Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.
Gästartikel från Omställning Alingsås

Bioenergi   

Bioenergi och växthuseffekt

MEDLEM SOM VALT ATT DöLJA SITT NAMN I EFTERHAND 2009-12-08        #13267
Klippt från artikel på chemicalnet.se (http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=108256) "Mängden lustgas som frigörs från odlingsmark gör att odling av biobränslen ökar den globala uppvärmningen. Rönen, som går tvärt emot IPCC, presenteras av svenska hydrologer." "Odlingsmark släpper ut lustgas - dikväveoxid (N2O) - till atmosfären. Som växthusgas är lustgasen 300 gånger mäktigare per molekyl än koldioxid (CO2)." "I en vetenskaplig artikel från 2008 kom Nobelpristagaren i kemi, Paul Crutzen, fram till att odling av biobränslen för att ersätta fossila bränslen kan öka, snarare än minska, den globala uppvärmningen. Slutsatsen, som byggde på en beräkning av hur mycket lustgas som frigörs från odlingsmarker och hamnar i atmosfären, skilde sig väsentligt från IPCCs uppskattning." "Enligt henne (prof. Georgia Destouni, SU) innebär resultaten att upparbetning av odlingsmark för att göra biobränslen troligtvis har negativ effekt på klimatet. Vågen tippar över till biobränslenas nackdel."YLVA ENGSTRöM 2009-12-09        #13271
Jag läste igenom artikeln ovan men kunde inte hitta svaret på mina frågor. Det jag gärna skulle vilja ha svar på är: *Vad skiljer odling av biobränsle från odling av t.ex. mat åt i detta avseende? *Är mängden utsläpp bara beroende av mängden konstgödning? *Hur skiljer sig olika odlingsmetoder, grödor och gödningsmedel sig åt?

MATTIAS CARLSSON 2009-12-09        #13274
Intressant studie som ytterliggare försämrar förutsättningarna för biobränslen från jordbruksmark. Bortsett från biogas producerat från restprodukter och möjligtvis uppodling av marginella marker med fleråriga grödor så är det nog svårt att få stor klimatnytta av biobränslen från jordbruksmark. Man ska däremot komma ihåg att den absoluta merparten av de biobränslen som används i Sverige kommer från skogen och att det mestadels rör sig om sågverkens och pappersbrukens restprodukter samt grenar och toppar (grot). Det har tidigare skrivits några spaltmeter om olika biobränslens potential och klimatnytta här på Ecoprofile. Det har då främst handlat om fordonsbränslen. Några exempel: Alla trådar om bränslen För-, och nackdelar med så kallade biobränslen Alternativa drivmedel inte lösningen Ny studie om etanolens klimatnytta

MAGNUS BILLBERGER 2009-12-09        #13275
Ylva: Det är svårt att generalisera om någon skillnad mellan vad man odlar. Tar man majs så är det sak samma om man gör bränsle eller mat. Lustgasutsläppen är inte heller strikt kopplade till konstgödning. Det är mer fråga om hur massbalans och näringsflöden fungerar i det ekosystem man odlar. Oavsett vad du odlar så sker en stor del av omsättningen av näringsämnen under jord. Dels i växterna och dels hos de mängder med organismer som lever i marken. När döda växtdelar bryts ner frigörs kväve (och givetvis de andra näringsämnena också). I ett naturlig ekosystem i balans fångas frigjort kväve snabbt upp av markorganismer eller växter. I odlingssystem har man dock perioder när denna kapacitet saknas (när växterna är små och efter de skördats). Under denna tid kommer mer kväve att frigöras än vad som kan tas upp och det lämnas utrymmer för bildande av lustgas. Göder man systemet stimulerar man tillväxten, men skapar också tillgång till mer kväve som då kan bilda lustgas enligt ovan. I teorin finns potentialen att odla såväl mat som bränsle med minimal lustgasavgång. Detta genom att man begränsar sig till att mer kontinuerligt skörda bara en mindre andel av den levande biomassan och låta resten växa vidare. Sådana odlingsmetoder torde dock kräva betydande manuella arbetinsatser vilket vårt samhälle förmodligen betraktar som uteslutet.

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
El (3)
Energimätare (3)
Energikonsulter (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Solceller (2)
Standby-stoppare (1)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Vindandelar (2)
Belysning (1)
Varmvattensparande produkter (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3663 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik