Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt    Hushållsel    Bioenergi   

Off-grid rycker närmare

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-23        #13882

"Bloom Box", större metanoldriven bränslecell. I var mans hem om 5-10 år enligt VD:n på Bloom Energy.


Jag var med på Energisession i Uddevalla för ett par veckor sedan, och det väckte lite nya tankar kring hur vi ordnar vår energiförsörjning i hemmet. Vi har byggt upp ett nät både för el och värme som bygger på central energiproduktion. Bara i riktiga undantagsfall, som i fritidstugor som ligger mycket avsides, är det ett alternativ att inte ansluta sig till elnätet. Men nu börjar det hända saker som gör att detta kan komma att ändras.

Tankarna väcktes när jag vädrade en viss nervositet bland stora elproducenter och nätägare när frågan om höga nätavgifter kom upp. En man i publiken menade, med fog tycker jag, att höga fasta avgifter för elnätet motverkar energibesparande åtgärder. Svaren som kom då tyckte jag innehöll element av att man var nervös för att folk i framtiden inte skulle vilja ansluta sig till elnätet.

För det andra hörde jag under samma session ingenjör Henrik Stomberg berätta om hur väl deras system med batterier, solceller, mikrovindkraftverk, bränsleceller, elektrolysörer och superkondensatorer fungerar för att göra en off-grid-lösning.

För det tredje hörde jag i en tidigare session en psykologiforskare berätta om att vi mår bättre om vi själva bestämmer över vår situation, när hon berättade om fördelarna med att få omedelbar feedback på sin elanvändning.

Detta från Energisession. Häromdagen blev det också en ganska stor nyhet när företaget Bloom Energy var med på ett CBS 60 Minutes-inslag. De ska ha tagit fram en bränslecell som matas med metanol som kommit ner såpass i pris att det blivit ett alternativ för större företags elförsörjning, istället för att köpa el från nätet. Och likt all teknikuteckling så lär det bara vara en tidsfråga innan bränsleceller kommit ned så pass i pris att det blir överkomligt för privatpersoner. Ett scenario för ett hushåll kan då bli att det investerar i ett vindkraftverk, batteribank och kanske även en bränslecell driven av solproducerad vätgas när inte vindkraftverket producerar tillräckligt. Kanske skaffar det till och med en elektrolysör så att det kan producera sin egen vätgas när vindkraftverket producerar mer än vad som behövs för tillfället och batteriet är fulladdat.

Värme är det redan idag många som producerar själva, i ved- eller pelletskaminer. Skaffar man en kamin med katalysator och lagrar energin i en vattenackumulator så blir det dessutom låga utsläpp av miljö- och hälsofarliga gaser och partiklar.
Och är jag riktigt teknikoptimistisk så ser jag även möjligheter att producera el med hjälp av termoelektriska element på katalysatorn.

Hur gör man med den effektkrävande matlagningen då? Ja, generellt är det ju från början inte särskilt smart att använda den fina energiformen el för att göra värme. Gasolspisen är ett alternativ, men gasol är en blandning av fossil butan och propan. Men här kan vi kanske utnyttja utvecklingen inom lastbilsindustrin, genom det nya bränslet dimetyleter (DME). Det är en gas som kan lagras i vätskeform vid lågt tryck (likt gasol), och som brinner mycket rent. Och som kan framställas av biomassa.

Vad är då den miljömässiga vinsten med att fler hushåll går off-grid? Jag ser två anledningar. Den viktigaste är nog att om man producerar sin egen energi så blir man också mer medveten om sin förbrukning och därigenom ökar chanserna att energiförbrukningen går ner.

Den andra anledningen att uppmuntra den här utvecklingen är att privatpersoner är beredda att investera  upp för att få ökad kontroll över sina energikostnader. Där finns alltså en ekonomisk kraft som kan utnyttjas för att ställa om samhället till förnybar, hållbar energi. En ännu starkare kraft än de kommersiella satsningar på förnybart som görs, eftersom privatpersonerna är beredda att betala extra för att bli självförsörjande och få större kontroll över sina energikostnader.

En tredje anledning, som kanske inte är ett miljöargument, är att samhället blir mindre sårbart om fler hushåll är mer självförsörjande på energi.

Jag tror inte att off-grid kommer att bli den dominerande energiförsörjningsformen. Det är trots allt bekvämt att bara köpa alla energitjänster. Men jag tror att nätägarna och energiproducenterna får bättra på sin service och sina villkor om de inte ska tappa alltför många kunder… Till exempel genom att ge bra villkor för att sälja sin egenproducerad el tillbaks till nätet.OVE GARPEMAN 2010-02-24        #13886Detta låter ju lysande, speciellt för oss på landsbygden men frågan är vad staten säger om detta egentligen ?

Blir inte alla 'Off-Gridare' skattesmitare så att säga, för så får det väl inte gå till i Sverige ?


 


JEPPE D 2010-02-24        #13887
Bränsleceller för konsumenter verkar komma stort nu, kul! EFOY får mycket uppmärksamhet på kommande båtmässan Allt för sjön t ex http://www.efoy.com/en/

Jag har länge trott på bränsleceller då mycket talar för att det  finns en övre gräns för hur tätt ett batteri kan bli. Det har länge gått trögt med att få ner priset, men nu verkar det hända lite! Tråkigt att det varit så mycket problem kring svenska Morphic:s ledning som med sin smarta och billiga lösning för tillverkning av flödesplattor ger bränsleceller en skjuts framåt.

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-25        #13898
Nu har Bloom Energy kört sin stora lansering, med kändisar som Colin Powell, Arnold Schwarzenegger och representanter från tidiga kunder som Google, eBay och Walmart.

En "Bloombox" går på metanol. tar upp lika stor yta som en parkeringsplats, levererar 100 kW, betalar sig på 3-5 år och minskar växthusgasutsläppen med 40-100 % beroende på bränsleval.

En tanke som slår mig nu är att Björn Gillberg lär gnugga sina händer. Vad han gör? Startar metanolfabrik... Man skulle lätt kunna tänka sig att länder med mycket ful-el i näten, som Tyskland, skulle kunna bli en stor marknad för metanoldrivna bränsleceller, och därmed kanske Gillberg kan räkna med att skicka en och annan tankbåt med metanol till Tyskland. Om man nu får det med tanke på risker för metanolutsläpp.

JOHAN ERLANDSSON 2010-06-17        #15050
Magnus Karlström har varit på dispution på ämnet biogas till bränslecell, och skriver:

Lars Hedström försvarade sin avhandling "Fuel Cells and Biogas" på KTH den 15 juni 2010. Prof Peter Lund, Aalto-universitetets tekniska högskola, AALTO, Finland var opponent.

Avhandlings syfte var att svara på tre frågor:
1. Kan bränsleceller använda biogas som bränsle?
2.Hur påverkar den varierande gaskompositionen som finns i biogas bränsleceller?
3. Hur påverkar den ökade halten CO+CO2 bränsleceller?

Avhandlingen innehöll en systemstudie om bränslecellers systemverkningsgrader, men också experimentellt arbete med att studera installerade bränslecellssystem i GlashusEtt i Stockolm. Både SOFC och PEFC system har drivits med uppgraderad biogas i GlashusEtt. Lars med kollegor har också byggt en testrigg på KTH där celler och stackar har testats med att använda olika gasblandningar. Gasblandningarna skulle efterlikna biogas.

Om biogas används som bränsle* uppkommer ett antal olika frågeställningar. Gasen som används i bränslecellen kan vara mer utspädd, samt innehålla mer CO och CO2 än om ren vätgas används. Utspädning, CO-förgiftning och konsekvenser av större mängd CO2 i gaserna studerades. Enligt Lars forskning var alla dessa problem hanterbara.

* Man måste då naturligtvis använda någon typ av reformer.

Slutsatsen var att biogas är ett bra bränsle för bränsleceller. Enligt Lars är bränsleceller lämpliga om det är mindre system för decentraliserad el och värmeproduktion ihop med gårdsbaserad biogasproduktion. Fördelarna med bränsleceller är störst i mindre system (några kW storlek). Han var dock skeptisk att bränslecell kan användas på kort sikt på kommersiella grunder till den tillämpningen. Men på sikt så tror han på den tillämpningen. En orsak var att Lars trodde att bönder är en bra första användargrupp för bränsleceller. Bönder har ofta varit en "early adopter" grupp för ny teknik i Sverige.
JOHAN ERLANDSSON 2010-06-28        #15082
KTH-avknopparen GETT gör framsteg med bränsleceller och tror att de med deras teknik kommer att komma ner på 100 dollar per kW. Vilket skulle innebära att bränsleceller lätt blir överkomligt för användande i hemmet. 700 kronor per kilowatt är ju ingenting för hårdvaran, eller är det jag som har fått något om bakfoten?

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-30        #18818
Imorgon onsdag kl. 13.20 kommer det handla om Ulf som vill leva off-grid, på Klotet.

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18823
Mycket bra program i Klotet som väntat. De hälsade på hos Ulf Bolumlid som är till 80 % självförsörjande på el och snart kommer koppla sig fri från nätet. Ulfs kollega Erik Kyrkander menade att egentligen är det bästa om man kan använda nätet för lagring istället för att alla har batterier, men tills nätbolagen har fattat att de här kan få massa förnybar energi att leverera så kör han på batteri.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3345&play=3436892&playtype=S%C3%A4ndning

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-23        #19313
Bloom Energy får en stororder på 30 MW bränsleceller till staten Delaware. Eftersom det inte sägs vilket bränsle de ska gå på så antar jag dock att det är naturgas.

http://www.ecogeek.org/preventing-pollution/3621-bloom-boxes-headed-to-delaware

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-16        #19810
Har fått ett tips från Börje Brandt om bränsleceller som går att köpa idag. Vansinnigt dyr energi blir det, men det ska bli intressant att följa hur priserna sjunker. Tillämpningen är idag mest för mobila applikationer där man inte är så priskänslig, t.ex. segelbåtar. En tysk EFOY bränslecell som går på metanol och levererar 65 watt kostar 38 500 kr. Metanolen, som måste köpas i speciella EFOY-behållare, kostar 50 kronor litern. En liter metanol ger ungefär en 1 kWh. 50 kronor per kWh bara för bränslet alltså...

http://www.efoy-comfort.com/
http://www.vikingyachting.se/

Svenska Powercell finns också, och erbjuder bränsleceller från 1 kW. Deras bränsleceller kräver en reformer också om de ska gå på metanol, men detta erbjuds i en så kallad Power Pack. Jag hittar inga uppgifter om priser eller bränsleförbrukning här, men blir fundersam över livslängden som uppges vara blott 5000 timmar.

http://www.powercell.se/wp-content/uploads/2010/09/Datasheet_FuelCell-rev-100909.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2012-01-19        #19819
Då energiinnehållet i metanolen är 4,3 kWh per liter så ser det ut att vara en hel del förluster i cellerna (värme?).

JOHAN ERLANDSSON 2014-02-03        #23022
Powercell kommer nu med andra generationens bränslecell, med rejält större maxeffekt, 25 kW. Den går också lätt att starta och stoppa, så man behöver inte mycket batteri.

http://www.koreaittimes.com/story/34872/swedish-fuel-cell-developer-powercell-finalizes-development-its-second-fuel-cell-stack-p#.Uu-nvTralIM.twitter

JOHAN ERLANDSSON 2015-11-05        #23907
Här har vi en som verkar ha lyckats, Hans-Olof Nilsson i Angered. Energiministern var där och kollade häromdagen. Batterier och vätgas som energilagring, och därmed har han lyckats kapa sladden.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2886303-huset-som-som-inte-behover-nagon-el

Logga in för att svara


Produkter

Energimätare (3)
Belysning (1)
Standby-stoppare (1)
El (3)
Solceller (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Vindandelar (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Varmvattensparande produkter (4)
Energikonsulter (2)
Småskalig vindkraft (33)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik