Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Mat övrigt    Avfall och återvinning    Naturresurser   

Peak Phosphorus - i skuggan av Peak Oil

ZSOFIA GANROT 2010-02-19        #13863
Medan det inte finns brist på vetenskaplig forskning, politisk och allmän debatt, hyllmetrar med rapporter och böcker om Peak Oil idag och gemene man har inte kunnat missa oljereservernas status, öde och vår oljeberoende livstil, jordens snabbt sinande fosforreserver passerar obemärkt såväl brett vetenskapligt fokus som allmänhetens medvetenhet. Synd. 

Fosforn är det grundämne utan vilket levande organismer på jorden tyvärr inte kan existera och reserverna av jordens fosfatmineral (varifrån vår kommersiella fosfor kommer) är under extrem stress idag. Eftersom fosfor (P) är nyckelkomponent i all gödselmedel (konstgödsel eller naturlig) är direkt kopplad till matproduktionen i världen. Vilka konsekvenser får (redan har!) detta för att föda mänskligheten, för global matsäkerhet och allmän global säkerhet, det är inte svårt att se eller ana. De få, men exakta och pålitliga kunskaper (jämfört t.ex. med oljan) forskare, FN, FAO, konstgödselindustri och självfallet fosforbrytningsindustrin själva har entydigt pekar på en global ”Peak Phosphorus” kring 2030. Om 20 år…och om 50-70 år det blir kris på allvar.

“With continued population growth, improving diets and rising global demand for food and biofuels, the need for phosphate fertilizers to improve crop production will only increase. Over the years, the extravagant use of fertilizers has led to ever-increasing demand for natural phosphorus. As these reserves decline, the impacts will be immense – including falling farm output, higher food prices, growing food insecurity and escalating social and economic challenges for which the world is unprepared. Within a few decades, global economic development could be constrained not just by supplies of oil, but by the availability of phosphorus.” – skrev bl.a. Arno Rosemarin, Ian Caldwell  från Stockholm Environment Institute tillsammans med Gert de Bruijine från WASTE, Holland i en ledarartikel i The Broker i somras.

(läs själv hela artikeln här: http://www.thebrokeronline.eu/en/articles/Peak-phosphorus Såväl bilden ovan som alla mina korta citat här kommer från samma artikel).

Idag ligger de kommersiellt brytbara fosforreserverna i världen i händerna på 3 länder: Kina, USA och Väst Sahara (ett suveränt land ockuperad av Marocco sedan 1975, dvs av gemene man idag känd som den sistnämnda).

USA är idag kraftigt beroende av fosforimport och egna reserver är helt uttömda kring 2030 (välkänd av alla i branschen, inte minst av egen US Geological Survey). 2004 hände följande (citat från artikeln ovan):

“In 2004, the US signed a bilateral free trade agreement with Morocco that allows the US long-term access to its phosphate. The deal received no media attention. Unsurprisingly, as a permanent member of the UN Security Council, the US has consistently vetoed any resolution requiring Morocco to leave Western Sahara. Australia, in contrast, recently halted imports of Moroccan phosphate in protest against its occupation of Western Sahara, and this move also attracted little attention.” Man kan bara konstatera, att tillgången till en av världens största fosforreserver är i all tysthet “för-reserverad” för vissa samt att den geopolitiska situationen kring detta ÄR redan ansträngd…

Kina då? Om du har rejält med pengar då kanske du kan köpa kinesisk fosfor: ” China, the largest producer, has already begun to safeguard its supplies by imposing, in mid-2008, a 135% tariff on exports.” Spänningarna mellan rik och fattig är redan märkbara på det globala fosformarkanden (speciellt Indien är och kommer att bli hårt drabbad).

Hur kommer konfliktbilden att se ut i en nära, MYCKET NÄRA framtid i den globala jakten på denna livsnödvändiga och icke förnybara resurs? Återigen, det är inte svårt att gissa.

Här hemma har kanske flera av oss lagt på minnet följande från korta media-rapporteringar under 2008:

” The availability of phosphate is reflected in the price of fertilizer, and ultimately in the cost of food. In 2007–8, the price of phosphate fertilizer unexpectedly increased fivefold, due partly to the growing demand for biofuels to replace oil. The use of fertilized crops to produce biofuels such as ethanol pushed fertilizer into a pricing structure determined directly by the soaring price of oil. The result was a surge in food prices and even conflicts in some developing countries where farmers could no longer afford to buy fertilizers. In response, in April 2008, UN Secretary-General, Ban Ki-moon set up a Task Force on the Global Food Security Crisis.”

Att mänsklighetens fosforreserver sinar fort och vilka enorma konsekvenser detta kan ha är ett faktum. Frågan är om vi har lösningar som kan dämpa fallet (rentav ersätta en del av mineralreserverna med något annat fosforrikt?) och minska så mycket det bara går en del säkerhets/konfliktrisker som den globala fosforsituationen redan signalerar oss.

Ny forskning (se i artikelns referenslista) ger följande råd:

1)      Clearly, innovative strategies are urgently needed to ensure greater stability in fertilizer and phosphate markets. More efficient extraction of phosphate at source would help to reduce wastage of this valuable resource.

2)      Crucially, wide-ranging agricultural policy reforms are needed to reduce the demand for phosphate fertilizers. In particular, farmers should be encouraged to use them more efficiently, and to switch to organic fertilizers and composting technologies.

3)      But perhaps the most effective way to minimize the impacts of phosphate shortages would be to promote the recovery and reuse of phosphorus and other nutrients from organic waste and wastewater streams.

Men framför allt, Peak Phosphorus måste komma ut från skuggan av Peak Oil, människor måste informeras, debatten måste få fart på riktigt.

En första initiativ är tagen för ett globalt nätverk i dessa frågor (Global Phosphorus Research Initiative) där såväl vetenskapliga artiklar/rapporter som lättlästa, populärvetenskapliga faktablad är tillgängliga idag, workshops, samt evenemang och nyheter för alla. Adressen: www.phosphorusfutures.net

Dana Cordell offentligt försvarar sin avhandling ”The story of Phosphorus. Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security” vid Linköpings Universitet, Temahus T, kl 10.00, nästa vecka, 25:e februari. Avhandlingen är också tillgänglig på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-53430IVAN LILJEGREN 2010-02-20        #13866
Vi blir nog tvingade att odla mer ekologiskt vare sig vi vill eller ej... i varje fall återvinna näringsämnen istället för att spola ut dem i havet.
Skulle vara intressant att höra vad Yara (världens största tillverkare av konstgödsel) säger... sökte på deras "Sustainability"-sidor om det står något om tillgången på fosfor. Under rubriken "resource scarcity" nämns inget om fosfor, däremot en intressant kommentar om vad man ser som en stor risk:
"For Yara, the rise of conscious consumerism is a challenge since the application of mineral fertilizers is not considered compatible with “organic” food production, which attacks the acceptance of fertilizers. "
ZSOFIA GANROT 2010-02-23        #13876
Helt rätt Ivan.
Näringen skall tillbaka till åkrar, MEN BARA NÄRINGEN (dvs fosfor, kväve, mullbildande org. material, osv) INTE tusentals kemiska föreningar s.k. kemisk avfall (eller giftkoktail som jag kallar) i form av avloppsslam från tätorter. Rena kretslopp ja. Kemisk avfall på åkrar nej. Du kan läsa mer om detta på en tråd från förra året som heter "Är slam näring eller avfall?".

Yara...Jag hörde deras åsikt på en Baltic 21 konferens i oktober i Berlin just i ämnet  om hållbar återanvändning av fosfor från samhället.
De är emot all annan fosforkälla än fosfatmalm (inte så konstigt, deras leverne är hotad om vi börjar recirkulera  i stor skala näring istället för att köpa nytt). Argumenten är:
1) fosfor från samhället är inte tillräckligt rent (Obs enligt Yaras kriterier! dvs jämfört med konstgödsel som är enkla eller något sammansatta kemiska produkter av NPK). Det är ointressant att t.ex. gödsel eller matrester innehåller ett mycket kompext och balanserat paket av näringsämnen som utöver NPK tillgodoser en tiotal andra näring och mikronäring samt det eftertraktade kolet för jordens mikroorganismer....
2) Fosfor från samhället ger mycket olika typer av "naturgödsel=näring" som är inte standardiserad (dvs kan inte spridas enligt schablon överallt på alla typer av jordar, när som helst, mm,  som man gör med konstgödsel). Detta betyder att om något är inte enformigt, enkelt kemiskt, lätt kontrollerbar, då är det farligt. OCH man kan inte göra stor-bussiness av det (sälja på en global marknad. Kogödsel i Sverige bidrar till svensk gödning och inte till gödselförsäljning i Australien eller Kanada, osv. Yara och liknande globala företag kan inte ta över kommersialiseringen. Naturgödsel har i sin karaktär en lokal-regional perspektiv).
3) Fosforrika rester från samhälle är inte lämpliga för "förädling" enligt Yaras processindustri (dvs de kan inte användas av Yara som råvaror för fosfor).
I och med dessa argument sågades i höstas de alternativa fosforkällorna av just konstgödselindustrin (Yara är inte unik i detta).

Kring frågan om Peak Phosphrus och det ohållbara (och osäkra) sättet vi hanterar fosfatmalm idag är Yara helt tyst om. Som alla andra inom konstgödselbranchen.


JOHAN ERLANDSSON 2010-05-20        #14848
MiljöAktuellt uppmärksammar Peak Phosphorus.

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-07        #15898

ZSOFIA GANROT 2010-10-07        #15899
Tack Johan för länken. Det var glädjande för mig att se såväl Peder Jenssen som Dana Cordell på filmsnutten, de är gamla vänner.

Kanske mest för de som tänker på diskussionerna krin kökskvarn: Peder hade en i köket, men observera att han hade själv en miljöstation i källaren där såväl toa-avlopp som köksrester behandlades lokalt. Köksrester söndermalda spolades inte i centrala avloppssystem.

Mannen från Oslos avloppreningsverk beskrev helt korrekt att fosforn bunden i slam (efter fällning i reningsverket med aluminium- eller järnoxider) ger en hård bunden fosfor icke växttillgänglig. Bra att tänka på när nu slam skall spridas som gödsel. Denna aspekt kanske glöms lätt när vi debatterar pro och kontra med slamspridning...Det finns metoder att få ut elementär P från slam, de alla baseras på i princip en process: att bränna slam.


JOHAN ERLANDSSON 2010-11-17        #16226
Vetenskapens värld hade ett längre reportage om Peak Oil och Peak Phosphorus häromdagen. Den främsta åtgärden som nämndes för att vi ska kunna hantera fosforbristen var minskad kött- och mejerikonsumtion.

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-24        #16695
EU motarbetar användandet av humanurin i jordbruket:

EU sätter nu stopp för hållbart kretsloppsjordbruk står att läsa via bloggrannen Ylven och Supermiljöbloggen. Se även artikel i ATL.

EU är nämligen rädda för att folk inte vågar köpa mat som gödslats med närsalter.

Så nu är det stopp på detta. Förbudet gäller hela EU. 

http://cornucopia.cornubot.se/2011/01/eu-stoppar-hallbara-kretsloppsjordbruk.html

ZSOFIA GANROT 2011-01-24        #16704
Ojojoj, innan en stor panikvåg sprids här på olika bloggar, vill jag korrigera lite saker:

1) EU sätter stopp för användning av humanurin  som näring i EKOLOGISK odling. Alltså: humanurin var inte tillåtet innan heller i "organic-farming", men lagstiftningen var luddig och man kunde kringgå detta (hit hamnade de flesta av svenska fall, precis som ekobyn utanför Linköping). Nu har denna lagtext stramats upp och är -tyvärr- mkt tydligt i sitt förbud. Många har kämpat, försökt "lobba på EU nivå" för att humanurin bör tillåtas i ekologisk odling, men tydligen den andra sidan vann (vilka nu de är...).  Det sorgliga är att förbudet kan inte motiveras vetenskapligt (inte äns med hänvisning till försiktighetspricipen ang. läkemedelsrester, eftersom då skulle man förbjuda slamspridning och gödselspridning också), bara med en luddig "psykologisk knep" som bygger troligen på byråkrat gissningar (att folk troligen skulle äcklas om de vet att maten odlades på toalettavfall). Jag har inte läst någon vetenskaplig belägg på detta (kanske är jag som inte hittar dessa artiklar?). Någon som kan hänvisa till vetenskapliga studier gjorda i EU för detta?

2) Användning av humanurin var tillåtet i konventionell odling! Enl. olika bloggar och ATL artikeln gäller förbudet ekologisk odling eller är detta utökat till hela jordbruket (även konventionell)??...Själv har undrat många gånger över det komiska i det faktum att EU-lagstiftninger tillåter användning av humanurin i konventionell odling med inte i ekologisk...
Alltså: vad är egentligen som gäller nu efter lagändringen?

3) Flera bloggar skriver som om nu den ekologiska odlingen är förbjuden eller kommer att i princip att drabbas hårt/dö ut pga att humanurin kan inte användas. Men kära nån... Besinning! I de flesta europeiska länder inkl. Sverige har eko-odling (oavsett om de heter organic farming, eco farming eller annat)  i 99% baserats på användning av stallgödsel (det är samma närsalter där också som i humanurin+ organisk material)! I Sverige och kanske Danmark, samt ett antal gårdar i Tyskland (förvisso en hel del, men fortfarande få i antal, jämfört med det totala antalet eko-odlare!) har man haft humanurin som input i gödslingen. Men detta är ju knappt några enstaka procent av ALLA eko-odlare i Europa. Om det äns går upp till den storleken över HELA Europa. Glöm inte att Sverige med sin urinseparering är rätt unik i EU och även här är humanurin en liten del av näringskällan på ekologiska odlingar!

Tyvärr, längre än så har det inte skett med återanvändning av urin och/eller fekalier i jordbruk...det är min stora sorg också, men sanningen är ju detta.

4) Folk får panik att de kan inte odla nu sina egna grönsaker hemma på gården, trots att de har fantastisk positiv erfarenhet att samla-späda-sprida egen urin på egna odlingar (se kommentarerna till de ovan bloggar). Snälla...sprid inte sådana obefogade oron! Lagstiftningen gäller KOMMERTIELLA odlare och ingenting annat.


Att denna lagskärpning  är överhuvudtaget ett stort bakslag för såväl kretsloppstänk hemma (i badrummet) som för de kretsloppstänkande eko-odlarna som var villiga att ta emot humanurin (med eller utan fekalier) finns ingen tvekan om.

Kanske man måste hitta lösningar att kringgå även detta, eller rentav behandla det "äckliga" urinet och fekalierna och omvandla dem till "tilltagande" gödselprodukter  för att kunna få den acceptans från EU-konsumenter som denna lag hänvisar till?


JOHAN ERLANDSSON 2011-11-14        #19379
Supermiljöbloggen skriver en Peak Phosphorus-artikel:
http://www.supermiljobloggen.se/2011/10/efter-oljan-peak-fosfor.html

JOHAN ERLANDSSON 2011-11-23        #19431
Fosforforskaren Dana Cordell får Banksia-pris för sitt arbete:

With seven billion people now on the planet there will be an inevitable increase in the demand on the world’s natural resources, including phosphorus. The human body needs phosphorus to function and it comes from food, which in turn comes from the phosphorus in soils that enables crops to grow. Population growth and intensive farming methods since the 1960s have depleted the phosphorus that occurs in our soils naturally. Today we are dependent on applying concentrated phosphate fertilisers to grow crops. However, global supplies of concentrated high-grade phosphate rock – which took around 15 million years to develop under the seabed – may run out in the next 50 to 100 years.

Accepting the award Dr Cordell said it was clear we needed to start taking action now. “This means investing in renewable phosphorus fertilisers (by recovering and reusing phosphorus from our excreta, manure and food waste) and increasing the efficiency of phosphorus use from mining to fertiliser application to food processing,” she said.

http://datasearch.uts.edu.au/isf/news-events/news-detail.cfm?ItemId=29145


JOHAN ERLANDSSON 2011-11-24        #19449
Bra bilder från Tina-Simone S Nesets föreläsning på Världens Eko.


JOHAN ERLANDSSON 2012-02-08        #19955
Ny Teknik uppmärksammar Peak Phosphorus:

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/article3396749.ece

Logga in för att svara


Produkter

Hemleverans av mat (1)
Matlagningskurser (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Vegetarisk catering (2)
Växtskydd (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik