Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Olja, kol & gas    Ekonomisk tillväxt   

Nicole Foss: Sälj din övervärderade villa eller bostadsrätt

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-01        #16773

Nicole Foss är en kanadensisk ekonom m.m. som gör sig ett allt större namn i peak oil- och finanskrissammanhang. En 40 minuter lång monolog på YouTube med henne rekommenderas av många insatta. Orkar du inte lyssna eller har inte tid? Inga problem, jag har gjort det åt dig. Här är en sammanfattning och ett par reflektioner.Vi har en mycket stor finanskris framför oss, större än den som inträffade på 30-talet. Nicole går här inte så mycket in på orsakerna till detta, men Effekt sammanfattade hennes argument i somras:

Skälet till det  är att vi har blåst upp den största finansiella bubblan i världshistorien genom att bankerna har lånat ut ofantligt mycket mer pengar än de egentligen har. Mer än 95 procent av de pengar som är i omlopp i ekonomin har ingen täckning. När bubblan spricker kommer det därför att finnas långt mycket mindre pengar än i dag. 

Nicoles främsta budskap är att mana till handling nu, innan finanskrisen slår till med full kraft. Hon manar oss också att inte bli arga, okonstruktiva och börjar leta syndabockar när krisen kommit, utan att vi ska köpa läget och börja hitta lösningar. Är vi konstruktiva kommer vi kunna ta hand om varandra och bygga upp något nytt igen.

Foss menar att långsiktigt så kommer tillgången på energi att begränsa människans utveckling (befolkning, ekonomi). Men kortsiktigt så kommer finanskrisen få större betydelse för utvecklingen. När finanskrisen kommer så kommer BNP minska kraftigt, kanske i storleksordningen 25%. Det leder i sin tur till minskad efterfrågan på energi och oljepriset sjunker till 20 dollar per fat. Den minskade efterfrågan leder också till att produktionskapaciteten minskar eftersom inga dyra investeringar görs. När sedan ekonomin försöker återhämta sig kommer det bli en enorm energibrist och oljepriset stiger till 500 dollar per fat.

Det finns en hel del kol och den kommer att användas upp. Dels som den görs idag men också som flytande bränsle (coal-to-liquids). Det är dock svårt att säga hur långt kolet kommer räcka, det finns inte tillräckligt med information.

Klimatfrågan är viktig, men genom att hitta lösningarna på finans- och peak oil hittas också lösningarna på klimatfrågan.

Nicoles råd till oss är att göra oss skuldfria och förvara kontanter hemma. Sitter man med lån när finanskrisen kommer och det blir deflation kommer det bli mycket svårt att klara kraven från långivaren, eller den aktör som tagit över lånen.

Hon varnar också för att centrala, storskaliga strukturer kommer bli opålitliga (vattenverk, elnät, stora företag) och vill att vi ordnar lokala, småskaliga lösningar på det mesta ihop med våra grannar medan tid är. Har man råd att investera i tilläggsisolering och egen förnybar energiproduktion ska man göra det, men inte om man behöver ta lån. Då är det bättre att hyra.

Jag är dåligt påläst på frågan om förestående finanskris, skuldsättning med mera. Jag antar att en svår finanskris mycket väl kan vara nära förestående. Det är bara att titta på min egen lägenhets marknadsvärde för att inse risken.

När det gäller långsiktig energiförsörjning så tycker jag nog att hon är överdrivet pessimistisk. Vi är idag beroende av billiga fossila bränslen, och även jag tror att det kommer att bli riktigt jobbigt och stökigt att ställa om till minskad energikonsumtion och andra energislag. Men redan idag är inte förnybar energi så enormt mycket dyrare än fossil och potentialen att bygga ut är stor. Även potentialen i att hushålla med energin är enorm, vi har bara inte gjort det eftersom energin varit så billig. Och för de som gillar risker så finns även kärnkraft att tillgå. Tillgång och hushållning av energi är en stor utmaning, men som vi kan skönja lösningar på. Däremot finns ett antal utmaningar som ser betydligt knivigare ut, t.ex. att hålla oss inom de planetära gränsvärdena.

Jag tycker också att hon spelar ned klimatfrågan, hon verkar mena att den kommer lösa sig av sig självt när ekonomin kollapsar. Samtidigt säger hon att vi kommer att använda upp kolet... Jag har lite svårt att förstå hur hon tänker där, hon verkar ta ganska lätt på klimatfrågan? Överhuvudtaget pratar hon inte så mycket om riskerna med att överträda planetära gränsvärden, men det kanske hon gör i andra sammanhang? Någon som har hört mer av henne?

Fokuset på hitta lokala lösningar för att klara oss efter att finanskrisen slagit till kan jag tycka går lite långt.  Vill man tolka henne lite elakt så låter det som att var och en av oss ska ut och hitta sin egen vattenkälla. Jag är rätt övertygad om att det i många fall är mer effektivt med viss specialisering och storskalighet.  Men det är kanske jag som övertolkar vad hon säger. 

http://www.effektmagasin.se/sa-forbereder-du-dig-for-nasta-finanskrisMAGNUS BILLBERGER 2011-02-01        #16775
Johan, jag tog mig också tid att titta på denna rysare igår. Jag tycker du sammanfattar bra. Att hålla i minnet i sammanhanget är att Foss rimligen tar sin utgångspunkt i det samhälle som hon lever och är uppvuxen i. Därmed finns det beståndsdelar i det hon säger som åtminstone initialt inte är lika tillämpligt i Europa och kanske särskilt de nordiska länderna.
När det gäller de ekonomiska resonemangen om bland annat förestående kollaps så återger hon en bild som jag stött på tidigare i och som för mig känns väldigt trovärdig. Hennes resonemang passar mycket väl in på tidigare ekonomiska kollapser som mänskligheten upplevt. Hon refererar upprepat till krisen kring 1930, men den krisen är långt ifrån den enda vi upplevt. Jag har gjort smärre fördjupningar i två kriser som inträffat i Sverige och som båda varit nära kopplade till tillgången på energi. De jag tänker på är skogsskövlingen kring gruvindustrin i bergslagen och sillindustrin i Bohuslän under 1700-talet.
När det gäller klimatfrågan så håller jag inte med dej Johan. Jag tycker Foss belyser denna på ett mycket relevant sätt utifrån sin agenda där hon belyser baksidor hos den fria marknads- och tillväxtekonomin. Vid något tillfälle uttrycker hon sig kanske lite cyniskt om insikten att peak oil och finansiell kollaps är faktorer som med stor sannolikhet kommer att leda till att många länder mot förmodan kommar att klara att uppfylla Kyotoavtalet. Förutom klimat så pekar hon ut en rad andra mänskliga aktiviteter som ställer till med oerhörda skador utan att på något sätt vilja tona ner deras betydelse. 
Ett av Foss huvudbudskap är att den ekonomiska kollapsen redan är i full gång. Hon menar vid inspelningstillfället (oktober 2010) att den första fasen är avklarad och att vi är på väg in i den andra. Vidare belyser hon att de socio-ekonomiska sammanhangen och strukturerna är starkt beroende av tillgången på energi, där inte bara total tillgång är viktig att beakta utan även vilken avkastning man får vid energiproduktion. Foss säger indirekt att vi är på väg in i ett helt nytt samhälle som måste klara sig med ägre energianspråk.

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-04        #16822
Jag tror att jag reagerade på att hon lägger så stor vikt vid den förestående ekonomiska kollapsen, men jag hör henne inte alls prata om en ekologisk kollaps? Visst, hon säger att det finns miljöproblem, men inte låter det som att hon tror att vi kommer att få oerhört stora problem när vi passerar planetens gränsvärden? Eller missade jag något? När i videon tar hon upp detta?

Ett exempel är när hon säger att utsläppen av växthusgaser redan har gått för långt och sedan rycker lite på axlarna om det och säger att vi kommer att bränna upp de fossila bränslen som finns kvar. Råden som ges är också främst av privatekonomisk natur. Om hon trodde att t.ex. klimatfrågan är ett stort problem för oss så borde hon väl också verka för att vi inte ska bränna upp de fossila bränslen som finns kvar, och göra något åt andra växthusgaspåverkande aktiviteter?

Man kan också vända lite på hennes resonemang och prata om risken med att hitta alternativa energislag som ersätter de fossila. Då kan den ekonomiska tillväxten fortsätta och vi kommer då garanterat att röra oss förbi planetens gränsvärden och får en ekologisk kollaps som får den ekonomiska kollapsen efter Peak Oil att verka som en piss i Nilen.

Jag tycker det är riskabelt att anta att miljöproblemen löser sig när oljan tar slut, som jag får intryck av att hon menar.

MAGNUS BILLBERGER 2011-02-04        #16830
Johan, jag kanske har lägre förväntningar än du på vilka insikter som man kan förvänta hos en ekonom. Hur som helst så ser jag Foss tal som synnerligen viktigt bidrag till att kunna förstå helheten, utan att növändigtvis hålla med henne i alla delar. I någon mån återspeglar hennes resonemang vilket mänskligt beteende som är att förvänta vid en finanskris. Och även om det kan kännas cyniskt att säga att folk kommer att bränna upp allt fossilt, så kanske det ligger en viss realism i ett sådant påstående. Samtidigt kanske det ger ett bra incitament till vilken riktning man ska försöka styra mottagande och anpassningen till den finansiella kollapsen?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10        #16909
Fast jag har svårt för en sådan inställning, att vi bara ska acceptera att vi är på väg att bränna upp precis allt fossilt, när vi vet vilka riskerna med det är... 

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-02-13        #16944
Nicole: "Vi har en mycket stor finanskris framför oss, större än den som inträffade på 30-talet."

Nej, vi har inte en mycket stor finanskris framför oss. Vi lever just nu mitt i den, ja värre än så, (eller SOM TUR ÄR) vi lever mitt i den slutliga lösningen av jordens problem, i själva upplösningen av industrialism, kapitalism, konsumism. 

De Siamesiska trillingarna Industrialism, Kapitalism, Konsumism äter just nu upp sig själva, beroende på deras sammantagna omättlighet. 

Allt vi behöver göra är att fortsätta mata dem med jordens ekosystem intill dessas kollapps - och vårt uppvaknande ur hjärntvätten, vilkens följd är att vi inbillat oss att det är möjligt att en fysisk begränsning rymmer en fysisk obegränsning.

Endast självhushåll, drivna av mänsklig, inre energi, med hjälp av hästar, oxar och andra levande varelser, kan rädda jorden, mänskligheten och våra barns framtid.
  
MAGNUS BILLBERGER 2011-02-14        #16951

Prisutveckling 5 år för några valda råvaror

Man kan fråga sig vad som krävs för att världens ekonomer, banker och börser ska komma till insikt. När oljepriset "spikade" sommaren 2008 så var det många som pratade om kombinationen av att dels tillgång hade svårt att möta efterfrågan på en rad råvaror och dels att priserna blåstes upp kraftig av spekulation. Jag roade mig med att titta på prisutvecklingen hos några råvaror och jag tycker det ser ut som vi ganska snart är i samma läge som 2008.

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-23        #17045
Känns faktiskt lite oroligt, tror du också Magnus att det kommer bli en riktig dunderkrasch i ekonomin de närmsta åren?

ELEONORA HORN 2011-03-04        #17157
Nicole Foss kommer till Sverige och föreläser i Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm 27-30 mars. Läs mer i kalendariet (under Kommande evenemang) här på Ecoprofile och på Effekt magasins blogg.

ROLAND ANDERSSON 2011-03-05        #17163
Magnus, hur menar du att bilden indikerar en förestående ekonomisk kollaps? Jag skulle tvärtom hävda att den visar att det fanns fundamenta för den prisutveckling vi såg på råvaror innan subprime kollapsen kom "i vägen". Jämför t.ex. med utvecklingen för huspriser i USA. Nej, utan några djupa makroekonomiska analyser skulle jag vilja hävda att den snabba rekylen av råvarupriserna är ett bevis på att det idag råder obalans mellan tillgång och efterfrågan på råvaror (underbyggd av den globala tillväxten, med Kina i täten) som på kort och medellång sikt kommer leda till högre råvarupriser. Denna utveckling är i grund och botten positiv, då den rimligtvis bör leda till effektiviseringar och rationaliseringar.

Domedagsprofeter har alltid funnits och kommer alltid att finnas. De har dock som bekant inte så bra track-record. Jag skulle därför ta det hela med en stor nypa salt. Visst vi kommer även i framtiden få lågkonjukturer, något som är en naturlig del av en marknadsdriven ekonomi. Lågkonjukturer är dock inte bara av ondo då de tvingar fram effektiviseringar och är därför en viktig del av en välfungernde marknadsekonomi.

MAGNUS BILLBERGER 2011-03-06        #17176
Johan: Nej, jag tror snarare på att vi går in i en ny ekonomisk era. Det finns mängder med nyttor som vi idag tillgodoser med billig energi som dessutom varit rikligt tillgänlig. Jag menar då att det ständigt funnits möjligthet att öka energi- och råvarutillförseln om efterfrågan ökat. Den nya tiden kommer att präglas av hur den begränsade mängden tillgänglig energi och råvaror fördelas mellan brukarna.
Roland: Som kanske framgår ovan så förutser jag inte direkt någon kollaps. Det jag ville visa var att vi tycks närma oss ett prisläge på råvaror som många av världens ekonomier inte ansåg sig riktigt ha råd med för 2-3 år sedan. När det gäller eventuellt fungerande marknadsekonomier så har jag hittills inte fått någon förtroendgivande förklaring till hur dessa klarar hanteringen av en växande exploatering av ändliga resurser. Till de sämre hör dock den om att om en resurs blir dyrare och hotar att ta slut så kommer marknaden att lösa detta genom att finna en ersättare. Detta är för mej bara en fråga om att skjuta problemen framför sig en liten bit. Det finns tillräckligt många exempel historiskt på lokala regelrätta kollapser när den resurs som matade eller var fundamental för en eknomi börjat ta slut.

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-14        #17244
Nicole Foss, kärnenergiexpert bland mycket annat, kommenterar händelserna i Japan:

In my view, nuclear power represents an unjustified faith in the power of human societies to control extremely complex technologies over the very long term. Any activity requiring a great deal of complex and cooperative control will do badly in difficult economic times. 

Hittat på Cornucopia:
http://cornucopia.cornubot.se/2011/03/nicole-foss-om-karnkraftshaveriet.html

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-14        #17252
Nicole Foss föreläser för övrigt på Malmö Högskola den 27 mars 18.00-21.00, Citadellsvägen 7, rum 125.

MARIE LINDSTRöM 2011-03-28        #17354
Johan - du har rätt i att hon inte behandlar klimatförändringar som en huvudpunkt. Hon talar om "tipping points" och om risken för permafrostens upplösning men nämner ingeting om dess följder, klimatflyktingar osv. I gårdagens tal i Malmö nämde hon till exempel att utvecklingsländer kommer klara sig bättre än oss i en allmän kris eftersom de är bättre på att anpassa sig (och ännu inte beroende av olja antar jag att hon menar) men nämnde ingenting om effekten av klimatförändringar på tredje världen. Jag skrev lite om det här: http://themarblefaun.blogspot.com/2011/03/nicole-foss-om-nar-shit-hits-fan.html 

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-29        #17380
Tack för det Marie. Jag lyssnade på både Rockström & Wijkman och Nicole Foss igår, och det är rätt slående att de har så olika perspektiv, fast båda är oerhört dramatiska. Jag tror båda sidorna gör anspråk på att stå för en helhetsbild, men de skulle egentligen behöva gifta ihop sina perspektiv. Wijkman var iofs inne på att en finanskris är förestående, men han gjorde ingen koppling till att det skulle kunna få utvecklingen av förnybar energi att avstanna, som Nicole gör. Och Nicole lägger i sin tur, i mitt tycke, lite för lite fokus på att naturen en dag ger upp.

ERIK SANDBLOM 2011-05-07        #17682
Jag tycker det verkar som att insikten om oljetoppen och dess konsekvenser sprider sig, även om alla inte pratar högt om det. Finansminister Anders Borg har t ex sagt att folkresningarna i arabvärlden delvis beror på finanskrisen och höjda priser på råvaror och mat. Oljetoppen nämns inte i artikeln, men det är ändå en tydlig koppling mellan råvarupriser och stabilitet.

Ekot 30 januari 2011: Borg: Finanskrisen pressade fram revolterna

PONTUS ANDERSSON 2011-05-08        #17683
Jag lyssnade till N. Foss i Uppsala 29/3. Som tidigare nämnts lägger hon föga fokus på klimat/miljö utan håller sig mest till sina ekonomiska grafer och tilltänkta konsekvenser. Då jag inte är ekonom så har jag svårt att värdera innehållet men det känns i många fall som att hon har mycket att tillföra. Etablisemanget har nog inte särskilt stort intresse av att ifrågasätta de gällande och för dem närande systemen. Förhoppningsvis har Erik Sandblom rätt och A. Borg kan representera en ökad medvetenhet som på sikt kanske tom forcerar USA.

N. Foss förklaring av "greater fool" var annars en personlig favorit angående bubblor. Tex bolånebubbla i Stockholm där folk tar skyhöga lån med slutsatsen att någon annan idiot ändå kommer köpa en än värre deal efter mig.
I frågestunden efter N. Foss så proklamerade en Uppsala forskare (glömt namnet) att han inte alls höll med flertalet av slutsatserna där kommentaren att man inte kan undanta Kina i sammanhanget känns mest aktuell. Men så går de ju inte att beröra allt på 40 min om åhörarna ska hänga med..

ERIK SANDBLOM 2011-05-08        #17684
Jag tror inte man kan pusta ut för att Anders Borg pratar om råvaruprisers effekter på samhällen. Visserligen säger oljetoppsprofessorn Kjell Aleklett att USAs energiminister Steven Chu är en bra kille, men jag tror man måste trycka på både uppifrån och nerifrån för att det ska hända något. Det står lite om Steven Chu i tråden Obama ny president: Rejäl Change på gång i energi- och klimatfrågan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-19        #18177
Stilig sammanfattning av Greklandskrisen av David Jonstad på Effekt:
http://www.effektmagasin.se/sa-utvecklar-sig-grekkrisen

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-27        #19128
Ett par sanningar från en börsmäklare:


Logga in för att svara


Produkter

Vindandelar (2)
Belysning (1)
Varmvattensparande produkter (4)
Solceller (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Energimätare (3)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
El (3)
Småskalig vindkraft (33)
Solfångarsystem (2)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik