och fick till intervjuer med Johan Rockström, Katherine Richardsson och Joakim Sonnegård.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&Artikel=3173130

FREDRIK BERGMAN 2009-11-09        #12804
Intressant rapportering! Tack i eftethand för den Johan. Hittade dock inte tillbaks till denna tråd för att säga det utan för att spinna vidare lite på vad David Jonstad skriver här ovan som kommentar till Daniels funderingar kring Wijkmans uttalande om tillväxt i framtiden: "Jag överraskas ständigt av hur tongivande personer i klimatdebatten tvingas inta olika positioner beroende på vilket sammanhang de uttalar sig i. Jag skulle säga att Bo Ekman, Anders Wijkman och Johan Rockström (+ många andra) är fullt medvetna om tillväxtens gränser och att det finns väldigt klena belägg för fortsatt expansion av världsekonomin utan att orsaka en ekologisk kollaps. Men eftersom denna slutsats utmanar så mycket av det vi tar förgivet i dag kan man inte säga det var som helst, när som helst. I varje fall inte om man vill behålla sin tongivande position. Måste vara en väldigt svår balansgång och jag avundas dem inte." I denna tanke instämmer jag helt och fullt och tycker Stefan Edman passar in perfekt i beskrivningen av en person som i skrift är en betydligt vassare samhällskritiker än i de sammanhang då jag lyssnat på honom. För ett år sedan nästan exakt satt jag i en fullsatt kyrka i Lerum och hörde Edman och biskop Martin Lönnebo prata klimat och framtid. Det var småputtrigt och mycket prat om ansvar och åror, men ingen uttalad livsstilskritik. Jag vet att lokala naturskyddsföreningen ville ta chansen att göra reklam för sin Klimatgrupp och bjuda in till den klimatvandring de arrangerade första helgen i december. Det fick dom inte. Det kanske inte var Edmans beslut i och för sig, men det var intressant att notera att det inte ansågs passande att "propagera" för en klimatvandring i just den typen av miljö. Och att Lerums church going medelklass efteråt tog sina bilar och brummade hem i novembernatten säkert tänkandes att "det var ju en trevlig kväll, han är mysig den där Edman". Samme Edman kan ju vara riktig rakt på sak då han skriver krönikor. Nu senast fick sig Anna Anka och konsumtionssamhället som sådant en rejäl smäll i GP. Då var han vass: "Generellt är den växande prylkonsumtionen i världens allt bredare medelklass ett hot mot miljö och klimat. Och detta trots att vi begåvas med smart produktionsteknik som effektiviserar användningen av resurser. 60 procent av planetens så kallade ekosystemtjänster – färskvatten, reningskapacitet, pollination m m – är nämligen redan överexploaterade. Problemen är på intet sätt olösliga. Men de kräver tuffa politiska beslut – bland annat på Köpenhamnsmötet – för en grön logik i marknaden. Lika viktigt är att vi förmår utveckla en rimligare syn på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och mänskligt välbefinnande. Ta Sverige! Sedan 1960 har den totala konsumtionen tredubblats. Är vi då tre gånger lyckligare idag än då? Frågan kan tyckas banal. För hur skulle vi kunna enas om vad lyckan är, och hur den skall mätas och jämföras? Sådana invändningar mötte redan Jeremy Bentham när han på 1700-talet formulerade sin välfärdsmoral: Största möjliga lycka åt största antal människor. Ändå borde detta vara den mest angelägna utmaningen av alla. Tillvarons essens måste lyftas upp som samhällets viktigaste mål: kärlek, gemenskap, sammanhang, solidaritet, harmoni med naturen. Medan det som politiken alltjämt så ensidigt fokuserar på – ekonomi, marknad, tillväxt, konsumtion – borde få sina rätta proportioner och värderas för vad de är: Provisoriska redskap för att skapa detta goda liv." Så skarp är han inte när han pratar med "de sina". Drar samma slutsats som David. Jag avundas honom inte.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.221686-stefan-edman-tal-jorden-fru-anka-

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-08        #13224
Jag kan ha hittat en förklaring till Wijkmans tveksamhet när det gäller att kritisera evig tillväxt. Jag läste en debattartikel i måndagens Dagens Industri av Bo Ekman och Carl Mossfeldt, båda från Tällberg Foundation. Där kan man läsa t.ex: "Tre med varandra konvergerande kriser – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – dominerar. Lösningarna kan förändra världen ­och: # häva den pågående destabiliseringen av ekosystemen, # bereda ytterligare 1–1,5 miljarder människor plats i värdeskapande arbete, # permanenta ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet." och "Det gäller att motstå frestelsen att detaljstyra utvecklingen in i ­plan­ekonomiska strukturer eller utopiska idealsamhällen. " och även " Tillväxt som förnyar ekosystemens kapacitet och ger miljarder fler arbete och välfärd är vad världens ekonomier behöver. "

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID

JEPPE D 2010-08-25        #15560
Tällberg flyttar in i Stockholm i form av heldagen, "En Dag For Framtiden". Rockström är förstås där.

"Söndagen den 29 augusti 2010 bjuder Tällberg Foundation på en heldag med framtidssamtal, musik, kultur och natur i en hoppfull, lekfull och kunskapsrik blandning. En Dag för Framtiden är en öppen inbjudan till alla stockholmare att delta i ett 60-tal samtal om vår tids stora utmaningar - från tidig morgon till sen kväll. Följ länkarna nedan för mer information."JOHAN ERLANDSSON 2013-02-22        #21950

Oxfam, som arbetar för att få bort fattigdom och orättvisa, har lagt till sociala dimensioner i planetära gränsvärden-modellen.

Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3336 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik