Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.
Gästartikel från Industriell Miljöteknik, Linköpings Universitet

Samhällsplanering    Energi övrigt    Naturresurser   

Stadsbyggnadskonferens i Norrköping: S y m C i t y

LARS JOHANSSON 2011-09-19        #19033

S y m C i t y är en arena för mötet mellan forskning och praktik. Konferensen inbjuder beslutsfattare, tjänstemän, forskare och andra intressenter till en diskussion om nästa generations stadsbyggnad. Konferensen vill våga nya grepp på frågan om vad en stad är och hur den byggs, exempelvis genom integration av områden som vanligtvis inte hör samman, och belysa och diskutera vilka nya möjligheter och förutsättningar som då öppnar sig.

Rethink the City! är temat för årets konferens.


Stadens utveckling från att vara en nod i en omgivande dominerande landsbygd till att bli den normgivande och dominerande hemvisten för människor och mänsklig aktivitet förändrar i grunden förutsättningarna för staden och hur den ska eller kan byggas. Ökande befolkning, ökat tryck på naturresurser, kraftfullare miljölagstiftning, ändrade sociala strukturer och beteenden är faktorer som samtidigt ställer nya krav på och öppnar för nya möjligheter vid stadsbyggnad:

 Var finns industrin i framtidens städer? Allt renare industriproduktion möjliggör funktionsblandade stadsdelar med både industrier och bostäder och med möjliga integrationsvinster som följd. Kan forskningen inom industriell symbios ge nya perspektiv till den fysiska planeringen av städer? 

Tekniska system som tagits ur bruk, exempelvis kopparkablar, utgör morgondagens råvarulager. Kommer morgondagens gruvor att ligga i städerna? 

 Sym City undersöker hur vi matchar flöden för att framgångsrikt producera livsmedel i framtidens städer? Odlas maten lokalt i staden i exempelvis i vertikala växthus? 

 Förändrade modeller för stadsbyggnad kan skapas genom att utgå från sociala funktioner istället för infrastruktur vid stadsplanering. Hur påverkar detta städers planering och design? 

 Koncept för hållbara städer och infrasystem kan vara framtidens svenska exportprodukt - hur formulerar och paketerar vi sådana affärslösningar? 

 Sol, vind, vatten och sopor - kraven på framtidens infrasystem och planering. Många parter behöver samverka för att skapa resurseffektiva system för bland annat energi, avlopp och avfall. Hur kan man arbeta med fysisk planering och scenarier för att få hållbara städer? Sym City diskuterar hur stadens utformning kan utvecklas i samspel med modern teknisk infrastruktur.

Detta är några av de många frågeställningar som konferensen S y m C i t y << Rethink! handlar om.
 

www.symcity.se
Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3018 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik