Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vatten    Avlopp    Naturresurser   

Vi ska ha bästa slamdiskussionen någonsin!

BJöRN ERIKSSON 2012-01-30        #19905

Nu släpps programmet för nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, Uppsala 22–24 mars 2012. Det är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten.

Jan Eliasson gästtalare: Vatten ur ett internationellt perspektiv

Rent vatten och fungerande sanitet är en av planetens viktigaste framtidsfrågor. Invigningsdagen sammanfaller med Världsvattendagen och då kommer Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och idag ordförande för WaterAid, att sätta den globala vattenfrågan i fokus.
 

Späckat program

På Vatten Avlopp Kretslopp möts Sveriges nationella aktörer, experter, förtroendevalda och kommuntjänstemän från hela landet. Hit kommer också AvloppsSveriges branschfolk för att presentera sina produkter i en stor utställning. Uppsala Konsert & Kongress är bokat i tre hela dagar!

– Deltagarna kommer för att ta del av nytänkande kommuners erfarenheter och kolla in ny teknik. De kommer också för seminarieprogrammet: där finns drygt 50 programpunkter i olika teman som ger chans till kompetensutveckling, diskussion och att knyta nya kontakter, berättar Anna Norström som är projektledare för konferensen. Ett tema är dagvatten, en fråga som blir allt mer angelägen när regnvädren blivit kraftfullare.
 

”Vi ska ha bästa slamdiskussionen någonsin!”

– Vi är trötta på att slamdebatten hela tiden upprepar sig, fortsätter Mats Johansson på Ecoloop som tillsammans med Erik Wannberg Winnfors på Tidskriften Cirkulation planerat temat om Resurshushållning och VA. Vi är överens om att avloppets växtnäring är en resurs, men varför kommer vi inte loss? Jag hoppas att diskussionen tänder till och att vi kommer vidare!
 

”Kommunala VA-Planer” – blir en utmaning för kommunerna

Alla kommuner ska enligt Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram ta fram VA-planer. Det ställer krav på nya arbetssätt, innebär komplexa beslut och leder till stora investeringar för både kommun och fastighetsägare.

– Vår bild är att behovet av kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte är stort och många kommuner arbetar parallellt med samma problemställningar, säger Anna Norström. Här har konferensen en viktig uppgift.
 

Uppskattad Avloppslördag för allmänheten

Den 24 mars öppnar mötesplatsen för allmänheten. 2011 års ”Avloppslördag” blev mycket välbesökt av fastighetsägare som ville få överblick över marknadens senaste lösningar för den som har enskilt avlopp. Här finns produkter för såväl sommarstugor som permanentboende.ZSOFIA GANROT 2012-01-31        #19910
Jag hoppas verkligen på en mångsidig "bästa slamdiskussion någonsin"!
Att inte bara trampas i pro och kontra träsket kring slamspridning, utan även alternativa tekniker att få ut mycket ren fosfor ur slam seriöst och sakligt presenteras/disskuteras!  Det finns sådana tekniker runt om i västvärlden, i full skala. Har ni bjudit in några experter eller representanter från avloppsverk från länder som använder sådana tekniker? T.ex. från USA, Kanada, Tyskland, Holland eller Japan? Det finns praktiska erfarenheter från avloppsreningsverk med utvinning av REN fosfor sedan sådär 10-12 år tillbaka i dessa länder. Dessutom vissa tekniker sprider sig som löpeld när slamspridningen bedöms vara en dålig alternativ. Ett av de nyare (4-5 år gammal) exempel är Ostara-tekniken från Kanada och USA.
Om du vill ha "den bästa slamdiskussionen någonsin" då missar du inte saker som händer utanför Sverige (speciellt i länder som är i-länder och ekonomiskt- politiskt, miljöpolitiskt är ungefär i samma kategori som Sverige).

JOHAN ERLANDSSON 2012-02-02        #19918
Bra bränsle till debatten från regeringen idag:

Fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs där forskare varnar för att fosforreserverna kan ta slut fortare än beräknat. I dag sker återföringen av fosfor främst i form av spridning av avloppsslam. Som ett led i regeringens arbete med en giftfri vardag anser regeringen att det på sikt är nödvändigt att återvinna fosforn ur fler resurser.

http://www.regeringen.se/sb/d/15859/a/185397

MATS JOHANSSON 2012-02-15        #19989
På konferensen kommer vi inte i första hand fördjupa oss i alla tillgängliga  tekniklösningar, inte heller bara ha ett utpräglat"fosfor-perspektiv".

Vi utgår från växtnäringsfrågan i stort och vill se bredare på hinder och möjligheter för att komma loss i arbetet.

En viktig del i detta är att börja testa och lära mer av nya tekniklösningar såväl i "slutet av röret" som lyfts fram i inlägget ovan som "vid källan" dvs åtgärder  i fastigheterni t ex källsorterande avloppssystem.

Vi kommer också få Charlotta Broman från Miljödepartementet som talare vilket är positivt med anledning av det som las ut från regeringen häromveckan. I miljödeppets förslag finnsen intressant aktivitet kallad "investeringstöd" somv i vill veta mer om!!

HENRIK JANSSON 2012-02-19        #19998
Det absolut första man måste göra är att totalförbjuda använding av tungmetaller. Innan dess är det ingen idé att fortsätta prata om att sprida slam på åkermark.
Åkermark är dyrt och finns i begränsad mängd och ingen lantbrukare vill få den förstörd.

BJöRN ERIKSSON 2012-03-12        #20164
En nyhet som knyter an till diskussionen

Årets Avlopp & Kretsloppspris går till Anders Finnson vid Svenskt Vatten för hans "uppströmsarbete"!
Med uppströmsarbete menas det arbete för att minska mängden föroreningar som når reningsverken i det här fallet.

Läs mer om årets vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset.

BJöRN ERIKSSON 2012-03-12        #20165
Glömde...

Priset delas ut på Världsvattendagen den 22 mars på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Uppsala.
Konferensen

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3553 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik