Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Markbunden kollektivtrafik    Resor övrigt   

Tack alla bussresenärer, ni räddar liv!

ERIK SANDBLOM 2011-05-10        #17317

En av Skånetrafikens expressbussar. Foto Veolia Transport

Visste du att det är tio gånger säkrare att åka buss än att åka bil? Det gör mycket större skillnad att välja buss än att ta på sig säkerhetsbältet i bilen. Bilbälte halverar skaderisken vid en kollision, men eftersom man oftast inte kolliderar så är effekten per kilometer mycket mindre. Att välja buss däremot, det minskar risken med 90% för varje kilometer man åker!

Men varken bussbranschen eller Trafikverket berättar om detta. Istället finns tjafsiga klistermärken om bilbälte i buss. Det har dessutom kommit en lag om att bussresenärer ska ha bälte. Lägg ner detta och gör som med tv-licensen: tacka alla bussresenärer! De räddar liv!

k?a Bussbranschen

Jämförelse mellan bil och buss. Källa Bussbranschen.se

Det behövs verkligen en tackkampanj för bussresenärer. De attitydundersökningar som gjorts visar att folk tror att buss är något säkrare än bil. Samtidigt uppges säkerheten vara det viktigaste för många resenärer. Det gör att säkerhetsmedvetna resenärer fattar beslut på felaktiga grunder. Hur många gånger har man inte hört uppmaningen "kör försiktigt"? Tänk om folk visste hur mycket säkrare det är att åka buss. Skulle de då inte hellre säga "åk buss"?

Lagen om bälte i buss skickar fel signaler. Genom att likabehandla de två transportmedlena så ges intrycket att de är ungefär lika säkra. Nogsamma resenärer får intrycket att säkerhetsutrustningen är lika viktig som färdmedelsvalet, något som inte alls stämmer.

Kollektivtrafikbranschen har försökt höja bussens status genom att låta chaufförerna gå charmkurser. Det är säkert bra men varför balansera detta med ettriga säkerhetsmeddelanden i bussen? Vet inte Trafikverket och klistermärkesfolket att fem elefanter är fler än fyra myror?

Att ersätta bälteslagen med en tackkampanj som för tv-licensen skulle inte bara höja säkerhetsmedvetandet utan dessutom göra det lättare att nå målet att fördubbla kollektivresandet. Resenärerna skulle uppfatta kollektivtrafiken som mer attraktiv. Och att snabbt nå fördubblingsmålet skulle i sig öka trafiksäkerheten.

Källor:

VTI: Betydelsen av upplevda risker och känslor av otrygghet vid resor med kollektivtrafik. En undersökning i Göteborg samt jämförelse med resultat från Norrköping och Stockholm
Enkätundersökningar gjordes i Göteborg, Stockholm och Linköping. Människorna fick gradera skaderisken i olika färdmedel på en niogradig skala. Resultatet blev att buss graderades som en fyra, bil mellan fem och sex. Se sidorna 23 och 35. Det var ganska få som svarade på enkäten, bara 58 personer i Göteborg.

VTI: Resvanor och inställning till färdmedel i Falu kommun
I en attitydundersökning i Falun tillfrågades 617 personer vad som var viktigast när man väljer färdmedel. Av 15 aspekter graderades säkerheten som den viktigaste. På en sjugradig skala värderades säkerheten till en sexa. Se sidorna 37 och 38. Se även hur man bedömer olycksrisken nästan samma för buss och bil, sidan 40.  

DTU: Det bliver fortsat mere sikkert at færdes i trafikken

Bussbranschen: Statistik om bussbranschen 2011 (mars 2011) (PDF)

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt#Legislation
Säkerhetsbälte halverar skaderisken vid en kollision.MAGNUS BILLBERGER 2011-05-10        #17703
Branschen har i många år valt att räkna antal dödade och skadade per personkilometer. Därmed ges en skev bild av olika trafikslags "säkerhet". Detta val innehåller det implicita antagandet att man oavsett trafikslag avser att resa lika långt. Jämförelserna är därför endast riktigt relevanta för utbytbara resor. En annan variant är att titta på utbytbarhet i restid. Dvs 1 timme buss kontra 1 timme bil. Detta ger en ännu större fördel för bussen, frågan är dock om även en sådan jämförelse är missvisande.

När det gäller statistiken för olyckor med olika trafikslag så sorterar den normalt inte bort de händelser som är följd av vårdslöst beteende. Andelen av förare som dött som varit alkoholpåverkade redovisas till 25%, men underlaget brister såtillvida att alkoholpåverkan bara undersöks under vissa förutsättningar. Därmed finns ett mörkertal som enligt vissa indiktioner innebär lika många till. Frånvaro av bilbälte är en annan vanlig faktor vid dödsolyckor. Det finns en rad ytterligare ganska uppenbara riskbeteenden som spelar stor roll för statistiken: t ex anpassning av hastighet och avstånd, valet att köra under svåra trafikhelger, trötthet och mobiltelefonprat. Genom aktiva val har alltså den enskilde bilisten mycket goda möjligheter att sänka sin egen risknivå med 90% eller mer jämfört med vad statistiken säger.

ERIK SANDBLOM 2011-06-23        #18231
Idag i Svenska Dagbladet ger Trafikverket tio tips om hur man reser trafiksäkert till midsommarfirandet. Inget av tipsen handlar om att välja att åka kollektivt hela eller delar av resan.

SvD: Risk för vattenplaning när värsta trafikhelgen inleds

THEODOR ADOLFSSON 2011-07-04        #18307
Visst är det typiskt. Trafik är lika med bilism i många sammanhang.

ERIK SANDBLOM 2013-12-29        #22934
Det är säkrare att åka buss än att åka bil, och promenaden till hållplatsen är en extra hälsosam bonus. De som reser kollektivt är därför friskare än de som kör bil. Det visar en studie gjord av Trivector på uppdrag av Trafikverket.

Byt bilen mot kollektivtrafik och bli friskare. Trivector
Promenaden eller cykelturen till och från bussen, spårvagnen eller tåget medför i och för sig att man utsätts för olyckor, buller och luftföroreningar i något högre grad, men de positiva effekterna från fysisk aktivitet i samband med kollektivtrafikresande är så stora att de väger upp för de negativa effekterna.

Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Konverteringskit elcykel (3)
Cykelleasing (2)
Elcyklar (49)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3360 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik