Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Olja, kol & gas   

Hur mycket kol finns det?

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-14        #905
Jag startar en ny tråd här om koltillgångar, här är vad Magnus, Conny och jag sagt hittills: Magnus: För kol minskade EPR från 80 till 30 mellan 1940 och 1970, trenden är fortsatt minskning, lättutvunna tillgångar börjar ta slut och det finns prognoser som säger att EPR når 1 ca år 2030. Skulle man ge sej på att omvandla kol till något slags dieselersättning får man ytterligare förluster. I så fall riskerar man att hamna på EPR på mindre än 1, dvs en ren förlustaffär. Den enda motiveringen till att göra detta vore att man producerar ett bränsle med bra hanterbarhet. Det vore dock betydligt bättre ekonomi att satsa på kolkraftverk som producerar el (och/eller eventuellt vätgas). Johan Erlandsson [2005-09-09 17:00] Magnus, intressant det där med att kolet är så svårt att utvinna. Vad har du för källa till det? Magnus Knecht [2005-09-10 10:21] Utvecklingen av "energikostnaden" för att utvinna kol har jag läst om på ganska många olika håll. På Wolf At The Door sajten som jag tidigar länkat till tror jag att uppgifterna finns redovisade med referenser. Johan Erlandsson [2005-09-11 00:19] Det här hittade jag på Wolfatthedoor: "Coal is far more abundant than oil and gas. There is about 200 years of coal left (but only 100 years if it was used to replace oil and gas). " Jag har hört muntligen att kolet räcker för 200-300 års energiförsörjning. Har du en referens till det du sa om att kolet når EPR=1 år 2030? http://wolf.readinglitho.co.uk/subpages/coal.html Magnus Knecht [2005-09-12 09:26] Johan, jag är osäker på ursprungskällan siffran om slutet för kolet, men siffran anges på http://www.powerswitch.org.uk/ (ladda gärna ner "Peak Oil Summary" där refereras siffran till boken "Beyond Oil", John Gever m fl). Johan Erlandsson [2005-09-12 21:59] Jag hittade det, så här står det: "Whilst technical and financial reasons usually limit oil and gas production before this point is reached, it is critical when considering, non-conventional oil, coal and renewable energy: o Coal is more energy-costly to extract. Most of the sources with a high EROEI have now been exhausted and Gever (Beyond Oil) project that by 2030 the figure will be 1 – i.e. no net gain." Detta motsäger vad jag hört om kol annars. Titta t.ex. på framtidsscenariot från IPCC tidigare i denna tråd. Där är kol den största energikällan efter att oljan och gasen tagit slut, fram till år 2200. IPCC borde väl ändå veta en del om detta? http://www.powerswitch.org.uk/Downloads/pos.doc Magnus Knecht [2005-09-13 09:37] Håller med dej Johan att det verkar lite motsägelsefullt. Jag är dock mycket tveksam till IPCC-scenariot. Inte för att jag misstror IPCC, men jag tror att bilden är lite tagen ur sitt sammanhang. Av bildtexten framgår att det är något slags "business-as-usual" och tittar man på prognosen för olja så verkan även den väldigt optimistisk, med en topp kring år 2030. Jag har också mycket svårt att tro att man i scenariot tagit hänsyn till epr/eroei. Conny Axelsson [2005-09-13 11:20] Hur mycket stenkol vi kommer att utvinna beror på vilka brytmetoder som används. Kolgruvor är mycket nyckfulla på grund av rasriskerna. Ju mindre orter som drivs desto mera av kolkroppen kan tas ut. För 150 år sedan användes barn, dvärgar och shetlansponnies i engelska kolgruvor. Med maskinella drivningsmetoder med stora orter måste mera kol lämnas kvar. Prognoser kan kanske därför vara osäkra. Vissa kanske förutsätter att vi skall hinna utveckla effektivare brytmetoder.JOHAN ERLANDSSON 2005-09-14        #907
Vattenfall verkar räkna med att köra med kol ett bra tag: "Såvitt vi kan bedöma kommer världen att behöva använda kol för sin försörjning under väldigt lång tid. I många länder kommer man att vara heltberoende av det och då är det viktigt att ta fram teknik för att kunna göra det på ett ansvarsfullt sätt, säger Vattenfalls forskningschef Karl Bergman."

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=690941

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-22        #978
Jag rekommenderar alla som är intresserade av energifrågan att läsa debattartikeln av Christian Azar publicerad i DN den 19 september. Hela poängen med den är att vi måste akta oss för att falla i kolfällan: "Det finns därför en risk med att i ödesdigra bilder varna för industrisamhällets kollaps på grund av sinande olja. Om beslutsfattare tror på dessa mörka framtidsbilder kanske de också tror att de är tvingade att acceptera den lätta lösningen: en snabb utbyggnad av ett kolsamhälle. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=463806

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-09-23        #980
Jag hade en föreläsning av Clas Roxberg idag på kursen Miljöpoltik och då tog vi just upp Olja kontra växhusgaser. Citat :oljebristen är inte problemet det är lösningen!. Och med det menade han att insitamenet att sattsa på miljöfordon kommer just att komma runt slå igenom runt 2008 för då når en viss viktig källa sin pek. och man kan redan nu se att japan ( toyota är långt frame) england tyskland köper mer och mer miljöfordon/ miljöteknik Därimot är vi svenskar enligt han alldelles försiktiga...

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-12        #1083
Ros-marie, tror du det finns en risk att vi hamnar i "kolfällan" som Christian beskriver? Jag tror att det är en mycket stor risk i och med att det verkar finnas stora, billiga koltillångar.

JOHAN ERLANDSSON 2005-10-12        #1089
På Greencarcongress rapporteras ideligen om nya satsningar på att göra flytande bränslen av kol, se t.ex. här (CTL=Coal To Liquids, GTL=Gas to Liquids): "Sasol, with a market capitalization of approximately US$12.5 billion, is the world’s largest producer of synthetic fuels. In addition to advancing its two 34,000-barrel/day GTL projects in Qatar and Nigeria, the company is completing feasibility studies in China for two potential 80,000-barrel/day CTL projects."

http://www.greencarcongress.com/2005/10/sasol_examining.html#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-18        #4166
Världens kolreserver minskar snabbare än de borde Enligt en artikel av David Strahan så skriver man nu ned världens kolreserver till att "bara" räcka till i 144 år från tidigare närmare 300 år. Är det någon som vågar sig på att analysera detta?

http://www.davidstrahan.com/blog/?p=116

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-26        #4251
Störningar i i flera länders kolproduktion Analytiker inom oljebranschen övergår mer och mer i att bedöma peak oil efter oljeflöden istället för oljereserver. Det börjar nu även bli aktuellt att göra detsamma inom kolbranschen. När världens flöden av olja och naturgas inte når konsumenterna i tillräckligt snabb takt så påverkar det inte bara transportsystemet utan även tillgången till elektricitet. Kol bryts och transporteras med hjälp av dieseldrivna maskiner. Men även electricitet används för ventilation, hissar, transportband, pumpar, tåg mm. När nu kolkraftverken får stå för en allt större del av elproduktionen leder det till att mindre kol kan exporteras. Svårigheten att klara elförsörjningen kommer troligen att bli mer uppenbar när vi passerar peak oil eftersom kol då även kommer att processas till flytande drivmedel. Professionella analytiker pratar om horisontella energisystemrubbningar. Sydafrika som levererar en fjärdedel av Europas energikol har stora problem med elförsörjningen. Därför så har man stoppat produktionen i fem av nio kolgruvor. I Australien så har många kolgruvor fyllts med vatten på grund av stora skyfall. I Kina så har det kalla och snöiga vädret ökat den egna konsumtionen och försvårat transporter av kol.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=a9sqKFOaukYk&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-08        #4387
Citygroup spår en fördubbling av kolpriset 2008 Redan i år har kolpriset hunnit stiga med 42 procent (Nymex). Finanskoncernen Citygroup spår att den slutliga prisstegringen för 2008 blir närmare 100 procent jämfört med slutet på 2007. Man hänvisar till de störningar i flödena som jag beskrev i artikeln ovan samt till en ökad elproduktion i världen där kol antas komma att stå för en allt större andel. Återigen, det är inte världens reserver på olja, naturgas och kol som är det största problemet. Utan det är hur stora flöden som kan nå de olika marknaderna.

http://www.marketwatch.com/news/story/coal-outperforms-energy-rivals-earnin

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-16        #4465
Kolpriset fortsätter att stiga Översvämmade kolgruvor i Australien, elbristen i Sydafrika och snöstormarna i Kina har satt sina spår i de flöden av kol som förser de olika marknaderna världen över. Vietnam, det land varifrån Kinas mesta kolimport kommer ifrån, minskar nu ned på sin export med 32 procent för att kunna möta den egna inhemska efterfrågan på energi. Ett tydligt mönster är att världens alla länders energikonsumtion ökar och att de länder som sitter på fossila energireserver ofta tvingas minska på sin export av dessa för att täcka sitt eget energibehov. Oavsett om man tror på växthuseffekten eller inte så kan man nog lugnt säga att det är god nationalekonomi att göra sig oberoende av fossila bränslen. Vill man ha framtida välfärd så måste man till stor del satsa på förnyelsebara energikällor. Energikällor som aldrig sinar.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=aWmfX5La2NfU&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-17        #4472
Intressant artikel om kolets betydelse i världen och det hot vi står inför På webbsidan CommodityOnline skriver Justice Litle om kol på ett intressant sätt. Artikeln är på två sidor och mycket läsvärd. Hans sätt att uttrycka sig och hans sätt att beskriva situationen är mycket bra. "Every once in a while, a fact or an anecdote or a statistic hits you right between the eyes. Sometimes a megatrend is simply too big to see all at once; it’s so all-encompassing that your brain can’t quite take it in. But then suddenly, when the right puzzle piece falls into place, reality blows you away with its magnitude." Det är nästan så att man kan börja säga att vi människor redan har gjort bort oss genom att inte satsa på förnyelsebar energi i god tid medan vi hade gott om energi. En storskalig satsning på förnyelsebar energi i världen kräver nämnligen stora mängder energi. Vi har därmed inte agerat intelligentare än en koloni jästbakterier i en degbunke.

http://www.commodityonline.com/news/topstory/newsdetails.php?id=5558

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-20        #5458
Sydafrika kan komma att begränsa exporten av kol för att klara den egna efterfrågan Sydafrika är världens tredje största producent av termiskt kol. Minskar de på exporten så är risken stor att andra kolexporterande länder inte hinner med att öka produktionen i samma takt. Det skulle leda till att redan rekordhöga priser på kol kan nå besvärligt höga nivåer.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601091&sid=a1n0konKiUY8&refer=indi

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-07        #6197
Kolpriserna skjuter i höjden Priset på kol slår lika många prisrekord som oljan numera. På en del håll har priset stigit med 84 procent bara i år. Kol står för 40 procent av världens elproduktion så stigande kolpriser leder definitivt till problem för många länder. Det finns relativt gott om kol i världen men problemet är likadant som med oljan. Det är inte reservernas storlek som avgör tillgång och pris. Det är hur stora flöden som når den fria världsmarknaden som avgör tillgång och pris. Artikeln nedan är klart läsvärd.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=aZCzrWYIfcmU&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-25        #6471
Efterfrågan på kol överstiger produktionen i ytterligare några år Enligt artikeln nedan där man spår en fortsatt brist på kol så leder det mest sannolikt till fortsatt stigande priser på kol. Har det någon betydelse för oss i Sverige? Jo, för till viss del är vårt elpris kopplat till elpriset i Europa. Och i Europa så produceras en stor del av elen med kolkraft. Eftersom 40 procent av världens el produceras med kol som råvara så dämpar ett kolpris som fördubblas eller tredubblas naturligvis hela världens köpkraft. På sikt så tvingas världens länder att minska på sin handel med Sverige. Men även de billiga produkter vi är vana att köpa från lågkostnadsländer kommer att stiga i pris. Det gör att inflationen i Sverige ökar. Att satsa på fossila energiråvaror ser mer och mer ut som en riktig återvändsgränd. I väntan på nästa våg av prishöjningar på råolja så kanske vi bör inrikta oss på kolbristens verkningar på världsekonomin ett tag.

http://uk.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUKN2434726520080724

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-31        #6601
Ryssland skärper kontrollen över landets koltillgångar I väntan på nästa våg av prishöjningar på råolja så kan det vara läge att följa makthavarnas spel om världens koltillgångar. I takt med att tillgången på olja och naturgas minskar så kommer trycket på världens kolreserver att öka. Ryssland som nu återtagit kontrollen av sina naturtillgångar efter Västvärldens kupp mot Sovjetunionen söker nu att öka kontrollen över sina kolreserver och dess export. Förra veckan så blev det ett väldigt rabalder på börserna i USA när Putin gjorde ett utspel angående företaget Mechel. En stor del av de amerikanska aktieägarna drog sig ur. Nu kom ett nytt utspel angående företagen Evraz Group och Raspadskaya. Tiden får utvisa vad det hela leder till. Men den ryska strategin när det gäller fossila energiråvaror är väl rätt uppenbar. Faktum är att man även redan ochså har involverat biomassa i den strategin genom höjda exporttullar på skogsråvara.

http://www.themoscowtimes.com/article/1010/42/369321.htm

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-29        #16346

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-29        #16349
Johan, jag tror du länkat till fel artikel. Jag tror att denna artikel är upphovet till effektartikeln du menar?

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-29        #16352
Japp, fixat.

Logga in för att svara


Produkter

Varmvattensparande produkter (4)
Energikonsulter (2)
El (3)
Småskalig vindkraft (33)
Solfångarsystem (2)
Solceller (2)
Energimätare (3)
Vindandelar (2)
Standby-stoppare (1)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Belysning (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3075 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik