Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Företagande   

Nordens 25 bästa nystartade Miljöteknikföretag

OLOF BLOMQVIST 2012-02-16        #19945

Nordic Cleantech Open är en årligt återkommande tävling med syfte att identifiera, exponera och uppgradera de 25 bästa nystartade Nordiska miljöteknikföretagen. Nu är årets lista klar!

Årets topp 25-urval är framtaget från nära 100 ansökningar med genomgående mycket hög kvalité. Det betyder förstås att de som kom vidare till topp 25 verkligen håller mycket hög klass.
 
Juryn som tagit fram dessa företag har varit större än någonsin och bestått av över 60 representanter från multinationella företag och riskkapitalbolag.
I juryn finns ledande energibolag som E.ON och Fortum, Kemikoncerner som BASF och 3M, aktörer inom byggsektorn som Skanska och Tyrens, massa och pappersindustrin representeras av företag som  Metso och Stora Enso, andra som varit delaktiga är Veolia Environnement, Maersk, Grundfos och Siemens.Bland riskkapitalbolagen i juryn finns inte bara aktörer baserade i Norden utan även fonder med bas i Kina, USA, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien och Schweiz.
 
Ett intensivt program ligger framför finalisterna. Det startar med ett Nordic Camp på Trolleholms Slott i februari, fortsätter med ett showcase i Pamplona, Spanien i mars och kulminerar med finalen på Cleantech Venture Day i Lahti, Finland i april där vinnaren utses av besökare från hela världen. Läs mer om bidragen och tävlingen i rapporten eller på hemsidan.

Aquiloz
Norge
www.aquiloz.com
Aquiloz utvecklar nästa generation mjukvara för att förutse produktion och handla med el från vindkraft. Aquiloz system använder computational fluid dynamics - CFD modeller kombinerat med produktionsprognoser, riskanalys och beslutsstödsverktyg. Systemet kommer att använda plug-ins och adaptorer för att kunna integreras i kundernas existerande system.

Asema Electronics
Finland
www.asema.com
Asema Electronics tillverkar konsumentterminaler och trådlösa kontroller. Asema E electricity saver är en touchscreen display som erbjuder ett integrerat hemnätverk, automatisering av hemmet, energimätning per eluttag, kontroll av elkonsumtion per apparat beroende på elpris, och smart mätarintegration i en produkt.
 
Black Silicon Solar
Danmark
www.blacksiliconsolar.com
Black Silicon Solar utvecklar en nanoteknologi-process för att förbättra kiselsolceller på ett kostnadseffektivt sätt. Fokusering på kostnadsreduktion snarare än förbättrad effektivitet har lett till att Black Silicon Solar utvecklat en alternativ process som reducerar produktionskostnad, produktionstid, användning av skadliga ämnen och användning av kisel.
 
Carbatt
Norge
www.carbatt.no
Carbatt erbjuder en lösning för eldrivna bilar baserad på ett nytt unikt nanocellsbatteri i fast form. Batteriet levererar energidensiteter på över 30 gånger de som uppnås med litium batterier. Detta gör elbilar inte bara jämförbara, utan överlägsna övriga motordrivna fordon både vad gäller prestanda, räckvidd och kostnad.
 
Cellfab
Sverige
cellfab.se
Cellarmering är en ny, unik armeringsmetod för betong, asfalt och andra material. Cellarmering tillverkad av Cellfab förbrukar 75% mindre stål jämfört med traditionell armering. Cellarmering förstärker också strukturen och har en bättre tryck- och sprick fördelning. Metoden kan reducera arbetskraftskostnaderna med mer än 50%.
 
CentriClean Systems
Sverige
www.centriclean.se
CentriClean Systems erbjuder sin innovativa teknik, PowerSwirl®, för industriell luftrening, baserad på en vidareutveckling av traditionell cyklonteknik. En hög separeringseffektivitet inom ett brett flödesområde medför atttekniken kan nyttjas där traditionella cykloner inte tidigare använts, tex för rökgasrening.
 
Danish Power Systems
Danmark
www.daposy.com
Bränslecellerna från Danish Power Systems levererar effektiv, ren och förnyelsebar energi. Danish Power Systems utvecklar den kritiska delen, electrode assembly membranet, som möjliggör den elektrokemiska reaktionen mellan väte och syre. Danish Power Systems kan, som ett av få företag i välden, kontrollera de väldigt komplicerade parametrar som krävs för att få fram önskade kvaliteter.
 
Ekobalans Fenix
Sverige
www.ekobalans.se
Ekobalans erbjuder hållbara lösningar för hantering av näringsrika avfall som rötslam, använda biogas-substrat, gödsel och aska från bioenergi. Gödningsämnena i avfallet extraheras med hjälp av Ekobalans patenterade process och raffineras till högkvalitativ växtnäring som inte har någon ballast av tungmetaller eller skadliga organiska ämnen.
 
Ekolite
Finland

www.ekolite.fi
Ekolite omvandlar “skräp till värde” då man gör komposit-material av biomassa och industriavfall. Tillverkningsmetoden är mycket reseurseffektiv. Ekolite kommer att kommersialisera nya geopolymerer baserade på modifierad bioenergiaska för infrastruktur ändamål och nya naturfibrerkompositer för värme, ljud och brand isolering.
 
Enercomp
Finland
www.enercomp.fi
Enercomp minskar energikonsumtionen i industrins pump- och fläktsystem. Information samlas från pumparna med hjälp av trådlösa sensorer. Baserat på denna information diagnostiseras pump systemet och optimeras. Systemet täcker alla motor applikationer och besparingarna är enkla och omedelbara.
 
Enevo
Finland
www.enevo.com
Enevo erbjuder en lösning som ger sophanteringsföretag 20-40% besparing på sophämtningskostnaderna genom att optimera insamlingsintervallen, rutterna och utrustningsanvändningen. Detta uppnås genom att använda trådlösa sensorer som mäter fyllnadsgraden och ett kraftfullt nätbaserat analysprogram.
 
Lunavation
Sverige
www.lunavation.com
Genom att använda det nya supermaterialet grafen har Lunavation lyckats framställa en ny typ av belysning. Belysningen kan målas eller tryckas på stora ytor till en mycket låg kostnad. Tekniken kommer bland många andra användningsområden att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till OLED, och är helt fri från miljöfarliga metaller.
 
MetGen
Finland
www.metgen.fi
MetGen utvecklar oxidase enzymer, så kallade laccaser. MetGens Laccaser kan användas i ett stort antal industriprocesser. Ett exempel är förbehandling av trä i massa och pappersbruk där laccaser ger en reduktion av energiförbrukningen motsvarande 15%-20%.
 
NeoZeo
Sverige
www.neo-zeo.com
Baserat på en uppfinning inom volymeffektiva och outslitliga absorberande material för gasseparation har NeoZeo tagit fram en ny lösning för att kunna utnyttja den största oexploaterade potentialen för biogasproduktion; lantbruken. NeoZeo kommer att bygga biogasuppgraderings moduler för små och medelstora flöden av råbiogas på gårdarna, framtidens oljekällor!
 
Numcore
Finland
www.numcore.com
Numcore utvecklar en lösning som ökar återvinningen i avskumningsprocesser. Lösningen möjliggör kontroll av skumningens egenskaper och leder till en signifikant ökning av utbytet. Metoden skapar en 3D bild av skumningscellen och mäter på ett adekvat sätt styvheten och tjockleken på skummet genom konduktiva mätningar.
 
Norsetek
Norge
www.norsetek.no
Med hjälp av Norseteks innovativa koncept för vindkraftverks blad kan dessa göras både lättare och större än idag. Metoden kan minska vikten på bladen med upp till 40% och sänka tillverkningskostnaden betydligt. Bladen byggs också i två sektioner. Detta möjliggör enklare transporter även av stora vindkraftverk på mindre vägar och till havs!
 
Orexplore
Sverige
orexplore.com
Orexplore utvecklar en portabel, användarvänlig och extremt exakt utrustning för att analysera sammansättningen av oorganiska material. Utrustningen kan till exempel upptäcka giftiga tungmetaller. Mätningarna baseras på en innovativ metod som kombinerar två röntgenmetoder. Noggrannheten är enastående för ett instrument i denna kategori.
 
Pegasor
Finland
www.pegasor.fi
Pegasors uppfinning är en sensor för kontinuerlig mätning av mängden partiklar i luft. Pegasor har finns redan nu representerade på fordonstillverknings marknaden. Denna marknad kommer att växa snabbt de närmaste åren då det gäller dessa sensorer. Detta gäller även mätningar på inom- och utomhus luft där Pegasor också kommer att marknadsföra lösningar.
 
Re-Turn
Norge
re-turn.no
Re-Turn utvecklar lösningsmedelsfria coatings och gelcoats av PUR och epoxy, armerade med kolnanotuber. Användningsområdena finns inom offshore, skeppsbyggnad och vindenergi. Kolnanotuberna tillför styrka och ger en slätare yta som innebär förenklad rengöring, mindre kemikalieanvändning och lägre friktion i vatten och luft
 
Reformtech
Sverige
www.reformtech.se
Den flamfria förbränningen i ReformTechs unika katalytiska värmare har flera fördelar som hög bränsleeffektivitet utan några skadliga avgaser. Bland övriga fördelar med denna teknik kan nämnas möjligheten att använda olika typer av bränslen, riktbar värmeutstrålning, låg kostnad och robust konstruktion.
 
Tomologic
Sverige
www.tomologic.com
Tomologic erbjuder en online-baserad service i form av ett optimeringsverktyg som är till stor nytta för kunderna genom att ge kostnadsbesparingar utan initial kostnad eller arbetsinsats från användaren. Tomologic har utvecklat en teknologi som optimerar skärning av metallplattor. Processen reducerar mängden skrot som blir över från råvaran i denna energiintensiva industri med upp till 50%.
 
Ultranat
Finland
www.ultranat.fi
Ultranat har utvecklat och skyddat en unik metod för att processa aska. Metoden möjliggör att aska från biobränsle eldade kraftverk kan omvandlas till värdefulla produkter. Micronäringen i askan separeras och används till gödning och djurfoder medan det återstående, huvudsakliga, innehållet bestående av rena silikater har många användningsområden.
 
Vasasensor
Sverige
www.vasasensor.com
Vasasensors tunna sensor-enheter möjliggör optimering av produktionsprocesser i full hastighet. Detta är en lösning på behoven i pappersindustrin för att bättre kunna kontrollera avvattningen i pappersmaskinens press sektionen. Enbart 1% effektivare avvattning leder till 4% högre produktion eller 4% mindre ånganvändning.
 
ZEG Power
Norge
www.zegpower.com
Med en energieffektivitet på 80-90% och integrerad CO2 avskiljning är ZEG-technologin verkligen ett revolutionerande energikoncept. ZEG-technologin producerar både elektricitet och vätgas med integrerad CO2 avskiljning till ett lägre pris än idag. Det kan också nämnas att tekniken inte har några som helst övriga utsläpp och att den är flexibel då det gäller bränslen.
 
Zemission
Sverige
www.zemission.se
Zemissions produkt är en brännare som kan använda flera olika bränslen och som inte avger avgaser. Användningsområdena finns främst inom uppvärmningssystem till el- och hybridbilar. Uppvärmningen av dessa är ett problem då eluppvärmning kan reducera körsträckan med upp till 50%. Zemissions brännare är överlägsen för dessa ändamål. Den förkortar inte körsträckan, är tyst och ger inga avgaser.OLOF BLOMQVIST 2012-02-20        #19999
Ny video från Nordic Camp på Trolleholms Slott som samlade 19 av de 25 finalisterna:mvh

Olof

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-18        #20502
Det finns många sammanhang där gröna företag lyfts fram. Igår presenterades "33-listan", 33 svenska innovationsföretag. Jag hittade tre som jag tror kan bidra till omställningen:

PeePoople, enkelt toalettsystem med näringsåtervinning
Scandinavian Energy Efficiency, energilager
Heliospectra, energieffektiv växtbelysning

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3080 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik