Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Ekonomisk tillväxt    Energi övrigt   

Vad händer när vi har löst energifrågan?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10        #16891

Koncentrerande solkraft från Afrika kan utgöra en viktig energikälla för Europa

Jag lämnar dagens akuta omställningsbehov för en stund och spekulerar lite om hur framtidens miljösituation kommer te sig om vi lyckas få fram gott om ren energi.

Samtidigt som allt fler blir medvetna om Peak Oil och den oreda den kommer ställa till så kommer det en massa goda och spännande nyheter på energiområdet. Det rapporteras till exempel om enorma globala energieffektiviseringspotentialer och om vindkraft som sjunker så kraftigt i pris att den redan idag kan konkurrera i pris med kolkraft i vissa regioner. Det finns också nu fler seriösa rapporter och forskningsartiklar om hur vi kan bli fossilfria till 2050 än jag har fingrar på min hand. Har man lite extra tro så kan man också hoppas på de grekiska forskarnas enkla fusionsapparat, som de säger att de ska börja sälja om ett halvår.

Naturligtvis blir det ingen lätt resa att lösa energiproblemen (om nu inte grekerna verkligen har något). Men säg att vi lyckas, vad händer då?

Vi tänker oss att året är 2050 och energiomställningen har gått bra efter en hel del gnäll från fossilbranschen. Vi lyckades till och med lämna kvar lite kol, oljesand och skiffergas när de förnybara energislagen blev billigare, alternativt fossilenergin blev förbjuden. Energifrågan är löst, vi har tillgång till billig och ren energi att driva samhället med. Vi har lyft de fattigaste länderna ur den värsta misären och befolkningen stabiliserar sig kring nio miljarder när behovet av att skaffa många barn för att säkra ålderdomen inte längre finns. 

Hur går det med våra planetära gränsvärden, vad påverkas av att vi löser energifrågan? Jag gör ett försök att sia om sambandet:

Klimatförändringar

Svåra problem, men förändringstakten avstannar då det inte längre blir ett tillskott av koldioxid till atmosfären.

Havsförsurning

Svåra problem, men en förändringstakten avstannar även här när koldioxidhalten i luften inte fortsätter öka.

Ozonhål

Ej direkt kopplad till energifrågan

Kvävecykeln

Ej löst. När det finns tillgång till billig energi kan konstgödslingen med kväve fortsätta och övergödningen av haven fortsätta. Även kött- och mejeriproduktionen kan fortsätta vilket också bidrar till övergödningen.

Fosforcykeln

Ej löst. Fosfor är en ändlig resurs.

Färskvattenanvändning

Delvis löst. När ekonomin växer ökar efterfrågan på färskvatten och ökar trycket på vattentillgångar. I kustnära områden gör dock tillgången till billig energi att man lätt kan avsalta havsvatten.

Landförändring

Ej löst. Den växande ekonomin leder till att efterfrågan på kött och mejeriprodukter ökar, och därmed efterfrågan på betesmark och odlingsmark för kraftfoderproduktion.

Biologisk mångfald

Ej löst. Människan breder ut sig och tar bort mer och mer av de naturliga habitaten. Bekämpningsmedel och kemikalier slår också hårt. Utfiskningen kan fortsätta med billig energi att driva trålarna med.

Aerosoler i atmosfären

Löst. Ren och billig energi samt energibesparande teknik ersätter småskalig vedeldning.

Kemikalier

Ej löst. En växande ekonomi skapar allt större efterfrågan på olika produkter där kemikalier används. I jordbruket fortsätter användningen av bekämpningsmedel.


Om jag ska summera så kan vi inte ropa hej även om vi får se en fantastisk omställning av energiproduktion och -konsumtion. Tillgång till gott om ren energi kan till och med få motsatt effekt, den föder en allt större ekonomi som driver oss förbi ett antal planetära gränsvärden. Vi är tillbaks till miljöproblemens övergripande förutsättning -den ständigt växande ekonomin. Denna gång påeldad av ren och fin förnybar energi istället för olja.STEPHEN HINTON 2011-02-11        #16916
Intressant att du snabbt få ihop billig, ren energi vid 2050 OCH att fatttgdom utraderas. Vi har haft tillgång till billig energi och en park av fordon och maskinger som kan utföra det mesta och ändå finns inte bara fattigdom utan svält.

Vad jag gillar med din artikel, Johan, är att det belyser hur vi lever med ett systemfel och inte enkom ett energiförsörjnings fel. Förnylesen av energi systemet är lätt jämfört med uppgiften att förnya  våra underliggande uppfattningar om hur vi kan bäst arrangera vår vardag och kanske ännu mer, vad fördelningsrättvisa har att göra med miljön.

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-11        #16920
Ja, det är ju rena spekulationer om det där med utraderad fattigdom naturligtvis, liksom att vi skulle klara att lösa energifrågan. Min poäng var att visa att även om vi löser både energi- och befolkningsfrågan så har vi ändå mycket stora miljöproblem kvar, som som du säger beror på ett systemfel.

JONAS HANSSON 2011-02-11        #16922
Lester Brown är ännu mer optimistisk. Han vill stabilisera klimatet, utplåna fattigdomen, stabilisera folkmängden och återställa ekosystemen till 2020!!

Han avskaffar analfabetismen, fixar grundläggande utbildning, familjeplanering och stoppar spridning av HIV i de fattigaste utvecklingsländerna, skyddar matjordsskiktet, återplanterar skogar, återställer fiskbestånden i världshaven, återställer betesmarker och stabiliserar grundvattnet och skyddar den biologiska mångfalden!!

Läs kapitel 10 i Plan B 4.0 för en sammanfattning

MATTIAS CARLSSON 2011-02-11        #16926
Förbränning av fossila bränslen står "bara" för drygt hälften av alla växthusgasutsläpp. Resten av utsläppen relateras till markanvändning (avskogning, kväveläckage, djurhållning mm) och industriella processer mm. Så även om vi fixar fram en helt ren energiförsörjning så har vi långt kvar för att nå klimatstabilisering.

DANIEL HäGERBY 2011-02-11        #16929
Tyvärr är det nog så att en rejäl energikris är det största "hoppet" för planeten - om än inte för mänskligheten. Om olja, kol och naturgas blir tillräckligt dyra tillräckligt fort kommer vi inte hinna ställa om och då kommer vi att tvingas minska vår påverkan på jorden - vare sig vi vill eller inte. Men det kommer göra ont för de flesta.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-02-11        #16930
Endast en mänsklighet som ställer om till självhushåll, drivet av personlig energi, kan rädda jorden och barnens framtid.

Allt annat är byggt på drömmar!

MATTIAS OHLSON 2011-02-12        #16936
Bra överblick! Intressant att titta på de planetära gränsvärderna från ett energiperspektiv...Ren, billig energi i sig utan en omställing av vårt leverne från ohälsosamma, linjära, förskingrande materialflöden till regenerativa, cirkulära materialflöden kommer göra saker värre på sikt. Det är billig energi som gett oss möjligheten att sprida och förskingra värdefulla lagerresurser och skapa nya ämnen som varken naturen eller våra kroppar kan hantera. Samtidigt är det inte energin som är problemet utan vårt sätt att tänka kring materialflöden (om man räknar även CO2, fosfor etc som material). Effektivisering av det nuvarande systemet utan att samtidigt fasa in en ny, helande och uppbyggande designstrategi kommer göra saker värre.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-02-19        #17010
Stooort TACKKK, Mattias, för HOPPET du bjuder med din analys a la Verklighetens ofrånkomliga FAKTA!!! Kontentan, som jag uppfattar den, av Din intelligenta analys: Tillgången till absolut ren energi, icke miljöpåverkande, skulle betyda mänsklighetens ofrånkomliga undergång, vid behållandet av Industrialismens ekosystemslukande livsstil. Det är ju inte omvandlingen av den enda oss givna energin, solens, till el, bränsle osv som är mest fördärvlig, det är faktumet att all industriproduktion kräver omvandling av levande ekosystem till döda prylar&pengar.

Mänsklighetens enda väg framåt
går nu bakåt-

med häst och vagn! 

Faktiskt är det så, då vi just nu lever mitt i upplösningen av Industrialism, Kapitalism, Konsumism

Dessa 3 omättliga, Siamesiska trillingar har nu slukat så mycket av jordens ekosystem, att de börjat "gnaga" på varandra! De rister redan i dödsryckningar. HURRAAA!!!
Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik