Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Risken för oljekris ökar

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-02        #845
Katrina ställer till det ytterligare: "De omfattade skadorna på oljeplattformar i Mexikanska Gulfen och och oljelager i New Orelans ökar nu risken för en akut oljekris som också kan slå mot konjunkturen både i och uanför USA." Ytterligare en anledning att satsa på alternativ till fossilbränslen och energieffektiviseringar. Hade man haft rimliga skatter från början på fossilbränslen hade vi stått bättre rustade idag.

http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel=684746



MAGNUS BILLBERGER 2005-09-02        #846
För att få en (skrämmande ?) uppfattning om vad som är på gång så gå in på DN:s ekonomi och börssidor. Välj råvarumarknaden och sedan olja (Platts brent spot intraday) och titta sedan på utvecklingen över senaste 5 åren. En högst ovetenskaplig extrapolation antyder att oljepriset kan komma att ha fördubblats om ett år.

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-09        #875
Ja, nog är det ovetenskapligt alltid... ;-) I senaste tryckta numret av Vi Bilägare säger Leif Persson, prisanalytiker på OKQ8 så här om bensinpriset: "Jag tror att det kommer att sjunka ned mot elva kronor per liter, kanske till och med lägre än så. OPEC har aviserat att man kommer att öka sin produktion och efterfrågan i Kina verkar inte längre öka lika snabbt som tidigare." Jag bifogar länken till oljeprisgrafen. Enligt den så har priset sjunkt kraftigt de senaste två veckorna.

http://bors.www.dn.se/dn/site/commodities/commoditiesdetail.page?magic=(cc%

MAGNUS BILLBERGER 2005-09-10        #878
Egentligen lite lustigt det där med ekonomi och siffror. Beroende på vilket perspektiv man väljer kan man underbygga nästan vilket påstående som helst. Min lite fräcka extrapolation tidigare valde jag att göra baserat på att prisutvecklingen på olja de senste två-tre åren passar väl in med de förutsägelserna som gjorts av ASPO (www.peakoil.net).

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-10        #882
Det finns lögner, vita lögner och statistik, eller vad är det man brukar säga? :-)

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-09-10        #883
Är det inte citat av Mark twaine : det finns tre sorters lönger :lönger förbannad löng och statatestik?

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-10        #884
Så var det ja, tyckte att det inte riktigt stämde med vita lögner...

KENNETH PETTERSSON 2006-05-09        #1717
En doktorand på Bergens universitet vid namn Holger Justwan har fått en del publicitet den senaste veckan - han menar att bara en procent av oljan i Nordsjön hittills blivit funnen. Allt enligt den avhandling han nyligen lagt fram. Jag har inte lyckats få tag på själva avhandlingen - men en del av er på forumet tycks ha bra känningar i den akademiska världen, så ni kanske lyckas bättre. Bifogar en länk på norsk som sammanfattar lite grann. Vore intressant att höra vad ngn som är mer insatt i området anser om hans teser...

http://n24.no/makro-og-politikk/article1307031.ece

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-09        #1718
Här är en länk till Justwans hemsida på Bergens Universitet. Under "publications" kan man få tag på lite läsning. Referatet i n24.no noterar att "endast 1% av den olja som en gång bildats i området är funnen" och att det därmed skulle kunna finnas potential att hitta mer, till synes baserat på den statistiska jämförelsen med andra oljefält där man hittat uppemot 10% (notera att man skiver "uppemot") av vad som ursprungligen bildats. Det bör poängteras att det mycket väl också kan vara så att man faktískt redan hittat det mesta som går att hitta. Att närmare 99% av den ursprungligt bildade oljan är för länge sedan försvunnen.

http://www.uib.no/people/nglho/

JOHAN ERLANDSSON 2006-05-10        #1720
"Peak Oil" sågas av Energimyndigheten: "Peak Oil visar vad som sker om alla investeringar i teknik och utvinning krymps till noll. Den utvecklingen är inte sannolik"

http://www.di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2006%5c05%5c09%5

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-11        #1722
För den som vill läsa rapporten finns den att ladda ner från energimyndigheten. Länken blir visst kapad, lägger den såhär istället. Kopiera, klistra in och klicka sedan på rapporten som finns som pdf: http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/PageGenerator01?OpenAgent&MenuSelect=D2BDE6DBEFFBCEBAC1256DAB0051ADD8&FuncArtSelect=DF6331C7AE5C488DC1257169002AE103&FuncParm1=1&FuncParm2=1&WT.Ti=Pressmeddelande.2006-05-09%2009:48:22%20Klimatfrågan%20och%20geopolitiken%20drivande%20för%20att%20minska%20oljeberoendet

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-11        #1723
Efter att ha skummat igenom sammanfattningen så är jag inte så lite konfunderad, ja snarast ororad. En central del i exempelvis ASPO:s (Peak Oil) resonemang är kostnaden i termer av energi att få fram olja ständigt ökar vilket i sin tur påverkar priset. På flera ställen i sammanfattningen av STEM-rapporten verkar man helt ha bortsett från detta. Man räknar med att kostnade för utvinning av olja på sin höjd kommer att fördubblas inom överskådlig framtid. Flertalet slutsatser präglas av tilltron till marknaden och den tekniska utvecklingspotentialen. Ska bli mycket intressant att få se replik på rapporten från ASPO.

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-24        #1735
På dagens industris sida finns ett stor antal kommentarer som starkt ifrågasätter den ovan nämnda rapporten.

http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fstat%3d0%26A

KENNETH PETTERSSON 2006-05-29        #1743
Finns det ngn insatt i ämnet (gärna oberoende- typ inte ASPO) som har yttrat sig om energimyndighetens rapport? Nätkommentarer til artiklar brukar inte alltid komma från insatta om man så säger...

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-29        #1744
Jag anser mej själv ganska väl insatt i ämnet - har doktorerat i ekologi och jobbat med massflöden och massbalanser. Intressant att läsa i rapporten är ett antal faktorer (rapportering av oljetillgångars storlek, potetiella nyupptäckter, ökat uttag ur befintliga fyndigheter) i ASPO:s arbete som ifrågasätts vilket jag anser är sunt. I STEM-rapporten är man dock enligt min mening oseriöst snabb och kategorisk med att förkasta ASPO:s slutsatser. Det som gör mej mest tveksam till STEM-rapporten är dock följande grundläggande samband: Kostnaden för oljeutvinning i termer av energi. Detta kan uttryckas som EROEI (energy return on energy investeed) vilket bör vara större än 1 om utvinningen ska vara meningsfull ur energisynpunkt (lägre värden kan visserligen vara meningsfulla under vissa förutsättningar, men låt oss ta det i ett annat sammanhang). För olja ligger EROEI idag i storleksordning 20-30, kanske uppemot 40. Det råder enighet om att EROEI sjuker med åldern på ett oljefält, tidiga källor i USA exempelvis hade EROEI på 100 och genomsnittet i USA ligger idag på 5 (med reservation för viss variation beroende på källan till informationen). För tjärsand hittar jag siffror på 1,5!!! Så länge EROEI (totalt för hela världens oljproduktion) är över säg 10 så har utvinningskostnaden inte så stor betydelse - vi måste utvinna 10% mer (om vi antar att utvinninskostnaden tillgodoses med olja) än efterfrågan vilket kan betraktas som ganska marginellet. Vid EROEI 1,5 däremot måste vi utvinna 200% mer än efterfrågan, alltså nästan tre gånger så mycket som idag för att tillgodose samma efterfrågan. Detta logiska resonemang torde illustrera betydelsen av EROEI. I STEM-rapporten tillskrivs detta dock endast marginell betydelse utan några som helst konkreta argument. Länken nedan, särskilt kommentaren är tänkvärd i sammanhanget.

http://peakoildebunked.blogspot.com/2005/08/4-eroei-misconceptions.html

KENNETH PETTERSSON 2006-05-29        #1745
Utifrån av vad du tidigare skrivit om rapporten, antar jag att "tilltron till den tekniska utvecklingspotentialen" är en del av förklaringen till att EROEI nonchaleras... jag anar att du i detta fall sätter ett litet(?) likhetstecken mellan tilltro och övertro? Du delar uppenbarligen inte Energimyndighetens teknikoptimism här - t ex att den låga EROEI-siffran för tjärsand kan höjas med nya sätt att utvinna?

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-29        #1746
Njae... Jag är nog själv ganska mycket teknikoptimist, men STEM-rapportens optimism är exceptionell så du har rätt i att jag inte delar den. Min tilltro till termodynamikens 1:a och 2:a lag är dock 100%:ig. Vad gäller olja så består energikostnaden för utvinning av en del som är påverkbar genom förbättrade tekniker och en som inte är det, t ex att lyfta 1 ton olja 1000 m kräver ca 10 MJ, denna olja innehåller nästan 40000 MJ (jag vet att exemplet inte är perfekt, men det bör duga som illustration). Jag har ingen ambition att identifiera dessa "fasta" och "rörliga" energikostnader, men jag hävdar att den fasta delen utgör en väsentlig del som definitionsmässigt inte är påverkbar med förbättrade tekniker. Lurigt är för övrigt att det är ganska svårt att hitta siffror på EROEI eftersom man helst räknar kostnaderna i pengar. Ett visst oljefälts EROEI har ganska liten betydelse så länge världens totala oljeproduktion har hög EROEI. Även fält med mycket låga EROEI kan vara ekonomiskt vinstgivande.

MAGNUS BILLBERGER 2006-05-30        #1748
Mailade en fråga om STEM-rapporten till ASPO och fick svaret att man försökt ta upp en diskussion med energimyndigheten. ASPO anger att det finns rent felaktiga påståenden i rapporten som helt saknar faktabakgrund. Intressant är att ASPO är på väg ut med en utförlig rapport om oljesanden. Jag återkommer med länk här när den finns att läsa.

MAGNUS BILLBERGER 2006-07-12        #1809
Jag lovade ju att komma med en länk till rapporten om oljesanden. Här är den:

http://www.peakoil.net/uhdsg/20060608EPOSArticlePdf.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2006-07-12        #1810
Angående min lite fula extrapolation ovan, 2/9 förra året, så har oljepriset gått upp ca 30% det senaste året. Jag är benägen att tippa 100 dollar per fat har inträffat innan årets slut.

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-04        #2381
Peak Oil kommer inträffa mellan 2008 och 2018 enligt en ny svensk avhandling.

http://www.greencarcongress.com/2007/03/swedish_researc.html

MAGNUS BILLBERGER 2007-04-10        #2408
Fick själv möjligheten att lyssna på Fredrik Robelius i december 2005 på en miljömässa. Inom sitt föredrag uppmärksammade han oss på att det är väldigt orealistiskt att vi skulle kunna få fram tillräckligt med olja och kol för att uppfylla IPCC:s klimatscenarier till 2100, dvs dem som vi nästan dagligen läser om i media.

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-18        #2425
Aha, det är därifrån du fått din käpphäst! ;-) Har du läst hans avhandling, håller han fast vid den ståndpunkten?

MAGNUS BILLBERGER 2007-04-19        #2432
Nja, käpphästen har varit med betydligt längre än så :-) Avhandlingen ligger oläst på hårddisken, men inom inte alltför avlägsen framtid...Däremot läste jag IPCC-rapporten från början av januari. Där förefaller man fortfarande enbart bygga SRES-scenarierna på ekonomiska utveckligsprognoser utan någon som helst hänsyn till att det skulle kunna bli brist på den drivande fosslia energin.

MAGNUS BILLBERGER 2007-04-25        #2457
Jag är långt ifrån ensam om att ifrågasätta trovärdigheten i IPCC:s SRES-scenarier. En nyligen publicerad artikel av Kharecha och Hansen belyser detta på ett bra sätt: "There is intense disagreement about when global peak oil might occur, but it is widely accepted that peak oil will occur at some point this century (Wood et al., 2003; Kerr, 2005). Despite the obvious relevance of “peak oil” to future climate change, it has received little attention in projections of future climate change. For instance, in the CO2 emissions scenarios outlined in the Special Report on Emissions Scenarios (SRES) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2000), socioeconomic and technological changes are employed as determinants of future energy use, without explicitly addressing the consequences of peak production of fossil fuels."

http://arxiv.org/abs/0704.2782

Logga in för att svara


Produkter

Varmvattensparande produkter (4)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Belysning (1)
Energimätare (3)
Vindandelar (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Småskalig vindkraft (34)
Solfångarsystem (2)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)
El (3)


Facebook



Bli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2760 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik