Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Kultur & media   

Hjälp med förslag till c-uppsats!

SARA ÅHLSTRöM 2011-09-15        #18947

Foto: Emelie Peterson

Jag studerar journalistikvetenskap på Stockholm universitet och ska snart börja skriva min c-uppsats. Att välja ett ämne och ingång är svårt eftersom världens miljöproblem och dess omfång är så stort; jag vill gärna skriva om något som behandlar ett ämne som hållbar utveckling, växthuseffekten, peak oil eller något liknande.

Eftersom jag studerar journalistikvetenskap kommer jag troligen använda mig av en kritisk ingång till hur tidningar rapporterar/vinklar/väljer ut artiklar om en miljöfråga. Då media är en så stor källa till människors kunskap om miljöfrågor så anser jag det väldigt intressant att forska kring hur tidningar rapporterar om detta.

Jag tar gärna emot förslag eller idéer då jag själv är en "nybörjare inom miljöfrågor". Jag väljer trots det att skriva min c-uppsats om detta då miljöfrågor är oerhört intressant (och framför allt viktigt!). Det skulle vara jättekul att få höra andras tankar kring media och miljö!

Boktips, ämnesförslag-allting mottages tacksamt!

Vänlig hälsning
SaraPERNILLA DENKER 2011-09-15        #19010
Hej Sara!

Mitt tips är jordbruket. Detta är bland de tre största miljöbovarna, beroende på var i världen man befinner sig och vad man räknar som jordbruk. Det är ett jätteområde som det raporteras en del om, men nog ur symptomvinkeln oftare än ur orsaksvinkeln.

Övergödning och bottendöd är jordbrukets fel, skogsskövling är jordbrukets fel, arter som dör ut av onaturliga anledningar är ofta jordbrukets fel, landskapets krympande biologiska mångfald är det också jordbruket som ligger bakom. Globalt sett är jordbruket är alltså inte hållbart ur miljösynpunkt och det har många orsaker, men också konsekvenser socialt och ekonomiskt.

Ibland dyker det upp tidningsreportage som verkligen berör, som handlar om till exempel svält eller utplånat djurliv. Vad jag dock saknar är kritiska grävande artiklar som ställer frågan om de verkliga orsakerna till förödelsen. Jordbruket är ett stort system som styrs av ekonomiska intressen. Iband görs jordbruksforskning med hjälp av finansiering från någon av de stora konglomeraten inom livsmedelsindustrin. Det är inte en slump att grundvatten förstörs av besprutningsmedel när de som säljer fröerna också är de som äger tillverkningen och försäljningen av kringprodukterna, som paket liksom.

Hoppas det gav någon idé! Lycka till!

Vänliga hälsningar
Pernilla Denker

DANIEL HäGERBY 2011-09-15        #19011

Boktips: Plan B 4.0, Peak Everything, 6 grader t.ex.

Rapporter: Planetary boundaries: A resilient approach to global sustainability,  ”The Case for Young People and Nature”


JOHANNA RASMUSSEN 2011-09-15        #19012
Jag tycker "ingen" problematiserar en av de största belastningarna som finns, på alla ekosystem: överbefolkningen, globalt sett.

Mvh

PONTUS ANDERSSON 2011-09-15        #19013
Finns helt klart mycket att skriva om.. :)

Jordbruket håller jag med om är en av de stora

Som journalist så vore det itnressant med en C-uppsats med Greenwash-tema. Upplägget kan va på ett flertal sätt, har sett en uppsats som jämförde hemsidors gröna budskap.
Ett nästa steg skulle kunna vara att i en ltiteraturstuideform jämföra framtagna LCA siffror (LIvsCykelAnalys - alla utslätt i en produkts livscykel) med tex. produkten/företagets marknadsföring vilket ofta räcker med den hemsida som är tillägnad aktuell produkt.
I grova drag har vi kvar de flesta gamla produkterna men nu försöker alla iklä sig gröna toner trots att endel är riktigt genomruttna.

Hampans fall och väg tillbaka är ett annat ämne..

Lycka till!

JACKIE BERGMAN 2011-09-15        #19016
Hej Sara!

Eftersom det är journalistvetenskap du studerar, så vore det spännande att utreda varför journalister tiger om penningsystemets utformning.

Innan man förstått hur inlåsta vi är i ett ekonomiskt pyramidspel, kan man inte ana att t ex grön tillväxt är en illusion. Många ekonomer och några journalister vet om det, men håller tyst därför att man ... ? "Fill in the blanks ..."

Hör av dig om du vill veta mer. Lycka till, Sara!

[email protected]

MATTIAS CARLSSON 2011-09-15        #19018
Hej Sara

Ett förslag är att titta på hur klimatfrågan har hanterats av de stora dagstidningarna eller annan press. Till exempel hur bevakningen sett ut före och efter mötet i Köpenhamn för ett par år sedan. Eller hur de årliga klimatkonferenserna från Rio 1992 och framåt har beskrivits och debatterats i media

SARA ÅHLSTRöM 2011-09-16        #19044
Hej alla!

Tack för massa bra tips! Jordbruket har jag faktiskt inte tänkt på och det är som du kanske skriver för att det inte finns tillräckligt med grävande artiklar om detta. Ska absoulut ha detta i åtanke när jag tänker ut mitt ämne!

Tack för boktips Daniel, ska kolla in om de finns att låna!

Överbefolkning har jag tänkt på jag med, det känns som ett av de mest alarmerande problemen vi står inför i framtiden-därför tycker jag att det är väldigt konstigt att det inte skrivs mer om det. Men från den psykologiska aspekten så säger ju t ex riskperception att vi människor anser att en risk är allvarligare om den ligger närmare i tiden än om den kommer ske i framtiden och det kan säkert vara en av anledningarna till varför vissa miljöproblem inte får så mycket utrymme i media (tyvärr). 

Rapportering om klimatkonferenser har jag också tänkt på! Det kan nog vara väldigt intressant att forska om, jämföra tidningars rapportering kring det-vilka sätter ut stora rubriker och vilka vinklar på ett visst sätt.

Greenwash är ett annat bra ämne!

Jackie-penningssystemets utformning är ett helt nytt ämne för mig, jag hör av mig om jag har frågor!

Tusen tack alla för tipsen! Jag har fortfarande inte bestämt mig, så har någon mer en idé får ni gärna skriva.

Vänlig hälsning
Sara

MONA WALLIN 2011-09-16        #19056
Hej Sara!
Kul att du tar hjälp med att välja ämne. 
Alla ämnen som tagits upp ovan är intressanta tycker jag. En annan fråga som är mer eller mindre helt okänd för de allra flesta är skogen. Att skogen till väldigt stor del består av plantager och att det är ödesdigert för den biologiska mångfalden. Det kunde vara intressant att få reda på vad medierna skulle behöva för att våga ta upp den frågan. 

Hur det kommer sig att man helt släppt klimatfrågan som ändå är en ödesfråga? Vad krävs för att det ska bli aktuellt igen?

Och egentligen vore det ännu mer intressant att få veta hur man tänker kring lösningsorienterad miljörapportering. Varför slår larmen igenom medan det är svårt att få gehör för lösningar eller framgångar? Man kan ju tänka att svaret är självklart, men måste det vara det?

Jag är webbredaktör på Naturskyddsföreningen och hjälper dig gärna med kontakter och bollplank i föreningen om du behöver. 

ZSOFIA GANROT 2011-09-17        #19057
Hej Sara,
som handledare för examensarbeten i miljövetenskap vet jag att det svåraste är att från ett brett urvalsperspektiv FOKUSERA sig in på något mer smalt och koncentrerat för att lyckas med arbetet. Tratt-pricipen...

Jag håller med ALLA här ovan vad det gäller intressanta områden. Varmast till mit hjärta är nog kopplingen klimat och jordbruk och nuförtiden frågan om GMO i alla möjliga kopplingar.

Jag vill inte upprepa massor med goda idéer som har redan skrivits här, utan vill bara ge en tips:
Kolla 1-2 ggr i veckan sajten:
http://miljoaktuellt.idg.se/
Där kanske hittar du något intressant koppling, sammanhang, tema, osv, som är tillräckligt smal ändå att kunna utgöra grunden till ett bra examensarbete.

Tyvärr denna tratt-princip är mycket svår att uppnå annars om man vill skriva ett bra, men fokuserat examensarbete och inte "skriva luddigt om allt". Jag tror att du förstår vad jag menar....
Lycka till!

GEORG ANDERSSON 2011-09-17        #19058
Hej Sara!

Håller också med ovanstående om jordbruk etc. Kanske med en koppling till biobränslen.
Vill du ha hjälp med handledare etc från miljöhåll så kan vi säkert hjälpa dig här i Lund. :-)

Kolla på: http://www.cec.lu.se/ om vad vi gör etc.

Hälsningar
GeorgSIMON WERBART 2011-09-17        #19059
På temat "GreenWash" har Futerra gjort en underbar GreenWash-guide: 
http://www.futerra.co.uk/services/greenwash-guide

Annars har jag en praktikplats som du säkert skulle gilla: 
http://sustainergies.se/karriarspaning/stockholm


JOHAN ERLANDSSON 2011-09-18        #19062
Ja just det, greenwash är ju alltid intressant, särksilt om du är intresserad av gräv. Hela klimatkompenseringsbranschen skulle vara intressant att få genomlyst igen, det var ett par år sedan nu. Just nu kan vi se hur Arvid Nordquist greenwashar sitt oekologiska kaffe med klimatkompensering. Skulle vara intressant att se allt som ligger bakom detta. Vilken "miljökonsult" är det som har gett dem det rådet, och hur mycket tjänar konsultfirman på själva kompenseringen? Ett annat exempel är Max, som höjts till skyarna för sin klimatkompensering, men som i sin marknadsföring kör på med alltmer kött- och oststinna produkter.

Två andra greenwashexempel som inte använder klimatkompensering är Vattenfalls och Volvo Personvagnars PR-kampanj "One Tonne Life" som tog kreativ bokföring till nya höjder och Göteborg Energis "miljövänliga" fossilgas-fjärrvärme.

Din vinkel på det hela kunde kanske vara medias oförmåga att se igenom greenwashen.

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-09-19        #19065
Tips, Sara!

JORDENS SÅNG, världens viktigaste bok, skriven av Professorn i biologi, Stefan Edman, öppnar alla människors ögon, sinnen, förstånd, och därmed dörren till kreativitet, mod, handlingskraft, och den annars låsta porten till fritt tänkande - och därinne finns som en gudagåva UTGÅNGHSPUNKTEN för Din C-uppsats! GARANTERAT!!!

Lycka till med Ditt så VIKTIGA VÄRV!!!

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-19        #19067
Det finns ett par förslag på Ecoprofiles Facebooksida också:
http://www.facebook.com/ecoprofile.sverige

SVEN-ERIK FORSLIN 2011-09-19        #19072
Det oslagbara, Sara!

Den lysande boken Jordens sång upplyser oss om  VILKA vi defactoÄR, VAR vi defacto ÄR. Svaren på dessa frågor + upplysningen om vår och Jordens faktiska situation, som konkretiseras i den lika livsviktiga upplysningsboken Den stora förnekelsen av Doktor Anders Wijkman och medförfattaren Professor Johan Rockström utgör orubblig grund för oantastlig vetskap för Ditt livsviktiga värv.

Läser Du dessa båda livsviktiga böcker, Sara, så blir Din UTGÅNGSPUNKT därmed en lysande fyr för Din C-uppsats!!!

Jag håller alla tummar för Din framgång!!! Lycka till!!!

SARA ÅHLSTRöM 2011-09-22        #19089
Hej alla!

Jag ser att jag fått en massa nya svar! Otroligt kul! Ska läsa igenom och ge svar! Det jag kan säga nu är att jag bestämt mig för att jag kommer att göra en kvalitativ analys av tidningars (seriösa tidningar) miljörapportering. Jag vill gärna att ämnet är aktuellt, dvs något som rapporterats om i nyheterna under de närmaste åren. Så för att ställa en ny fråga: Vad har varit på agendan de senaste åren i media när det gäller miljön?

Vänlig hälsning
Sara

ZSOFIA GANROT 2011-09-22        #19090
Hej Sara,
min direkta reflexion på detta är: vilka serösa tidningar? Dagstidningar? Tematidningar som näringslivets eller miljösveriges speciella tidningar?
Om det är dagstidningar, då kan man ofta se att det är "katastroffokuseringar" som tar stor plats, typ kärnkraftsolyckan i Japan efter tsunamin. Eller nedslag i ämnen som orsakar större debatt (inför en ny miljö lagstiftning t.ex): här är ju frågan om toalettutsläpp från fritidsbåtar är ett exempel. Ett annat exempel med hett debatt är spriding av slam på åkrar...
Andra kan säkert fylla i med fler exempel.
Zsofia

SARA ÅHLSTRöM 2011-10-05        #19183
Greenwash är något som jag gärna hade skrivit om och kommer ha i åtanke i framtiden...det känns som ett ämne värt att belysa mer för att få människor att förstå vad det innebär. Men för denna c-uppsats vill jag mer kritiskt inrikta mig på hur media skriver om miljöproblem.

Zsofia: dagstidningar har jag tänkt mig. Just nu står jag stilla i min arbetsprocess för jag vet inte riktigt vart jag ska leta och efter vad. Det "enklaste" vore att jämföra tidningars rapportering kring 2006 när media skrev stort om miljöproblemen, men jag hade hellre tittat på artiklar skrivna detta år eller 2010. Precis katastroffokuseringen är stor, därför känns det som jag har mest material att hämta där, men samtidigt är jag mer ute efter att titta på mer globala miljöproblem.

Mona: Den frågan om lösningar ställer jag mig också! Väldigt intressant att se vad man skulle komma fram till utifrån den aspekten. Jag ska titta vidare på den frågan och se hur media skriver om detta. Tack!

Får fundera vidare och hoppas att jag hittar mitt ämne!
Tack alla för jättebra tips!=)

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3269 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik