Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Biologisk mångfald    Samhällsplanering   

Nedre Dalälven blir biosfärområde

CRISTINA ERICSON TURSTAM 2011-07-27        #18533

Älvlandskapet Nedre Dalälven har av Unesco utnämnts till biosfärområde. Det innebär att området har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att det pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Älvlandskapet Nedre Dalälven är ett av fyra områden i Sverige som fått denna utnämning.  

Området omfattar ca 17 mil längs Dalälven från Säter till havet vid Billudden. De mycket höga och unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur. Här går den naturliga norrlandsgränsen "limes norrlandicus". Hit upp når den mellaneuropeiska lövskogsregionen och här börjar Norrlands väldiga barrskog. De höga naturvärdena kan sammanfattas med att inget annat område i Skandinavien har en så stor artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).

Ibland korsar älven rullstensåsar. Då bildas spännande långa, smala näs och öar, ofta med inbjudande sandstränder. Därför har älven och kusten härliga badplatser med gott om plats för alla.  Stora delar skyddas genom naturreservat och andra bestämmelser eller markägarnas egna insatser. Det är ingen tillfällighet att en central del är nationalpark.CRISTINA ERICSON TURSTAM 2011-07-27        #18534

Fågellivet 
De höga naturvärderna i området märks tydligt genom det rika fågellivet. Nedre Dalälvens symbol är fiskgjusen och den är vanligare här än i något annat område i Europa. Havsörnen häckar på många platser och är en vanlig syn över älvens stora fjärdar. Området är berömt för sina ugglor och hackspettar. Alla Sveriges åtta hackspettarter finns vid Nedre Dalälven.

Våren är den tid man starkast upplever fågellivet. Då är också älven rastlokal för alla flyttfåglar.

CRISTINA ERICSON TURSTAM 2011-07-27        #18535

Spännande fiske
Nedre Dalälven är ett 20 mil spännande fiskeområde i stora fjärdar med oräkneliga öar, åtskilda av forsområden. Här finns också mängder av småsjöar i omgivande skogar. Nedre Dalälven har ett av de artrikaste fiskebestånden i hela landet, med över 30 olika fiskarter. I strömmarna fiskas främst efter harr och öring och i fjärdar och sjöar efter grov gädda, abborre och gös. Vid Älvkarleby, strax innan älven når havet, finns också en av Europas bästa fiskeplatser för havsöring och lax.

Många har upptäckt att Nedre Dalälven nog är Sveriges mest kompletta fiskeområde. Även om området är välbesökt, så erbjuder dessa stora vattenytor också plats för dem som vill vara mera ensamma i sitt umgänge med naturen. 

CRISTINA ERICSON TURSTAM 2011-07-27        #18536

Biosfärområdet
Huvudmotiv, som hittills konstaterats och behandlats bl.a.:
Unik möjlighet för samhället, areella näringar och bygden i övrigt 
Endast ett begränsat antal områden i Sverige kommer att få möjligheten/förmånen att bilda biosfärområde. Nedre Dalälvsområdet passar in på de urvalskriterier som gäller för svenska biosfärområden, och det finns ett starkt stöd för att göra Nedre Dalälven till ett biosfärområde.
 
Focus på att upprätthålla kulturlandskapet/en möjlighet för jordbruksnäringen
Hoten är stora för nedläggning av jordbruksmarker, förbuskning och i en snar förlängning beskogning av det öppna landskapet. Om inte aktiva insatser sker i tid och ett månghundraårigt kulturlandskap successivt försvinna.
För Nedre Dalälvsregionen är bevarande av det öppna kulturlandskapet av avgörande betydelse för att behålla den attraktionskraft området har för befolkningen, inflyttning, turism och näringsliv.

Paraply för ett gemensamt arbete för långsiktig uthållighet över administrativa gränser 
Där en samverkan mellan kommunerna i sig innebär ökade möjligheter att skapa nya och ta tillvara tillgängliga resurser.
 
Utbildning, praktik och forskning 
Kommuner m.fl. i området för en ojämn kamp mot hetare regioner i landet för att behålla och dra till sig utbildnings- och forskningsresurser. Ett biosfärområde ger regionen förutsättningar för ökade resurser ifråga om forskning och utbildning.

Ökad PR och goodwill 
Ett biosfärområde kommer ytterligare att understryka våra höga värden i området och bidra till vår attraktionskraft samt visa omvärlden att vi arbetar seriöst, långsiktigt, uthålligt utifrån våra kvalitativa förutsättningar. 

Invigning av biosfärområdet sker den 2 september i Gysinge. Det kommer också att uppmärksammas vid andra större aktiviteter i NeDa kommunerna.
  
www.nedredalalven.se

JOHAN ERLANDSSON 2011-07-29        #18558

Bifogar en bild som visar var Nedre Dalälven finns.

Cristina, kan du berätta mer om vad ni hoppas kunna uppnå genom ett ökat samarbete över administrativa gränser när det gäller långsiktig uthållighet?

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3275 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik