Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Företagande   

Framtidens gröna näringsliv

JOHAN ERLANDSSON 2010-03-30        #14317

Opera -konsumtion med låg miljöpåverkan per krona


Oavsett var den heta frågan om det omöjliga med evig tillväxt tar vägen så är nog de flesta överens om att vi även i framtiden kommer att ha ett näringsliv. Och det är nog till och med så att de allra flesta av oss vill se ekonomisk tillväxt. Fast inte generellt, utan inom miljömässigt hållbara näringar, som kan tränga ut det som inte är hållbart.

Idag ska jag på ett seminarium med titeln "Västra Götalands framtid står på spel- vad ska det satsas på?". Med den titeln kanske man kan tro att det är ännu större frågor som ska diskuteras, men eftersom det är näringslivskopplade aktörer som bjuder in så är det nog vilket slags näringsliv det ska satsas på som är frågan.

Jag har börjat hålla workshops för entreprenörer där jag hjälper de att utvärdera sina affärsidéer ur ett miljö- och konsumtionsperspektiv. Där får de själva komma på hur de kan ändra sin affärsidé (om det behövs) eller så kommer de på helt nya, gröna affärsidéer. Men nu tänkte jag ge mig på att ta fram några svar själv, och hjälp gärna till!

Jag utgår som vanligt från konsumtionsområdena Mobilitet, Energi, Mat och Övrig konsumtion.

Mobilitet
Här finns det en framtid för alla aktörer som verkar för hållbara resnivåer, och hållbara resslag. Några exempel på vad jag tror är framtidsbranscher:

Konsulter i mobility management (ja, det går bra för Christer Ljungberg på Trivector t.ex). Kompetens behövs i hur man planerar städer och regioner för ökad tillgänglighet för ett minskat resbehov och en övergång till miljömässigt hållbara resslag.

Aktörer som levererar möjligheter till distansarbete. Dels teknisk utrustning för videokonferens och liknande, dels kontorshotell i villaförorter som möjliggör att kontorsanställda kan jobba från den stad de bor i.

Aktörer inom miljömässigt hållbara resslag, t.ex. bilpooler, bevakade cykelgarage, busstillverkare, tågtillverkare, spårvagnstillverkare, cykeltillverkare, elmopedtillverkare.

När det gäller biltillverkning så tror jag på företag som konverterar begagnade bilar till eldrift och på tillverkare av mycket små och ultralätta bilar (t.ex. Smite).

Är man riktigt visionär kan man tänka sig spännande tekniska lösningar för miljömässigt hållbara långfärdsresor. Nya former av båt- och flygfarkoster som drar en bråkdel av dagens energiförbrukning kräver helt nya tänk. Tänk svenska ingenjörer och reseaktörer kunde få sätta tänderna i sådana utmaningar!

Energi
Ett självklart framtidsområde. Här finns det enorma potentialer, både när det gäller att få ner energibehovet och få fram miljömässigt hållbara energislag.

Ta Skanska till exempel, som lyckats renovera ett miljonprogramshus med resultat att värmeförbrukningen minskade med 78 %. Hur stor är inte marknaden för energieffektivisering av befintliga fastigheter i världen? En enorm marknad att ta för sig av när energin blir dyrare.

Leveratörer av smarta system som styr fastighetsfunktioner (värme, ventilation, belysning m.m.) har också framtiden för sig eftersom energibesparingspotentialen är stor.

Energilagring blir också stort. Batterier, ultrakapacitorer och lagring av energigas.  Elektrolysörer för att göra om el till vätgas för att kunna lagra energin. Bränsleceller för att göra om lagrad energi till el.


Energisnåla belysningslösningar.

När det gäller hållbar förnybar energi så vet vi vad som gäller: sol, vind, vågkraft, kanske lite bioenergi. Och kommer någon med en lösning som kramar ur en massa energi ur kärnavfallet på ett säkert sätt, och samtidigt oskadliggör det, ja då är det klart att det finns många beställare.

Mat
Dagens matproduktionsystem förlitar sig på fossil energi och ändliga tillgångar av fosfor och kalium. Energisnålare jordbruk som klarar sig utan konstgödsel och bekämpningsmedel har naturligtvis framtiden för sig. Här finns det flera aktörer (läs KRAV-bönder) som redan vet hur man gör och kan utnyttja det för att expandera sin verksamhet när den fossila energi blir dyrare och fosforn och kaliumet tar slut.

En tanke jag har också är om inte en framtidsbransch kan vara att starta ekojordbruk i länder med bättre odlingsförutsättningar än här i Norden. I samägandeformer som gör att satsningen verkligen kommer värdlandet till del, inte bara genom arbetstillfällen, utan att även vinsterna till viss del stannar i landet.

När det gäller restauranger så lär de som kan laga god mat med lågt köttinnehåll ha framtiden för sig.

Övrig konsumtion
Under den här rubriken kanske de viktigaste affärsområdena för framtiden finns. Allt som har låg miljöpåverkan per krona platsar här, och det är väldigt många olika områden, här är bara några jag kommer på på rak arm.

Kultur (ja det är även bio och dataspel)

Informationstjänster

Produkter tillverkade av återvunna eller hållbart förnybara material.

Återvinningsbranschen har förstås goda framtidsutsikter när de jungfrueliga materialen tar slut.

Tillverkare av nya, miljömässigt hållbara material.JOHAN ERLANDSSON 2010-03-30        #14323
Ja, då har jag varit på förmiddagens seminarium som bland annat gästades av Jöran Hägglund. Arrangörer var bland andra Vinnova, Business Region Göteborg, Chalmers och Espri.  Fokuset från samtliga som var uppe och gjorde dragningar var, om jag sammanfattar:

-Tillväxt är det övergripande målet för att kunna utveckla välfärd och välstånd.
-Västra Götalandsregionen måste komma ikapp Stockholms- och Öresundsregionerna
-Världen globaliseras och internationaliseras och vi måste anpassa oss till det (exempel Geelyaffären)
-Industri och innovationer i industrin är framförallt det som ger tillväxt. Life Sciences viktigt också.
-Världen blir mer komplex och vi måste bli bättre på att koppla ihop olika aktörer för att möta den ökande komplexiteten. VGR är en viktig aktör här.
-Kultur är en viktig faktor bland andra (t.ex. god utbildning, forskning, infrastruktur m.m.) för att locka till sig näringsaktörer, kultur är däremot inte en framtidsnäring i sig.  Endast en person, från Göteborgs kommun, lyfte fram kultursektorn som en framtidsnäring.

Att vi snart riskerar att få radikalt förändrade näringslivsförutsättningar beroende på höga energipriser, resursbrist och försämrade ekosystemtjänster nämndes överhuvudtaget inte. Det verkar inte vara en viktig faktor att ta med när man pratar om hur det framtida näringslivet kan se ut. Jo, någon nämnde att man kunde investera i energi- och miljöområdet. Men energi/miljö/resursfrågan anses inte ändra förutsättningarna överlag.
IVAN LILJEGREN 2010-03-30        #14325
Bedrövligt att hållbarhetsfrågan berörs så lite. Vad kan vi göra för att väcka engagemanget hos dessa beslutsfattare?
Några områden till som kan växa:

GreenLowTech: Egentligen inte en separat bransch utan snarare ett angreppssätt där man kommersialiserar och förbättrar befintliga enkla, robusta innovationer för att överföra och lagra energi, för att anpassa dem för utvecklingsländer. LowTech Magazine representerar en mer extrem variant  men visar ändå på att gamla idéer kan inspirera morgondagens lösningar. Solugnar är ett exempel på GreenLowTech.
Även konsulttjänster inom resurssnål produktutveckling och produktion baserat på "Lean & Green".

Organiserad återanvändning - byteshandel - resursdelning - nätauktioner o dylikt. Riktar sig idag till enskilda men smarta Internetentreprenörer anpassar såna här tjänster till företags behov.

Programvaror, internettjänster och sensorer för att mäta och optimera resursanvändning: el, bränsle, fordonsflottor, maskinkapacitet osv. Det gäller att plocka ut varenda gnutta värde ur inköpt kapacitet för att minimera slöseriet.

Kultursektorn och handeln kommer att korsbefrukta ytterligare. Omdesign av vintagekläder, matlagningskurser med mera med mera. Allt för att ersätta minskande intäktsströmmar från försäljning av nya prylar.

Och så jokern: personlig miljöcoach... som vi myntade på MBF2010 :-)

MARTIN SAAR 2010-04-01        #14331
Det säger James Lovelock, 90 år och grundare av GAIA rörelsen på 60-talet i en intervju i the Guardian i går. Han skräder inte orden över tillståndet i världen. Med ålderns rätt spyr han galla över forskare, politiker och miljöorganisationer. Han är pessimistisk inför framtiden och ser små möjligheter för oss att komma till rätta med alla obalanser och att överleva på planeten. Vi är inte tillräckligt smarta för att hantera den komplexa situation vi befinner oss i. Med klimatförändringar, brist på energi och utarmning av den biologiska mångfalden, med mera. Det hoppfulla däremot, det är ingen fara för planten i sig. Den kommer alltid att överleva, men kommer vi som människor att överleva på planeten? Ja, åtminstone en miljard människor. Resten 5 miljarder kommer att dö av svält, sjukdomar och krig.

<object width="440" height="285"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u4uDb0H4V5c&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_GB&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u4uDb0H4V5c&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_GB&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="440" height="285"></embed></object>

Människans individuella inflytande och vårt demokratiska styre hjälper inte utan stjälper. Den motverkar en kraftfull och nödvändig omställning. James Lovelock och Robert Hirsch har kommit fram till samma slutsats, dock med lite olika utgångspunkter och slutmål. Det behövs ett globalt ”Crash Program” och David L förordar dessutom en stark global ledning för denna uppgift. Med oinskränkt makt. Annars är vi rökta, i alla fall 5 av 6 miljarder människor.

Läs hela intervjun i the Guardian och titta på inslag från BBC.


Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3097 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik