Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering   

Omställningssteg #4. Hejda befolkningsökningen

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-11        #15912

Det h?omst?ningssteget skiljer sig fr?de andra p?v??. Dels s?r det h?inte mitt omr?, jag kan inte s?ycket om befolknings?ng och vill d??xtra g?a ha in synpunkter denna g?! Det ?ocks?tt omr? d?jag tycker att Sverige kan vara en f?ild f?ndra l?er.

Ju fler vi blir på jorden, desto mer resurser går det åt och desto mer utsläpp blir det. Eller det gör det i alla fall svårare att lösa miljöproblemen med teknik om vi blir fler och fler, eftersom vi redan idag har överträdit och är på väg att överträda flera planetära gränsvärden. Att få hejd på befolkningsökningen är därför en av våra viktigaste uppgifter i den gröna omställningen. Många länder har redan utvecklats så långt att befolkningsökningen har avstannat. Det finns dock fortfarande många länder som har höga födslotal och samtidigt allt högre medelålder, vilket resulterar i kraftig befolkningsökning.

Vad är det som minskar takten på befolkningsökningen?

Frågan är då vad är det som får stopp på befolkningsökningen? Hur gick det till i Sverige när vi fick ned födslotalen från 4 till 1,5 barn per kvinna mellan 1910 och 1930? Hur gjorde Iran när de fick ned födslotalen från drygt 6 till 2 mellan 1980 och 2003? Jag har lyssnat på vad Hans Rosling har att säga om saken, läst i en allmän miljölärobok och har hittat fyra vägar till minskad befolkningsökning:

1. Ökade möjligheter till familjeplanering

Familjeplanering kan tyckas självklart för oss, men så är det inte i många länder. Framgångsexemplet i Iran berodde på en medveten satsning på preventivmedel på åttiotalet.

2. Minskad fattigdom

Enda sättet att världsbefolkningen ska stanna vid 9 miljarder år 2050 är att de allra fattigaste får det bättre ekonomiskt ställt, säger Hans Rosling.

3. Investeringar i hälsa

Rosling säger också att enbart en bättre ekonomi räcker inte, det krävs investeringar i hälsa också. Då ökar överlevnadsgraden hos barn, och kvinnor skaffar färre barn när de vågar lita på att alla överlever.

4. Ökad jämställdhet

Utbildning, jobb och andra rättigheter för kvinnor leder till lägre födslotal.

Vad kan jag göra?

De tio omställningsstegen handlar om vad var och en av oss kan göra. Här har vi dock ett omställningssteg där vi redan har torrt på fötterna i Sverige, med våra låga födslotal. Men går det att göra något för att hjälpa de länder som fortfarande har höga födslotal? Här vill jag ha in tips på vad man kan göra! Finns det något en svensk kan göra för att hejda befolkningsökningen i världen?

http://www.gapminder.org/
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_on_global_population_growth.html
Sustaining the Earth (2009) G Tyler Miller, Scott E. Spoolman
DANIEL HäGERBY 2010-10-11        #15914


Två saker man kan göra är:

 

1 Att folkbilda för ett bistånd riktat mot dessa åtgärder (samt utökat i omfattning)

2 Att skynda på utvecklingen t.ex. genom mikrolån till kvinnor i utvecklingsländer http://www.kiva.org/


JOHAN ERLANDSSON 2010-10-11        #15916
På ettan menar du att fler ska känna till lämpliga åtgärder för minskad befolkningsökning så att man kan sätta press på politiker?

Mikrolån verkar intressant, får man ränta på utlånade pengar?

MARIE LINDSTRöM 2010-10-12        #15924
Det här är jätteintressant. Tyvärr har jag inte heller sakkunskaper. Det är viktigt att minska befolkningsmängden i tredje världen för bättre möjligheter för drägliga liv. En annan vinkel dock - angående resursanvändning, ett fattigt barn i Afrika använder en bråkdel av resurserna ett barn i västvärlden använder. Sverige och västvärlden är fortfarande inställda på att befolkningsmängden måste öka för att föda vår ekonomiska tillväxt och betala för den äldre generationens pensioner trots att vi resursmässigt redan är för många. 

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-12        #15925
Ja visst är det, Marie! :-)

Och visst är det så att fattiga barn i utvecklingsländer bidrar i väldigt liten grad till miljöpåverkan jämfört med  svenska barn, per capita. Det är därför som de övriga nio omställningsstegen handlar om vad vi behöver göra hemma i Sverige. Vi måste hitta ett sätt att leva goda, hållbara liv, eftersom de i utvecklingsländerna måste ha samma rätt att få lika hög levnadsstandard som oss.

Det är nog också rimligt att anta att det afrikanska barnets miljöpåverkan kommer att öka i takt med att det blir vuxet och levnadsstandarden knappar in på vår. Om vi lyckas bryta fattigdomen vill säga.

Jag känner igen vad du säger om att det planeras för en befolkningsökning i väst också. Var har du läst det? Är det genom "egen" befolkningsökning eller invandring? Jag tror vi ligger i princip still i Sverige om man räknar bort invandringen.

THEODOR ADOLFSSON 2010-10-13        #15951

Johan: "Men går det att göra något för att hjälpa de länder som fortfarande har höga födslotal? Här vill jag ha in tips på vad man kan göra! Finns det något en svensk kan göra för att hejda befolkningsökningen i världen?"

Om man bara är ute efter att bromsa befolkningsökningen så gissar jag att den moraliskt rimliga åtgärd som ger mest effekt i genomsnitt är att själv skaffa så få barn som möjligt. Lika lite betydelse för klimatet vilken nationalitet den som släpper ut 10 ton växthusgaser har, har det för befolkningsmängden vilken nationalitet befolkningen har.


JOHAN ERLANDSSON 2010-10-13        #15952
Theodor, skulle du vilja skriva under på en rekommendation att ingen i väst bör skaffa egna barn?

Jag kan inte sträcka mig att gå så långt med moralen. Vi har fått ned födslotalen i Sverige så att vi i princip inte har någon befolkningstillväxt utöver invandringen. Att säga att det är fel att skaffa tre barn under de förutsättningarna kan jag inte gå med på.

Däremot tycker jag vi här hemma ska prata om till vilken livsstil och vilka konsumtionsmönster vi vänjer och uppfostrar våra barn till, och det är vad de andra nio omställningsstegen handlar om.

ZSOFIA GANROT 2010-10-13        #15955
Alla framtida mödrar som kommer att föda fram dessa miljoner (miljarder) människor i framtiden (fram till 2050) är ju redan födda...för att inska befolkningsökningstakten gäller precis som har nämnts ovan att satsa på utbildning +ekonomisk lyft. Mikrokrediter (peer-to-peer lån) är ett direkt sätt för oss i väst att ekonomiskt stödja enskilda driftiga fattiga (ofta kvinnor) DIREKT (inte via banker och andra organisationer. Ofta 500-1000 kr ger en enorm skillnad. (kolla t.ex. websidor som Zidisha, Kiva, mm).
Annars fadderskap eller annan form av direkt hjälp för en fattig familj för att ha råd att skicka ett eller flera av sina barn till skolan är ett gigantiskt hjälp (för oss kanske en hundralapp per månad). Som fadde får man direkt kontakt med barnet (familjen). Vissa organisationer ordnar också resor till resp. land/by, osv för faddrar. Rätt häftigt upplevelse!


MARTIN SAAR 2010-10-29        #16074
Hej Johan!

Tycker att detta "omställningssteg" inte riktigt platsar i sammanhaget, som du också skriver i inledningen. Däremot är det bra att ta upp frågan och ventilera den då alltför många har svårt att förstå vad som hänt i världen de senaste 50 åren spec i Afrika. Hela befolkningsfrågan har blivit lite av en myt. Dels att vi skulle kunna minska ökningen och dels att den skulle vara ett hot mot mänskligheten. Enligt Hans Rosling så är befolkningsökningen under kontroll och förutsägbar under förutsättning att nuvarande tillflöde av naturresurser fortsätter.  År 2050 är vi 9 miljarder på klotet oavsett vad vi gör såvida vi i Nord inte ställer till med masslakt i Afrika och Asien och då talar vi om hundratals miljoner människor.

Enligt Hans Rosling så är det endast en handfull länder i världen där man inte fått igång en fungerande familjeplanering med en naturlig barnbegränsning, två barn per familj, genom att barnen man skaffar överlever. Det handlar om fred, hygien, hälsa, utbildning, kondomer och tillgång till livsmedel. Och det är intressant att där kvinnan i familjen håller i "pengarna", där svälter inte barnen. Så mikrolån har varit framgångsrika.

Hans R:s brasklapp är beydelsefull då bristen på naturresurser främst olja/energi kommer att hejda befolkningsökningen rent "naturligt", såvida vi inte får en annat ekonomisk världsordning då globaliseringen kollapsar. Vad vi kan förvänta oss är en gigantisk folkomflyttning de kommande 40 åren som kommer att bli besvärande för länderna i Nord.

Sen kan man fundera över om det är länderna i Nord som på sikt kommer att fara illa när olje- / energiflödet minskar, eftersom länderna i Syd redan idag i många fall lever på en ekologisk hållbar nivå, där 70 % av matproduktionen är lokal med minimal användning av konstgödning och bekämpningsmedel. Ingen vet!  


FREDRIK BERGMAN 2010-11-23        #16268
Vetenskapens värld i SVT gjorde det häromkvällen igen.

Ännu ett riktigt bra program visades. Ännu en brännande och för mänskligheten helt avgörande fråga avhandlades på ett fullödigt sätt. Denna gång befolkningsfrågan. I en BBC-produktion med självaste David Attenborough som ciceron.  Inga nyheter visserligen, men sammantaget var det ett mycket pedagogiskt program som inte alls bara avhandlade ökningen av världens befolkning utan minst lika mycket resursflaskhalsar (olja, vatten, mat, ekosystemtjänster) och de jobbiga frågorna om global resursfördelning och om olika länders ekologiska fotavtryck. Och konsumtionsnivå.

Hatten av SVT!

Programmet går att se på SVT Play - endast till den 29/11 dock.
Gör det.

FREDRIK BERGMAN 2010-11-23        #16270
Är det något jag tycker riktigt illa om så är det slutna, unkna och bakåtsträvande organisationer som motverkar nödvändig förändring beroende på "tradition". Exempelvis katolska kyrkan i deras inställning till sex och preventivmedel. Att en så stor organisation med stor makt i många fattiga och underutvecklade länder i t.ex. Sydamerika och Afrika kan vara emot kondomer har alltid övergått mitt förstånd.

Kanske är dock en liten uppluckring gällande det där gummit på gång.
På tiden i så fall.

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-24        #16276
Håller med om att SVT gör ett bra jobb nu, till och med min mamma fattar vad det handlar om nu. 

Om katolska kyrkan -ja man får väl vara glad att det går åt rätt håll.

MAGNUS BILLBERGER 2011-05-07        #17681

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3360 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik