Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering   

Blandstad, medbestämmande, 30 km/h, välisolerade hus, Megaloppis, minikretsloppspark, biodling och grisar -så ser Ekologisk Stadsdel Majorna ut

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19849

Projektledare Kim Weinehammar tackar för sig

Igår var det avslutning på det treåriga dialogprojektet "Ekologisk Stadsdel Majorna", där Majborna skulle få säga sitt om hur de ville göra sin stadsdel ekologisk/hållbar. Den externa projektutvärderingen kunde inte med säkerhet säga att målen hade uppnåtts, men det finns väldigt mycket att lära av detta projekt.

TV4 Göteborg var på plats:

TV4Nyheterna%20G%C3%B6teborg%2009:33

Som majbo och Ecoprofil följde jag starten av projektet med stort intresse, och jag har under projektets gång både deltagit som medborgare och blivit anlitad för olika uppdrag. Igår hade jag återigen ett uppdrag, att berätta om projektets olika ämnesområden, om var det största intresset funnits samt mycket övergripande berätta om resultaten, hur majborna vill utveckla sin stadsdel i en hållbar riktning.

Det var ett späckat avslutningsprogram vi bjöds på och det finns massor att säga om projektet och vad som kommer hända nu. Men det blir en för mig övermäktig uppgift att berätta här, så jag nöjer mig med att nämna några av resultaten från projektet.

I förstudien nämndes dessa ämnesområden som en lämplig utgångspunkt för dialogprojektet:
 • Trafik
 • Energi (boende och transporter)
 • Utemiljö (allmänna ytor, framkomlighet, VA, träd)
 • Boende (energi, utemiljö, boinflytande)
 • Konsumtion (mat, kläder, elektronik)
 • Socialt (arbetslöshet, demokrati, kultur, barn och ungdom, mångfald, grönska)
 • Avfall (förpackningar)
 • Företagande (arbetsplatser och butiker)
 • Utbildning/skola
Under projektets gång ströks ämnet Utbildning/skola pga resursbrist (projektet fick bara en heltidstjänst men var beräknat för 2,5 tjänster). Däremot tillkom tre ämnen:
 • Stadsutveckling
 • Stadsjordbruk/biodling
 • Klimatanpassning
Med mina egna erfarenheter från att ha varit med i rätt många delar av projektet, samt genom att läsa slutrapportens bilaga, så har jag identifierat att det största intresset fanns kring dessa ämnen:
 • Trafik
 • Energi
 • Konsumtion/Avfall
 • Stadsutveckling
 • Stadsjordbruk/biodling


Trafik

Majorna behöver inte bli bilfritt, men bilen ska få en betydligt mindre framträdande roll. Fler och bättre cykelbanor, 30 km/h överallt där folk rör sig, färre bilparkeringar och fler cykelparkeringar.

Energi

I första hand handlar energidiskussionen om en satsning på att minska energiförbrukningen i Majornas energislösande hus. Energiförbrukningen bör mätas per person istället för per kvadratmeter (ingen större totalvinst om energibesparingar äts upp av att vi bor allt större). Ett förslag som diskuterades en hel del var att arrangera en tävling mellan fastighetsägare, vem är bäst på energifrågor? Samarbete med Göteborg Energi om småskalig energiproduktion lyftes också fram, GE är med på det.

Konsumtion/Avfall

Majborna älskar second hand, alla arrangemang som har med det att göra drar mycket folk. Megaloppis och "Värdens röj" bör fortsätta. Och det finns fler möjligheter att nyttja detta intresse för återbruk, till exempel genom en lokal minikretsloppspark eller grovsoprum med extra funktioner som verkstad och verktygsuthyrning. Mycket stort antal förslag om hur förpackningsinsamling kan förbättras.

Stadsjordbruk/biodling

Aktiviterna kring äppelträdsplantering, biodling och att få grisar till stadsdelen lockade många.

STADSUTVECKLING

Mycket populärt ämne, majborna vill verkligen vara med och utveckla sin stadsdel. Blandstad är mycket viktigt -gör inte om butikslokaler i markplan till lägenheter! Externa köpcentrum utarmar lokalhandeln. Det saknas idrottshall och sportaffär i Majorna. Ska Stena och Fiskhamnen verkligen få ockupera central och attraktiv älvstrand, med all trafik de drar med sig? Oscarsleden är en barriär för åtkomsten till älven -kan den grävas ned/överdäckas eller kan vi bygga ekodukter? Tydligt nej till höga hus. Den relativt låga bebyggelsen är en orsak till varför Majorna är så trivsamt. Förtätningsfrågan problematisk -fler bostäder behövs med ingen vill ge upp grönytor.

Det jag själv tar med mig från detta projekt är framförallt känslan av att kunna vara delaktig i utvecklingen av staden och stadsdelen. När vi arrangerade workshops där både majbor, politiker, tjänstemän och experter fanns på plats kunde jag känna att här är vi alla med och bidrar med kreativa idéer om hur olika problem ska lösas, och möjligheter tillvaratas. Jag fick känslan att det är ju så här det ska vara, det är det här som så kallad "närdemokrati" handlar om. Nicklas Sjöström, som är ordförande i stadsdelsnämnen, berättade om att när de (politikerna) själva bjuder in till informationsmöten så är det ofta i ett aktuellt ämne där beslut redan är tagna och där det finns mycket ilska... Och blir det så kan jag verkligen förstå att man inte vill ordna så många medborgarträffar. Jag tror att den workshopform vi använde skulle kunna anammas mycket mer. Att under trevliga och återkommande former bjuda in denna mix av aktörer och ge alla möjlighet att bidra med lösningar. Jag tror det skulle skapa en bättre relation mellan medborgare och politiker, och ge de boende en större känsla av delaktighet i utvecklingen, och förståelse för de dilemman som politiker ställs inför. Många frågor, eller kanske de allra flesta, handlar om målkonflikter och kompromisser.

Angående att det inte gick att bedöma om målen uppfylldes eller ej berodde på att projektmålen var mycket allmänt beskriva och inte kvantifierade. De var i formen "öka kunskapen och engagemanget i miljöfrågor hos de boende i stadsdelen", vilket är väldigt svårt att utvärdera. En del i publiken menade att det inte är möjligt att sätta mätbara mål i den här typen av projekt, men utvärderaren vidhöll att när det är offentliga medel som hanteras (som kunde gått till annat samhällsnyttigt) så är det väldigt viktigt att man är så tydligt som möjligt med vad som ska uppnås. Jag får nog hålla med om detta, men tror samtidigt att detta var väl investerade pengar. Det finns många lärdomar att dra från projektet för framtida stads- och stadsdelsutveckling.JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19850

Vi höll till i den enorma katedralen på Röda Sten. Här passerar en av de Stenabåtar som har diskuterats intensivt i projektet.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19851

Miljökommunalråd Kia Andreasson sa att hon läst slutrapporten och funnit mycket intressant. Hon sa också:
 • Göteborgs stad bygger p-hus så att vi ska få bort bilar parkerade på gatorna. Bilägarna får finna sig i att gå en bit.
 • 2013 införs trängselavgift och fördubblad kollektivtrafik. Det blir en mycket stor förändring.
 • Det är svårt med näringsåtervinning från toalettavlopp, lättare med matavfallet
 • Det är svårt att få tillstånd för vindkraft, men Göteborg Energi bygger i Bohuslän
 • Allt kött som kommunen serverar ska vara ekologiskt -men det kommer bli svårt att få tag på så mycket

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19852

Stadsdelsnämndens ordförande var stolt över att detta projekt genomförts i just Majorna och tyckte att det gav ett bra komplement till förvaltningsperspektivet.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19853

Moderator Karin Klingenstierna fick kämpa en del med tidsdisciplinen och de frågvisa och debattlystna Majborna.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19854

Certifierade arboristen Jon Hartill berättade om alla de tjänster som träden i staden ger oss. Särskilt luftreningen och den sänkta energiförbrukningen intresserade mig!

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19855

Marianne Fagberg från Hyresgästföreningen sa att man lär sig lika mycket från misslyckade projekt som lyckade.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19856

IT-gurun Petter Wärnsberg berättade om den nya digitala tidsåldern som river bort hierarkier och kräver ökad transparens.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19857

Utsikten från konferenssalen, röken från Rya Kraftvärmeverk där enorma mängder fossilgas bränns. Härifrån kommer nästan en tredjedel av Göteborgs värmeförsörjning.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19858

Thomaz Grahl berättar om den film han gjort om projektet och som vi fick ta del av. Mycket bra jobb! När kommer den på YouTube?

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19859

Miljöambassadörer berättar om biodling och cykelkök.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19860

Den alltmer retoriskt slipade stadsbonden Nicklas Wennberg berättar som gris- och växthusprojekt i stan.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19861

Majornas egen kompos(i)tör Leif Strandh berättar om sitt livsverk.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19862

Cornelia Björk från fristående utvärderaren Contextio går igenom måluppfyllelsen. Det är viktigt att sätta upp tydliga och mätbara mål!

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19865

Under den sedvanliga paneldebatten berättar Anders Roth från Trafikkontoret om tankarna kring att handla upp varudistribution på samma sätt som busstrafiken, för att undvika det ständigt ökande antalet lastbilar i staden. Mycket spännande tycker jag, vore kul om det gick att få till!

Kia berättade om förbluffande resultat i arbetet inför trängselavgifterna. Trafiken inom avgiftstullarna är mycket intensiv, det är många som kör mycket korta sträckor med bil för ärenden i centrala staden.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19866

Thomaz Grahl är nöjd efter filmkomplimanger. Jan Aleby från Stadsbyggnadskontoret i förgrunden.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19867

I väntan på maten...

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19868

Äntligen! Maten presenteras!

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19869

Och vilken mat det var! Jag är helt ärlig med att detta var den godaste vegetariska buffé jag ätit! Fantastisk ratatouille med couscous, underbara ostfyllda smördegsknyten, vitlöksbröd som inte gick att sluta äta, korianderstinn bondbönssallad, vårrullar, potatis- och linsgryta som var mycket god, pastasallader, tzatziki, tunnbrödsrullar med någon god fyllning och mycket mer. Veganerna fick dessutom hummus och lite annat smått o gott.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19870

Mmmm

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19871

Mmmm

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19872

De här gick åt fort!

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19873

Vilka färger, och vilken smak! Mycket koriander.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19874

De här var oemotståndliga, någon slags färskost i.

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19875

Hummus

JOHAN ERLANDSSON 2012-01-25        #19876
Efter tolv timmar på plats gick jag hem och missade därmed de lokala banden som spelade. Tack Kim och alla jag träffat i projektet, vi ses snart igen!

JOHAN ERLANDSSON 2012-02-06        #19932

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-14        #20441
Metro skriver om Göteborgs planer på att servera 100 % ekologiskt producerat kött:
http://www.metro.se/goteborg/goteborg-ska-bli-forst-med-100-procent-ekologiskt-kott/EVHldj!k95ZYcA5wuAI/

JOHAN ERLANDSSON 2012-06-20        #20883
Erik Stigell föreslår att bashastigheten i städer ska vara 30 km/h:

http://www.cykelsmart.se/2012/06/08/gastblogg-trafikverket-sank-bashastigheten-till-30-km/

JOHAN ERLANDSSON 2012-09-18        #21245
Miljöförvaltningen har nu lagt fram förslag om att Linnégatan ska bli cykelfartsgata. Bilsponsrade GP är inte sena med att sätta dramatiska rubriker:

"Det går snart inte att ha bil i stan"

Cyklarna kan ta över i centrum

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1067774--det-gar-snart-inte-att-ha-bil-i-stan-

JOHAN ERLANDSSON 2012-09-23        #21267
Fullt krig i GP verkar det som. Chefredaktören gråter ut över hur synd det är om bilisterna medan journalisterna lyfter fram hur nice det är i Köpenhamn och fördelarna med 30 km/h i stan (ej med i nättidningen).

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1073083-peter-hjorne-for-bilen-i-tid-och-otid


Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3275 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik