Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan    Företagande   

Klimatforum 2010: Att gå före fungerar

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-25        #16295

Alice Bah och klimatexperter

Igår gick Klimatforum 2010 av stapeln. Sist jag var på plats var 2008, det var då vi fick lära oss att våra växthusgasutsläpp är tio ton per skalle, inte sex. Fick vi något lika matnyttigt till livs denna gång? Jo, jag vill nog mena det. Jag gick därifrån med stärkt tro på att om någon går före och visar vägen så kan det verkligen leda till att flera hänger på. Och det är sannerligen skönt att känna i en tid som annars präglas av strutsbeteende.

Alice Bah var dagens moderator och gjorde som vanligt ett kanonjobb. Hon lyckas förena att vara avslappnad, rolig, intelligent och vass samt ha koll på tiden.
Någon sa om Carlgren efter forumet: "Tänk om det han säger kunde bli verklighet också". För han sa några verkligt bra saker igår, som att Sverige ska ta ledningen in i den gröna ekonomin och vara det land som visar hur man får ner växthusgasutsläppen. Han sa att vi ska ha med oss andra progressiva länder, och att de länderna tillsammans ska visa vägen för de andra. Sverige ska ha lägre per capitautsläpp än Indien under 2020-talet. Allt detta måste anses vara rätt radikalt, även om Carlgren missar konsumtionsperspektivet, att det vi importerar också utgör en stor del av de växthusgasutsläpp vi svenskar orsakar. Jag har nog också en annan bild av vad en grön ekonomi är än Carlgren, men ändå, det han säger är tillräckligt radikalt för mig just nu iaf. Tänk om det kunde omsättas i realpolitik också...

Patrick Samuelsson jobbar på Rossby Centre på SMHI. Rossby Centre består av 20 personer som jobbar med framtidens klimat.

Patrick kunde tyvärr visa att ny forskning i stort sett bekräftar det som lades fram av IPCC 2007. 
Isen smälter i arktis, havsytan höjs och temperaturen stiger.

En sammanställning av olika skattningar av kommande havsnivåhöjningar indikerar 30 cm höjning till 2050 och en meter till 2100. Idag är höjningen sex centimeter. En meters havsnivåhöjning innebär att 160 miljoner människor måste hitta nytt boende.
Ingela Ternström berättade vad Ellinor Ostroms forskning säger. Praktiska studier av hur människor samarbetar om gemensamma resurser omkullkastar gamla vedertagna teorier som "Tragedy of the commons", allmäningarnas tragedi. Under rätt förutsättningar så kan verkligen människor samarbeta. Och det som är mest intressant är att Ingela menade att detta även kan gälla klimatfrågan. Samarbete för att minska växthusgasutsläppen kan ske under följande förutsättningar: 

1. Många är överens om att en förändring behövs och ser sig själva som gemensamt ansvariga för hur framtiden ser ut

2. Information om det gemensamma problemet är pålitlig och uppdateras ofta

3. Individerna vet vilka andra som har gått med på att ändra sitt beteende och att deras agerande följs upp

4. Kommunikation mellan åtminstone delgrupper av deltagarna


Martin Ingvars roliga powerpointbilder drog många skratt, men innehållet var egentligen rätt pessimistiskt om oss människor. När vi är pressade, vilket vi ofta är, agerar vi "limbiskt" och kan inte fatta rationella, långsiktiga beslut. Därför måste samhället riggas så att det inte går att agera fel.Carola "Carolas ekokök" Magnusson berättade om det som verkligen drev henne: att förgöra de företag som gör vinster på att sälja dålig, processad mat till barn. Stefan Krooks framgångsrecept för framtidens företag: Fokusera på det ni är bra på och bli bättre på marknadsföring!


Ett mycket välkommet tillskott till Klimatforum var Stockholms improvisationsteater som på ett helt fantastiskt sätt plockade ord från publiken och gjorde all möjlig slags show av det. Några av sångerna lär gå till historien, t.ex. "Det finns olika organisationer" (2.30 in i forum-videon) och en annan om fjärrkyla. "Det finns olika organisationer" kom efter att improvisationsteatern frågade publiken om vad de lärt sig i pausen... Denna till synes banala lärdom plockades senare mycket skickligt upp av Stefan Krook i paneldiskussionen om vad framtidens företag ska göra för att lyckas.

Som vanligt på konferens så finns det de som har mer intressant att berätta om, och de som har mindre att komma med. Vissa är bra på att engagera, en del har mindre förmåga till det. Denna mix var väldigt tydlig på årets Klimatforum. Men så länge det finns några som har något att säga, och några som engagerar, så är jag nöjd! Det som dock faktiskt kan ifrågasättas är namnet "Klimatforum". Forum för mig är ett ställe där många får komma till tals, och här släpptes inte en enda fråga från publiken fram. För min del hade gärna ett par av programpunkterna kunnat strykas till förmån för frågor från publiken. Räddningen blev Twitter, där man i alla fall kunde få en viss uppfattning om vad som gillades och inte.

Slutligen ett par mingelbilder:

Johan Gråberg, klimat- och energiprojektledare på Länsstyrelsen Gotland och Fredrik Bergman, biologilärare/omställningsföreläsare/Ecoprofileskribent/ölkonnässör


Kaj Török på Futerras nystartade Sverigekontor


Lina Isacs, miljöekonom


Tomas Chicote, projektledare för Klimatforum 2010ERIK SANDBLOM 2010-11-25        #16303

Bra bilder och reportage! Men vad var det rent konkret som gör att du stärks i din tro att det hjälper att gå före? Är det Ellinor Ostrom och allmäningarnas tragedi?

Jag har aldrig riktigt trott på allmäningarnas tragedi. Folk vill faktiskt inte bara köpa större tv-apparater hela tiden, de vill annat också. Status är något som förändras över tiden och rökning är ett bra exempel.


JOHAN ERLANDSSON 2010-11-26        #16314
Ja precis, att Ellinor Ostrom vetenskapligt har belagt att samarbete för att lösa miljöproblem kan fungera under vissa förutsättningar. Men det är klart, dessa förutsättningar är inte lätta att få till. I princip varje gång jag pratar med en "vanlig människa" -alltså någon som inte tänker på miljö- och resursfrågor större delen av tiden- så har de ingen aning om hur långt svenskarna är från hållbarhet, hur stor omställning som måste till, plus att de tror att det räcker med teknikutveckling och att det är någon annans ansvar att få till den teknikutvecklingen. Och detta är i Sverige där nog många anser att vi är rätt så upplysta.

Men det finns nog potential hos miljörörelsen att förbättra retorik och marknadsföring, så jag är ändå hoppfull.

MARTIN SAAR 2010-11-26        #16315
Hej Johan!
Tack för bra reportage. Föredrog i år befinna mig på annan ort och följa Klimatforum på live-TV. Det innebar lite besparingar av energi och mindre utsläpp.

Kul att du nämner 2008, då Naturvårdsverket bekräftade de resultat som jag presenterade två år tidigare genom projektet Konsumera smartare och minska växthuseffekten. Att det finns något som heter indirekt energi och utsläpp. Och att dessa utsläpp är 2/3 av alla utsläpp som sker i ett hushåll! och offentlig konsumtion.

Jag, till skillnad mot Naturvårdsverkets skrivbordsprodukt, gjorde verkliga CO2-mätningar av all konsumtion i ett hushåll hos 40 familjer vid två olika tillfällen. Du kanske minns den holländska databasen (egentligen ett Energianalysprogram) som jag konverterade och utvecklade för svenska förhållande. Används fortfarande bl a i Askersundsprojektet.

Resultaten blev mycket uppmärksammade och ifrågasattes framför allt av min uppdragsgivare Stockholm stad. Resultatet passade inte in i stadens sätt att beräkna stockholmarens låga utsläpp (4,0 ton per stockholmare)och gick stick i stäv med stadens retorik hur duktig man var och varit att minska sina utsläpp!
Fortfarande förtränger Stockholm stad att det finns utsläpp från konsumtion av varor och tjänster och all den import av CO2 som sker. Man fortsätter att sticka huvet i sanden som en struts. Jag undrar bara: hur ska man kunna komma tillrätta med stockholmarens stora utsläpp per person om man inte vill erkänna de indirekta utsläppen från konsumtion. Det är sorgligt!

Konsumera Smartare lever vidare tack vare att projektet lyfte och visade att det största utsläppen kommer från produktion av livsmedel, inte transporter! En sanning som har väldigt svårt att bita sig fast fortfarande. Dessutom lever myten om de stora utsläppen vid transport av livsmedel kvar som en skugga över klimatarbetet. När vi vet att bara ett par procent av utsläppen kommer från transporter när man gör produktlivscykelanalyser av livsmedel!

Du verkar lite euforisk kring Carlgrens retorik hur duktiga sverige ska bli när det gäller utsläpp av växthusgaser och hur duktiga vi ska bli för att fasa ut fossil energi när det gäller transporter!

Hans tal går stick i stäv med Energimyndighetens prognos från förra veckan, där de beräknar att över 80 % av bränslet är fossilt år 2030.

Jag skulle vilja säga att Carlgren kommer med vilda fantasier eller kanske har han drabbats allianssjuka som grasserar bland många i regeringen. Tvärtom-språket- att säga en sak och hoppas att medborgarna glömmer och sen göra något helt annat!

https://konsumerasmartare.wordpress.com/

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-26        #16317
Tack för beröm. Ja, det var många som var nöjda med att befinna sig på distans i år, jag förstod att kvaliten på sändningen var god. Något som arrangörerna behöver jobba med är möjligheten för publiken att ställa frågor. Och i det arbetet så är det klart att även de som är på distans ska ha möjlighet att interagera på något sätt, ska bli intressant att se om de löser det till nästa år.
 
Jovisst vill jag se att de stora orden också omsätts i praktik. Vi har ju vant oss vid en diskrepans mellan ord och handling från Carlgren. Denna gång tog han dock i några snäpp extra än vad jag hört förut, så om han bara uppfyller hälften av vad han lovar så skulle det vara en rejäl uppryckning. 
 
Jag har fortfarande svårt att fatta att han säger att vi ska ha lägre per capita-utsläpp än Indien under 2020-talet. Ska vi nå dit så lär vi behöva sänka rejält redan till nästa val, så det blir ju en ganska enkel kontrollpunkt då om han håller vad han lovar.
 
Om man roar sig med att räkna lite på det så är alltså utgångspunkten att Sverige idag ligger på 10,5 ton per capita och Indien på 1,8, enligt norska Carbon Footprint of Nations. Hur mycket kan vi och Carlgren räkna med att Indien ska öka till 2030? Till fem ton per capita kanske? I så fall ska vi sänka våra utsläpp med mer än 50 % till 2030, vilket är en rejäl utmaning som definitivt inte lär inkludera motorvägssatsningar som åtgärd.
 
Men det stora problemet är väl här att Carlgren förmodligen inte räknar ur ett konsumtionsperspektiv. Skillnaderna blir betydligt mindre då, särskilt som vi fortsätter att flytta produktion ut från Sverige. Och jag gissar också att han räknar med att dra av utrikes klimatinsatser från Sveriges siffror också. Så tyvärr är det förmodligen en stor del kreativ bokföring inbakat i hans djärva mål. Som sagt, synd att ingen fick ställa några frågor till Carlgren eller någon annan...

Nu kan man förresten utvärdera Klimatforum.

MARTIN SAAR 2010-11-26        #16329
Johan, upplever inte du det en aning märkligt den diskrepans som nu gäller mellan Energimyndigheten (förra veckan rapport) och regeringen i detta fall Carlgren om vilket bränsle som kommer att användas till de fordon som  år 2030 kommer att rulla på våra vägar?

Eller ska man dela Carlgrens framtidsvision och bli lite förvånad över att en politiker kan vara så modig och klarsynt.

År 2030 är våra bilar och lastbilar troligen fortfarande  helt oberoende av fossil energi, enligt Energimyndigheten. Den lilla detalj som Carlgren möjligen utelämnar är att fordonen inte heller kommer att vara i rörelse såvida ingen knuffar dem framför sig.

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-26        #16331
Jodå, jag har inte sagt något annat än att ord och praktik skiljer sig åt i Carlgrens fall... Jag kanske är naivt optimistisk, men jag vill iaf tro att det finns en liten chans att med den kraftiga uppskruvning av retoriken han gjorde så kan nu mer hända.

Jag har de senaste dagarna fått muntliga rapporter om att moderata kommunpolitiker i två kommuner (Lerum och Knivsta) har förstått allvaret och nu driver en förhållandevis hård omställningslinje. Kanske färgar det mig också, att jag tror att även Carlgren kan förbättra sitt arbete.

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik