Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan   

Efter Köpenhamn - ny dag, nya tag

DORIS NORRGåRD ALMSTRöM 2009-12-19        #13377

Framtidsbild på Bella Center: Ekologisk frukt transporterad med muskelkraft

Måste Köpenhamnsmötet leda till bestående skada? Var det verkligen "sista chansen"? Nej! Nya chanser kommer. Ta all den energi som nu blivit mera synlig (för den lärdomen måste vi väl dra, att mycket energi blev synlig, och många bromsklossar blottade sig till sin eviga skam) – alltså, massor av energi finns och vi kan lägga den energin bakom friheten att handla själva, tillsammans med miljontals andra. Ta den basen, och den samhälleliga förändringen kommer inte att kunna hejdas. Det finns solidaritet, stöd den! Det finns nya lösningar, tillämpa dem! Det finns glädje, odla den! Jag kan påminna oss om några exempel på positiva rörelser som har vind i seglen och som kan lämna fossil-gubbarna långt efter. Här hemma och globalt har vi 350.org, Omställning Sverige (och världen), 10:10-kampanjen, Plan B-rörelsen (inspirerad av Lester Brown), de många initiativ och organisationer som arbetar under paroller som ”Klimaträttvisa” eller ”Klimatneutralitet” eller ”Hållbar utveckling”... rädda skog, håll havet rent, effektivisera med en faktor 100, stoppa kolkraften! Just denna mångfald av satsningar är hoppingivande och inspirerande. Var och en kan ta sig friheten att välja vad som passar bäst. Glöm allt snack om att COP 15 var ”sista chansen” - vem hade vunnit på om vi skulle slå oss till ro efter Köpenhamnsmötet? Varför låta sig programmeras till att det var sista chansen och att ”nu är det kört”, varför sacka efter i väntan på nästa kohandlande toppmöte och under tiden förledas till att gå ”back to business (as usual, underförstått)”? Vi kan väl kavla upp ärmarna mer beslutsamt än någonsin, en lärdom rikare ... Var börjar eller fortsätter vi?

http://dorisblogg.framtidsverket.seELEONORA HORN 2009-12-20        #13380
Efter att ha varit i Köpenhamn och deltagit som en av de 100.000 i den stora demonstrationen/marschen förra lördagen är jag mer beslutsam än någonsin. Vi måste! Vi måste! Vi kan inte ge upp! Nu måste det till ordentliga krafttag på samtliga fronter. Frustrationen är enorm, men det är precis som du skriver att vi måste kavla upp ärmarna. Envisast vinner

THEODOR ADOLFSSON 2009-12-20        #13384
Tck, tck, tck kör hårt med aktioner i dagarna. Jag har varit med på två av de senare. Fler deltagare behövs för att frågan inte ska förloras från den politiska dagordningen.

http://www.tcktcktck.se/

DORIS NORRGåRD ALMSTRöM 2009-12-22        #13389
Hej Eleonora, Theodor och Johan! Blev glad över kommentarer och bilder! Äppelkillen och ljusmanifestationen från tck, tck, tck! Så påpassligt och kreativt! Kanske ni i huvudstaden skulle kunna sammankalla till en stor reunion något tag i mars, helst så att det kunde strömma till tågresenärer från alla håll och kanter. Har ni resurser till det? Klockan fortsätter ju att ticka... nätverk för samverkan mellan olika organisationer har ju redan skapats och kan upprätthållas... det kan finnas de som behöver en ny vitamininjektion och rentav upprättelse. Det var ju nästan rörande när Desmond Tutu i Köpenhamn ville förmedla att hopp och glädje var de bärande inslagen i en framgångsrik rörelse mot en stark motståndare. Han vet vad han talar om, så klart. Men ingen kan ju vara glad i stället för någon annan... http://www.youtube.com/watch?v=sr-7WTqcqOY&feature=channel Jag skulle bli jätteglad över att i synnerhet ungdomar som jobbar för klimatet sprider en sprudlande glädje och livskraft, sång, dans och musik och en massa roliga, humoristiska, kreativa påhitt, några på gränsen till hyss (men inget våld och inga skador!) - och sedan allvarliga inslag vid sidan om, inte nödvändigtvis i samma andetag. Kanske media snedvrider bilden, men finns det mycket glädje i verkligheten sprider sig nog ordet snabbt... Bara för att klimathotet är synnerligen överhängande behöver inte den unga generationens ungdomstid präglas av dysterhet, faktiskt... Skulle ha svarat tidigare, men klarade inte att logga in (jag skojar inte!) Tack, Johan, för hjälpen med det problemet! :-)

JEPPE D 2009-12-24        #13393
Tänkte sprida lite mer hopp såhär på julafton! Du kallar äppeltransporten för framtidsbild, jag skulle snarare kalla den för en nutidsbild om än i liten skala... Det finns företag i både Sverige och runt i världen som levererar med cykel och de blir fler snabbt! Vi levererar även vi ekologiska varor men inga äpplen inte utan barnkläde med en likadan lådcykel som på bilden (christiania-cykel) i Stockholms innerstad. Det finns massor av fördelar och är definitiv tidsbesparande jämfört med om vi haft en liten van. Jag får motion (=behöver inte motionera på "fritiden"), uppmärksamhet (hör hela tiden glada utrop när jag glider fram/får förfrågningar om var man kan köpa) våra kunder (butiker)älskar att få besök av lådcykeln osv... När fler företag/barnfamiljer inser alla fördelar med transport-cyklar så kan vi komma långt med luftkvalité/utsläppsminskningar och hälsa i städer! God jul till de som firar den och gott nytt cykelår till alla!

http://bonkelimini.blogg.se/2009/december/snostormladcykeljulgransickla.htm

MATTIAS CARLSSON 2010-01-13        #13512
Den internationella klimatpolitiken tar trevande några steg vidare efter Köpenhamn och "nya" allianser bildas inför de fortsatta klimatförhandlingarna. The Guardian rapporterar idag dels om att miljöministrarna från Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika ska träffas den 24 januari för att slå sina kloka huven ihop. Dessutom bjuder Bolivias president Evo Morales till en klimatkonferens 20-22 april med ett tydligt folkrörelseperspektiv, upplägget verkar vara likt det som brukar gälla för World Social Forum.

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/13/developing-countries-basi

MATTIAS CARLSSON 2010-01-27        #13645
http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/podcast/26schelling.html

Thomas Schelling - tidigare "Nobelpristagare" i ekonomi (spelteori om jag inte minns fel) - höll i september en föreläsning (podcast) på det Österrikiska forskningsinstitutet IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) om vilka nya institutioner som behövs i en fungerande global klimatregim.

Schelling fokuserar här främst på institutioner som behövs för att förmedla finansiering av klimatåtgärder från rika till fattiga länder. Utgångspunkten är tidigare storskaliga internationella stödprogram, där Marshall-hjälpen från USA till Västeuropa efter andra världskriget är den tydligaste förebilden. Hans förslag är i korthet:

- En samlande institution för givarländerna (grovt sett EU, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Australien, NZ, Japan, Sydkorea, Israel) som gemensamt kommer överens om hur mycket de vill bidra med till en fond (förslagsvis 1-2% av BNP)

- En institution för mottagarländerna som kommer överens om hur fondmedlen ska fördelas till olika länder och åtgärder

- En granskande institution som fungerar som tredje part för att objektivt verifiera att åtgärder genomförs som sagts och som sammanställer resultatet av åtgärderna

Schelling tycker också att det är bättre att rikta finansieringen mot specifika konkreta mål, såsom byggande av CO2-fri elproduktion eller energieffektiviseringsåtgärder, snarare än mot mer diffusa och indirekta utsläppsmål.

Själv tycker jag att hans perspektiv är för teknikcentrerat. Men ramstrukturen som han ritar upp kring nya institutioner är väl värd att fundera på.  

FREDRIK BERGMAN 2010-02-10        #13788
Efter Köpenhamnsmötet och i ljuset av den senaste tidens debatt och diskussion om klimatforskningens resultat och slutsatser i allmänhet och delar av IPCC:s rapporter och verksamhet i synnerhet kommer jag fram till två slutsatser.

1) Det är olyckligt att det visar sig att delar av underlaget som presenterats för politiker, allmänhet och media visat sig vara vetenskapligt undermåligt. Speciellt tänker jag då på den famösa Himalayarapporten, där det verkar vara så att man fått år 2350 att bli år 2035. Främst därför att detta ställer en hel forskarkår i skamvrån, då mer eller mindre alla klimatforskare av allmänhet och all ytlig, snabb media riskerar en kraftigt minskad trovärdighet. Även all bra forskning IPCC:s forskarkollektiv gjort under decennier kan nu komma att dras över samma kam. Även de prognoser som är väl underbyggda och granskade riskerar att anklagas för att var ”fel” eller ”ett politiskt beställningsjobb” av både ”skeptiker” och en allmänhet som riskerar att tröttna på ”överdrivet klimattjat”.
(Att rapporten om avsmältningstakten i Himalaya verkar ha varit felaktig är dock mycket glädjande! Det måste poängteras. Risken för sinande floder i stora delar av Asiens mest tättbefolkade delar innan seklets slut har ju annars varit ett mycket obehagligt scenario. Om delar av ”klimatrörelsen” visar sig tycka att det är ”synd” att isen inte smälter så fort som man varit rädd för, riskerar man ju, med all rätt, att anklagas för att vara cyniker och vilja att människor drabbas av vattenbrist. En farlig väg att gå! Kontraproduktivt dessutom.)

2) Det är nu alltså mer angeläget än någonsin att ännu tydligare försöka nå ut med budskapet att Miljöfrågan i ett bredare perspektiv är så mycket mer än bara Klimat och Energi. Alla de andra ”hockeyklubborna” försvinner inte bara för att delar av IPCC-rapporten visat sig vara dåligt underbyggd. Resursfrågor som mat, vatten och olja, fördelningsfrågan, frågorna om befolkningsökning, biologisk mångfald, skogar, fisket och sänkt pH i världshaven försvinner inte bara för att media, allmänhet, och tyvärr säkert även en del politiker i en mängd länder nu blandar ihop Miljö med Klimat och antar attityden ”Kom igen när ni vet vad ni pratar om!" och "Vem ska vi tro på?” för att istället satsa på BAU på alla plan för att komma till rätta med stigande budgetunderskott och arbetslöshet.

De senaste åren har det ju trots allt varit ganska enkelt att väcka intresse för de flesta miljöfrågor då klimatfrågan sedan hösten 2006 varit det lokomotiv som dragit många av de andra miljöfrågorna med sig. Nu är det dock kanske dags för en backlash? Ekonomin och arbetslösheten, trötthet på tjat om klimat och forskare som inte kan enas, samt ovanpå det bakslaget i Köpenhamn. Det finns mycket som tyder på att det kommer att bli ännu svårare att nå ut med beska piller om miljö- och resursfrågor, ekosystemens kopplingar till ekonomin och ifrågasättande av vår livsstil och tillväxtekonomin framöver. Det är nog nu - i början av det nya decenniet - det riktigt svåra arbetet börjar.

Som sagt. Ny dag, nya tag.

MATTIAS CARLSSON 2010-02-15        #13821
Guardian har snappat upp en intern rapport från Kinas regering som beskriver den kinesiska synen på vad som hände under förhandlingarna i Köpenhamn:

"In their evaluation of the outcome, the officials' top point is that "the overall interests of developing countries have been defended" by resisting a rich nation "conspiracy" to abandon the Kyoto protocol, and with it the legal distinction between rich nations that must cut carbon emissions and developing nations for whom action is not compulsory.

The internal report acknowledges that unity among China's traditional allies in the developing world became harder to maintain in Copenhagen. "A conspiracy by developed nations to divide the camp of developing nations [was] a success," it said, citing the Small Island States' demand that the Basic group of nations - Brazil, South Africa, India, China - impose mandatory emission reductions.

The paper is scathing about the US-led "umbrella group", which it says adopted a position of inaction. Canada, it says, "was devoted to conniving" to convince the world that its pledge of a 3% emissions reduction between 1990 and 2020 is significant, while having no intention of meeting its Kyoto protocol target of 6%.

There are no comforting words for the European Union, which used to pride itself on playing a leadership role in climate talks. "Copenhagen was a setback for the EU", the authors say, in part because Europe "suggested the abandonment of the Kyoto protocol in order to please the US.""

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/11/chinese-thinktank-copenhagen-document

MATTIAS CARLSSON 2010-04-12        #14409
I helgen har de första stegen mot ett globalt klimatavtal efter sammanbrottet i Köpenhamn. Representanter från 175 länder samlades vid klimatkonventionens (UNFCCC) högkvarter i Bonn. Nästa steg är ett längre möte i Bonn i början av juni, därefter ska man hålla ytterliggare två veckolånga möten för att förbereda nästa toppmöte i Mexiko i november/december.  Förhandlingsläget verkar fortfarande vara låst. Yvo de Boer - avgående chef för UNFCCC - manar ändå till praktisk handling för att åtgärda de mest akuta behoven: stöd till anpassningsåtgärder och tekniköverföring till utvecklingsländer.

MATTIAS CARLSSON 2011-04-12        #17494
De globala klimatförhandlingarna rullar på i maklig takt. Nu senast med en veckosession i Bangkok. Mark Lynas rapporterar. Det verkar inte som om det görs några större framsteg, men en del positivt händer i alla fall:

One of the more positive elements in Bangkok was the holiding of parallel workshops on the new ‘technology mechanism’ (which seeks to get clean-tech rolled out to developing countries without the capacity or the funding to currently deploy it), and also presentations from both developed and developing countries on their domestic climate mitigation actions. China and India predictably spent a good deal of time emphasising that their actions were ‘voluntary’ and in no way implied ‘commitments’, but the message was clear: developing countries are increasingly beginning to accept their own more positive role in exploiting the opportunities of low-carbon development.

I länken i citatet finns vidare länkar där olika länders åtgärdsprogram beskrivs kortfattat. Exempel från Sverige, EU, USA & Indien.    


Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik