Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Egenodlat   

Stöd frörevolten!

LENA ISRAELSSON 2010-11-10        #16148

Förbjudna frukter - i det här fallet ryska tomater och gurkor och lite annat som blir olagligt

Det är revoltstämning i grönsakslanden. Det beror som ni säkert förstår på Jordbruksverkets försök att kriminalisera försäljningen av odlingsvärda grönsakssorter. Än finns det möjlighet att stoppa förslaget.

Jordbruksverket förslag till nya föreskrifter om frösorter innebär i värsta fall att 300 av köksträdgårdens favoritsorter försvinner. Mina kinesiska slanggurkor, som kan odlas utan växthus, tillhör dem. Och mina stentuffa ryska tomatsorter.  Ja, den hemska sanningen är att nästan alla mina bästa sorter blir förbjudna. Mitt remissvar ger bakgrunden http://www.pepparochpumpa.se/remissvar.pdf .
 
Låt mig bara slå fast att detta inte bara handlar om att jag och andra fritidsodlare bryter ihop om vi inte får odla våra älsklingsfrön. Frågan är viktigare än så. Det handlar om att värna den odlade mångfalden, den som jordbruksverket i alla andra sammanhang talar sig varm för.
 
Gamla och rika
De flesta av de här sorterna är gamla, vilket betyder att de är genetiska breda/rika. Det är fröskatter som vi i dag och i framtiden behöver. Och de ska hållas i gång i odling, vilket i dag nästan bara fritidsodlare gör. För vad är frön annat än ett livsviktigt kapital för framtiden. Det är ur utsädet vi skapar sorter som är användbara i en värld där tillgången till mat är den stora framtidsfrågan.
 
Klimattuffa frön
Det finns även anledning att kämpa för rätten att få odla frön som fungerar i vårt tuffa klimat, även om sorterna inte är EU-registrerade utan har ryskt, kinesiskt, kanadensiskt ursprung. Om jordbruksverkets förslag blir verklighet blir de flesta av dem olagliga. I stället hänvisas vi till svindyra hybridsorter, skapade för yrkesodlingen i Syd- och Mellan-Sverige. Kanon för fröjättar som Monsanto, vilka över hela världen lobbar stenhårt för detta, men ett dråpslag för fritidsodlare och husbehovsodlare.
 
Hemodlingen
Det handlar också om att värna om närodlingen, och nu menar jag den närmaste odlingen, i villaträdgården, på bakgården eller i koloniträdgården. Den har betydelse för miljö och klimat. Frågan är om odling är det bästa du kan göra som privatperson.
 
De senaste åren har vårt land drabbats av en veritabel grönsaksvåg, människor som aldrig varit i närheten av jord, gödsel och frön har satt fingrarna i jorden och odlar sin mat. Trenden får sin näring också av det fantastiska sortutbudet. Försvinner våra bästa frön bryts trenden, det är jag övertygad om.
 
Stoppa FRÖ-lagen
Det här är alltså inte bara en fråga för oss odlingstokar, även om det faktiskt är en katastrof för mig att förlora de kinesiska slanggurkorna, jalapenopeppar, ryska tomater, baltiska grönkål ... Låt oss hjälpas åt att stoppa FRÖ-lagen. Låt amatörsorterna, som de kallas i jordbruksverkets förslag, frodas i frihet, precis som de gör i dag. 
 
Du hinner fortfarande skriva remissvar, deadline i dag vid midnatt. Så skynda och skriv till [email protected]. Ös in yttranden, korta eller långa. Men glöm inte att i mejlets ämnesrad skriva dnr 22-9337/10.

Kolla facebokgruppen Biologisk Mångfald åsidosatt av Jordbruksverket?

www.jordbruksverket.se hittar du självaste förslaget och konsekvensutredningen. Sök på remisser så hittar du allt.JOHAN ERLANDSSON 2010-11-10        #16149
Har skickat detta mail (lånade lite av Lenas remissvar): 

YTTRANDE ANGÅENDE JORDBRUKSVERKETS FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFT OM BEVARANDESORTER OCH AMATÖRSORTER AV KÖKSVÄXTER (DNR 22-9337/10)


Jag protesterar mot den höga avgiften som hänger ihop med registreringskravet på amatörsorter. Småaktörer riskerar att slås ut och många miljömässigt överlägsna frösorter riskerar att försvinna från marknaden.

Det är inte sannolikt att hemträdgårdens favoritsorter, amatörsorterna, blir registrerade. Enligt jordbruksverkets förslag ska det kosta 3 000 kr per sort förutom en årlig avgift på 2 000 kr. En måttlig kostnad, kan man tycka. Men fröhandeln i Sverige består av småföretag, 45 stycken, de flesta i glesbygd. Lena Israelsson har varit i kontakt med ett tiotal av dem. Alla utom en säger att de inte kommer att registrera – det är ekonomiskt omöjligt! Ett par säger att de stänger butiken.

FREDRIK BERGMAN 2010-11-10        #16159
Lysande att ni tagit tag i detta!

Har själv hetsat upp mig under dagen efter att ha läst ett par bloggar, men hade faktiskt helt missat att det var dead line för remissvar vid midnatt.

Blev f-n arg på riktigt och skrev ett yttrande, i lätt affekt, erkännes, och skickade nyss.

Man kan väl säga att det var "inspirerat" av Johans och Lenas inlägg här ovan...

Men kör på bara, alla andra också! Skicka in drösvis. Dränk dom i arga mejl.


ELEONORA HORN 2010-11-10        #16163
Jordbuksverket har tydligen fått såpass många missnöjda remissvar från allmänheten att de publicerat ett pressmeddelande idag under rubriken Förtydligande om nya regler för amatörsorter av köksväxter.

Saxat ur pressmeddelandet:

Vi förstår att de nya reglerna väcker oro för att mindre vanliga frösorter inom småskalig– och amatörodling kommer att försvinna. I några olika bloggar och tidningar har avgifter för registreringen nämnts, uppgifter som saknar faktagrund. Vi vill gärna ge ett förtydligande om detta.

När det gäller avgiften för att registrera en amatörsort så är den inte fastställd. Jordbruksverkets förslag är att det tas ut endast en registreringsavgift, men summan är ännu inte beslutad. För de närbesläktade bevarandesorterna är kostnaden 3000 kronor och det finns ingen årlig avgift. När nu kostnader för registrering av amatörsorter ska beslutas tittar vi närmast på kostnaderna för bevarandesorter.

Med de nya reglerna, som innebär att frösorterna ska registreras och beskrivas, kommer en godkänd frösort att kunna säljas inom hela EU. Det gör det lättare för små fröfirmor att importera och sälja frön från andra länder.LENA ISRAELSSON 2010-11-11        #16178

Nej, avgiften för registrering är inte beslutad, liksom inget annat. Det är ju ett förslag till föreskrift vi snackar om. Så jag förstår inte vad jordbruksverket menar med sitt förtydligande. Och det är ingen nyhet att godkända frösorter kommer att kunna säljas i hela EU. Behövs inget förtydligande i den frågan heller. Men problemet är att man i andra länder tar lättare på kravet. Engelska fröföretag, som har oändligt mycket större marknad och bättre ekonomi än svenska, kommer inte att registrera i första taget, eftersom de fått beskedet att de får en övergångsperiod på tre år. Så varför registrera? Bättre att vänta på att de hårt hållna svenska fröhandlarna gör det.

Och fröpoliser i England?!?! Nej, det är en omöjlig tanke. Engelsmännen älskar sina grönsaksodlingar, så till den milda grad att borgmästaren i London jobbar frenetiskt för att skapa 2012 nya odlingsområden innan 2012. Det ni!

Och så fortsätter vi kämpa mot den nya FRÖ-lagen!

lena i

 SVERKER MOLANDER 2010-11-12        #16194

En liten tanke - vad sägs om att odla utsäde och byta med varandra? Organisera gärna detta - vad sägs om en liten klubb som hjälps åt för att få fram utsäde av olika sorter? Frödelningen som fildelning. Gräsrotssamarbete som motkraft mot regler och maktspråk från Bryssel. Så ett frö! Borde vara något sådant här på g i England.

 

Annars kan ju själva målsättningen med reglerna ifrågasättas. Vad vinner vi på det här direktivet egentligen? Hur i hela friden tänker man sig att byråkratisk kontroll skulle öka biodiversiteten i trädgårdslanden? Vem tjänar på det här? Är det några stora fröhandlare och byråkratin själv?

Har också svårt att tänka mig att riskerna förknippade med att låta det här sköta sig själv är så stora. Lite evidensbaserad Brysselpolitik skulle inte skada. Och för min del kan Sverige gärna lämna EU-kratin - vad har vi egentligen tjänat på medlemskapet i stortdriftsunionen? I den aktuella ekonomiska situationen kan vi bara vara tacksamma för att vi har kronorna kvar. Bara ett exempel...


ANDERS LöVGREN 2010-11-15        #16205
Idag i Svd, debattartikel av Viveka Ljungström, chefredaktör på "Allt om trädgård".


Det har även upprättats en webbsida http://www.bytafroer.se/ för att kunna byta fröer. Diverse Facebook sidor har också uppstått.

Men sen flera år tillbaks har det funnits alternativ http://www.foreningensesam.se/

"Föreningen Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. Föreningen vänder sig i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter och som bevara dessa i odling. Det centrala i verksamheten är att medlemmarna fröodlar dessa sorter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoriter även om de försvinner ur handeln. Föreningen har kontakter med genbanker, bevarandeorganisationer och fröfirmor över hela världen för inskaffning och utbyte av fröer. Kontakter söks med lokala sammanslutningar och enskilda personer som bevarat gamla sorter i odling. Föreningen Sesam är en helt fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller något företag."

Kanske dags att ta ställning till nästa odlingssäsong. Läser man på om att odla fröer är det lätt för ärter men inte exempelvis morötter och palsternackor som först bildar fröer andra året. Inget för den late och mer bekväma odlaren (undertecknad).

Majlat Runåberg om de kan tänka sig filial i Norge och sälja därifrån men inget svar än.

I Storbritanien skall det kosta 1000SEK på en marknad som är kanske 10ggr större och en övergångsperidod på 3år. Tyvärr hittar jag ingen länk till detta påstående. Men man kan ju verkligen fråga sig hur övriga EU-länder kommer införa detta direktiv. Med samma frenesi som Sverige eller mer likt budgetdisciplinen som i Grekland och Irland?
JONATHAN SUNDQVIST 2010-11-16        #16221
Angående att just byta fröer så har det rätt nyligen kommit upp ett forum för just detta. www.bytafroer.se så ta en titt. 

ELEONORA HORN 2010-11-18        #16231
Jordbruksverket har fått in såpass många remissvar att de inbjuder fröföretag och trädgårdsnäringen till "informations- och dialogmöte" i december. Drygt 650 remissvar har inkommit och det som väckt mest protester handlar om kravet på registrering av amatörsorter för köksväxter och avgiften för registreringen.

FREDRIK BERGMAN 2010-11-19        #16254
Riksdagsledamoten Tina Ehn (Mp) har skrivit en interpellation i frågan och ska i riksdagen den 25/11 debattera med/få svar från Eskil Erlandsson gällande FRÖ-lagen.

Go Tina, Go!


ELEONORA HORN 2010-12-01        #16356

7 december nytt datum för informationsmöte om köksväxtdirektivet


Jordbruksverket tidigarelägger informations- och dialogmötet med fröföretagen och trädgårdsnäringen till den 7 december.

– Det är viktigt att ha en dialog med dem som berörs av de nya reglerna innan beslutet fattas, säger Tobias Olsson, chef för växtodlingsenheten. Målet är att göra övergången till de nya reglerna för bevarandesorter och amatörsorter för köksväxter så smidig som möjligt.

Ny tid och plats

Tid: 7 december, kl. 13:00–16:00
Plats: Högskolan i Jönköping, sal HB 317

Anmälan ska göras på Jordbruksverkets webbplats.

ELEONORA HORN 2011-02-10        #16902
Jordbruksverket har nu beslutat att avgiften för att registrera en amatörsort eller bevarandesort blir 800 kronor.

Avgiften börjar gälla den första mars 2011.
Inför ändringen av föreskriften som reglerar avgifterna har ett förslag från Jordbruksverket varit ute på remiss. 64 remissvar har kommit in och en majoritet har varit försiktigt positiva. De negativa synpunkterna har främst handlat om att det krävs en registrering för amatörsorter.

Här finns hela Jordbruksverkets pressmeddelande.

FREDRIK BERGMAN 2013-05-14        #22382

Nu är samma sak på G igen.

Monsantos långa arm har uppenbarligen fått igång Jordbruksverkets värsta paragrafryttare igen. De har bara bidat sin tid...

Blir så fruktansvärt less.
 


EJ LäNGRE MEDLEM 2013-05-14        #22384
Dags för ett nytt fröuppror!

EVA GUSTAVSSON 2013-05-17        #22388
När man har protesterat tills man är blå i synen, är det dags att gå med i fröföreningen Sesam. Byta egenodlade fröer, gå fröodlingskurser och odla själv. Vi kan åtminstone ge vårt bidrag till att bevara sorterna.

Men var hittar man den här skriften att skriva remissvar på? Vart ska man protestera?  Någon allmän adress till jorsdbruksverket?

Logga in för att svara


Produkter

Växtskydd (1)
Matlagningskurser (1)
Hemleverans av mat (1)
Vegetarisk catering (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik