Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Olja, kol & gas    Ekonomisk tillväxt    Grundsyn på hållbarhet   

Rapport från Ett annat Göteborg är möjligt! -Göteborgs första omställningskonferens

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19246

Naresh Giangrande och Elinor Askmar

Igår genomfördes Göteborgs första omställningskonferens (med tjuvstart redan på fredagen i samband med Kulturnatta). Många människor fick möjlighet att ha seriösa samtal om den alldeles nödvändiga omställningen och jag tror att vi faktiskt kom en liten bit på vägen!

Naresh Giangrande inledde dagen på ett lysande sätt genom lyfta upp olika exempel på människor eller grupper av människor som tagit omställningsarbetet i sina egna händer. Mycket handlar om att bryta sig loss från existerande strukturer. Ett par exempel som fastnade hos mig var:

-Ekobonden som säljer sitt kött billigare än köttfabrikskött tack vare att han säljer direkt till kund istället för via matkedjorna

-Stadsodlingen som ledde till polisbesök med budskapet "Antalet brott har halverats här sedan ni började odla".

-Om möjligheten att säga "hejdå" till de stora energibolagen när man lyckas bli självförsörjande på energi genom en kombination av minskad energianvändning och användandet av ny teknik
JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19247

Lokala valutor presenterades och sågs som en möjlighet att stoppa "läckaget" av pengar ut från lokalsamhället. Frågor kom hur man hanterar skatt med lokala valutor, men det fick vi inget riktigt tydligt svar på.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19248

Jag får nog säga att Nareshs tal var höjdpunkten på dagen för mig. Jag tror många med mig fick känslan att det verkligen är möjligt att ställa om underifrån. Att när rörelsen blir tillräckligt stor så vaknar även politikerna och börjar undra vilka det är som tar tag i de saker de själva borde ha tagit tag i för länge sen. Han presenterar också på ett väldigt professionellt sätt som är svårt att avfärda som tokerier från vänsterrörelsen. Det var till och med så att han såg det som en utmaning att få med arbetarklassen, för än så länge är det i regel välbärgad, välutbildad medelklass som är de aktiva i omställningsrörelsen i klassklyftornas England.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19250

Dagen fortsatte med seminarier om Energi, Mat, Ekonomi och Existensförståelse, samt en löpande workshop om Centrala Älvstaden. Det var parallella sessioner så jag kan bara rapportera från Energi- och Ekonomiseminarierna.

Energiseminariet med titeln "Från fossilberoende till självförsörjning" höll jag själv i och jag inledde med att visa hur dagens värme- och varmvattenförsörjning ser ut i Göteborg. Göteborg Energi har lagt ut lite nya uppgifter på sin hemsida, vilka jag använde för att sätta ihop denna tårta.

Jag redovisade även en beräkning på hur mycket koldioxidutsläpp en fjärrvärmekund bidrar med, enbart från Rya Kraftvärmeverk. Det uppgick till, även för mig, den hisnande siffran ett ton. Eller som någon uttryckte det:

"Om man bryter sig loss från samhället, lever i anarki och äter luft så har man ändå fyllt sin utsläppskvot bara med värmen och varmvattnet från Rya Kraftvärmeverk".


JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19251

Mikael Höök från Globala Energisystem, Uppsala universitet, fortsatte med att berätta om oljan och gasens framtid, och att Sverige kan räkna med att få fortsatta gasleveranser från Danmark i cirka tio år till. Alternativen som står till buds då är att:

-sätta sig i Putins knä (min formulering, inte Mikaels)
-bygga nya pipelines från Norge (men även den norska gasen kommer att sina)
-genomföra mycket stora satsningar på biogas
-importera naturgas med båt från mer avlägsna länder

Mikael uppmanade till mer långsiktiga planeringshorisonter när det gäller energi än dagens 4-8 år.

Här finns Mikaels presentation:
http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Personal/Mikael/Goteborg_2011_10_15.pdf

Ann-Marie Lindell från Göteborg Energi (jag glömde fota tyvärr) pratade om att ur ett systemperspektiv är en satsning på ett naturgaseldat kraftvärmeverk bra, eftersom det tränger undan ännu värre elproduktion på marginalen i Europa, till exempel kolkondens som har ännu större utsläpp.

Ann-Marie berättade också att transporterna är energikrävande och idag till stor del fossildrivna, och pratade om arbetet med att få fram bättre drivmedel till bilar och lastbilar. 2020 ska 30% av gasanvändningen i Göteborg vara förnybar. Men samtidigt ska ingen biogas eldas i Rya Kraftvärmeverk, utan den ska uteslutande gå till fordon. Det vill säga att det kommer fortfarande vara 100 % naturgas i Rya kraftvärmeverk om tio år när Danmark befaras upphöra med sin naturgasexport. Planen, om jag förstod den rätt, är att då importera naturgas med båt från avlägsna länder.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19252

Ing-Marie Odegren, VD på Alingsåshem, redovisade för hur de lyckas renovera miljonprogramshus till passivhus (med en oerhört stor minskning av energiförbrukningen) lönsamt. Det var mycket ekonomisnack, och jag undrar hur många som hängde med i det egentligen.

Intrycket jag fick var att här är det en kvinna som bara genom att vara tillräckligt smart i sitt arbete lyckas med det som gubbarna i fastighetsbranschen inte lyckas med.


JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19253

Nu tog grupparbete vid. Innan vi satte igång så var det klart att vi var överens om att minska energianvändningen är en förutsättning för att vi ska kunna bli av med fossilberoendet, det går inte att bara förlita sig på att den förnybara energin ska byggas ut.

Grupperna fick i uppgift att ta fram förslag för att minska energiförbrukningen i Göteborg, och här är vad de kom fram till:

-Det krävs lagstiftning och regler på både nationell och lokal nivå för att det ska byggas fastigheter med tillräckligt låg energiförbrukning. Det är för slappt idag.

-Det behöver tas fram ordentliga incitament för både nybyggen och renoveringar. Dagens ROT-avdrag gynnar köksrenoveringar snarare än energieffektiviseringar.

-Stat och kommun behöver göra ordentliga riskanalyser i sina energiplaner. Om det gjordes så skulle troligen fokuset på energibesparing öka.

-Nya modeller för prissättning av energi, t.ex. att man blir extra belönad om man sparar energi eller ett system där pengar förs över från de som slösar mest till de som sparar mest.

-Incitament för energibolag att sälja mindre. Detta finns redan, sa Ann-Marie Lindell från Göteborg Energi. Det finns avtal som innebär att både kunden och Göteborg Energi får pengar vid minskad energianvändning.

-Många förslag handlade om att sprida kunskap om energibesparing på olika sätt, till exempel genom miljöcoacher, genom att utbilda barnen eller att helt enkelt själv prata om att det är viktigt med de man stöter på.

-Tydliggöra hur stor ens energianvändning är, till exempel genom momentanmätare för hushållsel och indivduell mätning av varmvatten.
(Jag själv skulle gärna också se en total månatlig sammanställning där värme, varmvatten, fastighetsel samt hushållsel presenteras)

-Tävling mellan fastighetsägare. Varför inte på bästa teve-sändningstid där de som har lyckats bäst får hyllas ordentligt?

Jag måste säga att resultatet från grupparbetet var över förväntan. Det är verkligen bra förslag som jag ska fundera på hur de kan tas vidare. Tack till alla som bidrog till detta!

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19259

Nästa seminarium jag deltog på var Tema Ekonomi. Birger Schlaug var först ut. Roligt att äntligen få lyssna på honom efter att ha följt bloggen länge! Birger menade att de flesta av oss är inne i ett "bunkertänkande" där det är självklart att tillväxt är det som ger oss bättre liv, när ordningsföljden i själva verket är tvärtom. Det var strävan efter bättre liv som ledde till tillväxt.

Birger gav ett antal exempel på liberala och konservativa ekonomer som alla menade att när vi väl nått en god materiell välfärd så får vi frihet att utnyttja alla produktivitetsökningar till fri tid och att ägna oss att utvecklas som människor. Men istället så lever vi nu som att 40-timmarsveckan är en naturlag och att tillväxt är alldeles nödvändigt av någon anledning vi inte riktigt är klara över.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19260

Fredrik Warberg gjorde en fartfylld och rolig presentation från framtiden, 2025. Han rapporterade bland annat om hur vi förr kunde vara så korkade att vi hade BNP som främsta måttstock för samhällets utveckling. Måste säga att det var en riktigt bra dragning med ett stort antal recept på samhällsförändringar, som även om de presenterades på ett skämtfullt sätt har stor relevans. Här redovisar han resultaten från "den årliga självreflektionen" 2017 och 2025.

Enda detaljen jag störde mig på (jag är ju lättretad som ni vet) var att bilarna nu gick på förnybart. Inte att dåtidens omfattande slöåkande i 1,5-tonsfordon hade ersatts av något smartare. Men å andra sidan så hade vi inte kommit längre i minskandet av växthusgaser än till 4,5 ton per person.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19261

Ingrid Westerfors från EkoBanken berättade om "Social Banking". Om banker som inte är drivna utifrån enbart vinstinressen utan av värderingar. Om man sparar i Ekobanken så kan man själv välja vad ens pengar ska investeras i, men alla låntagare ska uppfylla Ekobankens kriterier.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19262

En paneldiskussion tog vid, där första överraskningen var att Birger Schlaug inte trodde på Peak Oil. Han menade att vi kommer att fortsätta hitta olja och gas när isarna smälter.

Jag ställde en fråga om de trodde att det räcker med att skruva på det befintliga systemet eller om ett helt nytt behövs (som t.ex. Daly och Giddens menar). Vi måste börja med att skruva på det som finns, var panelen enig om. Men i slutänden är det nog så att en ny ekonomisk ordning måste fram. Kanske tvingas den fram av en djup ekonomisk kris.

En detaljfråga som lyftes av en seminariedeltagare är att bonuspengar, t.ex. från Coops Medmera-kort, nu har blivit ett slags alternativt ekonomiskt system, helt skattebefriat. De kronor som sitter på konton och aldrig plockas ut utnyttjas nu som valuta av storbankerna.

En annan seminariedeltagare menade att det skulle vara tillåtet att bryta sig ur från samhällsekonomin, "laglig anarki" så att säga.

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19263

Konferensen gav många tillfällen till intressanta möten, både i grupparbeten och spontant. Här är en kille jag pratade med som både jobbar i bilindustrin och hade tänkt en del om viktiga samhällsförändringar. Det vill säga även i ohållbara näringsverksamheter arbetar tänkande människor...

JOHAN ERLANDSSON 2011-10-16        #19264

Dagen avslutades med ett par musikakter. I bakgrunden Gabriel från Gröna studenter, en av arrangörerna.

OSCAR KJELLBERG 2011-10-16        #19267
Det var en härlig rapport från Göteborg.

Även jag förvånas över att Birger Schlaug tror att de oljeresurser som blir tillgängliga när polarisarna smälter, kommer att kunna ersätta minskningen från de lättillgängliga källorna som vi förlitar oss till idag. Han kanske inte tror på det som Mikael Höök och de andra forskarna vid Globala energisystem berättar?

Som ekonom vet jag att ekonomiska processer och särskilt de finansiella, förlöper snabbare än andra. Vi kommer att dränkas i dessa kriser. Och medan vi kämpar med dem kommer vi att drabbas av de andra som kommer samtidigt men förlöper långsammare.

Det betyder att vi kommer att ha svårt att uppfatta mer än den ekonomiska krisen. Vi riskerar att uppfatta effekten av de andra kriserna som en följd av de ekonomiska kriserna och av det skälet ha svårt för att se de verkliga orsakerna bakom det som händer. 

Jag menar att vi måste analysera det som händer ur ett helhetsperspektiv, inte ett traditionellt reduktionistiskt perspektiv som är typiskt för den moderna vetenskapen och i synnerhet den moderna ekonomiska teologin. Jag ber om ursäkt för det sistnämnda men om det är något som inte är vetenskapligt hanterat på våra universitet så är det ekonomin. Huvudfårans ekonomer är ett prästerskap och deras teorier är en troslära. 

Alla ekonomer ska dock inte dras över en kam. Företagsekonomer utgör en fristående gren som jobbar på ett sätt som är helt kompatibelt med övriga samtida vetenskaper. Det finns också ett litet antal nationalekonmer med tillräcklig integritet för att jobba vetenskapligt. Det som har skilt dem från den övriga flocken är att de har kunnat förutse den ekonomiska kris som det globala samhället drabbades av 2007 - 2008. 

Typiskt för dessa ekonomer är att de inte, i likhet med en oräknelig mängd ekonomistudenter, har accepterat de ovetenskapliga antaganden som den neoklassiska teorin har baserats på utan har sökt mer realistiska grunder att basera sin forskning eller analys på. Den australiensiske ekonomiprofessorn Steve Keen är ett gott exempel på denna typ av forskare.

Typiskt nog har han inte som ung börjat sin akademiska bana som ekonom utan som en mer mogen individ börjat intressera sig för den ekonomiska teoribildningen. 

/Oscar

ERIK SANDBLOM 2011-10-17        #19268

Apropå att byggreglerna är för slappa när det gäller isolering så kan man ju skärpa dem, samtidigt som man slopar reglerna om parkering, så kallade parkeringsnormer. Det är förbjudet att bygga hus utan parkering och ett slopande av den regeln skulle minska byggkostnaderna. Enligt Stockholms markkontor kostar varje garageplats 200-400 tusen kronor. Som en ny bil alltså.

 sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Logga in för att svara


Produkter

Solfångarsystem (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Småskalig vindkraft (33)
Energimätare (3)
El (3)
Vindandelar (2)
Belysning (1)
Solceller (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik