Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.
Gästartikel från Kaminsky arkitektur

Klimatskal    Värmesystem & ventilation    Byggmaterial   

KKA BYGGER PASSIVHUS I VÄSTRA HAMNEN

JOAKIM KAMINSKY 2010-02-03        #13709

I april 2009 vann Höllviksnäs Förvaltnings AB och Kjellgren Kaminsky Architecture en markanvisningstävling anordnad av malmö stad. tävlingen avsåg nybyggnation av bostäder på den sista lediga tomten i bo01 området, västra hamnen. I tävlingen ställdes bland annat som krav att bostäderna skulle uppfylla kravspecifikationen för passivhus.

ETT GRÖNT BOENDE
Förutom att byggnaderna utformas som passivhus kommer vi att arbeta med ett antal ytterligare åtgärder för att främja en ekologisk hållbarhet:

1. Alla bostäder utrustas med solfångare.
2. Alla bostäder har exteriöra
solavskärmningsjalusier. På så sätt kan vintersolen komma in och värma byggnaden medan
sommarsolen kan reduceras.
3. Odlingar, gräsmattor, gröna väggar och sedumtak gör området till en grön oas.
4. Miljövänliga byggmaterial
används i stor utsträckning;
bl a skall allt trä vara FSC-märkt.
5. Alla vitvaror är A-klassade för minsta möjliga energiåtgång.
6. Alla blandare är designade för minsta möjliga vattenåtgång.
7. Boende erbjuds elabonemang med ”grön el”.
8. Bilresande minimeras genom att varje bostad har plats för cykelparkering och att huset ligger nära kommunla transporter, arbetsplaser och affärer.

RUM FÖR ALLA
Längs tomtens västra sida utformas en publik mötesplats som en micropark med växtlighet och sittbänkar. Platsen skapar ett varierat gaturum som uppmanar till möten mellan boende och besökare.

ARKITEKTUR I FRAMKANT
Bostäderna skall ytterligare förstärka Bo01-områdets karaktär, som ett socialt och ekologiskt hållbart område med en varierad högkvalitativ arkitektonisk utformning. För att uppnå detta har vi arbetat med att särskilt utveckla ett antal punkter som skapar en intressant och händelserik miljö där
byggnadskropparna bryts upp i mindre volymer med olika fasadmaterial. Arkitekturen refererar till sin omgivning och hämtar inspiration både från det traditionellt skånska och det nyaste samtida.THEODOR ADOLFSSON 2010-02-03        #13712
Allting låter väldigt bra. Tänk om detta kunde vara regel snarare än
undantag i svensk samhällsplanering. Särkilt den sista punkten är central för planeringen av våra städer men beaktas mycket sällan. Jag har dock ett par frågor angående den:

"8. ... och att huset ligger nära kommunala transporter, arbetsplaser och affärer."

På vilket sätt kommer det in i er planering av husen? Kommer det att finnas arbetsplatser och affärer i era hus eller är det gynnsamma förhållandet enbart en konsekvens av läget? Finns det någon mer konkret definition på vad som är nära och vilka transporter, arbetsplatser och affärer som måste finnas för att punkten ska vara korrekt? Det står dessutom inget om cykelvägar/filer trots att ni tar upp cykelparkeringar.

Lite fler bilder skulle vara intressant.

JOAKIM KAMINSKY 2010-02-09        #13771
Hej Theodor, Mer information och bilder finns på vår hemsida, via länken nedan: http://www.kjellgrenkaminsky.se/index.php?blp=98 Punkten 8 grundar sig främst på den stadsplanering som redan är gjord av Malmö stad. Västra hamnen är planerat för att minimera bilberoende och återgärderna har blivit uppmärksammade runt om i världen. I korthet bygger det på relativt hög exploatering, närhet till kollektivtrafik i form av buss och att biltrafik endast är tillåten i begränsad omfattning. Mer info finns här: http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Projekt--natverk/Projekt/Vastra-Hamnen---Bo01.html

THEODOR ADOLFSSON 2010-02-09        #13772
"I korthet bygger det på relativt hög exploatering, närhet till kollektivtrafik i form av buss och att biltrafik endast är tillåten i begränsad omfattning." Det låter bra men verkar tyvärr vara en omskrivning för att området är mycket bilfixerat. Det framgår nämligen att biltrafiken inte alls försöker minimeras utan tvärt om snarare maximeras genom att det måste byggas 1,1 parkeringar per hushåll. Ni själva har således blivit tvingade att konstruera minst fem parkeringsplatser till era fyra lägenheter. Västra hamnen faller därför under listan med gröntvättade projekt.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-07        #17187
Vill bara inflika att sedan i höstas har vi i Malmö en parkeringspolicy som är mer i framkant. T ex:

"Behovstalet anges som ett spann, mellan 0,5 och 1,0 bpl/lägenhet, exkl 0,1 bpl/lgh för besökande, vilket ger en flexibilitet att anpassa behovstalen efter det aktuella projektet och dess förutsättningar. I normalfallet ligger dock spannet mellan 0,7 och 1,0 bpl/lgh. Det är första då bostäderna ansluts till bilpool och kombineras med ytterligare åtgärder eller om extraordinärt goda förutsättningar föreligger, som hela spannet kan nyttjas."

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Byggmaterial (1)
El (3)
Belysning (1)
Solceller (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Solfångarsystem (2)
Standby-stoppare (1)
Småskalig vindkraft (33)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Energimätare (3)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Vindandelar (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3280 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik